Beleefdheid, waar is het goed voor?

Beleefdheid is een gedragsnorm die onze sociale relaties gemakkelijker maakt als we er ons aan houden. Ze heeft dus haar nut, en veel mensen klagen ook over het gebrek aan beleefdheid of hoffelijkheid in de wederzijdse omgang tussen mensen vandaag. Toch komt beleefdheid soms ook over als een keurslijf, zelfs als een gebrek aan eerlijkheid. Waartoe dient ze dan precies?

Beleefdheid, een ongeschreven regel en leidraad

Beleefdheid lijkt misschien vaak kunstmatig, maar het grote voordeel ervan is dat ze onze wereld voorspelbaar en dus ook geruststellend maakt. Door de gedragscodes weten we wat we wel en niet moeten doen, wat we wel en niet moeten zeggen, of hoe we moeten reageren. Deze geschreven en ongeschreven regels zijn een leidraad in ons leven en bieden ons een houvast. Kortom, ze vergemakkelijken ons leven op momenten dat het niet zo eenvoudig zou zijn om snel iets te improviseren. Dankzij die regels weten we waar we tegenover de andere staan. We zullen bijvoorbeeld anders praten tegen onze baas dan tegen iemand die onder ons staat. En op dezelfde manier weten we ook waar we onze gasten aan tafel moeten laten zitten.

Beleefdheid dient ook om een positief signaal te sturen naar anderen

Een voorbeeld: als we een buur tegenkomen, zeggen we gewoonweg “dag“. Door hem een goede dag toe te wensen, tonen we hem dat hij geen vreemde voor ons is, dat hij voor ons bestaat en dat hij in deze wereld een plaats heeft. Het is weliswaar maar een klein gebaar, maar het heeft toch belang. Op dezelfde manier kunnen we met het woord “dank u” onze erkenning uitdrukken voor wat de andere ons heeft gegeven (een glimlach, hulp, een attentie) en reiken we hem een positief zelfbeeld aan. Dank u zeggen is maar een kleine wederdienst voor iets wat de andere ons geeft. Het gaat dus om de uitwisseling van positieve dingen.

Geven en nemen

Beleefdheid smeert op die manier het sociale raderwerk en maakt het leven aangenamer. Beleefd zijn is de wet van de jungle niet laten zegevieren, maar het menselijke de overhand laten nemen. Een beleefde chauffeur laat de voetgangers door op een oversteekplaats voor voetgangers en scheldt niet op een vreemde of beginnende chauffeur die zijn weg niet vindt. Als we beleefd zijn, beklemtonen we het positieve en onderdrukken we het negatieve. Een kind kan zeggen: “wat is die vrouw lelijk”, maar een volwassene zal dat denken en als hij goed is opgevoed, nooit zeggen. Dat is geen hypocrisie, maar een manier om het samenleven met de anderen te vergemakkelijken; een stilzwijgende uitwisseling van goede omgangsvormen. Niemand zal u recht in uw gezicht zeggen dat u lelijk bent of dat u slecht gekleed bent, tenzij het iemand is die geen greintje beleefdheid bezit.

Waarden en principes

Als we onze kinderen beleefdheid willen bijbrengen, doen we dat beter door niet over regels te spreken, maar over de waarden die we willen meegeven.

  • Zelfrespect: dat bestaat er onder meer in dat we er verzorgd bijlopen en dat we op een voor onze omgeving verstaanbare en duidelijke manier spreken.
  • Respect voor de andere: dat betekent dat we geen overlast bezorgen door te veel lawaai te produceren, dat we tactvol en discreet zijn en onbeleefde opmerkingen vermijden, dat we de gesprekken niet aldoor domineren, en dat we op een beleefde manier kunnen zeggen dat we het ergens niet mee eens zijn zonder de andere te moeten kwetsen.
  • Omgangsvormen: dat is bijvoorbeeld dat we tekenen van belangstelling tonen voor de mensen waarmee we omgaan, dat we complimentjes kunnen geven, dat we mensen ontvangen volgens de voorgeschreven beleefdheidsvormen en dat we ons van onze beste kant laten zien door hen onze diensten aan te bieden.
  • Evenwicht: dat is bijvoorbeeld dat we ook eens iemand uitnodigen als we zelf zijn uitgenodigd, dat we iemands tijd niet te veel in beslag nemen, dat we proberen niet te vertrouwelijk te doen…

Naast al deze positieve aspecten heeft beleefdheid toch ook wel een keerzijde. Soms wordt ze gebruikt om onze plaats aan te wijzen in de sociale klasse. Elke culturele groep heeft haar eigen regels en iedereen herkent al snel bij wie hij hoort. Een groep vormen kan prettig zijn, maar het kan ook een manier zijn om anderen uit te sluiten, en dat is niet meteen positief…

BRON: http://www.e-gezondheid.be/beleefdheid-waar-is-het-goed-voor/actueel/1349

Beleefdheid is het eerste wat ons aangeleerd wordt. Maar vaak snel vergeten wordt. Het is zo een klein gebaar een enkel woord om beleefd over te komen. Beleefdheid heeft ook met respect te maken. Je respecteert iemand. Maar nogmaals spijtig genoeg wordt het niet vaak gebruikt meer, of alleen als mensen niet anders kunnen en het zien als een plicht of verplichting.
In ieder land is het dan ook verschillend hoe ze elkaar een goede dag wensen. Ze heb je in Tibet dat ze naar elkaar de tong uitsteken, in ijsland gaan ze neuzen neuzen in China hoe dieper men buigt hoe meer respect men heeft voor de ander. En zo zullen er nog wel landen zijn die zo hun eigen hebben.
Maar je met maar eens een test doen en ’s morgens gewoon is tegen iedereen die je tegenkomt een goede dag zeggen. Je gaat snel merken dat het niet altijd aanvaard wordt.
Afbeeldingsresultaat voor beleefde groet
foto google
Afbeeldingsresultaat voor goede dag wensen

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Advertenties