Hoogbegaafdheid kan carrière in de weg staan

Hoogbegaafdheid lijkt een voordeel voor mensen die op zoek zijn naar werk, maar het wordt door hoogbegaafde volwassenen zelf maar al te vaak als een nadeel gezien.

Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) heeft onderzoek gedaan onder werkloze hoogbegaafde volwassenen en concludeert onder meer dat hoogbegaafden niet altijd de benodigde diploma’s hebben gehaald, maar autodidact zijn.

En diploma’s tellen steeds zwaarder in sollicitatieprocedures, waardoor zij buiten de boot vallen.

Hoogbegaafden hebben ook een sterke behoefte aan inhoudelijk zinvol en uitdagend werk, maar dat werk ligt niet voor het oprapen. Ook zeiden sommige respondenten dat ze zich vaak niet begrepen voelen op het werk, omdat ze anders zijn en anders denken. Dat kan leiden tot conflicten en werkuitval.

Een respondent zei: ”Men zit in Nederland niet te wachten op mensen die zelfstandig kunnen denken”.

Volgens het IHBV kunnen hoogbegaafden fantastische arbeidskrachten zijn, omdat ze breed inzetbaar zijn, snel kunnen werken en moeilijke problemen creatief oplossen.

In het kader van het diversiteitsbeleid vindt het IHBV het belangrijk dat er meer aandacht voor deze groep werklozen komt.

BRON: http://www.nu.nl/werk-en-prive/4374024/hoogbegaafdheid-kan-carriere-in-weg-staan.html

Als je hoogbegaafd bent of anders bent dan anderen is het moeilijk om ergens aan de slag te komen. Het begint al met de gevraagde diploma’s dat deze mensen niet voor kunnen leggen omdat ze meestal niet naar een gewoon onderwijs hebben kunnen gaan maar naar een type onderwijs. Waar ze ook een diploma uitreiken maar niet gelijk aan een gewone. Dan krijg je het sociaal contact nog eens. Waar heel veel werkgevers van afschrikken. Dat kan ik u niet geven dat gaat op termijn conflicten brengen. Gewoon omdat de collega’s je niet gaan begrijpen.
Maar wie doet hier anders of is anders juist deze die de persoon zelf niet willen begrijpen en opleiden op de werkvloer maar ook in het dagelijks leven. Deze mensen stuiten zo hard met het hoofd soms dat ze psychische het heel moeilijk krijgen en zo nog dieper wegzakken.
Men zou meer aandacht moet gaan geven en krijgen voor deze mensen. Het ze voor hen goed zijn maar ook voor deze die denken dat deze mensen anders zijn.
Ze hebben ook een lichaam een geest bloed in hun lichaam, en zijn ook mannelijk of vrouwelijk. Juist kunnen ze niet altijd met bepaalde prikkels omgaan. Maar zeg nu eens zelf kan jij dat altijd wel?
En neem ze maar allemaal van autisme tot weet ik wat allemaal. Allemaal kennen ze wel zeker hun goede kenmerken die zo ook op werkvlak en in het sociaal leven mogen laten zien. Maar ga ze niet afstraffen door ze in een hokje te plaatsen of te bestempelen.

Afbeeldingsresultaat voor autisme hoogbegaafd

Afbeeldingsresultaat voor autisme hoogbegaafd

Advertenties