We zijn ongeruster voor een ander dan voor onszelf


© thinkstock.

De mens is helemaal niet egoïstisch: we maken ons meer zorgen om een ander dan om onszelf. Omdat we eigenlijk kuddedieren zijn, maar ook omdat een gebrek aan controle ons angstig maakt.

Uit een online rondvraag bij ruim 13.000 lezers blijkt dat driekwart weinig of nooit bezorgd is. Opmerkelijk is dat wanneer we tóch piekeren, dat vooral over anderen gaat. Geraakt mijn partner, kind of broer veilig op zijn bestemming? Wordt die niet ernstig ziek? Onze eigen besognes en gezondheid baren ons minder zorgen. Helemaal verbaasd is professor Elke Van Hoof, klinisch psychologe, niet. «Soms denken we misschien dat we zeer egoïstisch zijn, maar als het erop aankomt, zijn we toch vooral kuddedieren. In een kudde olifanten zal iedereen zorg dragen voor het kleintje, net zoals je in Afrikaanse dorpen ook ziet dat iedere bewoner zich over een pasgeboren kind ontfermt. Dat zit er ook bij ons ingebakken.»

Ook belangrijk is in hoeverre we invloed hebben op de gang van zaken. «De mate waarin je controle over iets hebt, heeft een grote invloed op angsten. Hoe minder controle je denkt te hebben, hoe angstiger je dat maakt», zegt professor Bram Vervliet, angstpsycholoog aan de KU Leuven. «Je eigen leven heb je min of meer in handen: je beslist zelf of je remt voor het rode licht en wanneer je de straat oversteekt. Wat een ander doet, heb je minder onder controle. En dus kan dat een reden zijn waarom we ons meer zorgen maken over onze naasten.» Dat controle een belangrijke rol speelt, blijkt ook uit onze gemoedsrustbarometer. Zo is de grootste bekommernis van ouders dat ze willen weten wat hun kinderen doen en met wie ze omgaan. Liefst 52% piekert daar dagelijks over, 32% af en toe.

Buikgevoel

Over een terreuraanslag maken zeven op de tien zich dan weer zelden of nooit zorgen. Een mooi cijfer, vindt Vervliet, al is de één op de tien die er dagelijks over piekert, toch nog veel. Objectief gezien is het risico dat je sterft bij een aanslag immers bijzonder klein. «Maar mensen gaan heel slecht om met statistieken. Een ziekte mag geweldig zeldzaam zijn, als ze iémand in hun omgeving kennen die er toevallig aan lijdt, overschatten ze het risico dat ze diezelfde ziekte zullen oplopen. Na de aanslagen van 11 september hebben Amerikanen massaal het vliegtuig links laten liggen, terwijl dat de veiligste manier is om je te verplaatsen. Doordat ze de auto namen voor lange afstanden, waren er dat jaar in de VS 1.500 meer dodelijke verkeersslachtoffers dan anders. We gaan af op ons buikgevoel, dat zich dan weer makkelijk laat beïnvloeden door straffe beelden. Ook beleidsmakers doen dat. In de terreurstrijd is er al 100 miljoen euro besteed aan militairen op straat, terwijl je objectief gezien meer levens zou kunnen redden, mocht je met dat geld gevaarlijke kruispunten of suikerziekte aanpakken.»

«Perfect normaal» dat vrouwen meer piekeren

Gevraagd naar hoe bezorgd ze zijn op een schaal van 0 tot 10, geven vrouwen zichzelf ruim een punt méér dan mannen. «De meeste vrouwen praten iets makkelijker over dat soort zaken, dus dat kan een deeltje van het verschil verklaren», zegt professor Filip Raes, klinisch psycholoog aan de KU Leuven. «Maar los daarvan klopt het wel dat alles wat met piekeren, angst en depressie te maken heeft vaker bij vrouwen dan bij mannen voorkomt. Eén van de oorzaken is dat vrouwen vandaag de dag nog altijd meer verschillende rollen combineren dan mannen, bijvoorbeeld door het huishouden te runnen. Daarnaast maken vrouwen ook eenvoudigweg meer stresserende gebeurtenissen mee dan mannen. Wereldwijd komen misbruik en mishandeling vaker voor bij vrouwen dan mannen.»

Ook de hersenen spelen een rol, zegt professor Elke Van Hoof. «De amygdala, het aandachtscentrum in ons brein, zorgt bij mannen meer voor begrip en kadering, terwijl het bij vrouwen meer op emotie speelt. Het is dus heel natuurlijk dat vrouwen meer piekeren en meer angstreacties vertonen. Of dat in de loop der jaren geëvolueerd is, weten we niet.»

Cijfers

Hoe ongerust?
Vrouwen          5,2 op 10
Mannen           3,9 op 10
Moeders          5,6 op 10
Vaders            4,2 op 10

We zijn dagelijks bezorgd om een ander…     
Veiligheid van kinderen, partner of familie                31%
Ernstige ziekte van kinderen, partner of familie         28%
Overlijden van kinderen, partner of familie               25%

… maar minder om onze éigen situatie
Zelf ernstig ziek worden/overlijden    21%
Job of inkomen verliezen                  18%
Geldzorgen door ziekte/invaliditeit     14%

Hoe vaak maakt u zich zorgen dat u slachtoffer kan worden van terreur?
Dagelijks            10%
Af en toe            22%
Zelden of nooit    69%

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/37/Happy/article/detail/3240071/2017/08/24/We-zijn-ongeruster-voor-een-ander-dan-voor-onszelf.dhtml

Dat klopt we maken ons meer zorgen over een ander dan over ons zelf. En dat begint eigenlijk al met onze kinderen die we op de wereld zetten. Daar gaat vaak een grote bezorgdheid een en ook de ongerustheid. We hebben het er dan ook vaak over en zeker de laatste jaren. Het gevoel van ongerustheid speelt toch vaak partner in ons dagelijks leven. Moet men daaraan toegeven nee, want dan wordt je leven een hel en wordt je geleefd door angst. Dat moet je juist voorkomen. Hoe men ermee om kan gaan is vanuit jezelf het gevoel warmte liefde laten stralen. Je mag het in je achterhoofd houden en dat doen we zeker allemaal, maar we kunnen toch niets voorkomen.
Is het niet de ongerustheid van aanslagen dan wel van voeding of ziekte of andere dingen. Maar je erin laten meeslepen is je laten leven.

Afbeeldingsresultaat voor ongerustheid

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM