Archive for 28 maart 2017


GOEDGELOVIG

IEMAND DIE GOEDGELOVIG BLIJFT, ZAL OOK IN ALLES HET MOOIS ZIEN EN IN VALLEN BLIJVEN LOPEN

Afbeeldingsresultaat voor SLANGEN OGEN

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Voordelen van een dagboek

Het dagboek is nog altijd populair en het is zeker niet alleen iets voor jonge meisjes! En ook al verandert de vorm en bestaat er vandaag een veel grotere verscheidenheid, het principe blijft hetzelfde: een plekje waar we privacy hebben en onze gevoelens en gedachten in alle vrijheid onder woorden kunnen brengen. Een erg heilzame gewoonte!

Waarom een dagboek houden?

Veel mensen houden een dagboek bij, en dagboeken zijn er in alle vormen: van het traditionele boekje met slot, over een Wordbestand of de note apps op smartphones tot het erg trendy Moleskine© dagboek. Sommige mensen schrijven elke dag. Andere één keer om de zoveel tijd. Sommigen houden jarenlang bijna elke dag trouw hun dagboek bij, anderen gebruiken het alleen tijdens bijzondere periodes in hun leven: een zwangerschap, een relatie die stukloopt, een ziekte, het verlies van een geliefde, enz.

Of het nu voor het leven is of maar voor een maand, “het dagboek is een reisgenoot, een plek waar we vrij zijn en we elke gedachte, elk gevoel, elke ontboezeming zonder enig voorbehoud of zonder filter kunnen uiten”, vertelt Anneliese Schmitz, psycholoog en gediplomeerd begeleider van het Creatieve Dagboek®. “Iets toevertrouwen aan het witte blad werkt louterend en bevrijdend; we laten los wat ons bedrukt of bezighoudt. Die ruimte voor expressie is de eerste stap om afstand te nemen van een heel sterke emotie, zoals woede of verdriet. Daaruit kan dan een soort bewustzijn groeien dat ons kan aanzetten tot veranderingen in ons gedrag, veranderingen van houding of van standpunt en dat ons kan helpen duidelijkere keuzes te maken.”

Op termijn kan het houden van een dagboek meer inzicht in onze eigen persoon opleveren. Door de notities jaren later opnieuw te lezen, zien we ook welke weg we hebben afgelegd – of net niet! “Het traditionele dagboek, dat lineair is, leidt soms wel tot onnodige herhalingen”, vertelt de psychologe. “Zonder dat ik het besef, blijf ik de dingen maar herkauwen en kom ik dus niet vooruit.”

Verder gaan met het Creatieve Dagboek®

Daarom raden almaar meer psychotherapeuten nu het zogenaamde Creatieve Dagboek® aan. Die tool voor persoonlijke ontwikkeling werd eind jaren negentig ontwikkeld door Anne-Marie Jobin, een Canadese kunstenares en therapeute. “Het Creatieve Dagboek ® is een niet-conventioneel dagboek dat het geschreven woord combineert met tekenen en collages”, aldus Anneliese Schmitz. “Symboliek en metaforen nemen er een belangrijke plaats in. Wat het schriftelijke aspect betreft, krijgt de dagboekschrijver bijvoorbeeld de raad om in de hij- of zij-vorm over zichzelf te praten, om te vertrekken van een foto, om een herinnering te vertellen vanuit het standpunt van een andere persoon of een voorwerp, om een zogenaamd Chinese portrait te maken (een methode bekend uit de marketingwereld), enz. Al die oefeningen helpen iemand om de dingen vanuit een ander perspectief te bekijken en misschien ook aan de innerlijke beelden en voorstellingen te werken.”

