Studie bevestigt: kleine leugentjes plaveien de weg voor de grote

© thinkstock.

We verkondigen allemaal wel eens een leugentje om bestwil. Hoewel dat aanvankelijk gepaard kan gaan met de nodige schroom, blijkt uit een nieuwe studie dat liegen gemakkelijker wordt, naarmate je het meer doet.

“Wanneer we liegen voor persoonlijk gewin, produceert onze amygdala een negatief gevoel dat beperkt in welke mate we bereid zijn om te liegen. Maar deze respons neemt af naarmate we blijven liegen en hoe kleiner hij wordt, hoe groter de leugens worden.”

Dr. Tali Sharot

Het wetenschappelijk blad Nature Neuroscience publiceerde vandaag een studie waaruit blijkt dat kleine leugens vaak leiden tot grotere onwaarheden. Volgens de onderzoekers vormen veranderingen in de hersenen tijdens het liegen een mogelijke verklaring voor dit proces.

Met MRI-scans maten de onderzoekers de bloeddoorstroming in de hersenen van deelnemers, die taken moesten verrichten waarbij ze de opdracht kregen om te liegen.

Uit de resultaten blijkt dat er in het begin bij mensen die logen meer bloed naar de amygdala stroomde: het deel van de hersenen dat zintuiglijke informatie koppelt aan emoties. Maar de respons van de amygdala nam af met elke leugen, hoewel de omvang van elke leugen groter werd.

“Gevaarlijk terrein”

“Wanneer we liegen voor persoonlijk gewin, produceert onze amygdala een negatief gevoel dat beperkt in welke mate we bereid zijn om te liegen,” legt dr. Tali Sharot, die betrokken was bij het onderzoek, uit. “Maar deze respons neemt af naarmate we blijven liegen en hoe kleiner hij wordt, hoe groter de leugens worden. Dit kan leiden tot ‘gevaarlijk terrein’ wanneer kleine oneerlijkheden escaleren in grotere leugens”.

Experiment

© thinkstock.

80 deelnemers moesten inschatten hoeveel muntjes er in een bokaal zaten. De schatting werd elektronisch doorgestuurd naar ‘partners’ met wie ze geen visueel contact hadden. Er werden verschillende scenario’s gecreëerd om het effect van liegen tijdens deze taak te meten.

In het eerste scenario werd aan de proefpersonen meegedeeld dat eerlijkheid en de meest correcte schatting zowel voor hen als hun partner het beste was. In andere mogelijke scenario’s, zouden zowel over- als onderschattingen “ofwel voordelig zijn voor hen ten koste van hun partner, voordelig zijn voor hen allebei, voordelig zijn voor hun partner ten koste van henzelf, of enkel voordelig zijn voor een van beide zonder effect voor de ander.”

In het geval waarbij overschattingen in het voordeel speelden van de deelnemer ten koste van zijn partner, begonnen proefpersonen hun schattingen lichtjes te overdrijven. Dat leidde tot sterke reacties in de amygdala. Maar naarmate ze tijdens het experiment steeds verder gingen in hun overdrijvingen, nam de respons in hun amygdala af.

“We hebben in dit experiment alleen oneerlijkheid getest, maar hetzelfde principe kan mogelijk ook gelden voor escalaties in andere handelingen zoals risico’s nemen of gewelddadig gedrag.”

Dr. Neil Garrett

“Afgestompte reactie van het brein”

“Het is mogelijk dat de afgestompte reactie van het brein op herhaalde leugens een verminderde emotionele respons hierop reflecteert,” zegt hoofdauteur dr. Neil Garrett. “Dit komt overeen met suggesties dat onze amygdala afkeer signaleert voor handelingen die we als verkeerd of immoreel beschouwen. We hebben in dit experiment alleen oneerlijkheid getest, maar hetzelfde principe kan mogelijk ook gelden voor escalaties in andere handelingen zoals risico’s nemen of gewelddadig gedrag”.

Verder onderzoek moet uitwijzen of deze leugens inderdaad verband houden met een afgestompte emotionele respons en of escalaties in andere types van gedrag hetzelfde effect zouden hebben, zegt onderzoekster Raliza Stoyanova.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/2936499/2016/10/24/Studie-bevestigt-kleine-leugentjes-plaveien-de-weg-voor-de-grote.dhtml

Mensen die geregeld liegen gaan er op een moment zelf in geloven en naar leven. Gaan het ook meer en meer doen. Bij kinderen kom je dat heel vaak tegen, maar ook volwassenen kennen het soms goed. Al is het maar voor een bepaalde indruk te maken. Toch kennen we allemaal het leugentje om bestwil. Spijtig genoeg komt de waarheid meestal aan het licht.
WIE ZOU KUNNEN ZEGGEN DAT HIJ/ZIJ NOOIT GELOGEN HEEFT IN ZIJN LEVEN?

Afbeeldingsresultaat voor liegen

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Advertenties