1 op de 15 jongeren depressief

Problemen, problemen, problemen… ja we hebben allemaal issues.

Praten over ruziënde ouders, ernstig zieke gezinsleden, gepest worden en gedachten aan zelfmoord is taboe als je jong bent. Tachtig procent van jongeren tussen de 12 en 18 jaar zwijgt over hun verborgen leed zo blijkt uit een enquête  die jongerenorganisatie Stichting Tweestrijd afnam in samenwerking met de Mental Health Foundation.

“Jongeren zijn veel ongelukkiger dan ze zich voordoen”, vertelt Faraaz Ramdjanbeg (22), initiatiefnemer van Stichting Tweestrijd. “Ze zijn bang om over hun problemen te praten, terwijl praten juist zorgt voor verbinding en onderling begrip. Bovendien zijn jongeren met psychisch leed geen uitzondering. Maar liefst tachtig procent lijdt in stilte. Dit hebben we intussen gezien en gepeild op tien middelbare scholen in Nederland”.

Zelfmoordgedachten

Vorige maand startte het Hoornse Tabor College Werenfridus en de gemeente Hoorn in samenwerking met de jongerenorganisatie een proef. Deze bestond uit gastcolleges op school door jongeren van Stichting Tweestrijd met als doel om de leerlingen op een speelse en creatieve manier met elkaar te laten praten over hun gevoelens. “Tijdens de gastlessen kwamen emoties van jongeren los zoals angst, depressiviteit en zelfs zelfmoordgedachten veroorzaakt door extreem moeilijke thuissituaties, verlies van dierbaren en gepest worden,” vertelt Faraaz. “Deze gesprekken zorgden voor een grote verbondenheid tussen de leerlingen”.

Gastcolleges doorbreken taboe

Uit de proef onder de leerlingen van het Tabor College Werenfridus in Hoorn blijkt dat 60 procent na het volgen van de gastcolleges wél over hun kwetsbaarheden durft te praten met klasgenoten. De school is erg blij met de resultaten. “Faraaz en zijn team laten zien dat het belangrijk is om over je problemen te praten”, aldus rector Hans Peeters. “Het project zorgt bij ons op school voor herkenning en erkenning. Het ijs is nu gebroken en we denken dat leerlingen elkaar vaker in vertrouwen zullen nemen als zij ergens mee zitten” Op dit moment beraden de school en Stichting Tweestrijd zich over vervolgstappen, zoals het oprichten van zelfsturende praatgroepen voor en door leerlingen.

Wijkteams ondersteunen

De gemeente Hoorn steunt het initiatief. “Moeilijke gespreksonderwerpen worden op deze manier door jongeren zelf op de kaart gezet en dat blijkt nu al succesvol”, aldus Nel Douw, wethouder Volksgezondheid en Jeugdzorg. “De gemeente Hoorn heeft professionals ingezet in drie wijkteams die jongeren, maar ook hun familieleden, kunnen ondersteunen en adviseren als hulp nodig  is. Dit doen zij volgens het principe van één gezin, één plan en één contactpersoon uit het wijkteam. Ze werken in de wijk en er is elke dag een spreekuur waar mensen binnen kunnen lopen. Het is belangrijk dat jongeren leren praten over hun problemen, want juist dan kunnen we hen helpen en adviseren.”

1 op de 15 jongeren depressief

Eind september lanceerde minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in samenwerking met de Mental Health Foundation de publiekscampagne ‘Omgaan met depressie’. Het doel is om het taboe op depressie te doorbreken. Televisiespotjes en de nieuwe website Omgaanmetdepressie.nl leveren daaraan een bijdrage. Schippers: ‘Door signalen van een depressie te herkennen en erover te praten, kan er beter wat aan gedaan worden’. Bij volwassenen heeft 1 op de 20 last van een depressie, onder jongeren is dat veel meer: 1 op de 15.

Draagvlak

De Mental Health Foundation zal Stichting Tweestrijd de komende jaren ondersteunen om hun succesformule landelijk te verspreiden bij middelbare scholen. De Foundation werd in januari 2016 opgericht door de bedenkers van het Depressiegala: Bram Bakker, Esther van Fenema en Mariëlle Horsting. ‘Wij rusten niet voordat het draagvlak voor deze ziekte net zo groot is als dat voor lichamelijke aandoeningen”, beloven ze. De stichting zet zich in voor alle psychische aandoeningen, maar richt zich het komende jaar vooral op depressie bij jongeren en jonge vrouwen.

BRON: http://gezondheid.blog.nl/algemeen/2016/11/03/1-op-de-15-jongeren-depressief

Het begint meer en meer op jongere leeftijd. Deze groep gaat dan ook dieper en dieper in de depressie in en gaan over tot zelfverminking en zelfmoord spijtig genoeg. Praten erover doen ze nauwelijks of voelen ergens geen steun en denken dat ze het alleen moeten dragen. Waar ligt hier de fout wie heeft hier fout. Wat kan men eraan doen. Toch allemaal vragen die spelen om zo een jong iemand uit dit lot te verlossen.
Jongeren vinden nog heel moeilijk hun rust. Veel heeft te maken met presteren en ook thuis zijn de ouders soms niet altijd aanwezig.
We mogen ook niet vergeten dat ze met heel veel negativiteit te maken krijgen en dit soms niet altijd helemaal kunnen verwerken.

Afbeeldingsresultaat voor jongeren en depressie

Afbeeldingsresultaat voor jongeren en depressie

http://www.doepressie-online.nl/

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Advertenties