Archive for 2 december 2016


UITSTRALING IS TERUG ONTVANGEN

ALS JE HET GEVOEL VAN LIEFDE UITSTRAALT ZAL JE HET TERUG KRIJGEN IN EEN GEVOEL VAN LIEFDE.

Afbeeldingsresultaat voor UITSTRALING TANTRA Afbeeldingsresultaat voor TANTRA

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Studie doorprikt mythe van 25 miljoen ‘vermiste’ Chinese meisjes: ze bestáán

Sinds 1979 en tot vorig jaar gold in China de bewuste eenkindpolitiek. Een koppel mocht er maar één kind krijgen om de enorm snelle bevolkingsaangroei in te dijken. Chinese ouders hadden over het algemeen een voorkeur voor jongetjes, wat zou geleid hebben tot het aborteren en doden van miljoenen meisjes. Een van de sociale gevolgen: een problematisch “overschot” aan mannelijke, gefrustreerde Chinezen. Maar volgens een nieuwe studie is dat fenomeen zwaar overschat.

Ramingen van het aantal zogenaamde “vermiste meisjes” in China gaan van dertig tot zestig en zelfs tot honderd miljoen. Maar de nieuwe wetenschappelijke studie van John Kennedy (University of Kansas) en Yaojiang Shi (Shaanxi Normal University), gepubliceerd in China Quarterly, stelt dat een en ander minder dramatisch is dan gedacht. “De mensen denken dat er dertig miljoen meisjes van de bevolking vermist zijn”, zegt professor Kennedy. “Dat is de hele bevolking van Californië, waarvan men dus denkt dat ze gewoon weg is. Vaak wordt gewezen naar abortus en infanticide om dat te verklaren, maar wij zien een politieke verklaring.”De auteurs vonden 25 miljoen van die ‘onbestaande’ Chinese meisjes – wier geboorte nooit werd aangegeven – terug in latere officiële statistieken, zoals die van scholen en huwelijken. Zo bleek uit een vergelijking van geboortecijfers uit 1990 met statistieken van het aantal 20-jarigen in 2010 dat de laatste lijst maar liefst vier miljoen personen méér telde, met ongeveer een miljoen meer vrouwen dan mannen. Over een periode van 25 jaar zou het kunnen gaan om ongeveer 25 miljoen aanvankelijk niet-geregistreerde Chinese vrouwen die toch bestaan.

De controversiële eenkindpolitiek, die pas in 2015 werd afgeschaft, werd onder meer verantwoordelijk geacht voor meer dan 500 miljoen sterilisaties en abortussen in China. Maar vele ouders hadden toch nog een tweede (en soms ook derde) kind, in het geheim. Ze namen er de afpersingen of de boetes noodgedwongen bij. Op het platteland zag de lokale overheidsdienaar ook vaak die wetsovertredingen door de vingers om de maatschappelijke stabiliteit niet in het gedrang te brengen.

De ontdekking van Kennedy en Shi leidt tot nieuwe inzichten. Zo zou het vermeende geslachtsonevenwicht (a rato van 118 mannen voor 100 vrouwen volgens de zesde Chinese volkstelling van 2010) aan de basis liggen van heel wat maatschappelijke problemen, zoals het ‘overschot’ aan vrijgezelle mannen die geen vrouw konden vinden. Met alle gevolgen vandien. Kennedy beaamt dat “er niks sociaal onstabielers bestaat dan een hoop testosteron dat zijn weg niet vindt”, maar de professor concludeert dat de “huwelijksklem” niet zo sterk onder druk staat als tot nu toe werd gedacht. Net omdat die miljoenen dames toch blijken te bestaan. Het vrouwentekort in China is daarmee wel niet opgelost: dat loopt op tot een hallucinant getal van ergens tussen de 30 en 60 miljoen.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/3019084/2016/12/02/Studie-doorprikt-mythe-van-25-miljoen-vermiste-Chinese-meisjes-ze-bestaan.dhtml

Dat niet om te huilen dat deze wet pas in 2015 afgeschaft is. Hoeveel meisjes zouden niet zoeken naar hun herkomst en hun ouders. En hoeveel ouders zouden in China niet in angst geleefd hebben als ze een meisje op de wereld zetten. Om dan toch maar weer te moeten lezen en zelf gehoord te hebben dat er nu meer mannen dan vrouwen in China rondlopen. Maar ja aan mannen kunnen ze geld verdienen en vrouwen worden in China nog altijd aanzien als niets.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Dit is waarom een goed rouwproces zo belangrijk is