Een goed therapeutisch instrument

Het creatieve dagboek kan helemaal vrij van opzet zijn, maar het kan ook net zo goed rond een bepaalde thematiek draaien: het moederschap, gevoelens, rouw, kanker, enz. Het kan ook gecombineerd worden met andere technieken van persoonlijke ontwikkeling zoals mindfulness of sofrologie. Sommige oefeningen van het Creatieve Dagboek® kunnen zelfs gebruikt worden als vertrekbasis bij een psychotherapie of als ondersteuning tussen de sessies. “Als een dagboek – in de traditionele of creatieve vorm – correct wordt gebruikt, kan het een goede therapeutische tool zijn”, vindt Anneliese Schmitz. “Kandidaten dagboekschrijvers raad ik aan om een mooi en stevig boekje te zoeken in een handig formaat. Je moet het gemakkelijk met je kunnen meenemen, zodat je erin kunt “werken” als en waar je wilt. Je moet ook een plaats hebben waar je je dagboek opbergt, ver weg van pottenkijkers.”

Iemand anders zijn dagboek lezen?

In tegenstelling tot memoires, is een dagboek niet bedoeld om te worden gedeeld, laat staan te worden gepubliceerd. Maar als de dialoog met een puber in huis niet wil vlotten of als iemand zijn of haar partner ervan verdenkt dingen te verbergen, is de verleiding groot om in diens dagboek op zoek te gaan naar antwoorden. “Een zware vergissing!”, waarschuwt psycholoog. “Het dagboek van iemand anders lezen bevordert de dialoog nooit, integendeel! Het is hetzelfde als wanneer je een straat inrijdt die je niet mag inrijden en je dus op een plaats komt waar je niet mag komen. Dat schaadt niet alleen het vertrouwen, het brengt je ook helemaal niets nuttigs bij. Schrijven in een dagboek is een manier om bepaalde gevoelens te relativeren of zelfs om een beter inzicht te verwerven, maar dat proces voltrekt zich pas daarna! Op het ogenblik zelf heeft het zuiver emotionele, het spontane denken, de overhand zonder de sociale filters (diplomatie, nuances, enz.) die de basis vormen van de communicatie met de andere.” Kortom, het dagboek  moet iets persoonlijks blijven dat tot de intieme sfeer behoort.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/voordelen-van-een-dagboek/actueel/388

In een dagboek kan men ook tekeningen plaatsen men hoeft er niet altijd woorden in te zetten. Tekeningen en de kleuren die iemand gebruikt kunnen ook aangeven hoe iemand zich voelt op het moment dat hij/zij zijn dagboek opent. Het is eigenlijk een communicatie met jezelf dat je voert. Maar ook om dingen te verwerken. Door het schrijven ga je iets verwerken kunnen en kan je het misschien op een moment loslaten. Het is niet voor kinderen nee ook volwassenen hebben vaak een dagboek die ze geregeld aanvullen.
Een dagboek is eigen aan de persoon en dat moet men ook respecteren.
Ook psychisch kan het iemand vooruit helpen. Omdat ze vaak in hun schrijven of hun dagboek bepaalde inzichten krijgen. Ook helpt het zeker om iets te kunnen afsluiten een dag een week of als men hem opent om erin te gaan schrijven.
Afbeeldingsresultaat voor dagboek

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Pijnlijke regels? In dit land krijg je er (misschien) 3 dagen vakantie voor

In Italië hebben een aantal parlementsleden voorgesteld om een “menstruele vakantie” in te voeren voor vrouwen die veel pijn hebben van hun maandstonden. Het parlement bekijkt er momenteel of het wetsvoorstel haalbaar is om dat ook daadwerkelijk in te voeren.

Miljoenen vrouwen wereldwijd zijn maandelijks ongesteld, al dan niet met bijbehorende menstruatiepijn. De symptomen kunnen bij sommige vrouwen erg heftig zijn, denk maar aan buikkrampen, rugklachten en hormonale migraines. Een pijnstiller en hopen dat het snel voorbijgaat, is dan vaak de enige optie. Wie er echt te veel last van heeft, moet zelf vakantiedagen inzetten om thuis te kunnen blijven. Want pijnlijke regels niet gezien als als een gezondheidsprobleem.In Italië stellen een aantal politici nu voor om drie betaalde vakantiedagen per maand in te voeren voor vrouwen die ernstige last hebben van menstruatiepijn. Dat moet wel worden vastgesteld door een dokter voor je ook daadwerkelijk van het menstruatieverlof kan “genieten”. Parlementsleden bekijken het voorstel momenteel en zetten het licht mogelijk binnen een paar maanden al op groen (of rood).Kritiek
Wereldwijd krijgt het voorstel heel wat lof, al komt er ook kritiek op. Volgens het Italiaanse magazine Donna Moderna zou het werkgevers immers kunnen aanzetten om meer mannen aan te nemen, omdat ze die minder vakantiedagen moeten uitbetalen. Ook vrezen ze bij het vrouwentijdschrift dat de productiviteit erdoor zal verminderen.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/3116030/2017/03/28/Pijnlijke-regels-In-dit-land-krijg-je-er-misschien-3-dagen-vakantie-voor.dhtml

Dat is natuurlijk een goede zaak voor sommige vrouwen, maar is wel niet eerlijk tegenover de andere die de pijnen niet hebben en dan wel moeten werken. Maar dit is dan ook nog maar een voorstel.

Afbeeldingsresultaat voor pijnlijke menstruatie

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Tibetaanse leiders en supporters verzamelen in Washington DC, Brussel en Canberra voor Tibet Lobby Dag

Tibet Lobby Dag in Washington

Honderden Tibetaanse activisten en Tibet supporters uit alle hoeken van de Verenigde Staten, Europa en Australië komen vandaag bijeen in Washington, Brussel en Canberra. De komende dagen zullen zij er bij hun regeringen en parlementen op aan dringen om hun steun voor Tibet en het Tibetaanse volk te vergroten. De vandaag begonnen Tibet Lobby Dag twee dagen duren tot woensdag 29 maart.

In Washington komen meer dan honderd en dertig Tibetaanse Amerikanen en Tibet supporters bijeen voor de negende jaarlijkse Tibet Lobby Dag. Zij zullen aan leden van het Congres vragen om de aspiraties van het Tibetaanse volk te blijven ondersteunen, de Tibet programma’s te blijven financieren, te pleiten voor vrijlating van Tibetaanse politieke gevangenen, de toegang tot de Tibetaanse gebieden voor Amerikaanse functionarissen, journalisten en burgers te bevorderen en de Chinese leiders ter verantwoording te roepen voor hun mensenrechtenschendingen in Tibet.

Het Amerikaanse Congres nam in 2002 de ‘Tibetan Policy Act’ (TPA) aan, een belangrijke wetgevende maatregel, die het beleid van de V.S. ten aanzien van Tibet richting geeft. Het doel van de TPA is het ondersteunen van de aspiraties van het Tibetaanse volk om hun eigen identiteit te beschermen. In haar statuten voorziet de TPA in een speciale coördinator voor Tibetaanse kwesties bij het State Department. De “centrale doelstelling” van deze aanstelling is om inhoudelijke dialoog tussen de Chinese regering en de Dalai Lama of zijn vertegenwoordigers te bevorderen. De speciale coördinator is ook verplicht, naast andere taken, om het “Amerikaanse overheidsbeleid, programma’s en projecten met betrekking tot Tibet te coördineren; Beleid om de verschillende religieuze, culturele, taalkundige en nationale identiteit van Tibet te beschermen krachtig te bevorderen; en druk uit te oefenen voor een betere naleving van de mensenrechten.”

Tibetaanse pleitbezorgers in Washington hebben ontmoetingen gepland met de kantoren van meer dan 250 Amerikaanse leden van het Congres in de loop van het twee dagen durende programma. International Campaign for Tibet coördineert Tibet Lobby Dag in Washington, in samenwerking met Studenten voor een Vrij Tibet en de Tibetaanse verenigingen in de Verenigde Staten.

Van 27 tot 29 maart zal in Brussel zal een groep Tibetaanse activisten uit Oostenrijk, Duitsland, Italië en Polen deelnemen aan de Tibet Lobby Dag in Brussel (België), de hoofdstad van de Europese Unie. Het programma werd opgesteld door de ICT Europe kantoren in Amsterdam en Brussel en zal beginnen met een briefing over EU-mensenrechten mechanismen en beleid, de EU-China relaties, nieuwe ontwikkelingen in Tibet, de rol en verantwoordelijkheid van de CTA, en het oefenen van lobbyen en communiceren.

ICT zal de groep van Tibetanen in contact brengen met vertegenwoordigers van de verschillende Europese instellingen en de deelnemers zullen hen een briefing geven over de situatie in Tibet, en suggesties doen voor een aantal concrete aanbevelingen over een weg vooruit, alsmede over de EU-Chinese betrekkingen.

Zij zullen de gelegenheid krijgen om een aantal Europese afgevaardigden en hun assistenten te ontmoeten, die sympathiek staan tegenover Tibet. Hieronder vallen niet alleen de leden van de Tibet Interest groep, maar ook de delegatie, die verantwoordelijk is voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China, en leden van de Commissie buitenlandse zaken of de Subcommissie mensenrechten.

Op 29 maart zullen de Tibetanen een groep Oeigoeren ontmoeten, die deelneemt aan een 3-daagse jeugd training seminar. Het jeugd seminar vindt vrijwel gelijktijdig plaats van 29 tot 31 maart in Brussel en is georganiseerd door het World Uyghur Congress (WUC) onder co-sponsoring van Organisatie voor Niet-Vertegenwoordigde Naties en Volkeren ( UNPO).

In Canberra zal de Australische Tibet Raad de inmiddels zesde Tibet Lobby Day in Australië houden.

De Tibetaanse deelnemers zullen op 27 en 28 maart in het Parliament House zijn. Twee dagen lang zullen zij Kamerleden en Senatoren van alle partijen en uit het hele land ontmoeten. De deelnemers zullen de gekozen vertegenwoordigers informeren over de belangrijkste vraagstukken waarmee het Tibetaanse volk geconfronteerd wordt. Daarnaast zullen zij hen als onderdeel van een wereldwijde inspanning oproepen om de druk op China op te voeren en de situatie van de mensenrechten in Tibet te verbeteren.

De deelnemers zullen China’s intensivering van de onderdrukking van de vrijheid van godsdienst van de Tibetanen te sprake brengen. De recente vernielingen en uitwijzingen van monniken en nonnen in het boeddhistische instituut Larung Gar zijn hiervoor een uitstekend voorbeeld. Tot slot zullen ze ook aandringen op een bezoek aan Tibet door de Australische parlementariërs.

Tsering Jampa, voorzitter van International Campaign for Tibet zei: “We zijn verheugd dat Tibet Lobby Dag steeds meer een wereldwijd initiatief en steeds meer momentum krijgt. Het is een uitstekend initiatief om Tibetaanse jongeren de nodige vaardigheden te geven om te zorgen dat hun stem gehoord wordt door hun vertegenwoordigers en te zorgen dat hun onderdrukte landgenoten in Tibet niet vergeten worden. Democratie en participatie zijn nu meer dan ooit nodig om ervoor te zorgen dat de Tibetanen niet worden vergeten in de naam van het handel met China.”

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/maart-2017/tibetaanse-leiders-en-supporters-verzamelen-in-washington-dc-brussel-en-canberra-voor-tibet-lobby-day/

Blote benen op het werk: zo doe je dat met stijl

De lente is officieel in het land en ook het weer zit meer, dus kun je voor het eerst dit jaar met blote benen naar het werk. Maar hoe pak je dat nu aan? Met deze tips van BV-stylist Jody Van Geert zie je er niet uit alsof je op vakantie bent.

Leg de focus enkel op je benen

Als het mooi lenteweer is en je met blote benen gaat werken, leg de focus dan ook enkel op je benen. Combineer een rok of culotte niet met een top met blote schouders, anders wordt je look een tikje te frivool voor op de werkvloer. Werk je in een creatieve sector zoals de modewereld, dan is deze tip minder van tel. “Het totaalplaatje mag niet te zijn. Gebruik je gezond verstand: je gaat nog altijd werken. In je vrije tijd maakt het niet uit wat je draagt”, zegt Jody.

Ga voor een comfortabel gevoel

Heb je een prachtige zomerjurk in de kast hangen, maar voel je jezelf er niet zo comfortabel in? Laat ze dan aan de kapstok. Draag op het werk enkel kleren waar je je goed in voelt. Voelt het wel beter met een panty eronder, ga dan vooral je gang. “Als je vindt dat je panty’s moet dragen, combineer dan met een gesloten schoen. Draag nooit huidkleurige kousen in sandalen. Dat kan echt niet”, klinkt het. Wie voor hippe netkousen wil gaan, kiest best voor exemplaren met een fijn gaatjespatroon voor een meer gesofesticeerde look.

Kijk wat collega’s doen

Weet je niet zo goed of blote benen überhaupt passen in je werkomgeving? Kat Griffin, vrouw achter de zakelijke modeblog Corporette, raadt aan om te kijken wat je collega’s en oversten doen. Dragen zij rokken en jurkjes, analyseer hun look en blijf in dezelfde stijl. Jody beaamt. “Een werkoutfit moet steeds afgestemd zijn op het klimaat op de vloer. Met rokken, jurken en shorts tot op de knie zit je zeker goed maar als de sfeer op het werk het toelaat, mag het ook korter.” Hij tipt een losse, geklede short als alternatief. “Ga echter niet in hotpants naar kantoor: houd steeds in je achterhoofd dat het totaalplaatje moet aangepast zijn aan de werkomgeving.”

Kies de juiste schoenen

Ook je schoenen hebben een invloed op het professionele aspect van je look. “Teenslippers à la Havaianas zijn een no go, tenzij je op het strand of aan het zwembad werkt. Vandaag bestaan er ook opgewaardeerde modellen die wel stijlvol kunnen zijn onder een professionele outfit”, zegt de stylist. Hij voegt eraan toe dat gesloten schoenen zoals een klassieke pump altijd een goede keuze zijn. Sandalen ook, als je jezelf er comfortabel bij voelt. Wat sneakers betreft: die zijn geschikt voor het werk, maar ga bij voorkeur voor meer geklede modellen dan de schoenen die je draagt als je uitgaat.

Maak je benen mooi

Een zomerse outfit is helemaal af met verzorgde benen. Scrub, hydrateer en onthaar – indien gewenst – voor een look die afgewerkt is tot in de puntjes. Hetzelfde geldt voor je voeten – lees: mooi gelakte nagels – als je voor open schoeisel gaat.

BRON: http://www.gva.be/cnt/dmf20170327_02801862/blote-benen-op-het-werk-zo-doe-je-dat-met-stijl

Het weer laat het weer toe om je benen te laten zien. Niet alleen op het werk maar ook als je gaat wandelen of iets anders gaat doen. De juiste schoenen zullen je benen een prachtige look geven en de kuiten goed laten uitkomen. Toch moet men als vrouw zich goed voelen in wat je draagt. Dat is gewoon het belangrijkste van allemaal. En vrouwen geniet ervan als je bepaalde delen van je lichaam mag laten tonen.
En natuurlijk als je dan ook nog eens je voeten durft laten zien dan sta je volledig sterk in jezelf en heb je een goed zelfvertrouwen.

Afbeeldingsresultaat voor mooie benen

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: