IN ONS LEVEN VOLGEN WE ALLEMAAL ONZE EIGEN WEG

And now, the end is here
And so I face the final curtain
My friend, I`ll say it clear
I`ll state my case, of which I`m certain
I`ve lived a life that`s full
I traveled each and ev`ry highway
And more, much more than this, I did it my way

Regrets, I`ve had a few
But then again, too few to mention
I did what I had to do and saw it through without exemption
I planned each charted course, each careful step along the byway
And more, much more than this, I did it my way

Yes, there were times, I`m sure you knew
When I bit off more than I could chew
But through it all, when there was doubt
I ate it up and spit it out
I faced it all and I stood tall and did it my way

I`ve loved, I`ve laughed and cried
I`ve had my fill, my share of losing
And now, as tears subside, I find it all so amusing
To think I did all that
And may I say, not in a shy way,
“Oh, no, oh, no, not me, I did it my way”

For what is a man, what has he got?
If not himself, then he has naught
To say the things he truly feels and not the words of one who kneels
The record shows I took the blows and did it my way!

Yes, it was my way

En nu is het einde nabij
Dus kijk ik naar het laatste bedrijf
Mijn vriend, ik zal het duidelijk zeggen
Ik zal mijn zaak, waar ik zeker van ben, duidelijk maken
Ik heb tenvolle geleefd
Ik heb over elke snelweg gereisd
En nog meer, nog meer dan dit,
heb ik het op mijn eigen manier gedaan

Spijt, dat heb ik ooit wel gehad
Maar ook weer te weinig om ze te vermelden
Ik deed wat ik moest doen en ging erdoor zonder excuus
Ik plande elke route naar de hitlijsten
elke voorzichtige stap over de binnenweg
Maar nog meer, nog meer dan dit, heb ik het op mijn eigen manier gedaan

Ja, er waren tijden, ik ben er zeker van dat je ze ook kende
dat ik meer aanpakte dan ik aankon
Maar ondanks alles, als er twijfel was
at ik het op en spuwde het uit
Ik ging de confrontatie aan, en bleef sterk
En deed het op mijn manier

Ik heb liefgehad, gelachen en gehuild
Ik heb goede dingen meegemaakt, en mijn deel van het verllies
En nu, terwijl de tranen wegtrekken
vind ik het allemaal zo lachwekkend
Dat ik denk dat ik dat allemaal heb gedaan
En mag ik misschien zeggen, op een niet verlegen manier
“Nee, oh nee, ik niet
ik heb het op mijn eigen manier gedaan”

Want wat is een man, wat bezit hij
Behalve zichzelf heeft hij helemaal niets
Om de dingen te zeggen die hij echt voelt en niet de woorden van iemand die knielt
De plaat laat zien dat ik het gedaan heb
En wel op mijn eigen manier

Ja, het was mijn manier

Afbeeldingsresultaat voor may way

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Advertenties