Assertief zijn op het werk kan je leren

© Shutterstock.

Opkomen voor je mening en niet op alles braaf ‘ja’ knikken: in werksituaties hebben veel mensen het er moeilijk mee, vooral ten aanzien van leidinggevenden. Met deze 5 tips kan je een gezonde dosis assertiviteit kweken.

Weg met oude denkpatronen
Iedereen heeft denkpatronen die onze manier van handelen en reageren bepalen. Als je niet voor jezelf durft op te komen, geen nee kan zeggen of je niet durft te uiten, dan is dat vaak het gevolg van bepaalde gedachten. Die stroken niet altijd met de waarheid. Vaak zijn het veronderstellingen die niet kloppen. Word je bewust van de gedachten die aan de basis liggen van je gedrag. Stap ervan af en bekijk ze vanuit een andere invalshoek.

Sta stil bij je kwaliteiten
De basisvoorwaarden om assertief gedrag te kunnen uiten? Een positief zelfbeeld en een gezond gevoel van eigenwaarde. Je moet overtuigd zijn van jezelf vooraleer je kan opkomen voor je wensen en behoeften. Sta elke avond even stil bij de voorbije dag en benoem dingen die je tijdens je werkdag goed hebt gedaan. Mensen focussen zich snel op hun beperkingen en minder op hun kwaliteiten. Leg een positieve klemtoon.

Begrijp de ander
Assertief zijn betekent niet hetzelfde als agressief zijn. Wie assertief is, heeft respect voor zijn of haar eigen behoeftes maar ook voor die van een ander. Een goede manier om assertief -en niet agressief- over te komen, is om duidelijk te laten blijken dat je begrip hebt voor de ander. Als de ander zich begrepen voelt, zal die sneller ingaan op jouw wensen of vragen. Net omdat je begrip toont, is je gesprekspartner minder geneigd om geïrriteerd of agressief te reageren.

Let op je lichaamstaal
Tachtig procent van onze communicatie verloopt via onze lichaamstaal. Wees je dus bewust van jouw lichaamstaal en stuur die bij als dat nodig is. Sta of zit in een rechte houding, kijk mensen aan en maak oogcontact. Het lijken misschien details, maar ze bepalen wel hoe anderen je ervaren. Bestudeer de lichaamstaal van assertieve mensen op je werkvloer of uit je totale omgeving.

Vallen en vooral opstaan
De stap tussen theorie en praktijk is soms groot. Misschien weet je wat je wensen en behoeften zijn, en hoe je best handelt. Maar dat meteen in de praktijk toepassen is een andere zaak. Begin met een lage lat en leg die stap voor stap een beetje hoger. Elke dag zijn er nieuwe kansen om je assertiviteit te oefenen. Heb geduld. Patronen die jarenlang ingesleten zijn hebben tijd nodig om helemaal doorbroken te worden. Grijp elke dag een nieuwe kans, dat werpt op termijn vruchten af.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/33722/Vacature/article/detail/3034848/2016/12/31/Assertief-zijn-op-het-werk-kan-je-leren.dhtml

Niet alleen op het werk moet je assertief zijn dat moet je ook gewoon in je dagelijks doen zijn. Als je het niet bent nemen ze met jou een loopje. Dan ga je dingen doen die je eigen niet wilt. Nee is al assertief zijn en dan leren om je grens aan te geven en er ook zelf niet over te gaan. Op een werkvloer zie je vaak dat mensen niet anders durven dan het werk aan te nemen. Dit door een bepaalde angst. Maar men kan het op een menselijke manier ook aangeven dat het even genoeg is en dat je nog het nodige af moet krijgen. Je hoeft niet te weigeren maar je kan wel zeggen ik bekijk wel even wanneer ik klaar ben met het andere werk. Durf op te komen voor jezelf. En ja het klopt lichaamstaal speelt hier een belangrijke rol in. Mensen denken soms assertief te zijn, maar hun lichaamstaal spreekt het tegen. Juist bij mensen die het dan goed kennen ga je nog door de mand vallen en wordt je geleid.
Observeren aanvoelen ondernemen. Dat is de sleutel van assertief zijn. 

Afbeeldingsresultaat voor assertief

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Advertenties