Vrouwen die een risico lopen op borstkanker: operatie of follow-up?

Het wegnemen van de borsten – mastectomie – is niet de enige oplossing om het risico op borstkanker te verkleinen bij vrouwen die drager zijn van erfelijke mutaties van het BRCA-gen. Andere te overwegen pistes zijn de preventieve verwijdering van de eierstokken en een strikte follow-up.

Vrouwen met een groot risico op borstkanker: neem de tijd om na te denken!

Zo’n  5 tot 10% van de borstkankers en 15 tot 20% van de eierstokkankers zijn toe te schrijven aan – intussen goed bekende – erfelijke mutaties van het BRCA 1- en BRCA2-gen. Vrouwen die drager zijn van zo’n gen lopen 40 tot 85% kans om in de loop van hun leven borstkanker te krijgen. Voor eierstokkanker (tubo-ovariële kanker of kanker in de bekkenstreek) bedraagt het risico voor het BRCA 1-gen 40 tot 50% en dat risico neemt toe vanaf het veertigste levensjaar. Voor het BRCA 2-gen bedraagt het risico 10 tot 20%  en neemt het risico toe vanaf het vijftigste levensjaar.

Maar wat deze vrouwen bij wie een of beide mutaties worden vastgesteld heel terecht angst inboezemt, is dat hun gecumuleerd risico om deze beide types kanker in de loop van hun leven te krijgen in de buurt van 90% komt.

Krishna B. Clough, plastisch en oncologisch chirurg in het ’Institut du Sein’ in Parijs: “Er is nochtans geen haast bij om een beslissing te nemen. Het jaarlijkse risico op borstkanker bedraagt gemiddeld 3% (4,28% tussen 44 en 49 jaar, <1% onder de 34 jaar en 1,59% tussen 35 en 39 jaar). Vrouwen hebben dus de tijd die nodig is om na te denken en om het advies van verschillende artsen in te winnen voor ze een beslissing nemen (1)”.

Voordelen van follow-up en vroege screening

De behandelstrategieën voor vrouwen die met zo’n erfelijke mutatie geconfronteerd worden, beperken zich niet alleen tot heelkundige ingrepen. Er kan ook een follow-up worden ingevoerd, in de hoop dat een eventuele kanker vroeg wordt opgespoord. In een vroeg stadium kan de kanker in het gros van de gevallen genezen worden.

Met die piste voor ogen wordt sinds kort behalve de mammografie en de echografie ook standaard beeldvorming via magnetische resonantie (MRI) gebruikt bij het screenen. MRI is een cruciale extra tool omdat de scan in een heel vroeg stadium borsttumoren opspoort die op dat moment met de andere technologieën nog niet op te sporen zijn.

Krishna B. Clough vat het als volgt samen: “Vrouwen die drager zijn van een gemuteerd BRCA-gen en die hun borsten willen behouden, kunnen om de zes maanden een schema van klinische follow-up doorlopen en elk jaar de drie onderzoeken laten doen: een mammografie, een echografie en een MRI”.

In sommige gevallen kan een preventieve hormoontherapie op basis van tamoxifen worden voorgesteld. De beslissing is geval per geval te nemen.

Vrouwen uit de risicogroep: welke preventieve ingreep?

Vrouwen die drager zijn van een gemuteerd BRCA-gen kunnen vaak niet leven met de voortdurende dreiging boven hun hoofd dat ze kanker kunnen krijgen. Daarom kiezen ze vaak voor een drastischere oplossing: een operatie.

Er zijn twee aanpakken mogelijk om het risico op borstkanker via een operatie te verminderen:

  • Preventieve mastectomie. Alle studies van de voorbije tien jaar zien hierin unaniem: een preventieve mastectomie bij vrouwen die drager zijn van een gemuteerd BRCA1- of 2-gen doet het risico op borstkanker spectaculair afnemen. Het daalt van 50-80% in de loop van het leven naar 3 tot 8%.

Technisch gezien staan de chirurgen vandaag zover dat ze de volledige borstklier wegnemen, maar de tepelhof, de tepel en de huid behouden en tegelijk een plastische reconstructie van beide borsten uitvoeren (bilateraal). De oncoplastische chirurgie, zoals deze techniek heet,  combineert dus tijdens een en dezelfde ingreep de technieken van kankerheelkunde en van plastische chirurgie.

Krishna B. Clough zet een aantal belangrijke elementen nog eens op een rijtje. “Het is hoe dan ook een verminkende ingreep. Veel vrouwen die drager zijn van het BRCA-gen, vragen om beide borsten weg te nemen en denken dat hun nieuwe borsten zelfs beter zullen zijn dan hun eigen borsten! Dat klopt niet. Men moet reconstructie en esthetische chirurgie niet op één hoop gooien! De chirurgen behalen nu wel betere resultaten dan tien jaar geleden, maar ze kunnen nooit de kwaliteit van de oorspronkelijke borsten evenaren: het gevoel in de borsten is weg, er is vreemd materiaal in het lichaam aanwezig (de borstprothesen), er zijn complicaties en het blijft niet bij die ene operatie.

 Een vrouw die borstprothesen laat plaatsen, verlaat diezelfde avond nog het ziekenhuis met 95% goede resultaten (amper 1% complicaties). Maar een vrouw uit de risicogroep die haar borsten laat verwijderen en een reconstructie laat doen, verlaat het ziekenhuis pas na drie dagen, moet ook nog twee weken drains laten zitten en ondergaat het eerste jaar minstens twee operaties. De resultaten van zo’n ingreep hebben niets met esthetische chirurgie van doen. Een borstreconstructie is een complexe zaak en moet worden aangepakt door teams die gespecialiseerd zijn in de chirurgie van borstreconstructies. Alleen dan is het bereikte resultaat van de mastectomie en is het esthetische resultaat optimaal”.  Er zullen 5 tot 20% vroege complicaties zijn waardoor de prothese mogelijk moet worden weggenomen, en er zullen 15 tot 30% latere complicaties zijn die een bijkomende operatie vereisen.

  • Preventieve ovariëctomie: het preventief verwijderen van de eierstokken verkleint tegelijk het risico op eierstokkanker én het risico op borstkanker. Anders dan borstkanker is eierstokkanker moeilijk op te sporen via screening en is het risico op sterfte groot. Bij vrouwen die een annexectomie ondergaan (verwijderen van de eileiders en de eierstokken) neemt het risico op eierstok- en eileiderkanker met maar liefst 80% af. Het risico op borstkanker wordt in dat geval gehalveerd (4).

Krishna B. Clough: “Terwijl het operatief verwijderen van de borst een optie is, is het preventief wegnemen van de eierstokken mogelijk noodzakelijk. Het alternatief voor vrouwen die hun borst willen behouden, is een strikte follow-up; als ze geen kinderwens hebben of geen kinderen meer willen, kunnen we hen ook voorstellen om preventief de eierstokken weg te nemen (ovariëctomie), samen met de eileiders. Er kan ook een hormoonsubstitutietherapie voor de menopauze worden opgestart (in de zeldzame – en betwistbare – studies lijkt het risico op borstkanker niet toe te nemen); deze vrouwen zullen dus niet in de menopauze komen”.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/vrouwen-die-een-risico-lopen-op-borstkanker-operatie-of-follow-up/actueel/616

Het moeilijkste wat een vrouw kan overkomen. Borst of baarmoederhalskanker eierstokken . Toch komt het te vaak voor zonder dat er een achtergrond is te vinden. Preventieve jaarlijkse controle is dan toch aan te raden. Maar ook zelf controle van de borsten. Een uitstrijkje laten nemen om alles geen kans te geven wat zware gevolgen kan hebben op het lichaam en psychisch.

Afbeeldingsresultaat voor vrouwelijke kanker

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM