Heeft gelukkig zijn een positieve invloed op onze gezondheid?

Heeft gelukkig zijn een positieve invloed op onze gezondheid?

 

Leven we langer als we gelukkig zijn? Een studie heeft die vraag onderzocht bij bijna een miljoen vrouwen: het antwoord is negatief. Geluk en gezondheid hangen wel degelijk samen, maar anders dan we gewoonlijk denken…

Geen daling van sterfte bij de gelukkigste vrouwen

Om de impact van een gelukkig leven op het sterftecijfer te bestuderen, heeft een Australisch onderzoekster samen met haar team een analyse gemaakt van de resultaten van een Britse studie. Die Britse studie verzamelde jarenlang gegevens van honderdduizenden vrouwen (de studie wordt de Million Women Study genoemd, al gaat het in feite om de data van 719.671 en niet van één miljoen vrouwen). De vrouwen moesten vragen beantwoorden over hun geluk. Tien jaar later werden de sterftecijfers bij de vrouwen die zeiden gelukkig te zijn vergeleken met die van de andere vrouwen.

Les één: het gros van de vrouwen is vrij gelukkig (39 % is meestal gelukkig, 44 % zegt gewoon gelukkig te zijn en amper 17 % zegt ongelukkig te zijn). Les twee: het antwoord op de vraag waar het de onderzoekers uiteindelijk om te doen was: neen, gelukkige zielen leven niet langer! Noch de mortaliteit van alle oorzaken, noch de mortaliteit die specifiek gelinkt is aan kanker of hartziektes wordt namelijk beïnvloed door het feit of vrouwen al dan niet gelukkig zijn.

Een slechte gezondheid maakt ongelukkig

Opgelet: de onderzoekers zijn pas tot dit resultaat gekomen na zorgvuldig uitpuren van de data. Als we de vraag ongenuanceerd stellen, is er wel degelijk een verband tussen gelukkig zijn en de kans op sterfte. Maar de invloed van het geluk verdwijnt als we de factoren uitsluiten die deze link kunnen beïnvloeden. Zo hangen veel factoren van levensstijl – zoals roken en overgewicht – samen met hoe mensen zich voelen en werken ze zo in op de gezondheid: ongelukkige vrouwen hebben bijvoorbeeld de neiging om niet de juiste keuzes te maken voor hun gezondheid. De onderzoekers hebben ook de impact van veel ziektes uitgeschakeld zoals hypertensie, diabetes, artritis, astma, enz. Zo kwamen ze tot een klaar en duidelijk antwoord op hun vraag. Gelukkig zijn helpt op zich niet om langer te leven, maar ziek zijn – en dus de kans om vroeger te sterven – maakt mensen wel degelijk ongelukkig.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/heeft-gelukkig-zijn-een-positieve-invloed-op-onze-gezondheid/actueel/422

Je gelukkig voelen zal je gezondheid ten goede komen. Als mensen ziek worden, is het soms ook een teken dat ze geen weerstand genoeg hebben, en dat de energie ver te zoek is. Dit meestal omdat ze onbewust ergens ongelukkig mee of over zijn. Het lichaam zal zich altijd uiten. Daar staan de meeste ook niet bij stil en artsen ook niet.

Afbeeldingsresultaat voor ongelukkig zijn

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Advertenties