‘Het Tibetaanse Dodenboek’ van W.Y.Evans-Wentz…

Onlangs verscheen bij AnkhHermes het boek ‘Het Tibetaanse Dodenboek’ van W.Y.Evans-Wentz.  ’Het Tibetaanse Dodenboek’ (Bardo Thödol) is misschien wel het merkwaardigste boek dat het Westen van het Oosten heeft ontvangen.

1

Nadat het eeuwenlang (van mond tot oor) werd overgeleverd zou deze tekst zijn opgeschreven door Padma Sambhava, de yoga-leraar die het boeddhisme in de achtste eeuw naar Tibet bracht en die als grondlegger van het lamaïsme wordt beschouwd. Carl Gustav Jung noemt in zijn inleiding ‘Het Tibetaanse Dodenboek’ van een ongeëvenaarde superioriteit wat de psychologie en de kritische filosofie betreft. De tekst wijdt in de zin van het leven dat de doodservaring omvat, niet als gebeuren op een bepaald tijdstip, maar als een voortdurend bereid-zijn, dat werkelijk leven pas mogelijk maakt.

2

Op archetypische wijze wordt de toestand beschreven die de dood genoemd wordt, tot aan het moment waarop naar oosterse opvatting de nieuwe geboorte plaatsvindt. Daaruit komt naar voren dat de betekenis van het sterven onverbrekelijk met de zin van het leven verbonden is. Voortdurend wordt de lezer gewezen op de noodzaak het rechtstreekse contact met het onnoembare-in-zichzelf te zoeken. De grondtoon van het onderricht is het met onuitputtelijk geduld oproepen tot wat Carl Gustav Jung noemt: ‘de zorgvuldige en gewetensvolle waarneming van de irrationele facetten van het heilige en de mens zelf’. Wanneer dit bij hem aanslaat zal hij niemand meer vragen wat hij moet kiezen, maar met vallen en opstaan zijn eigen gezag zoeken – en vinden. Want in hemzelf is de bron van leven, en wat hij in wezen is: een ononderbroken opeenvolging van bewustzijnstoestanden, waarin geboorte (als het aannemen van een lichaam) en dood (als het afleggen van een lichaam) zijn besloten. Dit herkenbaar maken is de zin van het onderricht van het Tibetaanse Dodenboek.

BRON: http://paranormaal.blog.nl/general/2017/08/10/het-tibetaanse-dodenboek-van-w-y-evans-wentz

Het dodenboek wie wilt het nu lezen. Maar er zijn zoveel inzichten uit te halen. Het is een voorbereiding op de persoon die op sterven ligt en waar je de laatste verzen tegen wilt zeggen vertellen. Zodat er geen angst hoeft te zijn om verder te gaan dan dit leven. Ik zelf vind het een pracht boek om af en toe eens vast te nemen open te slagen en dan beginnen te lezen.
Ik vind de teksten meelevend maar ook de inzichten die je krijgt op dat moment is zo mooi.

Afbeeldingsresultaat voor tibetaans dodenboek

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Advertenties