Archive for 4 mei 2017


INZICHT KOMEN

IEMAND HELPEN TOT INZICHT IS HET MOOISTE WAT JE VOELEN KAN.

Afbeeldingsresultaat voor INZICHT

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Advertenties

ESPRESSO TONIC

Espresso tonic: dé zomertrend voor 2017 volgens Koffievoordeel.nl

Beeld: https://www.facebook.com/simonleveltcafeutrecht/photos/a.279198425480857.66738.146006138800087/914500378617322/?type=1&theater

Volgens http://www.koffievoordeel.nl is de zomerhype van 2017 is bekend: Espresso tonic.

Deze cocktail is in Australië en de Verenigde Staten al erg populair en is nu overgewaaid naar Nederland.

DIT IS HET RECEPT

Het recept is simpel: een glas ijskoude tonic met ijs en daarover heen gegoten een hete en krachtige espresso. Perfect te maken met de koffiebonen van Edizione Limitata. De bittere tonen van tonic sluiten goed aan bij de krachtige aroma’s van de espresso. Ook lekker met een schijfje limoen. Proost!

BRON: http://koffie.blog.nl/koffienieuws/2017/05/03/koffie-trends-espresso-tonic-de-zomertrend-voor-2017-volgens-koffievoordeel-nl

Dit kan niet slecht zijn als het zomers warm is. Ga ik zeker eens proberen.

Afbeeldingsresultaat voor tonic

Afbeeldingsresultaat voor koffie

Afbeeldingsresultaat voor koffie tonic

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Kanker screenen: een stand van zaken

Kanker is vandaag steeds beter te genezen.

Hoe vroeger men met de behandeling begint, hoe groter de kans dat ze succesvol is.

E-gezondheid informeert u over de verschillende onderzoeken om kanker te screenen.

Darmkanker

  • De opsporing gebeurt door een onderzoek naar de aanwezigheid van bloed in de stoelgang.
  • De opsporing moet plaatsvinden om de twee jaar vanaf de leeftijd van 50.

Borstkanker

  • Er moet een mammografie worden genomen vanaf de leeftijd van 50 jaar of vroeger indien er nog borstkanker voorkomt bij familieleden in de rechte lijn (moeder, grootmoeder, tante, zus, dochter).
  • De mammografie moet daarna gebeuren om de twee jaar. Er is een georganiseerde screening tot 74 jaar.

Prostaatkanker

  • De opsporing gebeurt door een rectaal toucher + een meting van het PSA-gehalte. Er bestaat geen georganiseerde screening voor prostaatkanker. De onderzoeken worden uitgevoerd op aanraden van de arts. Hij houdt rekening met de persoonlijke risicofactoren van elke man.
  • Er is geen nationaal georganiseerde screening. Mannen moeten vanaf hun vijftigste met hun arts overleggen of het al dan niet gewenst is om de opsporingstests te laten uitvoeren. Bij  mannen met familiale antecedenten of Afrikaanse of Antilliaanse roots is de leeftijdsgrens lager (45 jaar). Bij die vraag moeten de voor- en nadelen van de screening en de individuele risicofactoren worden afgewogen.

Baarmoederhalskanker

  • Het wordt opgespoord door: een uitstrijkje + een HPV-test (papillomavirus), eventueel vanaf de seksueel actieve leeftijd.
  • Opgelet: ook als u zich tegen het papillomavirus laat inenten, moet u een uitstrijkje laten nemen.

Huidkanker

  • Om deze kanker tijdig op te sporen moet men een dermatoloog raadplegen als een schoonheidsvlek groter wordt en/of de randen onregelmatig worden.

Leverkanker

  • De beste manier om deze kanker op te sporen is via een hepatitis C-test voor risicopatiënten.

Teelbalkanker

BRON: http://www.e-gezondheid.be/kanker-screenen-een-stand-van-zaken/actueel/373

Het is al sneller op te sporen dan vroeger. Maar soms zien ze het niet en is iedere dag te laat. Ook de persoon zelf kan vaak een zelfonderzoek doen en ook dat kan helpen naar een snelle diagnose. Als je iets voelt in je lichaam of je merkt iets op in stoelgang of urine of op je lichaam zie je iets dat er niet hoort blijf er niet mee lopen en raadpleeg een arts. Die je zeker zal doorverwijzen om verdere onderzoeken te laten uitvoeren om zo het nodige uit te sluiten, of om het sneller te gaan behandelen.
Afbeeldingsresultaat voor kanker

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Voorgedragen Amerikaanse ambassadeur in China geconfronteerd met vragen over Tibet en mensenrechten tijdens hoorzitting in de Senaat

Terry Branstad

Iowa Senator, Terry Branstad

Op 2 mei 2017 legde Terry Brandstad getuigenis af tijdens de hoorzitting door de Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken in het kader van zijn voordracht als V.S. ambassadeur in China. Tijdens getuigenis werd hij geconfronteerd met vragen, onder meer over Tibet en mensenrechten.

In zijn inleidende opmerkingen zei voorzitter van de commissie, senator Bob Corker (R-TN), dat de VS-China relatie een van de meest belangrijke relaties is, wat betreft de Amerikaanse nationale belangen. Hij voegde hier toe dat we China’s lange termijn doelen duidelijk voor ogen moeten houden, en dat die niet noodzakelijkerwijs op één lijn liggen met de Amerikaanse nationale belangen.

Corker zei: “Korte termijn winsten mogen niet ten koste gaan van Amerikaanse nationale lange termijn belangen, waarden, de rechtsstaat, de internationale normen en onze verplichtingen aan onze bondgenoten, waarvan we er veel hebben in de regio.”

Senator Ben Cardin (D- MD), vooraanstaand lid van het Comité, sprak zijn diepe bezorgdheid uit over de “verslechtering van de mensenrechtensituatie in China en de positie van het maatschappelijk middenveld en het onafhankelijke stemgeluid in dat land.” Hij zei: “… we nog steeds niet weten of de Dalai Lama zal worden toegestaan om terug te keren naar Tibet, weten we niet de verblijfplaats van de Panchen Lama, we weten niet of autoriteiten Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo zullen vrijlaten in 2020, weten we niet of de mensen van Hong Kong daadwerkelijk hun autonomie zullen kunnen blijven uitoefenen – maar we weten wel Xi Jinping klaarstaat om nog minstens vijf jaar aan de macht te blijven.

In zijn bevestigde de voorgedragen ambassadeur Branstad ook zijn inzet voor de mensenrechten. Hij zei: “Indien ik wordt bekrachtigd als ambassadeur, zal ik elke dag werken om de Amerikaanse waarden te vertegenwoordigen tegenover de leiding van China en het Chinese volk in het algemeen, waarden die ondermeer de naleving van de mensenrechten voor iedereen, een vrije en open markt, een op regels gebaseerde rechtsorde in de oceanen rond China, en het belang van een vrije pers omvatten.”

Toen Senator Cardin vroeg: “Hoe denkt u onze waarden wat betreft mensenrechten te bevorderen, indien u bekrachtigd wordt als ambassadeur?”. De voorgedragen ambassadeur antwoordde: “Mensenrechten zijn erg belangrijk. Het is een fundament van de Amerikaanse waardesysteem … Het zou mijn bedoeling zijn als ambassadeur deze waarden in te brengen en deze moeilijke kwesties ter sprake te brengen, waarover de Chinese leiders niet echt willen praten, maar die belangrijk zijn. Ik ben niet bang om dat te doen… Wanneer Amerikanen of wie dan ook in de wereld niet eerlijk wordt behandeld, moet ik dat die kwestie als ambassadeur aan de machthebbers in Peking voorleggen.”

Senator Cardin sprak over de brief die hij en senator Marco Rubio aan minister Rex Tillerson hebben gestuurd met betrekking tot het geven van een hoge prioriteit aan mensenrechten in onze bilaterale betrekkingen met China, waarbij het Tibetaanse volk specifiek als een voorbeeld werd genoemd. Hij vroeg vervolgens of de voorgedragen ambassadeur bereid was om advies in te winnen bij het Congres over specifieke gevallen, deze wil verdedigen en wil werken om de zichtbaarheid van deze kwesties te vergroten.

Gouverneur Branstad antwoordde: “Ja, Senator. In feite, bij mijn rondgang en individuele ontmoetingen met leden van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken, heeft een aantal van hen dit onder mijn aandacht gebracht. Het is mijn bedoeling om te werken met alle leden van deze commissie, en anderen in de Senaat en aan deze kwesties te werken. Ik geloof dat is een deel van de verantwoordelijkheid van de ambassadeur, om daar te zijn, ter plekke, in China, en een onze belangen daar te verdedigen.”

Senator John A. Barrasso (R-WY) bracht zijn reis naar China ter sprake en Gouverneur Branstad reageerde met te zeggen dat hij geïnteresseerd is om te vernemen hoe de reis is verlopen, en vermeldde ook, dat hij dacht dat ze van plan waren geweest om Tibet te bezoeken tijdens de reis.

Senator Barrasso vroeg hoe hij een balans zou slaan tussen toenadering tot China op het economische front, en de zorg van onze natie over China’s schending van de mensenrechten, en stelde dat China betrokken is bij ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder politieke en religieuze onderdrukking.

Gouverneur Branstad antwoordde met te zeggen dat de Verenigde Staten “altijd hebben gestaan van de mensenrechten voor alle mensen in de wereld en ik denk dat het is van cruciaal belang voor de ambassadeur om dat punt te maken, en dat punt maken samen met andere zaken.” Hij voegde eraan toe: “Ik denk niet dat religieuze mensen moeten worden vervolgd en dus denk ik dat het heel belangrijk is, dat we de mensenrechten, waaronder de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst beschermen.”

Senator Marco Rubio (R-FL) wilde een toezegging dat de Gouverneur mensenrechten aangelegenheden bij de Chinese overheid te sprake zou brengen en stelde dat dit “zeer belangrijk is voor de mensenrechten gemeenschap.” Gouverneur Branstad antwoordde: “Ik zal dat doen.” Senator Rubio gaf ook de boodschap dat het Congres “mensenrechtenkwesties te sprake zou blijven brengen.” Hij voegde eraan toe dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen de Chinese Communistische partij en het Chinese volk te maken. “Ze zijn niet hetzelfde” zei senator Rubio.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/mei-2017/voorgedragen-amerikaanse-ambassadeur-in-china-geconfronteerd-met-vragen-over-tibet-en-mensenrechten-tijdens-hoorzitting-in-de-senaat/

Afgevaardigden Jim McGovern en Ileana Ros-Lehtinen vestigen de aandacht op Tibet in Amerikaanse Huis van Afgevaardigden

Afgevaardigden Jim McGovern (Democraat uit Massachusetts) en Ileana Ros-Lehtinen (Republikein uit Florida) spraken vandaag in het Huis van Afgevaardigden om de aandacht te vestigen op de situatie in Tibet. Met het deelnemen aan de periode voor General Speeches bij begin van de zitting van het Huis van Afgevaardigden, toonden zij een groot portret van de Dalai Lama en spraken over hun steun aan de aspiraties van het Tibetaanse volk, het respect dat ze hebben voor de Dalai Lama, en over hun werk in de Verenigde Staten in het proactief bevorderen van initiatieven met betrekking tot Tibet. Ze spraken ook over de Wet Wederzijdse Toegang tot Tibet, die afgevaardigde Jim McGovern en afgevaardigde Randy Hultgren hebben geïntroduceerd in het Huis in april en welke tot doel heeft om meer toegang tot Tibet voor Amerikaanse burgers te bevorderen.

Hieronder vindt u een niet-officiële transcriptie van hun opmerkingen.

De heer McGovern: Mijnheer de Voorzitter, in 2002, nam het Congres de Tibetaan Policy Wet aan om de aspiraties van het Tibetaanse volk te ondersteunen in het beschermen van hun eigen identiteit. De wet heeft stappen uitgezet om de eigen afgescheiden religieuze, culturele en taalkundige identiteit van Tibet te beschermen, aan te dringen op een betere eerbiediging van de rechten van het Tibetaanse volk, de dialoog tussen Zijne Heiligheid de Dalai Lama en de Chinese regering te bevorderen, de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van de Tibetaanse gewetensgevangenen te eisen, de oprichting van een Amerikaanse consulaat in Lhasa te realiseren en te verlangen dat het de 11de Panchen Lama wordt toegestaan om zijn religieuze studies voort te zetten zonder inmenging van de Chinese regering.

Mijnheer de Voorzitter, deze zijn eenvoudige, redelijke en realistische stappen, maar 15 jaar later is er weinig vooruitgang: de Chinees-Tibetaanse dialoog is sinds 2010 opgeschort; er zijn honderden Tibetaanse gewetensgevangenen, velen zijn monniken, sommige, zoals Tenzin Delek, zijn in gevangenschap overleden. Er is nog steeds geen Amerikaanse consulaat in Lhasa, een groot probleem voor Amerikaanse functionarissen, die proberen te reageren op noodsituaties, zoals de aardbeving in 2015, waardoor tientallen van onze burgers in de Tibetaanse Autonome Regio klem kwamen te zitten, en de Chinese overheid, officieel atheïstisch, heeft verklaard, dat het zal beslissen wie zal worden gereïncarneerd als volgende Dalai Lama.

Mijnheer de Voorzitter, ik wil bij deze mijn bezorgdheid voor het welzijn van de vermiste 11de Panchen Lama, de op een na hoogste leider in de Tibetaanse religie, tot uitdrukking brengen. Tweeëntwintig jaar geleden werd Gedhun Choekyi Nyima gevangengezet door de Chinese autoriteiten, toen hij slechts zes jaar oud was, en slechts drie dagen na de Dalai Lama verklaarde dat hij de gereïncarneerde Panchen Lama was. Vandaag is hij een van de langst zittende politieke gevangenen ter wereld. China heeft geweigerd om details over zijn verblijfplaats te geven. Laat ik duidelijk zijn, de Chinese regering heeft niet het recht of de bevoegdheid om de gereïncarneerde religieuze leiders van Tibet aan te wijzen, noch de Panchen Lama en ook niet de volgende Dalai Lama.

Mijnheer de Voorzitter, ik ontvang voortdurend rapporten uit Tibet over mensenrechtenschendingen en beledigingen van fundamentele menselijke waardigheid, zoals het slopen van gebouwen en de gedwongen uitzetting van religieuze mensen uit het beroemde boeddhistische instituut van Larung Gar. Of de beperkingen, die Tibetanen weerhouden om rond te reizen in hun eigen land, laat staan naar het buitenland. We moeten nadenken over het Amerikaanse beleid ten opzichte van Tibet. Al jaren heeft China geen gevolgen ondervonden voor het niet respecteren van de fundamentele rechten van het Tibetaanse volk. Dat moet veranderen. Samen met een niet partijgebonden groep van leden van het Congres, heb ik H.R. 1872 geïntroduceerd, de Wederzijdse Toegang tot Tibet Wet. Deze wet verbindt consequenties aan slechts één aspect van het Chinese wangedrag, de beperkingen op reizen naar gebieden in China, waar etnische Tibetanen wonen. Amerikaanse diplomaten, journalisten en toeristen moeten een speciale vergunning hebben om de Tibetaanse Autonome Regio binnen te gaan en reizen naar andere Tibetaanse gebied wordt ook streng gecontroleerd. Maar onder H.R. 1872 komt geen hogere leidinggevende, die verantwoordelijk is voor het ontwerpen en implementeren van reisbeperkingen in Tibetaanse gebieden in aanmerking voor toegang tot de Verenigde Staten. De reden voor het wetsvoorstel is eenvoudig. De basis van diplomatieke wetten is wederzijdse toegang en wederkerigheid. Maar terwijl de Chinese een brede toegang tot de Verenigde Staten genieten, geldt hetzelfde niet voor Amerikaanse diplomaten, journalisten en toeristen, die naar Tibet gaan, waaronder Tibetaanse Amerikanen, die proberen om hun plaats van herkomst te bezoeken. Dit is gewoon onaanvaardbaar. Als China wil dat haar burgers en ambtenaren vrijelijk in de Verenigde Staten kunnen reizen, moeten de Amerikanen in staat zijn om vrij in China te reizen, met inbegrip van Tibet.

Het toestaan van reizen naar Tibet is slechts een stap, die China moet nemen. Het moet ook de belemmeringen voor de bewegingsvrijheid van Tibetanen in China en naar het buitenland wegnemen. China kan niet van twee walletjes eten. Ofwel Tibetanen zijn Chinese burgers of dat zijn ze niet. Als ze dat zijn, moeten ze dezelfde rechten en privileges genieten, als de andere Chinese burgers. China moet ook Zijne Heiligheid de Dalai Lama in staat stellen om terug te keren naar Tibet voor een bezoek, als hij dat wenst. Hij is een man van vrede, die binnenkort zal 82 jaar oud zal worden. Hij moet in staat zijn om zijn vaderland te bezoeken.

China moet ook het waarachtig respect tonen voor de mensenrechten en godsdienstvrijheid van het Tibetaanse volk. Een eerste stap zou zijn om een onafhankelijk internationaal onderzoek toe te staan naar de dood in de gevangenis van de vereerde Lama, Tenzin Delek, in juli 2015. Aan onze kant moet de nieuwe Trump regering zo snel mogelijk nodig de speciale coördinator voor Tibetaanse zaken benoemen. Om vooruitgang te boeken, we iemand nodig, die leiding geeft. Zij moeten erop staan dat China de dialoog, die leidt tot een onderhandelde overeenkomst over Tibet leiden opnieuw opstarten. Zij moeten een lijst opstellen van Chinese ambtenaren, die onderworpen zijn aan sancties in het kader van de Wereldwijze Magnitsky Mensenrechten Verantwoordelijkheid Wet. Niemand, die verantwoordelijk is voor marteling en buitengerechtelijke executies of voor aanzienlijke corruptie, mag profiteren van komst naar ons land en hier zaken doen. Zij moeten publiekelijk toenadering zoeken tot de Dalai Lama en de democratisch gekozen leiding van het Tibetaanse volk. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken moet elke kans aangrijpen om te profiteren van de kennis en decennialange reflecties van de Dalai Lama. De Minister van Buitenlandse Zaken moet de democratische instituties van het Tibetaanse volk benadrukken en de Kalön Tripa, Dr. Lobsang Sangay, persoonlijk ontmoeten en de overheid dient ook andere regeringen benaderen om een groep vrienden van Tibet te creëren. Het is tijd om een gecoördineerde internationale actie ter ondersteuning van het Tibetaanse volk na te streven.

Mijnheer de Voorzitter, de tijd dringt voor het Tibetaanse volk. Al degenen, die zeggen dat ze geloven in de rechten van Tibetanen moet verder gaan dan woorden naar concrete acties. Ik dring er bij mijn collega’s op aan om de H.R. 1872, de Wederzijdse Toegang tot Tibet Wet, te steunen en om aanvullende maatregelen te nemen om alles wat uniek is aan Tibet en haar volk te beschermen. Ik geef het woord terug aan de voorzitter.

Ms. Ros-Lehtinen

Afgevaardigde Ms. Ros-Lehtinen

Mevrouw Ros-Lehtinen: Hartelijk dank, Mijnheer de voorzitter.

Ik vandaag ben ik opgestaan om te spreken over iets wat mij na aan het hart ligt en dierbaar is, het lot van de bevolking van Tibet en van Zijne Heiligheid de Dalai Lama. De gedwongen ballingschap van Zijne Heiligheid is een bron van diep verdriet voor de inwoners van Tibet. Al meer dan 60 jaar weigert het communistische regime in Peking om deze vriendelijke, begripvolle man naar zijn vaderland terug te gaan, terwijl ze het Tibetaanse volk systematisch vervolgen, hen zelfs maar de meest elementaire mensenrechten en vrijheid onthouden, en beleid ten uitvoer leggen dat er op gericht is om de cultuur van Tibet weg te vagen.

In 2007 initieerde ik wetgeving om de weg vrij te maken voor het toekennen door het Congres van de Congressional Medal of Honor aan de Dalai Lama. Een decennium later, ben ik bang dat problemen in Tibet naar de zijlijn worden geduwd, een fout, die ingrijpende gevolgen zou kunnen hebben, niet alleen voor Tibet, maar voor de hele Aziatische continent. Bekend als het Dak van de Wereld, is het Tibetaanse plateau de oorsprong van veel van de belangrijkste rivieren van Azië, waardoor de bedreigingen door het Chinese regime voor de stabiliteit van Tibet een strategisch belangrijke veiligheidskwestie voor de gehele regio worden.

Vorige maand was ik er trots op mij aan te sluiten bij Congreslid McGovern in het sturen van een brief ter ondersteuning van de benoeming van een speciale coördinator voor Tibetaanse kwesties op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik ben er ook trots op dat ik co-sponsor ben van de wet van mijnheer McGovern, de Wederzijdse Toegang tot Tibet Wet, die is ontworpen om te helpen stoppen met China’s destabiliserende gedrag in Tibet door het intrekken van de visa van ieder Chinese functionaris, die verantwoordelijk wordt bevonden voor het beperken van de toegang van de Amerikaanse burgers tot Tibet.

Vorige week had ik het genoegen om Richard Gere te ontmoeten, een activist die helpt om meer aandacht en bewustzijn te brengen in deze zeer belangrijke zaak. Zoals Zijne Heiligheid heeft gezegd, in de uitoefening van tolerantie, is de vijand onze beste leermeester. Het is van essentieel belang, Mijnheer de Voorzitter, dat we in het Congres pleiten namens de bevolking van Tibet en onze krachten bundelen om de toenemende agressie van het Chinese regime te bestrijden.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/mei-2017/afgevaardigden-jim-mcgovern-en-ileana-ros-lehtinen-vestigen-de-aandacht-op-tibet-in-amerikaanse-huis-van-afgevaardigden/

ICT Binnen Tibet: De vier liefdes en de vijand binnenin: nieuwe ideologische campagne in Tibet weerspiegelt geïntensiveerde agenda voor controle in het 19de partijcongres

Four Loves photo

Deze afbeelding in de officiële media toont de ‘vier liefdes’ campagne in de kloosters in de TAR met een bijzondere nadruk op de voorbereidingen voor het 19e partijcongres in Beijing later in het jaar.

De Chinese autoriteiten hebben een nieuwe ideologische campagne gestart in de Tibetaanse Autonome Regio (TAR), die gericht is op het “verdunnen van de negatieve gevolgen van religie” en het bevorderen van loyaliteit aan Xi Jinping. De campagne is in het jaar van de 19e partijcongres gelanceerd als onderdeel van een agenda, waarin controle centraal staat. De nieuwe propaganda inspanning is gefocust rond “vier liefdes”, die worden gedefinieerd als ”kernbelangen” van de Chinese Communistische Partij: liefde voor het moederland (China) en de thuisstad, liefde voor de ouders, Liefde voor de leraren en ouderen, en liefde voor leren en werken – en werd de afgelopen paar weken uitgedragen bij een groot aantal bijeenkomsten in de regio.[1] De campagne richt zich ook op “vier spanningen”, dat gericht zijn op het genereren van bewondering en loyaliteit voor de Partij en de eenheid van het ‘moederland’. Ambtenaren hebben de campagne gepromoot in kloosters over de hele TAR, met nadruk op de prioriteit van naleving van het CCP beleid door Tibetaanse monniken en nonnen[2], en ook op scholen en Tibet University.[3]

Naar verwachting zal Xi Jinping tijdens het 19de partijcongres zijn macht zal verder consolideren. Sinds het begin van het jaar[4] is zowel tijdens diverse officiële bijeenkomsten in Tibet, als bij bezoeken van TAR leiders aan militaire bases in de aanloop naar de gevoelige Tibetaanse Nieuwjaar (Losar) periode in februari naar dit congres verwezen. Bijeenkomsten over de TAR werden gehouden om de “vier liefdes” en “vier spanningen” te benadrukken, onder meer in Nyingtri (Chinees: Linzhi), Shigatse (Chinees: Rigaze) en Chamdo (Qamdo of Changdu). Retrograde CCP retoriek in de staat media verwezen naar het voornemen van “de negatieve impact van de religie verdunnen” en versterking van “ideologische onderwijs werken voor de massa” van de campagne.[5]

Propaganda rijden volgt verplicht herdenking van ‘Slaaf Emancipatie’

The propaganda campagne lijkt de onzekerheid van Partij autoriteiten over de trouw van Tibetanen te weerspiegelen in een cruciaal jaar voor de consolidatie van de centrale macht, en volgt op de grootste herdenking tot nog toe van de officiële ‘Lijfeigenen Emancipatie Dag’ op 28 maart. Dit is een verplicht feest bedoeld om het einde van Tibetaans ‘feodalisme’ te markeren nadat de CCP Tibet overnam. Deze datum werd in 2009 aangewezen als een jubileumdag, het jaar nadat protesten heel Tibet overspoelden, als onderdeel van een propaganda campagne, die de dominantie van de partij moet waarborgen. Voor Tibetanen is 28 maart het symbool van een andere verjaardag – de nederlaag van 1959 Tibetaanse opstand tegen de Chinese overheersing, de ontbinding van de Tibetaanse regering, en meer dan 55 jaar van scheiding van de Dalai Lama.

Hoewel de verjaardag bedoelt is om een ‘bevrijding’ te markeren, valt op dat voornamelijk het repressieve staatsapparaat in beeld was. Tibet Daily meldde dat het volkslied werd gezongen op de bijeenkomst op 28 maart door de “Tibet Parket van Openbare Aanklagers, de Tibet Militaire Regio korps, de Gewapende Volkspolitie Tibet korps, het Tibet Openbare Veiligheid Grens korps, evenals het Tibetaanse Openbare Veiligheid Korps van de Brandweer”. (Tibet Daily 29 maart).[6]

Beijing wil haar positie in Tibet te rechtvaardigen door te stellen dat het een einde gemaakt heeft aan “theocratie, feodalisme en slavernij” in Tibet. Echter, de Volksrepubliek China staat geen open discussie toe over de vraag of Tibet was ‘feodaal’ of ‘onderdrukkend’, en Chinese en Tibetaanse ambtenaren in Tibet en China zouden te maken krijgen met ernstige gevolgen als ze het niet eens zouden zijn met het standpunt van de staat over kwesties als de sociale omstandigheden in Tibet voorafgaand aan de ‘bevrijding’.

Crackdown benadrukt door militaire oefeningen onderstreept de harde politieke boodschap van controle

Tibet Daily herhaalde ook dat de Lijfeigenen Emancipatie Dag een kans was om dichter rond de het Centraal Partij Comité te herenigen met “Xi Jinping in het centrum”. Terwijl de Tibet Daily stelde dat de verjaardag “een grote en glorieuze hoofdstuk in de geschiedenis van Tibet en zelfs in de geschiedenis van de wereld beschaving” markeert, werd elders in de officiële media een soberder noot geschetst toen de hoge ambtenaar Deng Xiaogang de huidige situatie van “sociale stabiliteit” in Tibet omschreef als “ingewikkeld en grimmig”.

Deng Xiaogang, adjunct-partijsecretaris van de TAR, die in het bijzonder in verband gebracht wordt met de hardhandig veiligheidsoptreden in Lhasa en daarbuiten, sprak op een videoconferentie op 17 maart in het “sociale stabiliteit behoud hoofdkwartier”, waarin ook het belang van de komende 19e partijcongres in Beijing benadrukt werd.[7] Een reeks van videoconferenties en andere bijeenkomsten over hetzelfde thema volgden op een reeks van grootschalige militaire oefeningen in Lhasa en elders in de TAR, net voor de herdenking van opstand op 10 maart. Gebruik maken van ‘het vermogen van een valk om te grijpen’ om de ‘ vijand van binnen’ te bevechten

Op een officiële bijeenkomst voor ‘sociale stabiliteit’, maakte de partijsecretaris van Chamdo Stad, Norbu Dhondup, een directe verwijzing naar de golf van zelfverbrandingen over Tibet. Hij stelde dat het noodzakelijk was om “een zware slag toe te brengen aan degenen, die er de oorzaak van waren, dat anderen proberen om ‘helden te worden’, en zich te richten op zelfverbranders, terroristen en extremisten, illegale organisaties te vernietigen, en de waardigheid van onze wettelijke en socialistische systeem te benadrukken. We moeten beginnen om alle vermogens te gebruiken: zoals een jachthond’s reukzin, het gehoor een vleermuis, en het vermogen van een valk om te grijpen, zodat we effectief kunnen vechten via inlichtingen en het internet om [de vijand] te kennen, voordat ze actie ondernemen”.[8]

Norbu Dhondup’s kleurrijke taal wijst op de meer systematische aanpak van de CCP surveillance netwerken – waarin zelfs de meest gematigde en onderbouwde kritiek of uitingen van culturele of religieuze identiteit kunnen worden gekarakteriseerd als de ‘vijandelijk’ en als ‘separatistisch’ en crimineel. Sinds 2008 is de CCP opgeschoven van het reageren op incidenten van protest en afwijkende meningen, naar een nieuwe preventieve, meer omvattende stappen van hyper-beveiliging, met duizenden op grass roots en dorpsniveau werkende Partijkaderleden en intensieve ‘patriottische opvoeding’.

Het hardhandig optreden in de TAR is in zowel Chamdo en Nagchu bijzonder intens geweest. De autoriteiten van Chamdo beschouwen zichzelf als “een strategische brug tussen de Tibetaanse Autonome Regio en de naburige provincies Sichuan, Yunnan en Qinghai”[9], die van groot strategisch belang is voor Beijing, omdat de communistische autoriteiten de controle kregen over centraal Tibet toen Chamdo, de oostelijk provinciale hoofdstad van Tibet, op 7 oktober 1950 in handen viel van het Volksbevrijdingsleger.

Militaire intimidatie in Nachu

Een grootschalige militaire oefening in Nagchu in de TAR met deelname van honderden zwaarbewapende paramilitaire politie en soldaten.

De boodschap van Partij dominantie en macht werd verder onderstreept met een grootschalige militaire oefening in Nagchu in de TAR op 6 maart, een paar dagen voor de 10 maart herdenkingsdag, waaraan meer dan 200 zwaarbewapende paramilitaire politie en soldaten met “50 types van geavanceerde militaire voertuigen”.[10] De dril was gericht op het waarborgen van de politieke doelstellingen van de verbetering “niveau van reactietijd in noodgevallen voor sociale stabiliteit” in het gebied.

TAR partijsecretaris Wu Yingjie, die ook commandant van het Korps voor behoud van Stabiliteit’, wordt met name geassocieerd met het agressieve en gewelddadige optreden in Nagchu naar aanleiding van de weigering van de dorpelingen in Driru (Chinees: Biru) om in oktober 2014 de Chinese nationale vlaggen te hijsen. Dit grootschalige hardhandige optreden omvatte ook een incident, waarbij de politie op een ongewapende menigte vuurde, Tibetanen zijn gestorven door marteling, waaronder een oudere monnik, die werd doodgeslagen,[11] en honderden Tibetanen werden gearresteerd en gevangengezet.[12]

De militaire oefeningen en het de aanhoudende nadruk op propaganda werk, met een intensieve ideologische aandacht tijdens bijeenkomsten in kloosters door Partij ambtenaren – weerspiegelen de de aanhoudende preoccupatie van de CCP voor wat betreft de naleving, met name onder religieuze beoefenaren, die lijken te wijzen op een blijvende invloed van de Dalai Lama, ondanks de intensiteit van de ideologische campagne tegen de Tibetaanse religieuze leider. Tijdens een recente vergadering op hoog niveau onder de leden van het Nationaal Comité van de CPPCC, erkenden ambtenaren dat over het algemeen in de Volksrepubliek China ontbreekt aan “hoog kaliber en invloedrijke personages onder de verschillende religieuze groepen”. (14 april Xinhua in het Engels).

De vergadering van 13 april werd voorgezeten door de hoogste politieke adviseur, Yu Shenzheng, die deel uitmaakt van het zeven leden tellende Permanente Politbureau Comite en aan het hoofd staat van de belangrijke Leidende Groep over Tibet. Hij concludeerde dat: “Het is een belangrijke taak voor alle religieuze groepen om meer gelovigen te trainen, die politiek betrouwbaar zijn, vergevorderd in hun religieuze studie, morele en een rol kunnen spelen op kritieke momenten”. De CCP eist van monniken en nonnen, dat ze ‘patriottisch’ zijn, met andere woorden, loyaal aan de partij staat, nog voor hun religieuze verplichtingen – in feite een omkering van de gebruikelijke monastieke prioriteiten.

De Tibetaanse delegatie aan het Nationale Volkscongres in Peking onderstreepte haar ‘niet-aflatende’ strijd tegen het ‘separatisme’ naar een verbetering van de “sociale stabiliteit” in haar laatste Work Report, met de nadruk op de noodzaak om “resoluut het gezag van Xi Jinping als kern te beschermen” van de CCP.[13] “Separatisme” en “sociale stabiliteit” zijn politiek beladen termen, die gebruikt worden om de Dalai Lama de schuld te geven en protesten of zelfs matige uitdagingen aan het adres van de CCP te ontmoedigen en verhinderen.

Bij zijn ontmoeting met de Tibetaanse delegatie tijdens het Nationale Volkscongress naar aanleiding van de presentatie van het TAR werk rapport, benadrukte de Chinese premier Li Keqiang het belang van de kwestie Tibet voor de Chinese regering en stelde dat het met name belangrijk was als grensgebied, belangrijk in ecologisch (China is afhankelijk van het water uit Tibet, de ‘derde pool’ van de aarde)[14] en daarom een belangrijke rol speelt in China’s “nationale veiligheid en stabiliteit”.[15]

Video van zelfverbranding toont beveilingsvrijwilligers. Staatsmedia kondigt uitgebreide opleiding voor Partijkaderleden

Een video die deze week boven tafel kwam in de Chinese social media toont politie en vrijwilligers bij veiligheidsdiensten, die zich naar de plaats van een zelfverbranding op 15 april in Kardze (Chinees: Ganzi) spoeden. De beelden tonen politiemensen, die brandblussers leeg spuiten op een zwart, rokerig, op de grond liggend lichaam – een man, die later door Tibetaanse bronnen geïdentificeerd is als de 30-jarige Wangchuk Tseten. (De video kan worden bekeken op: www.voatibetanenglish.com/a/3811393.html). Als de politie brandblussers inzet, kunnen andere mannen, een met een rode armband en één met een blauwe armband, gezien worden, die zich naar de politie en de zelfverbrander haasten. Over heel Tibet worden de zogenaamde ‘Rode Armband Brigades’, beveiligingsvrijwilligers – als onderdeel van een uitgebreid ‘netwerk’ beveiligingssysteem, steeds actiever in het toezicht en de controle van het dagelijks leven van mensen.

In een recent rapport in de staatsmedia in Qinghai kondigde de regering vorige maand een uitgebreide opleiding van duizenden Partijkaderleden in Xining aan, de laatste fase van de ambitieuze implementatie van een omvangrijk surveillance programma sinds 2011 in de Tibetaanse Autonome Regio en daarbuiten in het oosten van Tibet, hetgeen neerkomt op de opdringerige aanwezigheid van Partijkaderleden in dorpen en kloosters. Verwijzend naar de schaal en omvang van de nu ingevoerde meer systematische maatregelen, kondigde een bericht in de provinciale media van Qinghai aan, dat de eerste lichting van de Partijkaders in maart op training zijn gestuurd, als onderdeel van een programma dat zal doorgaan tot het einde van juni, waarbij meer dan 10.000 “grass roots Partijkaderleden” betrokken zijn.[16]

Voetnoten:

[1] Deze weergave van de ‘Vier Liefdes’ komt rechtstreeks uit verschillende staatsmedia artikelen in het Chinees, waaronder Tibet Daily van 27 maart. De categorieën worden verschillend omschreven door verschillende bronnen, bijvoorbeeld door analist Claude Arpi die schrijft in zijn blog: “De vier verdiensten verwijzen naar Burgerzin, Beleefdheid, Moraliteit, en Toewijding’, terwijl de ‘Vier Liefdes’ zijn liefde voor het Vaderland (China) en eigen dorp, liefde voor de ouders, liefde en respect voor leraren en ouderen, en eindelijk liefde voor leren en werken.” ( [1] Deze weergave van de ‘Vier Liefdes’ komt rechtstreeks uit verschillende staatsmedia artikelen in het Chinees, waaronder Tibet Daily van 27 maart. De categorieën worden verschillend omschreven door verschillende bronnen, bijvoorbeeld door analist Claude Arpi die schrijft in zijn blog: “De vier verdiensten verwijzen naar Burgerzin, Beleefdheid, Moraliteit, en Toewijding’, terwijl de ‘Vier Liefdes’ zijn liefde voor het Vaderland (China) en eigen dorp, liefde voor de ouders, liefde en respect voor leraren en ouderen, en eindelijk liefde voor leren en werken.” (http://claudearpi.blogspot.com/2017/04/four-merits-and-four-loves-in-full-swing.html)

[2] Bijvoorbeeld zoals beschreven in dit verslag: (http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2017-04/03/content_760065.htm)

[3] Dit Chinese taal artikel geeft een indruk van de omvang van de campagne: http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2017-04/03/content_760065.htm

[4] Zie ICT-rapport: https://www.savetibet.org/ict-inside-tibet-tibetan-new-year-marked-by-security-agenda-mass-deployment-of-troops-for-prayer-festival/

[5] Tibet Daily artikel: http://www.tibet.cn/news/focus/1490576774719.shtml

[6] http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2017-03/29/content_759289.htm

[7] 18 maart 2017, http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2017-03/18 /content_757083.htm

[8] Vertaling door ICT uit de Chinese van een uittreksel uit de volgende staatsmedia rapport: http://sz.cdbao.cn/html/2017-03-07/11764.html

[9] Tibet Daily, 17 april 2009

[10] artikel in de staatsmedia in het Chinees op: http://www.xznqnews.com/05naqu/system/2017/03/06/021458430.shtml

[11] Ngawang Jampel, 45, (ook bekend als Ngawang Jamyang), was een van de drie monniken uit het Tarmoe klooster in Driru (Chinees: Biru), die tijdens een bezoek aan Lhasa op 23 november 2013 in detentie ‘verdwenen’. Dit volgde op een politieinval in het klooster. Het klooster werd vervolgens afgesloten en er werden paramilitaire troepen gestationeerd. Minder dan een maand later was Ngawang Jampel, die eerder gezond en stevig was geweest, dood. Tibetaanse bronnen in contact met Tibetanen in Driru zeiden dat het duidelijk dat hij in hechtenis dood was geslagen. Ngawang Jampel was een van de hoogste geleerden van zijn klooster geweest en had een klas in boeddhistische dialectiek opgericht voor de lokale bevolking. Hij gaf gratis onderwijs over het Tibetaans boeddhisme en cultuur aan mensen en monniken en stond bekend om zijn vaardigheden in bemiddeling bij geschillen in de gemeenschap. Zie het ICT-berich, ‘Marteling en straffeloosheid: 29 gevallen van Tibetaanse politieke gevangenen’: https://savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2015/maart-2015/nieuw-ict-rapport-beschrijft-veelvuldige-martelingen-in-tibet-en-het-klimaat-van-straffeloosheid/

[12] Bekijk de uitgebreide rapportage door het Tibetaanse Centrum voor Mensenrechten en Democratie voor het hardhandige optreden in Driru op www.tchrd.org.

[13] Artikel in de Chinese staatsmedia in het Chinees op http://cpc.people.com.cn/n1/2017/0307/c117005-29129857.html

[14] Zie ICT rapport over Tibet water, ‘Blauw Goud van het hoogste plateau: Tibet water en wereldwijde klimaatverandering’: https://savetibet.nl/publicaties-beeld/rapporten/blauw-goud-van-het-hoogste-plateau-tibets-water-en-mondiale-klimaatverandering/

[15] Li Keqiang ontmoette de Tibetaanse delegatie van het Nationale Volkscongres op 7 februari (2017). Verslag van de bijeenkomst in het Chinees op: http://www.gov.cn/xinwen/2017-03/07/content_5174749.htm

[16] Verslag van de officiële media in het Chinees op 18 maart (2017) op epaper.tibet3.com/qhrb/html/2017-03/18/content_392389.htm. Zie ook ICT-rapport, ‘Aantrikken van een onzichtbaar net’, in

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/mei-2017/ict-binnen-tibet-de-vier-liefdes-en-de-vijand-binnenin-nieuwe-ideologische-campagne-in-tibet-weerspiegelt-geintensiveerde-agenda-voor-controle-in-het-19de-partijcongres/

Borsten trekken zelf ten strijde tegen kanker

  © Thinkstock.

In 2011 werden in België 10.490 nieuwe gevallen van borstkanker geregistreerd. De nood aan bewustmaking is dus groot, maar dat blijft op sociale media een uitdaging door het tepelverbod. De Argentijnse borstkankerorganisatie, MACMA, gaat de strijd aan tegen gecensureerde tepels met een ludieke, maar toch informatieve reclamespot.

Ongeveer 1 op de 9 vrouwen krijgt te maken met borstkanker voor de leeftijd van 75. Hoewel de ziekte voornamelijk vrouwen treft, blijven ook mannen niet buiten schot. De cijfers zijn verontrustend en bijgevolg is informeren over borstkanker dus hoognodig. Jammer genoeg is dit op sociale media nog steeds een grote uitdaging omdat het afbeelden van tepels niet strookt met de richtlijnen.

Strijd tegen gecensureerde tepels

Een Argentijnse borstkankerorganisatie, Movimiento Ayuda Cáncer de Mama (MACMA), gaat de strijd aan met het tepelverbod door een informatieve reclamespot over borstkanker de wereld in te sturen. Daarin zijn zingende borsten, in alle vormen, groottes en huidtinten, aan het woord. De tepels van de vrouwen (en man) werden digitaal vervangen door monden die lustig aan het zingen slaan. “Iedereen houdt van borsten. Alle dames, maar ook zeker de heren”, zo luidt het.

Na 44 seconden keert de melodie naar mineur. “Niet iedereen houdt van borsten, kanker haat ons”, jammert een borst wiens wederhelft werd geamputeerd. Waarna enkele harde feiten over de hardnekkige kanker op een rij worden gezet. “Eén op de acht borsten wordt geamputeerd.”

De reclamespot is een slag in het gezicht van sociale media platformen als Facebook en Instagram, die onverbiddelijk vasthouden aan het tepelverbod, zélfs wanneer het borstkanker betreft. De boodschap die de video verspreidt, is luid en duidelijk: borstkanker komt vaker voor dan je denkt, en kan iedereen in je omgeving treffen. Maar nog belangrijker: censuur mag ons niet weerhouden om die boodschap te verspreiden.

Voorkomen is beter dan genezen

Take care of your tatas“, zingen de borsten. Een oproep naar alle vrouwen, ongeacht hun leeftijd, want regelmatig je boezem controleren is belangrijk om zelf signalen van borstkanker te kunnen opmerken. Een aantal symptomen die kunnen wijzen op borstkanker zijn: putjes in het borstoppervlak, verandering van de huid of de tepel, knobbeltje(s) in de borst, alsook vocht- en of bloedverlies uit de tepel. In de meeste gevallen ondervinden patiënten geen pijn. Ken je borsten en neem ze dus zo nu en dan eens onder de loep, want borstkanker voorkomen is beter dan genezen.

Voor meer informatie over borstkanker kan je terecht bij Stichting tegen Kanker.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/3148324/2017/05/04/Deze-zingende-borsten-willen-je-iets-vertellen.dhtml

Spijtig genoeg is dit de kanker die toch blijft groeien in aantal. Meestal met een goede afloop, maar soms met zware beslissingen die men moet nemen.

Afbeeldingsresultaat voor borsten

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

“Ik heb hard gevochten, maar anorexia heeft gewonnen”: ziekenhuis vergeet ouders te waarschuwen voor risico op zelfdoding

© Facebook, JustGiving.

“Ik zou zo graag opgroeien en een leven uitbouwen, maar ik heb er geen.” Dat schreef de 15-jarige anorexiapatiënte Pippa McManus in een van de afscheidsbrieven die ze opstelde vlak voor ze uit het leven stapte in december 2015. Vijf dagen eerder had ze het psychiatrisch ziekenhuis mogen verlaten. Maar dat had haar ouders niet verteld dat er een risico was dat ze zichzelf iets zou aandoen. En voor die gebrekkige zorgverlening is de instelling nu op de vingers getikt.

Pippa uit Stockport in de buurt van het Britse Manchester woog nog maar 25 kilogram toen ze in september 2014 opgenomen werd in The Priory. Ze worstelde toen al bijna twee jaar met een eetstoornis, depressie en zelfverminking. En het was een van de ergste gevallen die ze daar al hadden gezien. In december 2015 mocht ze naar huis, maar vijf dagen later zou ze uit het leven stappen.

© JustGiving.
Ze schreef eerst nog verscheidene afscheidsbrieven aan familieleden en vrienden. In een ervan klonk het: “Ik kan niet nog meer tegen anorexia vechten dan ik al heb gedaan. Ik heb écht hard geprobeerd, maar het is sterker dan ik.”

Onderzoek
Er werd een onderzoek ingesteld naar haar dood en een jury verklaarde nu dat die wel degelijk te wijten was aan zelfmoord. Maar ze had ook forse kritiek op het ziekenhuis, dat het meisje en haar ouders niet de nodige zorg en steun gegeven had. Zo had het niet voldoende gecommuniceerd dat er een risico was op zelfdoding, “iets wat mee aan de oorzaak lag van haar overlijden”. (lees hieronder verder)

© Facebook.
De moeder van Pippa omschreef de ziekte van haar dochter als “een nachtmerrie”. “Er is veel sneller een goede behandeling nodig”, verklaarde Marie McManus emotioneel. “Als die voor handen was geweest voor onze mooie dochter, dan zou ze vandaag waarschijnlijk nog geleefd hebben. Iedereen heeft ons gezin in de steek gelaten, van het begin tot het einde.”

Pippa en haar mama Marie. © JustGiving.
De vader van Pippa vertelde dat het gezin nochtans blij was dat het meisje naar huis mocht. “Maar meteen kreeg ze het weer moeilijk met haar ziekte en was ze voor geen rede vatbaar meer”, vertelt hij. “Ze wilde dat alles goed zou komen, maar de anorexia trok haar omlaag.”

Verontschuldigd
Het ziekenhuis heeft zich intussen verontschuldigd. “Onze gedachten zijn bij de familie van Pip”, aldus directrice Paula Stanford. “We gaan de bevindingen van de jury grondig bestuderen.”

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/3148438/2017/05/03/Ik-heb-hard-gevochten-maar-anorexia-heeft-gewonnen-ziekenhuis-vergeet-ouders-te-waarschuwen-voor-risico-op-zelfdoding.dhtml

Spijtig genoeg wint niet iedereen de strijd tegen deze psychische ziekte. Anorexia speelt niet alleen op het lichaam en het gewicht maar ook psychisch moet men sterk staan.  Ook is het van belang om altijd onder controle te staan. Want vaak gaat het even terug mis als er iets gebeurd. Ook is het altijd zo hoe de omgeving op hen reageert. Want ook dit kan heel hard zijn voor de persoon.

Gerelateerde afbeelding

Afbeeldingsresultaat voor anorexia

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

lentejurken voor ladies met curves

Wie voorzien is van vrouwelijke rondingen heeft het niet altijd even makkelijk om een mooie lentejurk te vinden. Wij zochten en vondend drie mooie jurken voor ladies met curves.

BRON: http://www.goedgevoel.be/happy-spring/3-op-donderdag-lentejurken-voor-ladies-met-curves

Vrouwen met een maatje meer mogen zich ook elegant voelen in een jurkje of kleedje. Alhoewel ze het soms moeilijk hebben om toch iets mooi te vinden. Dat maakt het voor hen soms frustrerend als men kleding wilt gaan kopen. Ook vaak worden ze bekeken als ze zich begeven naar de paskamer. En dat maakt ze vaak gebukt gaan onder een laag zelfbeeld of zelf een angst hebben om een kleedje of jurkje te gaan passen. Dat zou men zeker niet moeten hebben. Want men mag niet vergeten dat het lichaam niet blijft zoals het ooit was en dat men zich goed moet voelen in jouw eigen lichaam.

 

Afbeeldingsresultaat voor jurkjes of rokjes voor vrouwen met maatje meer

Afbeeldingsresultaat voor jurkjes of rokjes voor vrouwen met maatje meer

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Hartelijke Hot Hulk

Hartelijke Hot Hulk is H H H

Kitty Wu Cares

Yes I care, someone has to!

Spiritualiteit

Voor een nieuwe tijd

Debbythechocoholic

FOOD⎢YOGA⎢ LIFE

YogaDagboek

Yoga • Voeding • Lifestyle

HARME BLOGT

marginale blogs van een 70 jarige

Phuro! Be inspired! BLOG

Van inspiratie tot transformatie

Dirk Pieters

schrijver, boeddhist, yogi / writer, buddhist, yogi

Healthy & Travel T(r)ips

Blog van een Gezondheids - & Reisfreak

Wish Me Avril

| Healthy Happy Lifestyle Blog

struikuiltje

Persoonlijk blog

BeeJoie

je reinste Reflecties

She writes about it

'' Every seed must rise through dirt to enjoy the sunshine. '' - Matshona Dhliwayo

Spiritualiteit

Voor een Nieuwe Tijd

Domynikha Schrijft

Mijn verhalen, Gedichten en Hersenspinsels

Dagboek van een leerkracht

Passie voor schrijven. Kleuterjuf. Positief denken

VKoN Solidariteit met Slachtoffer van Narcist(e)

"Goed leven is de beste wraak tegen narcisme en voor transformatie."

Marianne's Life

ZOMAAR EEN BLOG MET VAN ALLES

GEDICHTEN & HANWERKEN & RECEPTEN & VIDEO’S

Mooie onderwerpen : GEDICHTEN van VEERTJE op een plaatje & HANWERKEN & RECEPTEN de moeiten waard om uit te proberen

Onderweg na kanker

over omgaan met kanker en hoe het in al die grote kleine dingen sporen vraagt

B E Y O U L I E

Be true to who you are

Personal Plus Training

Personal training op locatie

REDHEADREBEL

Take the bull by the horns

The Desires of Living

De verlangens in je leven

Zebrazonderstrepen

Mamablog Zebrazonderstrepen - Alles over mini's en voor mama's, want achter iedere mini staat een sterke mama

Femke's dagboek

Een kijk op dagelijkse beslommeringen

Sil at Sea

-IETS MET MAANLICHT & ZEEZICHT-

Kanker en dan .....

Het leven gaat verder

MichielZiet.com

Dagelijkse dingen die soms meer bijzonder zijn dan je denkt

Elyzenn

tussen Focus en Flow

Aquarius

Een klasse WordPress.com site

%d bloggers liken dit: