Geweldloosheid

Sinds de VN de datum van twee oktober, de verjaardag van Mahatma Gandhi, uitriep tot de Internationale Dag van de Geweldloosheid, wordt op deze dag wereldwijd stilgestaan bij zijn nalatenschap. Gezien de bijzondere band van mijn volk met geweldloosheid, was het voor mij een voorrecht om dit jaar de bijeenkomst in het Vredespaleis bij te mogen wonen, die de Stichting Standbeeld Mahatma Gandhi organiseerde. Alle sprekers op deze bijzondere dag, onder wie de Indiase ambassadeur, benadrukten de relevantie en het belang van Gandhi’s boodschap in een wereld vol conflict. De rollen van Martin Luther King en Nelson Mandela in de strijd voor hun eigen volken kwamen ook veelvuldig aan de orde. Wat mij diep raakte, was dat de Dalai Lama volledig ontbrak in de toespraken, terwijl deze al decennialang wereldwijd een voorvechter van geweldloosheid is en daarmee tot op de dag van vandaag onwankelbaar Gandhi’s voorbeeld volgt. Al in Tibet was de Dalai Lama onder de indruk geraakt van Gandhi, en een bezoek aan zijn mausoleum in 1956, enkele jaren na diens dood, vormde een beslissend moment in het leven van de twintigjarige Dalai Lama: “Toen ik daar stond, voelde ik een diepe verbondenheid met hem. Ik was vastbeslotener dan ooit om mijzelf nooit te associëren met geweld.” Vele jaren later, in 1989, droeg hij zijn Nobelprijs voor de Vrede zelfs op aan Gandhi. De Dalai Lama gaat echter verder en gebruikt geweldloosheid niet alleen als strategische tactiek, maar legt de focus op de gevolgen van geweld voor zowel het slachtoffer als de dader. Geweld kan nooit een duurzame oplossing bieden. Alleen dialoog leidt tot werkelijke vrede. Deze fundamentele benadering past de Dalai Lama dan ook consistent toe om in dialoog met China een wederzijds gunstige en voordelige oplossing te vinden voor Tibet. Als we zelf willen dat geweldloosheid en dialoog de bouwstenen voor vrede worden, moeten we in actie komen en onze leiders dwingen te luisteren naar Tibetanen in Tibet en andere groepen die op geweldloze manier hun aspiraties nastreven. Anders blijft geweldloosheid alleen een droom, een mooi gedachtegoed.

Tsering Jampa

Tsering Jampa 

Executive Director 

International Campaign for Tibet

BRON: https://www.savetibet.nl/#

Geweldloosheid dat zouden we allemaal graag willen. Als we nu wakker worden, worden we geconfronteerd met geweld spijtig genoeg. Dat zou of kan anders maar zal in eerste instantie liggen aan de mens zelf.
Geld is macht, geloof in bepaalde opzichten zien ze als macht.

Afbeeldingsresultaat voor geweldloosheid

Afbeeldingsresultaat voor geweldloosheid

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM