Voordelen van een dagboek

Het dagboek is nog altijd populair en het is zeker niet alleen iets voor jonge meisjes! En ook al verandert de vorm en bestaat er vandaag een veel grotere verscheidenheid, het principe blijft hetzelfde: een plekje waar we privacy hebben en onze gevoelens en gedachten in alle vrijheid onder woorden kunnen brengen. Een erg heilzame gewoonte!

Waarom een dagboek houden?

Veel mensen houden een dagboek bij, en dagboeken zijn er in alle vormen: van het traditionele boekje met slot, over een Wordbestand of de note apps op smartphones tot het erg trendy Moleskine© dagboek. Sommige mensen schrijven elke dag. Andere één keer om de zoveel tijd. Sommigen houden jarenlang bijna elke dag trouw hun dagboek bij, anderen gebruiken het alleen tijdens bijzondere periodes in hun leven: een zwangerschap, een relatie die stukloopt, een ziekte, het verlies van een geliefde, enz.

Of het nu voor het leven is of maar voor een maand, “het dagboek is een reisgenoot, een plek waar we vrij zijn en we elke gedachte, elk gevoel, elke ontboezeming zonder enig voorbehoud of zonder filter kunnen uiten”, vertelt Anneliese Schmitz, psycholoog en gediplomeerd begeleider van het Creatieve Dagboek®. “Iets toevertrouwen aan het witte blad werkt louterend en bevrijdend; we laten los wat ons bedrukt of bezighoudt. Die ruimte voor expressie is de eerste stap om afstand te nemen van een heel sterke emotie, zoals woede of verdriet. Daaruit kan dan een soort bewustzijn groeien dat ons kan aanzetten tot veranderingen in ons gedrag, veranderingen van houding of van standpunt en dat ons kan helpen duidelijkere keuzes te maken.”

Op termijn kan het houden van een dagboek meer inzicht in onze eigen persoon opleveren. Door de notities jaren later opnieuw te lezen, zien we ook welke weg we hebben afgelegd – of net niet! “Het traditionele dagboek, dat lineair is, leidt soms wel tot onnodige herhalingen”, vertelt de psychologe. “Zonder dat ik het besef, blijf ik de dingen maar herkauwen en kom ik dus niet vooruit.”

Verder gaan met het Creatieve Dagboek®

Daarom raden almaar meer psychotherapeuten nu het zogenaamde Creatieve Dagboek® aan. Die tool voor persoonlijke ontwikkeling werd eind jaren negentig ontwikkeld door Anne-Marie Jobin, een Canadese kunstenares en therapeute. “Het Creatieve Dagboek ® is een niet-conventioneel dagboek dat het geschreven woord combineert met tekenen en collages”, aldus Anneliese Schmitz. “Symboliek en metaforen nemen er een belangrijke plaats in. Wat het schriftelijke aspect betreft, krijgt de dagboekschrijver bijvoorbeeld de raad om in de hij- of zij-vorm over zichzelf te praten, om te vertrekken van een foto, om een herinnering te vertellen vanuit het standpunt van een andere persoon of een voorwerp, om een zogenaamd Chinese portrait te maken (een methode bekend uit de marketingwereld), enz. Al die oefeningen helpen iemand om de dingen vanuit een ander perspectief te bekijken en misschien ook aan de innerlijke beelden en voorstellingen te werken.”

Een goed therapeutisch instrument

Het creatieve dagboek kan helemaal vrij van opzet zijn, maar het kan ook net zo goed rond een bepaalde thematiek draaien: het moederschap, gevoelens, rouw, kanker, enz. Het kan ook gecombineerd worden met andere technieken van persoonlijke ontwikkeling zoals mindfulness of sofrologie. Sommige oefeningen van het Creatieve Dagboek® kunnen zelfs gebruikt worden als vertrekbasis bij een psychotherapie of als ondersteuning tussen de sessies. “Als een dagboek – in de traditionele of creatieve vorm – correct wordt gebruikt, kan het een goede therapeutische tool zijn”, vindt Anneliese Schmitz. “Kandidaten dagboekschrijvers raad ik aan om een mooi en stevig boekje te zoeken in een handig formaat. Je moet het gemakkelijk met je kunnen meenemen, zodat je erin kunt “werken” als en waar je wilt. Je moet ook een plaats hebben waar je je dagboek opbergt, ver weg van pottenkijkers.”

Iemand anders zijn dagboek lezen?

In tegenstelling tot memoires, is een dagboek niet bedoeld om te worden gedeeld, laat staan te worden gepubliceerd. Maar als de dialoog met een puber in huis niet wil vlotten of als iemand zijn of haar partner ervan verdenkt dingen te verbergen, is de verleiding groot om in diens dagboek op zoek te gaan naar antwoorden. “Een zware vergissing!”, waarschuwt psycholoog. “Het dagboek van iemand anders lezen bevordert de dialoog nooit, integendeel! Het is hetzelfde als wanneer je een straat inrijdt die je niet mag inrijden en je dus op een plaats komt waar je niet mag komen. Dat schaadt niet alleen het vertrouwen, het brengt je ook helemaal niets nuttigs bij. Schrijven in een dagboek is een manier om bepaalde gevoelens te relativeren of zelfs om een beter inzicht te verwerven, maar dat proces voltrekt zich pas daarna! Op het ogenblik zelf heeft het zuiver emotionele, het spontane denken, de overhand zonder de sociale filters (diplomatie, nuances, enz.) die de basis vormen van de communicatie met de andere.” Kortom, het dagboek  moet iets persoonlijks blijven dat tot de intieme sfeer behoort.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/voordelen-van-een-dagboek/actueel/388

In een dagboek kan men ook tekeningen plaatsen men hoeft er niet altijd woorden in te zetten. Tekeningen en de kleuren die iemand gebruikt kunnen ook aangeven hoe iemand zich voelt op het moment dat hij/zij zijn dagboek opent. Het is eigenlijk een communicatie met jezelf dat je voert. Maar ook om dingen te verwerken. Door het schrijven ga je iets verwerken kunnen en kan je het misschien op een moment loslaten. Het is niet voor kinderen nee ook volwassenen hebben vaak een dagboek die ze geregeld aanvullen.
Een dagboek is eigen aan de persoon en dat moet men ook respecteren.
Ook psychisch kan het iemand vooruit helpen. Omdat ze vaak in hun schrijven of hun dagboek bepaalde inzichten krijgen. Ook helpt het zeker om iets te kunnen afsluiten een dag een week of als men hem opent om erin te gaan schrijven.
Afbeeldingsresultaat voor dagboek

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Advertenties