Archive for 16 juni 2017


ALLES KENT LIEFDE

ALLES HEEFT LIEFDE EN GEEFT LIEFDE, LIEFDE GAAT NOOIT WEG.

Afbeeldingsresultaat voor liefde

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

5 misverstanden over burn-out die dringend de wereld uit moeten

© Getty Images.

We worden de laatste jaren om de oren geslagen met berichten over burn-out en iedereen kent intussen minstens één iemand die eraan ten prooi is gevallen. Je zou dus denken dat we nu wel begrijpen wat de ziekte inhoudt. Helaas is dat niet het geval. Er bestaan nog veel te veel misvattingen over burn-out. Stressarts Luc Swinnen klaart die graag uit.

Misverstand 1. Burn-out treft emotioneel onstabiele mensen
“Mensen die een burn-out krijgen zijn absoluut geen watjes. Het zijn perfectionisten. Ze werken harder, omdat ze alles in orde willen hebben en omdat ze meer werk zien. Ze willen ook goed in het team liggen, waardoor ze vaker extra taken op zich nemen. Niet omdat ze assertiviteit missen, maar omdat ze daar voldoening uit halen. Ze zijn gedreven, gepassioneerd en collegiaal. Dat zijn absoluut geen kenmerken van een emotioneel onstabiele persoonlijkheid.”Misverstand 2. Werkgevers kunnen een burn-out niet voorkomen
“De werkgever speelt wel degelijk een belangrijke rol. Het is zijn taak om een gezonde werkomgeving te creëren. Hij moet zorgen dat werkkrachten zich nuttig voelen en fier zijn op hun job. Dat ze weten wat er van hen wordt verwacht. Hij moet op een open manier communiceren, zodat iedereen weet waarom de ene wel opslag krijgt en de ander niet. Hij moet zijn werknemers ook enige vrijheid gunnen, om bijvoorbeeld eigen werkuren te bepalen. En hij moet zorgen voor een collegiale sfeer, waarbij medewerkers vrienden zijn in plaats van rivalen. Wordt er aan een van die vijf zaken niet voldaan, dan is de kans op problemen heel groot.”

Misverstand 3. Burn-out is een individuele aandoening
“Burn-out is besmettelijk. We hebben allemaal spiegelneuronen, hersencellen die het gedrag van anderen spiegelen. Dus als je thuis een partner hebt met een burn-out, is het risico heel groot dat je de ziekte gaat overnemen. Dat zie je ook in bedrijven. Als er één burn-out is, volgen er nog.”

Misverstand 4. Mensen met een burn-out zijn depressief
“Een depressie is een stemmingsziekte. Dan heb je nergens nog zin in. Een burn-out is een energieziekte. Dan wil je dingen doen, maar je hebt er de fut niet voor. Dat is een groot verschil. Een depressie kan verholpen worden met medicatie, bij een burn-out helpen pillen niet. Je kan er alleen met veel geduld en goede begeleiding van herstellen.”

Misverstand 5. Een burn-out is volledig werkgerelateerd
“Niet alleen onze stressvolle jobs zorgen ervoor dat zo veel mensen een burn-out krijgen. Onze leefomstandigheden zijn mee verantwoordelijk. Er heerst veel onzekerheid, dingen veranderen continu en we krijgen heel veel prikkels binnen. Een van de grootste bronnen van storende prikkels is blauw licht, afkomstig van tv’s, computers en gsm’s. Probeer die twee uur voor je gaat slapen uit te schakelen. Zoek rust op door vaak genoeg naar buiten te trekken of een museum te bezoeken. En beweeg voldoende. Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen die 10.000 stappen per dag zetten beter in hun vel zitten en hun werk efficiënter kunnen uitvoeren. Kleine aanpassingen die een groot verschil maken.”

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/33722/Vacature/article/detail/3175846/2017/06/16/5-misverstanden-over-burn-out-die-dringend-de-wereld-uit-moeten.dhtml

Er zijn wat misverstanden rond. Soms is het dan ook nuttig om ook deze te bekijken.
Wel heb ik bij puntje vier mijn vraagteken. Het is wel zo dat een depressie een stemmingsziekte is en een burn-out een energieziekte. Je brand op maar vaak gaat het gepaard met stemmingswisselingen.

Afbeeldingsresultaat voor burn out

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Schoolkinderen verhinderd om te bidden tijdens de heilige maand

Nieuwe maatregel verbiedt Tibetaanse kinderen om te bidden tijdens de heilige maand

In een nieuw uitgevaardigde regel in mei werden leerkrachten en ouders op een school in Lhasa bevolen om te verhinderen dat kinderen deelnemen aan religieuze activiteiten tijdens de belangrijkste boeddhistische kalendermaand Saga Dawa. Een document verspreid door een basisschool in Lhasa op 27 mei 2017 verklaart dat ouders de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat hun kinderen “niet betrokken zijn bij welke vorm van bijgeloof of religieuze activiteiten ook” tijdens hun zomervakantie en dat de ouders zich ook niet zich mogen inlaten met een dergelijke praktijk.

De gewijde tijd van Saga Dawa, de verjaardag van de Boeddha’s geboorte, verlichting en overlijden, wordt gezien als een goede tijd voor de boeddhistische praktijk door middel van het offeren van gebeden, het geven van aalmoezen aan bedelaars, het zich onthouden van het eten van vlees en het nastreven om te handelen met mededogen en vriendelijkheid.[1] De door de instructies Je-Bumgang (Chinees: Ji Peng Gang) Basisschool in Lhasa vaardigde duidelijke instructies uit, dat kinderen niet mogen deelnemen aan dergelijke acties, een bewijs dat de Chinese autoriteiten zich richten op een jongere generatie, als onderdeel van een systematische ideologische campagne om “de negatieve impact van de religie te verdunnen”, aldus in een recent bericht in de staatsmedia.

Een politieke campagne in de Tibetaanse Autonome Regio (TAR), die bekend staat als de ‘vier liefdes’ stelde deze doelstelling uitdrukkelijk en koppelde deze aan het bevorderen van loyaliteit ten opzichte van Xi Jinping en het leiderschap van de CCP als onderdeel van een strategisch plan voor strengere controle in het jaar van het 19e partijcongres.[2] De nadruk op het verhinderen van kinderen religieuze toewijding tot uitdrukking te brengen, is onderdeel van een nieuwe, hardere fase in de meer algemene inspanningen van de CCP om Tibet te controleren door het vervangen van loyaliteit aan de Dalai Lama met trouw aan het CCP beleid, hetgeen de vrees voor het uithollen van Tibetaanse nationale en religieuze identiteit versterkt.

Ideologische campagnes leggen steeds meer de nadruk op hogere niveaus van het onderwijssysteem in Tibet. Begin mei hield het Sichuan Partij Comité een politieke werkconferentie in Chengdu voor universiteiten en hogescholen om “de belangrijkste instructies van Xi Jinping op ideologische en politieke terrein over te brengen en uit te voeren”.[3]

De vergadering werd toegesproken door de partijsecretaris van Sichuan, Wang Dongming, evenals zijn plaatsvervanger, Deng Xiaogang, die dit jaar naar die post werd gepromoveerd van een eerdere prominente functie als adjunct-partijsecretaris van de TAR. Deze laatste wordt ook met name in verband met de harde veiligheid optreden in Lhasa en daarbuiten.[4] De vergadering gaf aan dat handhaving van trouw aan de CCP en de centrale leiding prioriteit wordt in alle instellingen voor hoger onderwijs in aanvulling op de politieke campagnes in kloosters, de algemene samenleving en scholen. Wang Dongming, die de in ongenade gevallen voormalige chief security Zhou Yongkang als partijsecretaris van Sichuan in 2012 opvolgde, heeft aangekondigd dat er meer aandacht zou worden besteed aan het versterken van de “institutionalisering en opbouw” van grass roots Partij aanwezigheid in universiteiten en hogescholen.

Het belang van het beïnvloeden van een jonge generatie

TAR Partijsecretaris Wu Yingjie benadrukte het belang van het beïnvloeden van de jonge generatie in een partij-ideologie toespraak in Lhasa op 10 mei, waarin hij sprak over het versterken van het ideologische en politieke onderwijs als de sleutel om dit te bereiken. Wu sprak ook over het belang van het motiveren van religieuze figuren om “Tibetaans boeddhisme actief te begeleiden om zich aan te passen aan de socialistische maatschappij”, hetgeen verwijst naar de onderwerping van de authentieke religieuze praktijk aan het beleid van de CCP, dat atheïsme stimuleert.[5]

Tijdens een bijeenkomst ter ere van “helden” van het veiligheidssysteem, maakte Wu Yingjie duidelijk, dat de politieke strijd in Tibet op een virtuele voet van oorlog staat door te zeggen dat “diepgaande strijd” nodig was om “resoluut” te vechten tegen de “destructieve sabotage van de Dalai-kliek”.[6] Wu Yingjie, die bijna zijn hele carrière in Tibet heeft doorgebracht, trad in september vorig jaar (2016) aan als top Partij baas, en gebruikte zijn eerste verklaring om het belang van de politieke ‘strijd’ tegen de Dalai Lama te onderstrepen.

In een andere verschuiving in leidinggevende functies werd een hoge ambtenaar, Fang Lingmin, na slechts een paar maanden verwijderd uit twee posten in de TAR. De Chinese staatsmedia maakten bekend dat Zhang Yongze benoemd is tot vice-voorzitter van de TAR overheid, en Zhu Qiang tot secretaris-generaal. Beiden volgen Fang Lingmin op, die beide functies vervulde.[7]

Zhang Yongze werkt sinds de late jaren ’90 in de TAR en is gespecialiseerd in hydraulica en de rivier dynamiek, die in verband kunnen staan met China’s huidige ambitieuze plannen voor het afdammen van de rivieren in Tibet, een hoge strategische prioriteit voor de CCP.[8] Net als het Tibetaanse hoofd van de TAR overheid, Qi Zhala (Che Dalha), komt Zhang Yongze uit de provincie Yunnan.

De redenen voor het ontslag Fang Lingmin zijn niet bekend. Er is een intensieve aandacht van de autoriteiten op het waarborgen van politieke loyaliteit aan de CCP en de uitroeiing van elke trouw aan de Dalai Lama, dat niveau onlangs naar een nieuw niveau werd getilt met de aankondiging van het gebruik van de leugendetector tests voor Partijkaderleden.[9] De Chinese autoriteiten hebben onlangs toegegeven dat sommige van haar ambtenaren geld doneren aan de Dalai Lama en stelden dat dit de “strenge strijd van de partij tegen separatisme ondermijnt.” (Global Times, 1 mei 2017), maar dit beïnvloed waarschijnlijk meer de carrières van lokale Tibetaanse ambtenaren dan etnisch Chinese.

Voetnoten:

[1] Dit komt omdat de resultaten van een in deze tijd uitgevoerde actie, goed of slecht, veel groter worden beschouwd dan op andere momenten van het jaar.

[2] ICT-rapport, 20 april 2017, De vier liefdes en de vijand binnenin: nieuwe ideologische campagne in Tibet weerspiegelt geïntensiveerde agenda voor controle in het 19de partijcongres

[3] Chinese staatsmedia in het Chinees, 4 mei 2017, uittreksels vertaald door ICT: http://www.aba-news.com.cn/Article/abyw/2017/05/04/55184.html

[4] in Lhasa herhaalde consequent Deng Xiaogang een harde aanpak, het handhaven van de huidige situatie in Tibet “sociale stabiliteit” was “ingewikkeld en grimmig”.

[5] Chinese staatsmedia bericht in het Chinees, 11 mei 2017, uittreksels vertaald door ICT: http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2017-05/11/content_767196.htm

[6] Meeting op 27 mei weergegeven in de Chinese staatsmedia op 28 mei in het Chinees, http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2017-05/28/content_770324.htm

[7] China Tibet Online in het Engels, 23 mei 2017. Fang Lingmin hield de positie van vice-voorzitter van de TAR regering sinds mei 2015, en werd in februari van dit jaar benoemd tot secretaris-generaal. Zie zijn CV op: http://www.top-news.top/news-12921492.html

[8] Zie ICT-rapport, ‘Blue Gold: Tibet water en wereldwijde klimaatverandering’, Tibet’s water en mondiale klimaatverandering

[9] Zie ICT-rapport, Gebruik van “leugendetector” voor testen Communistische Partij leden aanwijzing voor escalatie van controle en toezicht in Tibet

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/juni-2017/schoolkinderen-verhinderd-om-te-bidden-tijdens-de-heilige-maand/

Dit zijn echt gruwelijke praktijken. Dat je de macht over schoolkinderen gaat nemen om ze niet te laten bidden.

Afbeeldingsresultaat voor tibetaans biddend kind

Saga Dawa Düchen

Jaarlijks tijdens de 15e dag (volle maan) van de vierde Tibetaanse maand ‘Saga Dawa’ (mei/juni). Deze dag viert de geboorte, verlichting en dood (parinirvana) van Boeddha.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Steeds meer mensen branden een kaarsje: “Voor goede examens, en zoveel andere dingen”

Afbeeldingsresultaat voor kaars branden

Een kaarsje branden om iemand te helpen. Steeds meer mensen doen het. Tijdens de examenperiode gebeurt het vooral om studerende jongeren te steunen. Ook de jongeren zelf grijpen het ritueel steeds vaker aan om te duimen voor een goede afloop.

De verkoop van kaarsen, paternosters en zelfs heiligenbeeldjes stijgt. Het is een merkbare tendens. Opmerkelijk is dat ook jongeren de trend volgen. “Wellicht hebben de negatieve gebeurtenissen in de wereld daar iets mee te maken”, zegt Petra van Loon, leerkracht in het Stella Matituna Instituut in Wuustwezel. “Het viel op hoeveel jongeren spontaan de Notre-Dame en de basiliek van de Sacre Coeur binnenstapten in Parijs om een kaarsje te branden.”

Of een kaarsje branden ook helpt, is een vraag die we in het midden houden. Feit is dat het branden van een kaarsje mensen rust biedt.

Wie dichter bij huis het kapelletje aan de Dondersteen in Horendonk binnengaat, wordt verrast door de vele kaarsen die er branden. Het kapelletje ligt aan een druk fietsknooppunt.

Wim (76) en Bep (74) Van der Kraan stoppen tijdens hun fietstochtjes altijd bij het kapelletje in Horendonk. “We steken een kaarsje aan voor onze kleinzoon die verongelukt is, maar ook voor onze drie andere kleinkinderen.

BRON: http://www.gva.be/cnt/dmf20170615_02926905/kaarsjes-voor-goede-examens

Ten eerste het brengt rust ten tweede het straalt en juist daarmee help je iemand. Een kaars branden is persoonlijk en zal voor de ene een helpende hand zijn en voor de ander niet. Als ik een kaars brand zullen er ook altijd dingen bij liggen van de persoon of voor wat ik ze brand. Het is in wijze van een ritueel. En juist dat straalt energie uit. Een kaars branden doe je dan ook uit een bepaald gevoel. Je bent op zo een moment met de natuurelementen bezig. Water vuur aarde lucht en jezelf. Dat maakt het zo mooi als je eens een kaars brand. Al is het een die gewoon op je tafel staat zonder doeleinde dan nog geniet je van de vlam de rust die de kaars uit straalt.
Ook komt het in veel culturen terug die een ritueel hebben met kaarsen branden en wat erbij hoort.

Dus geniet gewoon op je eigen manier van de kaars die je straks aan wilt steken voor sfeer of iets anders.

Afbeeldingsresultaat voor kaarsje branden betekenis

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

(Yo)ga je woensdag mee? Het is Wereld Yoga Dag

(Yo)ga je woensdag mee? Het is Wereld Yoga Dag

Woensdag 21 juni is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereld Yoga Dag. Dus als je nog niet yogaat, is dit de uitgelezen kans om het te gaan doen.

15.06.2017 | 13:00 uur

En dat kan heel makkelijk, want yogi Mariska Gunsing wordt die dag op drie plekken in Nederland ingevlogen om les te geven.

Met de helikopter
Ingevlogen? Ja, ingevlogen. Met een helikopter, dus. Mariska wordt daarom wel de ‘Flying Yogi’ genoemd. Tijdens Wereld Yoga Dag zal ze yogales geven aan een grote groep mensen voor Hotel New York in Rotterdam, op het strand bij Huis ter Duijn in Noordwijk en in het Kromslootpark in Almere. En of je nou een beginner bent of al jaaaaren op de mat ligt: iedereen kan meedoen.

Heel even rust
Het initiatief voor de ‘Flying Yogi’ komt van Optimel. Want hebben we het niet allemaal druk, druk, druk? En vinden we tijd nemen om te ontspannen soms niet lastig? Eh ja, herkenbaar. Nou, daar wil Optimel wat aan doen. En yoga is een mooie manier om goed voor jezelf te zijn. Want het zorgt niet alleen voor ontspanning, maar ook voor een goede lichaamshouding, meer focus én meer energie.

Doe mee
Wil jij op een van de drie plekken meedoen met de lessen van Mariska? Meld je dan aan op www.optimelyogadag2017.nl.Volg je de les liever vanaf je matje in de slaapkamer? Geen probleem. Je kunt ook thuis meedoen met de livestream. Extra leuk: via de website van Optimel kun je een speciaal yogapakket bestellen, met daarin alle benodigdheden voor het inlassen van een zenmoment.

BRON: http://www.lindanieuws.nl/lifestyle/yoga-je-woensdag-mee-naar-wereld-yoga-dag/

Dat is weer een leuke initiatief.

Afbeeldingsresultaat voor yoga dag

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: