Archive for november, 2016


OVERGAVE

VOL OVERGAVE WIL IK DIT GEVOEL MET JE DELEN.

Gerelateerde afbeelding Afbeeldingsresultaat voor aura geisha

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Migraine met aura: als de aanval voorafgegaan wordt door een aura …

Migraine met aura: als de aanval voorafgegaan wordt door een aura …

Flikkeringen en een vervormd zicht, tintelingen, spraakproblemen,… Het zijn typische symptomen van migraine met aura, een type migraine waarmee een kwart tot een derde van de migrainelijders te kampen heeft. Deze visuele en – soms ook – sensibiliteitsstoornissen kondigen een nakende aanval van hoofdpijn aan. Maar wat betekenen ze precies?

Migraine met aura: een kwart tot een derde van de migrainelijders

Bij een kwart tot een derde van de migrainelijders worden de migraineaanvallen voorafgegaan door of vergezeld van een aura. Zo’n aura is een disfunctie van de neuronen. Het verschijnsel is weliswaar abnormaal, maar het is op zich ongevaarlijk. Het is van tijdelijke aard en volledig omkeerbaar. Sommige patiënten hebben bij elke migraineaanval een aura, andere hebben aanvallen met en aanvallen zonder aura.

De aura kan zich uiten op visueel vlak, in de tastzin en in het spraakvermogen (spraakstoornissen):

 • Visuele stoornissen komen het meest voor (95% van de gevallen). Het gaat om flikkeringen (flitsen) en/of een troebel, gekleurd, vervormd en dubbel zicht dat gepaard gaat met een scotoom (blinde vlek in het gezichtsveld). Soms verslechtert het zicht ook of is er volledig gezichtsverlies in één helft van het gezichtsveld van één oog of beide ogen (hemianopsie).
 • In 30% van de gevallen van migraine met aura kunnen er ook sensibiliteitsstoornissen optreden met tintelingen, een kriebelend gevoel of minder gevoel in een hand, voet of het gezicht. Deze stoornissen van de tastzin (paresthesie) zijn volledig pijnloos.
 • Spraakproblemen komen voor bij minder dan 20% van de migrainelijders die migraine met aura hebben.
 • Andere stoornissen komen veel minder voor: motorische problemen (krachtverlies in een hand, voet of het gezicht), gehoorsaura’s (fluiten, lawaai, stemmen) of stoornissen van de reukzin (abnormale geuren).

Prof. Anne Ducros, neuroloog in het ‘Hôpital Gui de Chauliac’ van het CHU in Montpellier: “Het fenomeen van de aura komt geleidelijk aan op (in 5 tot 20 minuten) en elk symptoom duurt maximaal 60 minuten. De aura’s gaan meestal vooraf aan de hoofdpijn, maar niet systematisch. Soms komen ze gelijktijdig met de migrainehoofdpijn voor, soms zelfs iets erna. In heel zeldzame gevallen – amper 5% van de gevallen – is er zelfs helemaal geen hoofdpijn en treedt er dus enkel een aura op”.

Hoe wordt migraine met aura vastgesteld?

Om de diagnose van migraine met aura te stellen, moeten er minstens twee aanvallen zijn die minstens drie van de vier volgende kenmerken vertonen:

 • één of meerdere volledig omkeerbare aurasymptomen,
 • de aurasymptomen ontwikkelen zich geleidelijk aan over meer dan vier minuten; als er twee of meerdere symptomen zijn, volgen die elkaar op,
 • elk aurasymptoom duurt niet langer dan zestig minuten. Als er meerdere symptomen zijn, zal de volledige duur dus langer zijn,
 • de hoofdpijn volgt op de aura binnen een tijdsspanne van zestig minuten, maar kan soms ook al voor de aura beginnen of ermee samenvallen.

De anamnese (de medische geschiedenis), een klinisch onderzoek en aanvullende onderzoeken sluiten andere mogelijke oorzaken van de hoofdpijn uit.

Migraine met aura: tamelijk felle hoofdpijn

Migrainelijders met aura’s hebben geen specifiek neurologisch profiel. Dit type migraine komt wel iets meer voor bij vrouwen na de puberteit.

Bij sommige migrainelijders die kampen met migraine met aura vermindert de hoofdpijn geleidelijk aan met ouder te worden en verdwijnt ze soms ook helemaal. Zo’n 90% van de patiënten quoteert de hoofdpijn van een migraineaanval met aura als matig tot ernstig.

Klopt de uitspraak: eenmaal aura, altijd aura? Bij twee derde van de  mensen die migraine met aura hebben, is er systematisch ook hoofdpijn aanwezig. Die hoofdpijn is meestal op alle punten identiek met die van migraine zonder aura, maar soms duurt ze iets korter.

Zo’n 35% van de patiënten heeft soms wel een aura, soms niet, afhankelijk van de aanvallen.

Maar een kleine minderheid van de migrainelijders (5%) heeft aura’s zonder ooit hoofdpijn te hebben!

Elke verandering in de aurasymptomen (de aard, een aura die langer dan 60 minuten duurt, een aura die plots en niet geleidelijk aan opkomt, enz.) moet u signaleren aan de huisarts. Heel zelden, maar het gebeurt, worden er via klinisch onderzoek en medische beeldvorming zogenaamde symptomatische aura’s opgespoord, zoals een cerebrovasculair accident, lymfocytaire meningitis, veneuze hersentrombose (bloedklonter in een hersenslagader), enz.

Aura ‘s: een cardiovasculaire risicofactor

Migraineaanvallen met aura zijn op zich een risicofactor voor een cerebrovasculair accident, vooral bij vrouwen jonger dan vijfenveertig jaar. Het risico is nog veel groter als deze vrouwen roken of een combinatiepil van het oestroprogestatieve type neemt. Dat laatste is trouwens absoluut af te raden bij migraine met aura.

Volgens een Franse studie lopen vrouwen die last hebben van migraine met aura drie keer meer kans dan de andere om een cardiovasculaire ziekte te ontwikkelen (hartinfarct of overlijden na  een cardiovasculaire aandoening). Daarmee is deze risicofactor groter dan diabetes, roken, obesitas en zelfs familiale antecedenten.

Het risico  kan worden verlaagd door er een goede levenshygiëne op na te houden: stoppen met roken, bloeddruk en gewicht onder controle houden, aan sport doen en voorbehoedsmiddelen kiezen van zuiver progestatieve aard of het spiraaltje.

Signaleer uw aura’s zeker altijd aan uw huisarts.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/migraine-met-aura-als-de-aanval-voorafgegaan-wordt-door-een-aura/actueel/1126

Bij deze migraine aanval kan zelfs een stuk van het gezicht verlammingsverschijnselen krijgen. Dat maakt dat het spraak soms moeilijk kan zijn of dat er zelfs een scheve mond kan optreden. Deze aura ziet men voor de aanval. Als men er dan snel bij kan zijn telt hier maar een oplossing medicatie en even in een donkere stille kamer te gaan liggen. En hopen dat de migraine niet doorbreekt.

Afbeeldingsresultaat voor migraine met aura

Afbeeldingsresultaat voor migraine met aura

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Nieuwe dakloze is vaak 25 of jonger: “Het kan iedereen overkomen, het overkómt ook iedereen”

Het vriest, dus de winteropvang voor thuis- en daklozen trekt op gang. Opvallend: in de opvang veel jongemannen van 25 of jonger en mensen die door de combinatie van hoge huurprijzen en net dat beetje te veel pech uit hun huis worden gezet. “Het kan iedereen overkomen en het overkómt ook iedereen.”

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Gent-Eeklo heeft de 40 extra bedden voor de winteropvang nog maar pas vrijgegeven, maar de trend is al duidelijk. “Het klassieke beeld van de dakloze, dikwijls dronken en al jaren op de dool, is absoluut niet langer de regel”, zegt regiodirecteur Alain Slock. “We vangen een bonte mengeling op. Bij ons: liefst een kwart jongvolwassenen. Er zijn de Jordy’s van deze tijd. Die zie ik ook tijdens het jaar al in de opvang: jonge mensen die een hele carrière in de jeugdhulp achter de rug hebben die wegvalt op hun 18de, die het eerst een paar jaar zelf proberen en dan toch weer stranden. Maar er zijn ook andere profielen. Meer doorsnee. Een tweede, duidelijke trend: veel gewone mensen, zoals u en ik, die door omstandigheden of net wat pech een paar maanden hun huur niet kunnen ophoesten en uit hun huis worden gezet. Dat kan heel snel gaan. En er zijn ook jonge gezinnen bij.”

Vergaarbak

“Wie een klein beetje een stabiel inkomen heeft, koopt een huis. De rest huurt. De huurmarkt wordt zo een vergaarbak voor mensen met een lager inkomen, ook mensen in armoede – zo heeft sociaal onderzoek recent nog uitgewezen. De meer kwetsbare groep, dus. Er zijn veel uithuiszettingen en dat voelen wij.”

Echte ‘straatslapers’ zijn er niet zo veel, zegt Slock. “Mensen overnachten de ene nacht bij de ene vriend of kennis, de volgende weer bij een andere. Of ze leven in kraakpanden, of bij een ver familielid. Ze zijn dan blij om even op adem te komen in de winteropvang, zo gauw die opengaat. De winteropvang in Gent is ook alleen maar om te slapen. Ze is open van 21 tot 9 uur. Er is nog een kop soep en wat brood, rond 22.30 uur gaat het licht uit.”

De meeste steden hebben een speciaal programma om jonge mensen te helpen weer op de rails te geraken. Dat is ook zo bij Samusocial in Brussel, dat sinds half november – voor alle profielen hulpzoekenden – al 300 extra plaatsen heeft opengesteld van de 950 die er ter beschikking zijn voor de komende winter. In de hoofdstad zijn er meer mensen zonder papieren dan elders, maar ook weer: de jongeren, de onfortuinlijke huurders die de crisis parten speelt.

Achterstal

Dat zegt ook Haiyet Ben Abid, verantwoordelijke van de winteropvang van het CAW in Antwerpen. “Wij zien de trend al langer. Jongeren, de huurders die het niet meer kunnen opbrengen. Vrouwen met kinderen ook, die er thuis zijn uitgezet door hun partner. Je geraakt sneller in de schulden dan er weer uit. Een derde van je inkomen moeten besteden aan wonen, dat is altijd genoemd als ideaal. Maar het is al lang de helft of méér. Halveer eens het leefloon voor een alleenstaande, dat zo’n 860 euro bedraagt: je vindt niks voor die prijs. Zelfs met een flink hoger loon wordt het al moeilijk. Of je hébt een maand geen loon, en de schulden en de achterstal stapelen zich razendsnel op.”

“De huisjesmelkers worden aangepakt, en dat is allemaal heel terecht. Maar ook dáárdoor zien we meer mensen in de opvang. Mensen die vroeger in onmenselijke omstandigheden leefden, maar die huurden voor veel minder dan de prijzen die gelden in het reguliere circuit en die dus nu op straat staan, omdat ze niet méér kunnen opbrengen.”

Clichédakloze

Het goede nieuws is: de jongere mensen en de ‘niet-structurele’ daklozen geraken meestal ook sneller weer uit de problemen, zo luidt het bij het CAW in Leuven. Hayet Ben Abid, in Antwerpen, zegt: “De clichédakloze, die komt wel niet zo vaak meer voor, maar da’s vaak een koppige mens die niet geholpen wíl worden.”

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3014187/2016/11/30/Nieuwe-dakloze-is-vaak-25-of-jonger-Het-kan-iedereen-overkomen-het-overkomt-ook-iedereen.dhtml

Het kan iedereen overkomen wijs zeker niet met een vinger. Want dan moet je beseffen dat er vier naar jezelf wijzen. Kijk nu in deze tijden kan men voor alles hulp krijgen maar sommigen blijven gewoon te lang wachten en geraken zo in de problemen. Juist als het te laat is gaan ze de desbetreffende instanties inschakelen. Maar juist dan duurt het allemaal langen dan normaal en komen zo zonder woning te zitten. Al zullen de instanties zeker het nodige doen om je te helpen.
En het kan door allerlei omstandigheden komen dat je spijtig genoeg in zo een situatie terecht komt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

LATEN ZIEN LATEN VOELEN

HET MOOISTE VAN ALLES IS, WAT DURF JE TE LATEN ZIEN TE LATEN VOELEN VAN JEZELF

Afbeeldingsresultaat voor LATEN ZIEN Afbeeldingsresultaat voor LATEN ZIEN Afbeeldingsresultaat voor LATEN voelen

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Hoe werkt de pil?

Hoe werkt de pil? Het lijkt een simpele vraag. Toch zit er achter de anticonceptiepil een ingewikkelde werking, die de wetenschap door de jaren heen steeds meer heeft geperfectioneerd. Wij leggen je uit hoe de pil werkt en hoe de samenstelling door de jaren heen is veranderd.

De anticonceptiepil door de jaren heen

De anticonceptiepil is een veelgebruikt anticonceptiemiddel onder vrouwen. De anticonceptiepil bestaat al meer dan vijftig jaar en is zo ingeburgerd dat we hem ’de pil’ noemen. Door de jaren heen is er vooral geprobeerd de hoeveelheid hormonen in de anticonceptiepil te reduceren.

De anticonceptiepil werd in 1962 in Nederland geïntroduceerd, en sindsdien is er veel veranderd aan de samenstelling. Dit is vooral gebeurd in de hoeveelheid oestrogeen en progestageen, de twee belangrijkste hormonen in de anticonceptiepil. In het begin was de concentratie in de pil zeer hoog, maar door de jaren heen is hier steeds meer aan gesleuteld.

Hoe werkt de pil eigenlijk?

Wat doet de anticonceptiepil eigenlijk precies? Hoe gaat de pil een zwangerschap tegen? Arts-seksuoloog dr. Rik van Lunsen, hoofd van de afdeling Seksuologie van AMC, vertelt dat de anticonceptiepil het lichaam als het ware laat denken dat er een zwangerschap is, waardoor er geen eisprong meer plaatsvindt. Dit gebeurt met progestageen, een synthetische variant van het hormoon progesteron. Naast het onderdrukken van de eisprong maakt de pil het baarmoederslijmvlies ongeschikt voor innesteling van een bevruchte eicel. Ook zorgt het ervoor dat de zaadcellen moeilijker door het slijm van de baarmoederingang komen.

Hormonen in de anticonceptiepil

De belangrijkste hormonen in de pil zijn een progestageen en een oestrogeen. Het progestageen verhindert de zwangerschap, terwijl het oestrogeen vooral zorgt dat je in een stopweek een bloeding hebt. Als er geen oestrogeen in de pil zou zitten, zou je op onvoorspelbare momenten een bloeding kunnen hebben. Door oestrogeen wordt dit gereguleerd.

Vroeger was de hoeveelheid progestageen en oestrogeen vrij hoog. Inmiddels ligt de hoeveelheid progestageen de afgelopen dertig jaar op ongeveer hetzelfde niveau: er is nu eenmaal een minimum nodig om de pil betrouwbaar te houden. De hoeveelheid oestrogeen is wel steeds verder verlaagd, omdat vooral de synthetische oestrogenen meer dan de progestagenen verantwoordelijk zijn voor:

 • het licht verhoogde tromboserisico
 • de afname van testosteronspiegels
 • de vooral bij “zwaardere” pillen optredende (onschuldige, maar vervelende) bijwerkingen

Testosteron

Het is overigens een grote misvatting dat vrouwen geen testosteron hebben of dat dat voor hen niet van belang zou zijn. Het wordt voor ongeveer vijftig procent in de eierstokken aangemaakt en voor de andere vijftig procent in de bijnieren. Omdat de pil de eierstokken vrijwel stillegt, hebben pilgebruiksters de helft minder testosteron. Dit resulteert er bij sommige vrouwen in dat zij minder makkelijk zin in seks kunnen krijgen en minder makkelijk opgewonden kunnen worden.

Verschillende soorten van de anticonceptiepil

Door de jaren heen zijn er dus steeds meer verschillende pillen op de markt gekomen, met een verschillende samenstelling van oestrogeen en progestageen. De oudere generatie pillen bevatten vaak meer hormonen, terwijl de nieuwste generaties minder hormonen bevatten. Doorgaans raden de meeste huisartsen een tweede generatiepil aan met progestageen (levonorgestrel) en dertig microgram oestrogeen (ethinylestradiol). De combinatie ethinyl/oestradiol is wat betreft tromboserisico iets gunstiger dan ethinyloestradiol met andere, zogenaamde derde en vierde generatie progestagenen.

Er bestaat echter geen perfecte anticonceptiepil. Elk vrouwenlichaam reageert anders. Heb je veel last van bijwerkingen zoals hoofdpijn, tussentijds bloedverlies, vermoeidheid, verminderd seksueel verlangen en stemmingswisselingen? Dan kun je van pil veranderen of overgaan op een ander anticonceptiemiddel.

De eenfase- en meerfase-anticonceptiepil

Naast de verschillende generaties en samenstellingen van de anticonceptiepil, bestaan er ook nog verschillende type anticonceptiepillen:

 • De eenfasepil heeft een pilstrip waarin elke pil dezelfde hoeveelheid hormonen bevat
 • De meerfasepil heeft een pilstrip waarin de pillen verschillende hoeveelheden hormonen bevatten, afhankelijk van de dag van de cyclus. Op zich heeft dat alleen voordelen als daarmee bijwerkingen van een eenfasepil opgelost worden.

De pilstrip van één meerfasepil bevat uiteindelijk niet minder hormonen als een pilstrip van een eenfasepil. Met de meerfasepil schommelt je hormoonspiegel, waar sommige vrouwen gevoelig voor zijn. Hierdoor kunnen zij zich niet lekker voelen of last krijgen van stemmingswisselingen. Daarnaast is het met deze pillen niet mogelijk om zonder stopweek/stopperiode door te slikken om minder vaak bloedingen te hebben of deze uit te stellen.

De anticonceptiepil met lichaamseigen oestrogeen

Tegenwoordig bestaan er ook een- en meerfasepillen met een lichaamseigen oestrogeen. Dat wil zeggen dat het wel synthetisch is, maar qua samenstelling (vrijwel) hetzelfde als een van de oestrogenen (estradiol) die je lichaam zelf maakt. Theoretisch zou het gebruik van estradiol het risico op trombose nog verder kunnen verlagen. Of dat werkelijk zo is, is tot nog toe niet bewezen. En misschien wordt het voordeel van het natuurlijk oestrogeen wel teniet gedaan door het gebruik van derde en vierde generatie progestagenen.

De anticonceptiepil voor mannen

Een anticonceptiepil voor mannen, waarom is die er eigenlijk niet? Dat komt vooral door het feit dat een anticonceptiepil voor vrouwen makkelijker te ontwikkelen is. Waar bij vrouwen maar één keer per maand een eitje vrijkomt, kunnen dit bij een zaadlozing al zo’n driehonderd tot vijfhonderd miljoen zaadcellen zijn (een man maakt 1000 zaadcellen per seconde). Dat maakt het doelwit dat moet worden uitgeschakeld dus een stuk groter bij mannen dan bij vrouwen.

Er wordt helaas niet veel onderzoek meer gedaan gericht op het ontwikkelen van een anticonceptie(prik)pil voor mannen. Dit komt omdat de farmaceutische industrie hier niet echt in is geïnteresseerd. Met name omdat het nog maar de vraag is of mannen net zo gedisciplineerd om zouden gaan met zo’n anticonceptiepil als vrouwen. De motivatie is immers minder; zij zijn niet degene die risico lopen op een zwangerschap.

Hoe ziet de toekomst van de anticonceptiepil eruit?

Van Lunsen: ‘De pil moet wel erg ingewikkelde dingen doen om een zwangerschap te voorkomen. Het zou mooi zijn als er een manier gevonden wordt die ervoor zorgt dat dat ene moment, dat zaadcel en eicel elkaar ontmoeten, verhinderd wordt. Dat zou bijvoorbeeld kunnen met antistoffen en wellicht ook door beïnvloeding van genen die betrokken zijn bij de vruchtbaarheid. Misschien lukt het wel vrouwen tijdelijk onvruchtbaar te maken. Het is dan vooral de vraag hoe je ze weer vruchtbaar krijgt wanneer ze wél kinderen willen. Er is hier wel wetenschappelijke belangstelling voor, maar er moet ook geld voor zijn. Op korte termijn komt er wat dit betreft niet echt iets nieuws.’

BRON: https://www.dokterdokter.nl/gezond-leven/seksualiteit-en-relatie/hoe-werkt-de-pil/

Een pilletje dat toch al jaar en dag zorgt voor een gelukkig gevoel. Als het aankomt om niet zwanger te worden. Toch lees je niet al te vaak iets van de bijwerkingen of wordt dat verteld. Ook wat met langdurig gebruik, of met jaren lang de zelfde pil te nemen. Daarom is het ook verstandig om je toch jaarlijks even te laten controleren bij je huisarts als je begint mee te pil. Ook deze zal voorstellen om zeker of om de zoveel jaar langs de gynaecoloog te gaan. Toch op termijn moet je voor jezelf eens gaan bekijken dat er geen betere alternatieve zijn.

Afbeeldingsresultaat voor anticonceptiepil

Afbeeldingsresultaat voor anticonceptiepil

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Zo voorkom je blessures als je aan yoga doet

Zo voorkom je blessures als je aan yoga doet
Foto: Shutterstock

Hoewel yoga in de meeste gevallen net goed is voor het lichaam, duiken er ook hier nu en dan geblesseerden op die net iets te enthousiast aan de ene of andere oefening waren begonnen. Volgens Amerikaans onderzoek raakten zo tussen 2001 en 2014 in de VS bijna 30.000 mensen gekwetst bij het beoefenen van yoga. Maar waar moet je nu vooral opletten om het er heelhuids vanaf te brengen? We vroegen het aan yogalerares Eva Kamala Rodenburg.

Er zijn heel wat voordelen verbonden aan het beoefenen van yoga, niet alleen voor de geest, maar ook voor het lichaam. Zo helpt het je beter in vorm te zijn, maakt het je soepel en krachtig en zou het ook goed zijn voor het imuunsysteem. Toch kun je zelfs bij yoga jezelf blesseren.

“Omdat het zo’n hype is, zijn er heel wat mensen die snel alle poses willen leren. Dat is echter geen al te best idee”, meent Eva Kamala Rodenburg, zelf al jaren yogalerares is bij het Gentse Yoga On Call en gespecialiseerd is in Iyengar. “Niet iedereen is van nature even soepel en dus is het belangrijk dat een docent je aanleert hoe de bewegingen goed uit te voeren. Ga in het begin zeker niet zelf aan de slag met tutorials die je online vindt of vraag toch minstens raad aan een bekwame yogadocent wat er wel geschikt is.”

Volgens Amerikaans onderzoek blesseren yogi’s zich voornamelijk aan de romp (46 procent) of ze lopen spierverrekkingen of -scheuren (45 procent) op, iets wat ook Eva Kamala Rodenburg kan bevestigen. “De meest voorkomende blessures bij het te snel en/of verkeerd aanleren van poses zijn problemen met de knieën zoals miniscusscheuren, verrekkingen van de hamstrings, rug- en nekletsels en overbelasting van de polsen. Het zijn vooral omgekeerde houdingen zoals de hoofd- en schouderstand die problemen kunnen opleveren voor de nek. Achterwaartse buigingen zoals de brug zijn dan weer wat riskanter voor de rug en ook bij de lotushouding is het in het begin opletten geblazen.”

Volgens Rodenburg is het belangrijk om daarom enkele zaken in acht te houden: waag je nog niet aan een bepaalde houding als je er nog niet aantoe bent en warm goed op. “Kijk uit je doppen bij welke instructeur je terechtkomt en bouw je niveau gestaag op”, klinkt het.

BRON: http://www.gva.be/cnt/dmf20161128_02596166/zo-voorkom-je-blessures-als-je-aan-yoga-doet

Het kan voorkomen een blessure maar dan is het meestal omdat je niet naar je lichaam luistert. En toch nog even dat stukje te ver gaat. Ook omdat je misschien niet durft om hulpstukken te vragen en te gebruiken. Omdat niemand het doet en je dan misschien aangekeken wordt. Niets is minder waar, want juist dan zal je geen blessures oplopen.
Nu zelf hen ik nog niet echt geweten dat er zware blessures zijn gevallen. Als je een goede coaching hebt dan zal deze ook snel het nodige corrigeren of zelfs je aanspreken om een hulpstuk te gebruiken.

Afbeeldingsresultaat voor yoga blessures

Gerelateerde afbeelding

google

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Over deze soorten beha’s moet elke vrouw beschikken

Afbeeldingsresultaat voor soorten bh's

Toen we in de pubertijd zaten, moesten we er allemaal een keer aan geloven: onze eerste beha aanschaffen. We geloofden toen nog niet zo in de magie van lingerie, maar inmiddels hebben we die wel ontdekt! Sterker nog: deze soorten beha’s moet je hebben! 

Of je nu wat voller gevormd bent of een bescheiden cup hebt: elke vrouw heeft een beha nodig. Je voelt je meteen een stuk zekerder wanneer de juiste beha de dames steunt. Toch zit er nog een heus verschil tussen de modelletjes. De volgende soorten heb je gewoon nodig:

De t-shirtbeha
Als we het oog van de man willen strelen, kunnen we ze een pleziertje doen door een strak shirt aan te trekken. Maar het geheel wordt een stuk minder sexy wanneer je de lijnen van je beha duidelijk kunt zien. Zorg er dus voor dat je een gladde beha hebt. Zo kun je altijd nauwere kledingstukken aantrekken zonder dat ongewenste lijnen doorschijnen. Zo voel jij je een stuk zekerder!

De sportbeha
We zijn al beretrots op onszelf als we het hebben gered tot de sportschool. Veel zin hebben we alleen niet altijd om na te denken over onze sportoutfit. Toch is het goed om áltijd in een sportbeha te sporten. Dit is veel beter voor je boezem en bovendien is het een stuk comfortabeler om op en neer te bouncen in een beha waarin zich geen beugels bevinden.

De nude beha
Het is niet helemaal het seizoen van dunne witte shirtjes, maar in de zomer lopen we hier nog weleens in rond. En niets is een grotere afknapper dan de kleur van je beha door een shirtje heen te zien. Een nude beha is daarom een absolute must voor elke vrouw. Het lijkt misschien een beetje saai op het eerste gezicht, maar het is echt erg handig.

De straplessbeha
Zo nu en dan heb je een strapless kledingstuk aan. Supersexy vinden we dat. Maar je sexappeal wordt flink naar beneden gehaald als je dan een beha draagt met bandjes. Zorg er daarom voor dat je tussen je lingeriecollectie ook een straplessbeha hebt. Dit komt echt vaker van pas dan je denkt. Niet alleen bij dat ene strapless jurkje, maar ook bij dat hemdje met spaghettibandjes.

Een sexy beha
Last but not least: een sexy beha! Een mooie beha waarin jij je ontzettend sexy voelt mag niet ontbreken. Bijvoorbeeld eentje die doorschijnt of die weinig verhullend is. Of misschien wel een mooi exemplaar in een spannend kleurtje met veel kant. Jij voelt je ontzettend sexy in zo’n beha, ook al kan niet iedereen ‘m zien. Maar ook je partner zal het zeker waarderen als jij een keertje extra sexy lingerie draagt!

Triumph
Ben je op zoek naar een van de bovenstaande items? Breng dan een bezoekje aan Triumph. Hier vind je allerlei soorten beha’s. Ken jij Triumph wel, maar heb je in je hoofd dat dit vooral gericht is op de ‘wat oudere dames’. Dan heb je het helemaal mis! Triumph heeft ontzettende sexy lingerie in haar assortiment. Van praktische sportbeha’s tot spicy setjes om je vriend te verrassen!

Is het al een tijdje geleden dat jij een beha hebt gekocht? Laat je dan eerst opmeten in een Triumph-winkel voordat je een nieuwe boezemvriend aanschaft. Je behamaat kan namelijk nogal wat veranderen door de jaren heen! Bovendien kan een verkoopster je ook vertellen welk soort beha het beste past bij jouw postuur zodat jij er op je best uitziet!

BRON: http://www.ze.nl/artikel/228302-over-deze-soorten-behas-moet-elke-vrouw-beschikken

Je hebt voor alles aangepaste kleding in je kast hangen. Maar soms niet als het gaat over lingerie of een beha. Vrouwen hebben er wel enkele maar als het gaat om verschillende dan is  het minder. Sportbeha beha die goed zit om te wandelen, sexy lingerie voor bepaalde momenten. Het zijn er maar enkele maar ze kunnen nuttig zijn. Borsten vragen zeker de gepaste beha en onder kleding juist hetzelfde. Net als het slipje. Je gaat ook geen zwart slipje onder een witte broek dragen he. Je gaat ook geen kante beha dragen om te gaan sporten he, misschien wel nadien.

Gerelateerde afbeelding

 

Gerelateerde afbeelding

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Bijna elke vrouw krijgt te maken met seksisme op het werk

Seksisme 94 procent van de vrouwen heeft al te maken gekregen met seksisme op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van de sociale organisatie JUMP, die de gelijkheid tussen man en vrouw promoot. Tijdens de zomer van dit jaar werden voor deze Europese studie bijna 3.300 mensen bevraagd, het merendeel in België (40 procent) en Frankrijk (38 procent).

Bijna alle respondenten (98 procent) zijn al het slachtoffer geweest van seksisme op straat, en 95 procent op publieke plaatsen. Eén vrouw op de twee is al fysiek aangevallen op straat of op het openbaar vervoer, 9 procent op de werkplek.Hoe ernstig wordt seksisme aangevoeld? De meerderheid van de ondervraagden (mannen en vrouwen) plaatst seksisme na racisme, antisemitisme, islamofobie en homofobie. Over het algemeen vinden mannen seksisme minder erg dan vrouwen; en jongere vrouwen zijn strenger dan oudere.

Bij seksisme gaat het vooral om grappen en misplaatste opmerkingen. Op het werk geeft 75 procent van de vrouwen toe commentaar te krijgen op hun kleding of de kleding die ze zouden moeten dragen.

Eén vrouw op de twee zegt een promotie te hebben gemist vanwege het geslacht, en 80 procent stelt vaak onderbroken te worden of zelfs geen luisterend oor te vinden als ze praten. JUMP herinnert eraan dat binnen een groep met beslissingsbevoegdheid mannen 75 procent van de gesprekken domineren.

Geconfronteerd met seksisme voelt 56 procent van de vrouwen schaamte en 19 procent voelt zich schuldig. Dat verklaart waarom ruim 80 procent van de slachtoffers nooit aanklopt bij de betrokken autoriteiten, aldus de sociale organisatie.

Een ruime meerderheid van de vrouwen en mannen meent dat specifieke instrumenten moeten worden ingezet om seksisme een halt toe te roepen.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/2021/Hoe-moet-ik-solliciteren/article/detail/3010632/2016/11/28/Bijna-elke-vrouw-krijgt-te-maken-met-seksisme-op-het-werk.dhtml

Het zou niet mogen maar spijtig genoeg zie ik ook dat sommige meer mogen dan een ander. En dan kan men iets in vraag gaan stellen. Het is gewoon belangrijk om een grens te trekken en voor iedereen zo kunnen er ook geen misverstanden ontstaan. Want van de ene kan je wel dat schouderklopje aanvaarden, van die andere ga je boos reageren. Ook met aankijken is dat zo. En juist zit daar soms het probleem en komt het op een moment tot seksisme maar dan heb je al heel wat over je grenzen laten gaan.
Heeft het echt te maken met ongewenst gedrag dan mag je zeker niet wachten om het te bespreken met je bevoegde persoon. Zodat er ook werk van kan gemaakt worden.
Ook mogen we niet vergeten dat het ook mannen overkomt

Afbeeldingsresultaat voor seksisme op de werkvloer

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

WATER VUUR AARDE EN LUCHT

MET MIJN VOETEN RAAK IK DE AARDE
MET MIJN HOOFD BEVIND IK MIJ IN DE WOLKEN
MET MIJN HART STRAAL IK EEN VUUR VAN ENERGIE UIT
MET MIJN AANVOELEN STROOM IK WATER DOOR ALLES HEEN.
TOCH BEN IK EEN GEHEEL VAN ALLE ELEMENTEN

Afbeeldingsresultaat voor water vuur aarde lucht ether

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Jij bent niet de enige die hierover liegt…

Want waarom zouden we de waarheid op tafel leggen? Alleen onze BFF weet hoe we ons daadwerkelijk voelen! Jouw collega’s, klasgenoten en kennissen hoeven echt niet te weten wat er in jouw leven afspeelt. Of dat jij je gewoon even ronduit PIEP voelt. Alsof de persoon die de vraag stelt zit te wachten op de waarheid. Het is toch een soort beleefdheidsvraag die hij of zij stelt. Op een emotioneel antwoord zit natuurlijk niemand te wachten, dus zet jij je beste fake ass smile op en zeg je zwaar overtuigend ‘het gaat goed’.

Niet de enige
Maar jij bent echt niet de enige! De kans is heel groot dat wanneer jij de vraag terugkaatst er glashard tegen jou wordt gelogen. Onderzoek toont namelijk aan dat slechts 1 op de 5 volwassenen het echt meent wanneer hij of zij zegt dat het goed gaat. Daarom gaat 59 procent er ook vanuit dat de ander toch zal liegen wanneer de persoon in kwestie vraagt hoe het gaat. Dit zorgt ervoor dat we maar liefst 14 keer per week de schijn ophouden. Ga maar eens na, hoe vaak per dag wordt er aan jou gevraagd hoe het met je gaat? En hoe vaak lieg je hierover?

Om eigen bestwil
Maar waarom eigenlijk? Ruim 34 procent vindt het een stuk makkelijker om gewoon te zeggen dat het goed gaat, dan ingaan op details. En 23 procent geeft toe dat zij ervan uitgaat dat de ander toch niet geïnteresseerd is naar hoe het echt gaat. Vaak is dit ook wel zo, maar wanneer het echt niet goed gaat met je, kun je maar beter open kaart spelen. Als jij je koppie er eventjes niet bij hebt op kantoor of in de klas, zal jij je alleen maar nog rotter voelen als je commentaar krijgt op je prestaties. Terwijl jouw omgeving hier juist rekening mee kan houden als jij hier eerlijk over bent! Eerlijkheid duurt het langst…

BRON: http://www.ze.nl/artikel/228303-jij-bent-niet-de-enige-die-hierover-liegt

Eigenlijk wordt hier het meeste over gelogen.
Hoe gaat het met u. En je zal bijna altijd het antwoord al kennen goed. Toch als je de persoon zijn lichaamstaal bekijkt zou soms het antwoord iets helemaal anders moeten zijn. Voor wat liegen de meeste om deze simpele vraag. Gewoon om niet verder te moeten praten.
En toch is het de meeste openingsvraag.

Ben jij altijd eerlijk als ze de vraag aan je stellen?

Afbeeldingsresultaat voor hoe gaat het met u

Net zoals ze dit zeggen als iemand in de kliniek ligt, ook deze antwoord goed. Maar voor wat licht deze er dan. Raar dat iedereen hier toch moeilijk op kan antwoorden met een eerlijk antwoord.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: