Waarom je eigenlijk niet met ruzie naar bed mag gaan

© thinkstock.

Kruip nooit onder de wol als een ruzie met je partner nog niet is opgelost, zo luidt de volkswijsheid. Een tip die nu ook wetenschappelijke bijval lijkt te krijgen. Als je geslapen hebt, is het moeilijker om negatieve associaties aan de vorige dag te onderdrukken, aldus Brits onderzoek. Je lost dat conflict dus maar beter op voor je de ogen sluit.

Slaap is een geweldig iets, dat ons niet alleen energie geeft maar ook informatie over de afgelopen dag verwerkt en opslaat in het geheugen. Toch is er ook een negatiever kantje aan die nachtrust. Neurowetenschappers van de University College in Londen ontdekten dat mannen minder makkelijk een negatieve emotie konden onderdrukken als ze geslapen hadden, dit in vergelijking met voor ze gingen slapen. De wetenschappers suggereren daarom om een ruzie op te lossen voor je gaat slapen, en niet boos onder de wol te kruipen.

Negatieve associaties

Op basis van een foto-experiment, waarbij ze een groep mannen naar afbeeldingen lieten kijken die negatieve emoties oproepen, zoals huilende kinderen of gewonde mensen, kwamen de wetenschappers tot deze conclusie. Een experiment wees uit dat het moeilijker is om die negatieve associaties bij die afbeeldingen te vergeten als je geslapen hebt, zelfs als de onderzoekers specifiek vroegen om die negatieve beelden te verdringen. De keerzijde van de voordelen van slaap is dus dat je ook negatieve emoties beter onthoudt.

Trauma’s vergeten

De resultaten suggereren dat slaap het moeilijker maakt om dingen te vergeten die je je eigenlijk liever niet herinnert, zeggen de onderzoekers. Deze bevinding kan leiden tot een beter begrip van aandoeningen zoals post-traumatische stress-stoornissen, waarbij mensen er niet in slagen om traumatische ervaringen te vergeten. Maar ook op kleinere schaal is het daarom handig om te weten dat het écht beter is om een ruzie voor het slapengaan op te lossen. De beperking van deze studie is wel dat de proefpersonen enkel mannen waren. Er wordt verondersteld dat bij vrouwen eenzelfde effect kan worden gemeten, maar meer onderzoek is nodig om dat te kunnen bevestigen.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/35/Seks-Relaties/article/detail/3024138/2016/12/06/Waarom-je-eigenlijk-niet-met-ruzie-naar-bed-mag-gaan.dhtml

Als je met ruzie het bed in gaat dan kan het goed zijn dat je akelige dromen gaat hebben en ga je ook niet goed voelen. Ook zit de mogelijkheid erin dat je slecht in slaap gaat vallen, en dat je soms de ruzie nog door gaat zetten. Je gaat voor de kleinste dingen verwijten gooien en zo kan in het bed de hel los barsten. Los het probleem op voor je naar bed gaat, en kan je geen oplossing vinden probeer dan elkaar de rust te gunnen. Maar zet zeker de ruzie uit je hoofd.

Afbeeldingsresultaat voor ruzie in bed

Afbeeldingsresultaat voor ruzie in bed

Hoe ga jezelf om als je ruzie hebt met je partner en je moet gaan slapen?

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Advertenties