Als je iemand in je omgeving verliest, kom je in een rouwproces. Hoe dat er precies uitziet en hoe lang dat duurt is voor iedereen anders. Wel is het voor iedereen belangrijk om het proces zo goed mogelijk door te lopen. Zo voorkom je dat je vastloopt in je rouw. Dit zijn dingen die je kunt doen om het proces zo goed mogelijk door te lopen:

Fasen
Volgens de Amerikaan William Worden bestaat de rouwperiode uit vier door elkaar lopende fasen: het erkennen van het verlies, het accepteren en toelaten van het verdriet, de verwerking ervan en het loslaten van het verdriet.

Afleiding
Probeer afleiding te zoeken als je dit nodig hebt, maar ga hier niet te ver in. Ontken je verdriet niet, want hierdoor stel je het alleen maar uit.

Afscheid
Een goed afscheid is heel belangrijk voor het verwerkingsproces. Op uitvaartcompact.nl regel je heel gemakkelijk online een eenvoudige uitvaart van hoge kwaliteit. Voor België is dit https://www.dela.be/nl?gclid=COrAld251dACFQ06GwodJw0DYg

Steun
De mensen om je heen kunnen veel doen om je te helpen om jouw rouwproces zo goed mogelijk te doorlopen.

BRON: http://www.vrouwen.nl/view/131597/Dit+is+waarom+een+goed+rouwproces+zo+belangrijk+is

Iemand verliezen is nooit leuk en geeft bepaalde gevoelens. Het rouwproces mag men dan ook niet zomaar voorbij laten gaan. Voor sommigen kan het snel gaan voor anderen veel langer, men spreekt over een maximum tijd van 7maanden. Ook erover praten en je emoties los te laten als ze er zijn. Soms ga je merken dat je een gevoel krijgt er niet meer bij te horen of dat je denkt hier ben ik weer met mijn emoties mijn gesprekken over het verleden. Maar het hoort erbij dat mag men nooit vergeten. Mensen die een hoge band gehad hebben met iemand zullen het moeilijker hebben, dan mensen die losjes met elkaar omgingen. Ook is het van belang om je niet gaan op te sluiten, en toch proberen van zoveel mogelijk sociaal contact te hebben of te behouden. Zo val je niet in een zwart gat dat dan weer moeilijk is om eruit te komen. Probeer zo snel mogelijk alles in orde te krijgen en daar je van vind dat het tijd is om weg te doen doe het ook weg. Zo wordt je ook minder geconfronteerd of wordt je aandacht ernaar toegetrokken.
Ook mogen we niet vergeten dat een verlies niet alleen met de dood te maken heeft. Maar ook met een scheiding komt er een rouwproces bij kijken, zelfs en dan meer bij vrouwen dat hun kinderen het huis uitgaan. Ook dit allemaal heeft te maken met een verlies. Al ben je bij bepaalde niet echt iets kwijt maar wel is het niet meer kort bij je.
Er is ook nog een verschil dat je iets ziet aankomen, of dat het plotseling is of door zelfmoord of een ongeval. Dat zijn dingen die nog zwaarder zijn om te verwerken. Bij bepaalde heb je geen afscheid kunnen nemen dat toch zwaar kan wegen.

Afbeeldingsresultaat voor rouwproces

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Getuigenis van Nyima Lhamo voor de Subcommissie Mensenrechten van het Europees Parlement

getuigenis van Nima Lhamo bij Sub-commissie van het Europees Parlement over de mensenrechten op 28 november 2016.

Mijn naam is Nyima Lhamo en ik ben de nicht van de overleden Trulku Tenzin Delek. Ik ben geboren in Kham Lithang in het oosten van Tibet. Ik ben 26 jaar oud en ik ben de tweede van vijf broers en zussen. Ik heb een zes jaar oude dochter en haar naam is Dawa Dolma. Mijn vader Thupten Kalsang leeft niet meer. Bij mijn moeder Dolkar Lhamo woont mijn oudere zus Tenzin Palmo, die een negenjarige zoon en twee jongere broers heeft. Mijn jongste zus is ook overleden.

Mijn oom Trulku Tenzin Delek was een zeer gerespecteerde lama in ons dorp. Hij werd valselijk beschuldigd en wederrechtelijk vastgezet door de Chinese autoriteiten, hetgeen de oorzaak is geweest van zijn dood op 12 juli 2015 tijdens het uitzitten van zijn levenslange gevangenisstraf in de gevangenis in Chengdu. Hij stond bekend om zijn filantropische werk in het oosten van Tibet, waar hij schools, klinieken, weeshuizen en bejaardentehuizen heeft opgezet. Ik beschouw mijn oom als mijn leraar, die mij de ware betekenis heeft geleerd van het betekent om Tibetaans boeddhist te zijn. Hij was iemand, die altijd anderen in nood hielp en nooit slechte bedoelingen koesterde jegens anderen. Dus toen ik in 2002 het nieuws van zijn arrestatie hoorde, ik was 12 jaar oud, was het eerste wat bij me opkwam, dat hij snel zou worden vrijgelaten, aangezien hij niets misdaan had. Maar ik had het mis. In het geval van mijn oom is geen recht geschiedt.

Toen ik in Tibet opgroeide, hoorde ik vaak over dergelijke bedroevende gevallen van Tibetanen, die in Chinese gevangenschap overleden, zonder dat hen recht werd gedaan. Ik weet dat er veel andere Tibetanen zijn, die nog steeds hetzelfde lot ondergaan als mijn oom. Dus met veel moeilijkheden en ontberingen, ben ik uit Tibet ontsnapt, maar voor een zeer belangrijke reden: om het lijden van mijn overleden oom Tenzin Delek en dat van andere politieke gevangenen in Tibet, die nog steeds te lijden hebben onder de repressieve Chinese overheersing, met anderen te delen. Het is een wonderbaarlijk gevoel om hier te zijn en de vrijheid te ervaren, waar ik altijd naar heb verlangd. Ik voel me erg gelukkig om hier voor jullie allen te staan en ik ben zeer dankbaar dat jullie mij deze kans bieden om te spreken.

Vandaag wil ik de nadruk leggen op twee punten en een wens uitspreken met betrekking tot de zaak van mijn oom Trulku Tenzin Delek Rinpoche. Mijn twee punten hebben betrekking op de omstandigheden voor en na de dood van mijn oom. Eerst zou ik graag over de situatie vóór de dood van mijn oom spreken.

Mijn oom Trulku Tenzin Delek heeft nooit een overtreding begaan tegen de wetten van het land. Desondanks werd hij door de Chinese autoriteiten valselijk beschuldigd en kreeg hij 13 jaar gevangenisstraf. De autoriteiten negeerden iedere oproep van Rinpoche en zijn medestanders voor zijn vrijlating.

Op 2 juli 2015, tien dagen voor de dood Rinpoche, werden ons meegedeeld dat we Rinpoche konden ontmoeten. Dus vertrokken mijn moeder en mijn tante onmiddellijk naar Chengdu. Echter, nadat ze daar waren aangekomen, bleven de gevangenis autoriteiten het bezoek 10 dagen lang uitstellen. Op 12 juli rond 10 uur ‘s avonds werden ze op geinformeerd over de dood van Rinpoche. Ik kreeg een telefoontje van mijn moeder, waarin ze zei dat Rinpoche was overleden. Met veel moeite vertrok ik onmiddellijk daarna naar Chengdu.

Zodra ik in Chengdu aankwam, protesteerden mijn moeder, mijn tante, ik en een aantal andere mensen tegen de autoriteiten, omdat ze ons niet toestonden om Rinpoche’s lichaam te zien en mee te nemen. We riepen: “Jullie hebben Rinpoche gedood. Als je hem niet hebben gedood, geef ons dan de medische verklaringen.” Mijn moeder sloeg haar hoofd tegen de muur en schreeuwde om bewijsmateriaal, dat de doodsoorzaak van Rinpoche aantoonde. We protesteerden tegenover de ambtenaren en vroegen hen, “als we allen behoren tot ‘één natie’, zoals jullie stellen, waarom worden we dan verschillend behandeld? Waarom zijn er twee soorten beleid gevoerd in deze zogenaamde ‘één natie?’”. Vervolgens probeerde ik zelfmoord te plegen door een sjaal om mijn nek te knopen.

Gealarmeerd door ons protest lieten de gevangenis autoriteiten ons binnen in het gevangenis kantoor. Vervolgens vroegen ze ons om aan hen onze zorgen te uiten. Dus schreven we onze zorgen op; Allereerst vroegen we hen om Rinpoche’s lichaam 15 dagen lang te bewaren in overeenstemming met de Chinese wet. Ten tweede, als Rinpoche aan een natuurlijke oorzaak was overleden, zoals de autoriteiten beweerden, wilden we de medische verklaringen. Ten derde willen we duidelijke informatie over wie bevel heeft gegeven had om Rinpoche’s lichaam te verbranden in plaats van dit terug te geven aan onze familie. Ten slotte zullen we geen verder beroep instellen of petities houden tegen de autoriteiten over Rinpoche’s geval, als zijn lichaam wordt overgedragen aan onze familie. Echter, geen van onze zorgen werden in acht genomen, bovendien werd ons meegedeeld dat ze Rinpoche’s lichaam tegen onze wensen de volgende dag om 7.00 uur zouden verbranden.

Later stonden ze ons kort toe Rinpoche’s lichaam te zien. Na het zien van zijn lichaam, heb ik zes redenen om te aan te nemen dat mijn oom in de gevangenis is vergiftigd met de dood als gevolg. Ten eerste stonden de gevangenis autoriteiten mijn moeder niet toe om Rinpoche te ontmoeten en bleven ze 10 dagen lang het bezoek uitstellen. Ten tweede hebben ze geen medische documenten of een overlijdensakte verstrekt, die de bewering dat Rinpoche aan een natuurlijke oorzaak is overleden bevestigt. Ten derde weigerden de overheidsfunctionarissen ons verzoek in te willigen om Rinpoche’s lichaam 15 dagen lang te bewaren in overeenstemming met de Chinese wet. Ten vierde bleven de autoriteiten het opgegeven tijdstip van de dood veranderen, waarbij één versie aangaf dat deze plaatsvond om 2 uur ‘s nachts en een andere om 4 uur. Ten vijfde is in strijd met de Chinese wet noch Rinpoche’s lichaam, noch zijn as teruggegeven aan mijn familie. Tot slot, toen ze ons kort Rinpoche’s lichaam lieten zien, merkte ik op dat zijn lippen zwart waren en zelfs de monniken, die Rinpoche’s lichaam hadden gewassen zeiden dat zijn vingers en teennagels zwart waren.

Mijn tweede punt is ten aanzien van de omstandigheden na de dood van Rinpoche en de situatie in Lithang nu.

Na de dood van Rinpoche bleven de Chinese autoriteiten hem op de volgende manieren zwart maken. Ten eerste deelden de Chinese autoriteiten pamfletten uit en brachten ze op televisie valse en vervormde informatie naar buiten, onder meer dat Tulku Tenzin Delek een ‘nep lama’ was, een crimineel, en dat hij een bedreiging vormde voor de zogenaamde “sociale stabiliteit”. Ten tweede werd het mijn familie en de lokale Tibetanen niet toegestaan om de traditionele boter lamp te offeren of een openbaar gebed te organiseren ter nagedachtenis aan Rinpoche. Ten derde stonden de lokale autoriteiten niet toe om een herdenkingsstupa te bouwen voor Rinpoche. Ten vierde heb ik ook gehoord dat de autoriteiten in Nyagchuka (Chinees: Yajiang) proberen om de reïncarnatie van Tenzin Delek Rinpoche naar hun hand te zetten, zoals de Chinese autoriteiten dat ook in het geval van de 11de Panchen Lama hebben gedaan. Ten vijfde zijn afbeeldingen van Rinpoche verboden in Lithang. Tot slot zijn Rinpoche’s bezittingen, waaronder zijn geld, in beslag genomen en is ons verteld dat deze zullen worden verbrand.

Dit zijn de twee punten, die ik vandaag met jullie wilde delen.

Ik voel me erg gelukkig en blij om voor u allen vandaag te kunnen spreken. Een kans als deze, om vrijuit te spreken, is een lang gekoesterde wens van alle Tibetanen in Tibet. Ik denk dat het belangrijk is voor de vrije wereld om kennis te nemen van het onrecht dat Tibetanen in Tibet ondergaan. Ik hoop van harte dat hun stem wordt gehoord en hen recht worden gedaan.

Ik ontvluchtte Tibet met achterlating van mijn familie, waaronder mijn zes jaar oude dochter. Ik weet dat het hier spreken, de veiligheid van mijn familie in Tibet in gevaar kan brengen. Ondanks dit, neem ik deze risico’s en spreek ik vandaag voor u met oprechte hoop en doe ik een beroep op de internationale gemeenschap om bij de Chinese regering aan te dringen om een grondig onderzoek in te stellen naar de omstandigheden, die geleid hebben tot de dood van mijn oom Tenzin Delek. Nog belangrijker, ik doe dit, omdat Rinpoche zijn zuster tijdens hun laatste ontmoeting in de gevangenis had geadviseerd om waar mogelijk zijn zaak aan te kaarten en niet beschaamd te zijn, in geval ze om financiële bijstand zouden moeten vragen.

Tenslotte wil ik, namens Rinpoche, mijn familie en zijn medestanders, deze gelegenheid aangrijpen om het Europees Parlement te bedanken voor het aanvaarden van resoluties over Tenzin Delek Rinpoche in 2004 en 2005 en andere in 2002 en 2003 aangenomen resoluties, waarin jullie je bezorgdheid uiten over de gevangenneming van Tenzin Delek en bij China aandringen op zijn vrijlating. Ik hoop oprecht dat u ieder mogelijk politiek en diplomatiek middel zal gebruiken om de kwestie van Tibet aan te kaarten bij uw Chinese collega’s.

BEDANKT.

Hier  vindt u de volledige videoverslag van de zitting in het Europese parlement. De verklaring van Nyima Lhamo in het Europees begint 2:08:15. http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161123IPR52757/subcommittee-on-human-rights-meeting-28112016

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2016/december-2016/getuigenis-van-nyima-lhamo-voor-de-subcommissie-mensenrechten-van-het-europees-parlement/

Spijtig dat al wat gezegd wordt door Tibetaanse mensen gewoon afgenomen wordt door China. Respect is en zal er nooit zijn. China wilt de macht en heerser zijn over dit land.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Sokken aan in bed? Helemaal zo slecht nog niet…

Oh baby it’s cold outside! En daarom blijven wij tijdens deze vrieskou maar al te graag zoveel mogelijk in ons knusse stulpje plakken. Met donzen dekentjes, dikke trui en fluffy sokken in bed. In bed?! Sokken naar bed is toch hartstikke ongezond? Think again! 

Onderzoek van de Universiteit van Groningen toont namelijk aan dat sokken dragen in bed jouw slaappatroon juist een enorme boost geeft. Vergeet doktersvoorschriften, alcoholische versnaperingen en lang baden voor jouw dagelijkse schoonheidsslaapje. Als jij je voeten met een laag wol bedekt warmen je bloedvaten zodanig op dat je hersenen ervan uit gaan dat jij klaar bent om te gaan slapen. Mocht jij geen moeite hebben om elke nacht na één zucht in dromenland te belanden, hebben we nog een gouden reden om fluffy socks aan te schaffen tijdens de vorstige nachten….

Deze voetkacheltjes zorgen namelijk voor een (nóg) beter seksleven! De Universiteit van Groningen stelde een aantal koppels op de proef via een meting door een hersenscan. Het resultaat? Maar liefst 80% van de koppels die sokken dragen in bed komen gemakkelijk tot een climax. Terwijl dit percentage bij de stellen die hun sokken liever in hun ladekast laten liggen slechts 50% is. Kortom; knusse kousen zorgen voor hetere hoogtepunten. Wij trekken alvast een sprintje naar de dichtstbijzijnde sokkenboer.

 

BRON: http://www.ze.nl/artikel/228337-sokken-aan-in-bed-helemaal-zo-slecht-nog-niet

Onze voeten zijn de thermometer van ons lichaam. Als deze het koud hebben zal heel ons lichaam het koud hebben of krijgen. Ook in bed kan dat voor heel wat mensen een probleem zijn koude voeten. In bed kruipen met sokjes aan is zeker een must. Het lichaam gaat zich sneller opwarmen en je zal sneller in slaap vallen. Ook doen de mensen zo onbewust uit in de nacht.
Je moet juist zelf kijken dat ze natuurlijk ook niet gaan spannen op je benen. Natuurlijk door je rust te vinden zal je er niet veel van merken.

Afbeeldingsresultaat voor sokken aan in bed

Gerelateerde afbeelding

Afbeeldingsresultaat voor voeten uit bed

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Unesco erkent yoga als immaterieel cultureel erfgoed

© thinkstock.

Yoga is voor Unesco voortaan immaterieel cultureel erfgoed. “De filosofie achter de oude praktijk van yoga in India heeft veel aspecten van de Indiase samenleving beïnvloed”, vindt de VN-organisatie voor wetenschap en cultuur.

Volgens Unesco beoefenen mensen van alle leeftijden yoga, zonder onderscheid van geslacht, klasse of religie. “Het combineert houdingen, meditatie, een gecontroleerde ademhaling, het opzeggen van woorden en andere technieken om het individu te doen ontplooien, pijnen te verzachten en een staat van bevrijding te bereiken”, luidt het.

Gisteren nam Unesco al de Belgische biercultuur en de Cubaanse rumba op in de lijst van immaterieel cultureel erfgoed.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/300/Yoga/article/detail/3016596/2016/12/01/Unesco-erkent-yoga-als-immaterieel-cultureel-erfgoed.dhtml

Psychedelische paddenstoelen verlichten depressie bij kankerpatiënten

© wikimedia. De hallucinogene paddenstoelen zijn werkzaam bij het bestrijden van angsten en depressies bij kankerpatiënten.

Kankerpatiënten ervaren onmiddellijke, significante en langdurige verlossing van hun existentiële angst en depressie wanneer ze worden behandeld met psilocybine, het actieve bestanddeel van psychedelische paddenstoelen. Dat blijkt uit twee studeis die vandaag worden gepubliceerd.

Psilocybe semilanceata of 'het puntige kaalkopje'.
Psilocybe semilanceata of ‘het puntige kaalkopje’. © wikimedia

Voor patiënten met gevorderde kanker kan de schok van de diagnose en het besef van het naderende levenseinde tot wanhoop en zelfs zelfdoding leiden.

Veertig procent van die patiënten ervaren angsten of depressies. Antidepressiva werken bij hen amper beter dan een placebo.

De nieuwe studies bieden een doorbraak. Vakblad Journal of Psychopharmacology wijt er heel het nummer aan: van de biochemie van psilocybine tot de Amerikaanse drugwetgeving die psychiatrisch onderzoek stillegde.

0,3 milligram per kilo lichaamsgewicht
Eén studie, uitgevoerd door vorsers aan de universiteit van New York, deelde 29 proefpersonen met gevorderde kanker in twee groepen. Beide kregen psychotherapie als onderdeel van het experiment. Eén groep kreeg een dosis van 0,3 milligram in een labo gemaakte psilocybine per kilo lichaamsgewicht, de andere groep kreeg een vitamine. Zeven weken later kregen de groepen de andere substantie.

De resultaten waren volgens de auteurs van de studie “snel, robuust en duurzaam”: een enkele dosis verzachtte tussen zeven weken en tot acht maanden lang de depressie en angst. De auteurs besluiten dat “deze farmacologische bevinding ongezien is in de psychiatrie”.

De tweede studie, uitgevoerd aan de Johns Hopkins universiteit, verdeelde 51 patiënten met levensbedreigende kankerdiagnoses in twee groepen. In een eerste behandeling kregen ze ofwel een therapeutische of een zeer lage dosis psilocybine, vijf weken later kregen ze de andere dosis.

Meer levenskwaliteit en optimisme
Ook daar bleek dat “psylocybine voor een grote en significante daling” van depressie, angst en humeurigheid zorgde en dat “de levenskwaliteit, de aanvaarding van de dood en het optimisme” toenamen. Deze effecten bleven zes maanden lang aanhouden.

Professor psychiatrie Roland Griffiths van de Johns Hopkins universiteit is hoofdauteur van de studie en beklemtoonde gisteren tijdens een persconferentie de unieke effecten van de experimentele behandeling.

“Dit kan een revolutie betekenen voor de behandeling van patiënten die lijden aan kankergerelateerde psychologische problemen”, zei hij.

Eerder deze week gaf de Amerikaanse Voedsel- en Geneesmiddelen Administratie groen licht voor het testen van de drug MDMA bij de behandeling van post-traumatische stressstoornissen.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/120/Kanker/article/detail/3016558/2016/12/01/Psychedelische-paddenstoelen-verlichten-depressie-bij-kankerpatienten.dhtml

Iets natuurlijks is altijd beter dan medicatie. En ja sommige kruiden kunnen goed helpen of verlichting brengen bij de diagnose die gesteld wordt.

Afbeeldingsresultaat voor hallucinogene paddenstoelen

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Mooi Leven, by De Gans

Online Mind en Lifestyle magazine met een Gans eigenzinnige kijk op het leven.

Dogmavrij

Een liefdevolle vinger op de zere plek, omdat heling begint met (h)erkenning.

Banter Republic

It's just banter

Droomvlucht...living your dream 🌏💚

You say I dream too big, I say you think too small!

Straf Verhalen

Verhalen over discipline en straf (en meer...)

wendiesweb

Met liefde geschreven...🖋

Vegan & Spiritualiteit

Veganistische voeding en Spirituele groei

DonQuijotte

tegen windmolens

verhaal achter de foto

een foto zegt meer dan 1000 woorden.

Project 'IK'

Een zoektocht naar positief egoïsme

Dirk Pieters

writer, buddhist, yogi / schrijver, boeddhist, yogi

M-Pathie.com

Empathie is inlevingsvermogen, de kunde of vaardigheid om zich in te leven in de situatie en gevoelens van anderen .

Блог красоты и здоровья от LiDea

О себе, о женщинах, об особенностях женского организма, об изменениях, связанных с возрастом. О красоте и здоровье, о том, чтобы сохранить их в условиях дефицита времени. О том, как сделать так, чтобы чувствовать себя королевой, чтобы окружающие видели её в вас.

PETRA SPARK

SCHRIJVERSBLOG

Mellissify

Live the life you love, love the life you live.

La Bella Bora

Een tropisch lifestyle- en reisblog vol verhalen en inspiratie

Vvolutie (Wij godinnen)

Dé blog voor zelfbewuste, spirituele en holistisch ingestelde vrouwen van vandaag

- EXPLORE YOUR MOON -

Ontdek, Ontwikkel & Ervaar!

Hotstuffforladies

Alles voor de moderne vrouw :Beauty,fashion shop blogs & revieuws. Altijd vind ik de leukste aanbiedingen & koopjes. Ook dan kan je er super uit zien💫💎💍💠💃💗👗🛍👠 De lekkerste zelf gemaakte recepten & de leukste shop en make-up vlogs!

Bewustzijnenzo

Schepje bewustheid, scheutje spiritualiteit, druppeltje humor allemaal in een blender..en tadaaa

GROWYOURMINDNOW

PLEUN MARIA JOHANNA

Balans in sport en leven

Mental coaching & Life coaching by Wiena Robert

AquariusPolitiek

De nieuwe wereld

Wu Cares!

no one cares

HARME BLOGT

marginale blogs van een 72 jarige

Healthy & Travel T(r)ips

Reis - en gezondheidsfreak

WishMeAvril

Be inspired by more and live with less!

Dagboek van een leerkracht

Passie voor schrijven. Kleuterjuf. Positief denken

Omgaan met narcistisch misbruik

en zelfliefde ontwikkelen.

Marianne's Life

ZOMAAR EEN BLOG MET VAN ALLES

Maria de Ridder

#oorzaakengevolg: de kans krijgen om de consequenties te ervaren van je acties biedt een eerlijke leersituatie

Zebrazonderstrepen

Mamablog Zebrazonderstrepen - Alles over mini's en voor mama's, want achter iedere mini staat een sterke mama

Sil at Sea

-IETS MET MAANLICHT & ZEEZICHT-

MichielZiet.com

Dagelijkse dingen die soms meer bijzonder zijn dan je denkt

%d bloggers liken dit: