Bewust single mama’s voeden even gelukkige kinderen op

Bewust single mama's voeden even gelukkige kinderen op
Als een mama er bewust voor kiest om alleen een kind te krijgen en op te voeden, heeft dat geen merkbare invloed op het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Dat blijkt uit een studie van de Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) die begin deze maand werd voorgesteld op een congres in Genève.

“Het gaat hier om moeders die er bewust voor kiezen single een kind te krijgen, én die een een sterk sociaal netwerk hebben dat hen ondersteunt”, zegt onderzoekster Mathilde Brewaeys van de VUA in de Britse krant The Times. “Het is belangrijk dat hier de nadruk op ligt als men advies geeft aan vrouwen die een kind willen krijgen en opvoeden zonder partner.”

“De veronderstelling dat opgroeien in een gezin zonder vader niet goed is voor de ontwikkeling van een kind is vooral gebaseerd op onderzoek bij kinderen van wie de ouders gescheiden waren en die dus te maken hadden met een ouderlijk conflict”, zegt onderzoekster Mathilde Brewaeys van de VUA in de Britse krant The Times. “Maar het lijkt erop dat de negatieve invloed meer afhangt van een moeilijke relatie tussen ouder en kind dan van de afwezigheid van een vader. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de specifieke situatie van single moeders die bewust de beslissing maken om hun kind alleen op te voeden en de verschillen tussen hen en een heteroseksueel twee-oudergezin.”

Voor haar onderzoek vergeleek ze kinderen tussen de 18 maanden en zes jaar in 69 huishoudens waar de mama bewust single was met kinderen van dezelfde leeftijd in 59 gezinnen met een moeder en een vader. Uit haar bevindingen bleek dat de kinderen uit de twee verschillende groepen evenveel risico liepen op mentale problemen of problemen in hun ontwikkeling.

Bewust single moeders, die zwanger worden via een spermadonor, zoeken en krijgen ook vaker steun van hun naaste omgeving dan moeders uit gezinnen met twee ouders. Die steun kan onder meer komen van familieleden, vrienden, buren, leerkrachten en dokters. “Een sterk netwerk is van cruciaal belang, dus ik zou aanbevelen dat alle vrouwen die het single ouderschap overwegen daar op inzetten. Wees nooit bang om hulp te vragen. Het is ook belangrijk dat hier de nadruk op ligt als men advies geeft aan vrouwen die een kind willen krijgen en opvoeden zonder partner.”

BRON: http://www.gva.be/cnt/dmf20170727_02990033/bewust-single-mama-s-voeden-even-gelukkige-kinderen-op

Een vrouw die op een moment een keuze in haar leven maakt om alleen te blijven maar toch een kinderwens heeft daar heb ik respect voor. Het kind zal even veel aandacht krijgen als bij een gewoon gezin. Alleen stel ik me de vraag wat als het kind een leeftijd bereikt tussen 12 en 18jaar. En met vragen komt. Hoe men deze dan zo goed mogelijk beantwoord. En dat op een moment het kind niet de rol van echtgenoot of van man in huis gaat spelen. Zodat het moeilijk kan worden als de vrouw iemand binnen laat om gezellig met te praten. Dit zie je ook vaak bij kinderen en echtscheiding. Die op een moment een rol gaan aannemen.
Ook kan het kind op bepaalde leeftijd vragen van andere kinderen krijgen en dat kan ook heel moeilijk te plaatsen zijn voor het kind. Het is dan zeker belangrijk om daar over te denken en soms met anderen erover te praten van hoe ermee om te gaan.
Ook moet men rekening houden met opvoeding en werk. Ook hier moet aan gedacht worden als men aan die kinderwens denkt.

Gerelateerde afbeelding

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Advertenties