Bijna 130.000 mensen niet aan het werk wegens een ‘mentale aandoening’

Shutterstock
Werknemers die vorig jaar thuis bleven van het werk omwille van een mentale aandoening, waren volgens het jaarlijkse gezondheidsrapport van IDEWE (dienst voor preventie en bescherming op het werk) gemiddeld 64 dagen afwezig op in één ziekteperiode. Een opmerkelijk cijfer, want alleen kanker brengt met gemiddeld 107 dagen een langere ziekteperiode met zich mee.

Ter vergelijking: iemand met een infectie of parasitaire aandoening blijft gemiddeld 9 dagen thuis, ongevalsletsels en vergiftigingen vragen 22 dagen om te herstellen en aandoeningen van hart- en bloedvaten zijn goed voor zo’n 24 dagen. In 2015 duurde een afwezigheid omwille van mentale problemen nog gemiddeld 59 dagen.
Hoewel er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor mentale problemen op de werkvloer, blijft het aantal ziektedagen omwille van burn-out, stress of depressie de hoogte in gaan.

“In dit rapport hebben we de cijfers geanalyseerd van werknemers op de werkvloer die minstens één dag afwezig waren door ziekte in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek”, licht Lode Godderis toe, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven en directeur onderzoek bij IDEWE. “Mensen die nog niet hersteld waren ten tijde van de bevraging, of die nooit meer zullen terugkeren naar hun job zijn niet opgenomen in de cijfers. Er is dus sprake van een onderrapportering.”

Burn-out, depressie en bore-out
De term ‘mentale aandoeningen’ is uiteraard vrij breed. “We verstaan daaronder zowel werkgerelerateerteerde aandoeningen zoals stress, burn-out of bore-out, maar ook andere problemen zoals angststoornissen, depressie of bipolaire stoornissen. Die laatste hebben minder te maken met werk. Maar gezien de groep respondenten die daarmee te kampen krijgt relatief klein is”, vervolgt professor Godderis. “kan je uit het rapport dus wel degelijk opmaken dat onze arbeidsomstandigheden een enorme invloed hebben op ons mentaal welzijn. De cijfers van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv) bevestigen dat.” Volgens de meest recente statistieken van het Riziv (2016) zijn er momenteel ruim 366.293 loontrekkenden al langer dan één jaar arbeidsongeschikt. 35% kan niet werken wegens een mentale aandoening, goed voor iets minder dan 130.000 werknemers.

Hier vind je per ziektecategorie een overzicht van de gemiddeld aantal ziektedagen per ziekteperiode.

BRON: https://www.hln.be/geld/vacature/bijna-130-000-mensen-niet-aan-het-werk-wegens-een-mentale-aandoening~a75ae263/

Ik sta hier niet versteld van. De werk druk wordt veel heel wat mensen zwaarder en kunnen geen nee zeggen als iets niet meer haalbaar is. Mensen die eruit vaal wegens ziekte of pension of noem maar op worden ook niet vervangen en de anderen krijgen de taken erbij. Dat kan niet blijven duren en dan sta je toch niet versteld van de hoge cijfers.

Afbeeldingsresultaat voor psychologische druk

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM