Terug aan het werk na borstkanker: hello Pink Monday!

Pink Ribbon gaf op 1 oktober de aftrap van de internationale maand van de strijd tegen borstkanker. Gedurende deze oktobermaand hebben zij de focus gelegd op vrouwen die na hun strijd tegen borstkanker weer aan het werk gaan. Dit aspect bleef tot nu toe steeds wat onderbelicht. Anouk van Pink Ribbon vertelt hoe zij meer aandacht schenken aan de werkhervatting na borstkanker.

Communicatie verloopt moeizaam

Praten over borstkanker met je werkgever en collega’s blijft vaak moeilijk, zo getuigen heel wat vrouwen. Zo bleek uit eerder kwalitatief en kwantitatief onderzoek over de problemen rond werkhervatting na borstkanker, dat de betrokken (ex-)patiënten zich te weinig begeleid voelen door hun werkgever. Een nieuwe studie, deze keer bij een representatieve steekproef van 850 collega’s/werknemers en 150 HR-managers, toont aan dat 1 op de 3 collega’s het gevoel heeft er alleen voor te staan. Volgens de helft van de ondervraagden is het bij de hervatting van het werk voor de (ex-)borstkankerpatiënten te snel terug naar business as usual. Hieruit volgt dat er meer werkdruk en interne spanningen ontstaan. Bovendien stellen werknemers vast dat de communicatie met hun zieke collega en de werkgever moeizaam verloopt. Een heldere communicatie met de werkgever over de veranderingen die borstkanker op de werkvloer met zich meebrengt, is een absolute must. Meer informatie en een goede dialoog tussen alle betrokken partijen kunnen hierbij een groot verschil maken.

Pink Monday

Om die aanbevelingen in de praktijk om te zetten, lanceert Pink Ribbon in samenwerking met Estée Lauder Companies de Pink Monday-sensibiliseringscampagne voor werkgevers, (ex-)patiënten en hun collega’s, zorgprofessionals en familie van (ex-)patiënten met borstkanker. Waarom Pink Monday? Maandag is immers de dag waarop ex-borstkankerpatiënten terug aan het werk gaan na hun revalidatieperiode. Door hem Pink te dopen knipogen ze tegelijk naar het Blue Monday-gevoel.

Voortaan is elke maandag in oktober en november een Pink Monday. Op deze maandagen sensibiliseren bedrijven hun werknemers actief voor een verbeterde communicatie en dialoog over borstkanker. Bedrijven worden warm opgeroepen om hun eigen ‘Pink Monday’ te organiseren onder het motto ‘Voel je terug als een vis in het water’. Door het Pink Ribbon-lintje te dragen en een roze toets aan je kleding te geven, kunnen collega’s ook zonder woorden veel steun betuigen. Wanneer ze op hun Pink Monday een tof groepsportret maken met hun collega’s in de koffiehoek en die uploaden op de Pink Monday-website (www.pinkmonday.be), maken ze kans op fantastische prijzen. De tofste foto wordt beloond met een Happy Healthy Teambuilding van Vivium en P&V en de foto met de meeste likes is goed voor een Baristatasting van Pelican Rouge.

Nuttig communicatiemateriaal

Om de terugkeer naar het werk vlotter te laten verlopen voor (ex-)borstkankerpatiënten, heeft Pink Ribbon voor deze campagne een aantal zaken gelanceerd zoals een website, een werkhervattingsboekje, e-brochures (voor werknemers, werkgevers, zorgprofessionals en familieleden) en een ethisch charter.

Het praktische werkhervattingsboekje werd opgesteld in samenwerking met het Riziv. Deze gids bevat allerlei nuttige gegevens over werkonbekwaamheid, aanwezige hulpmiddelen, procedure bij werkhervatting maar ook een checklist voor de borstkankerpatiëntes zelf. Deze checklist bevat verschillende vragen die zij kan stellen aan de oncoloog, leidinggevende, HR-dienst of Riziv in verband met de terugkeer naar haar werkstek. Deze brochures zullen onder andere via de borstklinieken worden verdeeld.

Pink Ribbon stelde samen met het Verbond der Belgische Ondernemingen een ethisch charter op met aanbevelingen voor werkgevers om (ex-)borstkankerpatiëntes beter te begeleiden in hun bedrijf. Uit heel wat getuigenissen bleek namelijk dat de terugkeer naar het werk niet altijd even vlot verloopt. Eén op de drie HR-managers zegt onvoldoende op de hoogte te zijn van de evolutie van de zieke collega en te laat ingelicht te worden over haar terugkeer. De helft weet niet wat te doen om de medewerkster opnieuw te integreren op de werkvloer na de ziekte. Werkgevers tonen zich soms onvoldoende soepel om aanpassingen te doen, of er is onbegrip of onzekerheid over de houding die ze moeten aannemen.

Kristien Hemmerechts over haar terugkeer

Ook de kersverse ambassadrice van Pink Ribbon, Kristien Hemmerechts, bemerkte de voorbije maanden dat werkgevers, maar ook collega’s vaak niet weten welke houding ze moeten aannemen. ‘Er wordt veel gesproken over deeltijds of andere werkvormen, maar waar ik veel meer behoefte aan had, was dat mensen wat attenter, gevoeliger en hartelijker zouden zijn voor mekaar. Door die borstkanker voelde ik pas hoe hard de wereld eigenlijk is. Omdat ik zelf veel kwetsbaarder en minder weerbaar was. Zelfs aan de kassa van de supermarkt had ik soms zin om aan mensen die daar nors stonden aan te schuiven te vragen: “Ontzie mij gewoon een beetje”. Ik moet toegeven dat ik dat begrip ook niet altijd had voor ik zelf borstkanker kreeg. Nu pas besef ik dat je zoiets doorleefd moet hebben om het echt te begrijpen. We weten vandaag wel hoe we moeten omgaan met iemand die gaat sterven, maar we tasten nog erg in het duister over het omgaan met iemand die getroffen wordt door een langdurige ziekte zoals kanker. Ik voel voor het eerst dat er ook zo’n muur loopt tussen zij die gezond zijn en zij die dat niet zijn. Precies die scheiding proberen we met Pink Ribbon op te heffen.’

BRON: http://www.seniorennet.be/Magazine/artikel/155/terug-aan-het-werk-na-borstkanker-hello-pink-monday

Dit is soms nog het moeilijkste. Omdat je er lange tijd tussenuit bent terug aan het werk te gaan. Als het dan nog niet tot een ontslag is gekomen. Soms staan er niet bij stil dat bepaalde toch het werk terug kunnen hervatten, maar dat er een angst in zit dat deze werknemer sneller ziek kan worden. Ik heb van mensen al de raarste dingen gehoord als ze terug aan het werk wilde gaan.
Kan je het werk nog wel aan?
Ga je niet teveel ziek worden?
En ga zo maar door. Deze dingen zijn zo confronterend voor de persoon dat het soms heel moeilijk is om te plaatsen. Psychologisch is het heel zwaar, en dan zijn ze al door een lijdensweg gegaan.
Ook zit de kans erin dat de persoon een angst kan hebben van hoe collega’s erop gaan reageren en benaderen.

Afbeeldingsresultaat voor borstkanker en werk

Afbeeldingsresultaat voor borstkanker en werk

Afbeeldingsresultaat voor borstkanker en werk

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Advertenties