Archive for 30 november 2016


OVERGAVE

VOL OVERGAVE WIL IK DIT GEVOEL MET JE DELEN.

Gerelateerde afbeelding Afbeeldingsresultaat voor aura geisha

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Migraine met aura: als de aanval voorafgegaan wordt door een aura …

Migraine met aura: als de aanval voorafgegaan wordt door een aura …

Flikkeringen en een vervormd zicht, tintelingen, spraakproblemen,… Het zijn typische symptomen van migraine met aura, een type migraine waarmee een kwart tot een derde van de migrainelijders te kampen heeft. Deze visuele en – soms ook – sensibiliteitsstoornissen kondigen een nakende aanval van hoofdpijn aan. Maar wat betekenen ze precies?

Migraine met aura: een kwart tot een derde van de migrainelijders

Bij een kwart tot een derde van de migrainelijders worden de migraineaanvallen voorafgegaan door of vergezeld van een aura. Zo’n aura is een disfunctie van de neuronen. Het verschijnsel is weliswaar abnormaal, maar het is op zich ongevaarlijk. Het is van tijdelijke aard en volledig omkeerbaar. Sommige patiënten hebben bij elke migraineaanval een aura, andere hebben aanvallen met en aanvallen zonder aura.

De aura kan zich uiten op visueel vlak, in de tastzin en in het spraakvermogen (spraakstoornissen):

  • Visuele stoornissen komen het meest voor (95% van de gevallen). Het gaat om flikkeringen (flitsen) en/of een troebel, gekleurd, vervormd en dubbel zicht dat gepaard gaat met een scotoom (blinde vlek in het gezichtsveld). Soms verslechtert het zicht ook of is er volledig gezichtsverlies in één helft van het gezichtsveld van één oog of beide ogen (hemianopsie).
  • In 30% van de gevallen van migraine met aura kunnen er ook sensibiliteitsstoornissen optreden met tintelingen, een kriebelend gevoel of minder gevoel in een hand, voet of het gezicht. Deze stoornissen van de tastzin (paresthesie) zijn volledig pijnloos.
  • Spraakproblemen komen voor bij minder dan 20% van de migrainelijders die migraine met aura hebben.
  • Andere stoornissen komen veel minder voor: motorische problemen (krachtverlies in een hand, voet of het gezicht), gehoorsaura’s (fluiten, lawaai, stemmen) of stoornissen van de reukzin (abnormale geuren).

Prof. Anne Ducros, neuroloog in het ‘Hôpital Gui de Chauliac’ van het CHU in Montpellier: “Het fenomeen van de aura komt geleidelijk aan op (in 5 tot 20 minuten) en elk symptoom duurt maximaal 60 minuten. De aura’s gaan meestal vooraf aan de hoofdpijn, maar niet systematisch. Soms komen ze gelijktijdig met de migrainehoofdpijn voor, soms zelfs iets erna. In heel zeldzame gevallen – amper 5% van de gevallen – is er zelfs helemaal geen hoofdpijn en treedt er dus enkel een aura op”.

Hoe wordt migraine met aura vastgesteld?

Om de diagnose van migraine met aura te stellen, moeten er minstens twee aanvallen zijn die minstens drie van de vier volgende kenmerken vertonen:

  • één of meerdere volledig omkeerbare aurasymptomen,
  • de aurasymptomen ontwikkelen zich geleidelijk aan over meer dan vier minuten; als er twee of meerdere symptomen zijn, volgen die elkaar op,
  • elk aurasymptoom duurt niet langer dan zestig minuten. Als er meerdere symptomen zijn, zal de volledige duur dus langer zijn,
  • de hoofdpijn volgt op de aura binnen een tijdsspanne van zestig minuten, maar kan soms ook al voor de aura beginnen of ermee samenvallen.

De anamnese (de medische geschiedenis), een klinisch onderzoek en aanvullende onderzoeken sluiten andere mogelijke oorzaken van de hoofdpijn uit.

Migraine met aura: tamelijk felle hoofdpijn

Migrainelijders met aura’s hebben geen specifiek neurologisch profiel. Dit type migraine komt wel iets meer voor bij vrouwen na de puberteit.

Bij sommige migrainelijders die kampen met migraine met aura vermindert de hoofdpijn geleidelijk aan met ouder te worden en verdwijnt ze soms ook helemaal. Zo’n 90% van de patiënten quoteert de hoofdpijn van een migraineaanval met aura als matig tot ernstig.

Klopt de uitspraak: eenmaal aura, altijd aura? Bij twee derde van de  mensen die migraine met aura hebben, is er systematisch ook hoofdpijn aanwezig. Die hoofdpijn is meestal op alle punten identiek met die van migraine zonder aura, maar soms duurt ze iets korter.

Zo’n 35% van de patiënten heeft soms wel een aura, soms niet, afhankelijk van de aanvallen.

Maar een kleine minderheid van de migrainelijders (5%) heeft aura’s zonder ooit hoofdpijn te hebben!

Elke verandering in de aurasymptomen (de aard, een aura die langer dan 60 minuten duurt, een aura die plots en niet geleidelijk aan opkomt, enz.) moet u signaleren aan de huisarts. Heel zelden, maar het gebeurt, worden er via klinisch onderzoek en medische beeldvorming zogenaamde symptomatische aura’s opgespoord, zoals een cerebrovasculair accident, lymfocytaire meningitis, veneuze hersentrombose (bloedklonter in een hersenslagader), enz.

Aura ‘s: een cardiovasculaire risicofactor

Migraineaanvallen met aura zijn op zich een risicofactor voor een cerebrovasculair accident, vooral bij vrouwen jonger dan vijfenveertig jaar. Het risico is nog veel groter als deze vrouwen roken of een combinatiepil van het oestroprogestatieve type neemt. Dat laatste is trouwens absoluut af te raden bij migraine met aura.

Volgens een Franse studie lopen vrouwen die last hebben van migraine met aura drie keer meer kans dan de andere om een cardiovasculaire ziekte te ontwikkelen (hartinfarct of overlijden na  een cardiovasculaire aandoening). Daarmee is deze risicofactor groter dan diabetes, roken, obesitas en zelfs familiale antecedenten.

Het risico  kan worden verlaagd door er een goede levenshygiëne op na te houden: stoppen met roken, bloeddruk en gewicht onder controle houden, aan sport doen en voorbehoedsmiddelen kiezen van zuiver progestatieve aard of het spiraaltje.

Signaleer uw aura’s zeker altijd aan uw huisarts.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/migraine-met-aura-als-de-aanval-voorafgegaan-wordt-door-een-aura/actueel/1126

Bij deze migraine aanval kan zelfs een stuk van het gezicht verlammingsverschijnselen krijgen. Dat maakt dat het spraak soms moeilijk kan zijn of dat er zelfs een scheve mond kan optreden. Deze aura ziet men voor de aanval. Als men er dan snel bij kan zijn telt hier maar een oplossing medicatie en even in een donkere stille kamer te gaan liggen. En hopen dat de migraine niet doorbreekt.

Afbeeldingsresultaat voor migraine met aura

Afbeeldingsresultaat voor migraine met aura

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Nieuwe dakloze is vaak 25 of jonger: “Het kan iedereen overkomen, het overkómt ook iedereen”

© James Arthur.

Het vriest, dus de winteropvang voor thuis- en daklozen trekt op gang. Opvallend: in de opvang veel jongemannen van 25 of jonger en mensen die door de combinatie van hoge huurprijzen en net dat beetje te veel pech uit hun huis worden gezet. “Het kan iedereen overkomen en het overkómt ook iedereen.”

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Gent-Eeklo heeft de 40 extra bedden voor de winteropvang nog maar pas vrijgegeven, maar de trend is al duidelijk. “Het klassieke beeld van de dakloze, dikwijls dronken en al jaren op de dool, is absoluut niet langer de regel”, zegt regiodirecteur Alain Slock. “We vangen een bonte mengeling op. Bij ons: liefst een kwart jongvolwassenen. Er zijn de Jordy’s van deze tijd. Die zie ik ook tijdens het jaar al in de opvang: jonge mensen die een hele carrière in de jeugdhulp achter de rug hebben die wegvalt op hun 18de, die het eerst een paar jaar zelf proberen en dan toch weer stranden. Maar er zijn ook andere profielen. Meer doorsnee. Een tweede, duidelijke trend: veel gewone mensen, zoals u en ik, die door omstandigheden of net wat pech een paar maanden hun huur niet kunnen ophoesten en uit hun huis worden gezet. Dat kan heel snel gaan. En er zijn ook jonge gezinnen bij.”

Vergaarbak

“Wie een klein beetje een stabiel inkomen heeft, koopt een huis. De rest huurt. De huurmarkt wordt zo een vergaarbak voor mensen met een lager inkomen, ook mensen in armoede – zo heeft sociaal onderzoek recent nog uitgewezen. De meer kwetsbare groep, dus. Er zijn veel uithuiszettingen en dat voelen wij.”

Echte ‘straatslapers’ zijn er niet zo veel, zegt Slock. “Mensen overnachten de ene nacht bij de ene vriend of kennis, de volgende weer bij een andere. Of ze leven in kraakpanden, of bij een ver familielid. Ze zijn dan blij om even op adem te komen in de winteropvang, zo gauw die opengaat. De winteropvang in Gent is ook alleen maar om te slapen. Ze is open van 21 tot 9 uur. Er is nog een kop soep en wat brood, rond 22.30 uur gaat het licht uit.”

De meeste steden hebben een speciaal programma om jonge mensen te helpen weer op de rails te geraken. Dat is ook zo bij Samusocial in Brussel, dat sinds half november – voor alle profielen hulpzoekenden – al 300 extra plaatsen heeft opengesteld van de 950 die er ter beschikking zijn voor de komende winter. In de hoofdstad zijn er meer mensen zonder papieren dan elders, maar ook weer: de jongeren, de onfortuinlijke huurders die de crisis parten speelt.

Achterstal

Dat zegt ook Haiyet Ben Abid, verantwoordelijke van de winteropvang van het CAW in Antwerpen. “Wij zien de trend al langer. Jongeren, de huurders die het niet meer kunnen opbrengen. Vrouwen met kinderen ook, die er thuis zijn uitgezet door hun partner. Je geraakt sneller in de schulden dan er weer uit. Een derde van je inkomen moeten besteden aan wonen, dat is altijd genoemd als ideaal. Maar het is al lang de helft of méér. Halveer eens het leefloon voor een alleenstaande, dat zo’n 860 euro bedraagt: je vindt niks voor die prijs. Zelfs met een flink hoger loon wordt het al moeilijk. Of je hébt een maand geen loon, en de schulden en de achterstal stapelen zich razendsnel op.”

“De huisjesmelkers worden aangepakt, en dat is allemaal heel terecht. Maar ook dáárdoor zien we meer mensen in de opvang. Mensen die vroeger in onmenselijke omstandigheden leefden, maar die huurden voor veel minder dan de prijzen die gelden in het reguliere circuit en die dus nu op straat staan, omdat ze niet méér kunnen opbrengen.”

Clichédakloze

Het goede nieuws is: de jongere mensen en de ‘niet-structurele’ daklozen geraken meestal ook sneller weer uit de problemen, zo luidt het bij het CAW in Leuven. Hayet Ben Abid, in Antwerpen, zegt: “De clichédakloze, die komt wel niet zo vaak meer voor, maar da’s vaak een koppige mens die niet geholpen wíl worden.”

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3014187/2016/11/30/Nieuwe-dakloze-is-vaak-25-of-jonger-Het-kan-iedereen-overkomen-het-overkomt-ook-iedereen.dhtml

Het kan iedereen overkomen wijs zeker niet met een vinger. Want dan moet je beseffen dat er vier naar jezelf wijzen. Kijk nu in deze tijden kan men voor alles hulp krijgen maar sommigen blijven gewoon te lang wachten en geraken zo in de problemen. Juist als het te laat is gaan ze de desbetreffende instanties inschakelen. Maar juist dan duurt het allemaal langen dan normaal en komen zo zonder woning te zitten. Al zullen de instanties zeker het nodige doen om je te helpen.
En het kan door allerlei omstandigheden komen dat je spijtig genoeg in zo een situatie terecht komt.

Afbeeldingsresultaat voor dakloos

Afbeeldingsresultaat voor dakloos winter

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Vegan & Spiritualiteit

Veganistische voeding en Spirituele groei

DonQuijotte

tegen windmolens

verhaal achter de foto

een foto zegt meer dan 1000 woorden.

Theo Herbots Ervaringsdeskundige : Verslavingen - Zelfdoding en Armoede

Hopelijk kan ik met de Berichten op deze Blog mensen helpen die hier op de een of andere manier mee geconfronteerd werden

Project 'IK'

Een zoektocht naar positief egoïsme

Dirk Pieters

writer, buddhist, yogi / schrijver, boeddhist, yogi

M-Pathie.com

Empathie is inlevingsvermogen, de kunde of vaardigheid om zich in te leven in de situatie en gevoelens van anderen .

Блог красоты и здоровья от LiDea

О себе, о женщинах, об особенностях женского организма, об изменениях, связанных с возрастом. О красоте и здоровье, о том, чтобы сохранить их в условиях дефицита времени. О том, как сделать так, чтобы чувствовать себя королевой, чтобы окружающие видели её в вас.

Daily Day2Day

Léven met gevoel

PETRA SPARK

SCHRIJVERSBLOG

Mellissify

Live the life you love, love the life you live.

La Bella Bora

A bohemian lifestyle, travel, inspiration and mindstyle blog

Moda-Creative thinking

Moda-Creative thinking

Wij godinnen

Dé blog voor zelfbewuste, spirituele en holistisch ingestelde vrouwen van vandaag

- EXPLORE YOUR MOON -

Ontdek, Ontwikkel & Ervaar!

Hotstuffforladies

Alles voor de moderne vrouw :Beauty,fashion shop blogs & revieuws. Altijd vind ik de leukste aanbiedingen & koopjes. Ook dan kan je er super uit zien💫💎💍💠💃💗👗🛍👠 De lekkerste zelf gemaakte recepten & de leukste shop en make-up vlogs!

Bewustzijnenzo

Schepje bewustheid, scheutje spiritualiteit, druppeltje humor allemaal in een blender..en tadaaa

GROWYOURMINDNOW

PLEUN MARIA JOHANNA

Balans in sport en leven

Mental coaching & Life coaching by Wiena Robert

AquariusPolitiek

De nieuwe wereld

Wu Cares!

no one cares

HARME BLOGT

marginale blogs van een 72 jarige

Phuro! Be inspired!

Van inspiratie tot transformatie

Healthy & Travel T(r)ips

Reis - en gezondheidsfreak

WishMeAvril

Be inspired by more and live with less!

Dagboek van een leerkracht

Passie voor schrijven. Kleuterjuf. Positief denken

Omgaan met narcistisch misbruik

en zelfliefde ontwikkelen.

Marianne's Life

ZOMAAR EEN BLOG MET VAN ALLES

Maria de Ridder

De balans in geven, nemen en ontvangen maakt relaties duurzaam

Personal Plus Training

Personal training op locatie

Zebrazonderstrepen

Mamablog Zebrazonderstrepen - Alles over mini's en voor mama's, want achter iedere mini staat een sterke mama

Sil at Sea

-IETS MET MAANLICHT & ZEEZICHT-

MichielZiet.com

Dagelijkse dingen die soms meer bijzonder zijn dan je denkt

Aquarius

Een klasse WordPress.com site

%d bloggers liken dit: