Archive for 9 oktober 2016


Emotionele video van nonnen die Larung Gar uitgezet worden in ‘religieuze winter’

Deze emotionele beelden tonen nonnen, die Larung Gar verlaten aan het einde van september, nu de autoriteiten doorgaan met het uitzetten van de religieuze beoefenaars en de sloop van hun huizen.

  • Op social media circulerende videobeelden tonen huilende Tibetaans boeddhistische nonnen, terwijl degene die gedwongen worden om het religieus instituut Larung Gar te verlaten, zich voor vertrek verzamelen van.
  • Nieuwe beschikbare gekomen informatie uit het gebied bevestigen de massa-uitzettingen, zowel in Larung Gar, een van ’s werelds grootste boeddhistische centra en Yachen Gar, een religieuze kamp in de afgelegen graslanden, eveneens in Sichuan.
  • Op beide locaties zijn er aanwijzingen voor bouwwerkzaamheden en de ontwikkeling van infrastructuur, in overeenstemming met de push van Chinese autoriteiten om het toerisme naar als een locatie voor spirituele zoekers Tibet te bevorderen, terwijl tegelijkertijd de authentieke Tibetaanse religieuze cultuur door het officiële beleid wordt ondermijnd.

De videobeelden die door Tibetanen in de afgelopen twee dagen op social media zijn verspreid, bevatten emotionele scènes met huilende nonnen, terwijl ze Larung Gar verlaten in een bus, en eveneens huilende achterblijvers, waarvan sommigen hun gezicht in smart met hun gewaden bedekken.

Volgens onlangs door ICT ontvangen informatie zijn ongeveer 700 tot 1000 personen in de afgelopen weken verdreven uit Larung Gar in Serthar (Chinees: Seda) in Tibetaanse autonome Prefectuur Kardze (Chinees: Ganzi) in Sichuan (het Tibetaanse gebied Kham). Beelden van de vernielingen bij Larung Gar, die ICT in augustus in handen kreeg, toonden woningen, die met zwaar materieel door de Chinese werkteams werden gesloopt.[1]

Volgens een recente bezoeker, die met Tibetanen in het gebied sprak, hebben de religieuze leraren in zowel Larung Gar en Yachen Gar “het gevoel onder intense druk te staan om gehoor te geven aan de wettelijke voorschriften – als ze de monniken en nonnen, die aangezegd zijn te vertrekken, te niet overreden weg te gaan, is er de impliciete bedreiging voor het voortbestaan van het onderricht daar”. Dezelfde bron zei: “Mensen zijn bezorgd en teleurgesteld, dat de nonnen moeten vertrekken, vooral omdat velen in het midden van hun opleiding zijn. Sommigen hebben gehoord dat ze een keer per week terug konden komen om lessen te volgen. Maar voor degenen die terug moeten naar de Tibetaanse Autonome Regio, duizenden kilometers verderop, is dat vrijwel onmogelijk.”

Nieuwe informatie uit Tibet wijst uit, dat er ook huizen zijn gesloopt in Yachen Gar, ongeveer 300 kilometer naar het zuidwesten en dat ten minste 1000 religieuze beoefenaars zijn uitgewezen, waaronder zowel nonnen, als leken.

In beide plaatsen zijn Chinese boeddhisten het eerste het doelwit geweest voor uitzetting, hetgeen mogelijk een indicatie is voor de onzekerheden bij autoriteiten over de invloed van Tibetaanse docenten en onderwijs op Chinezen uit verschillende delen van de Volksrepubliek China. Het is echter onwaarschijnlijk dat de belangstelling van Chinezen door dergelijke acties wordt gedoofd. Het is een belangrijk nieuw fenomeen, waarbij sommige Tibetaanse religieuze leraren een aanhang van meer dan een miljoen Chinezen boeddhisten hebben.

Zowel Larung Gar en Yachen Gar zijn in de afgelopen jaren in zowel Tibet als China op de voorgrond getreden als vitale centra voor de studie, praktijk en de bevordering van boeddhistische onderricht, die elders in de reguliere kloosters niet of nauwelijks beschikbaar zijn, als gevolg van de door de Chinese overheid ingevoerde beperkingen.

Volgens een bron, die onlangs in het gebied is geweest, geloven monniken en nonnen, dat de vernielingen en uitwijzingen te maken hebben met een vastberadenheid van de kant van de autoriteiten om “controle uit te oefenen over hun leven, en de parameters voor de religieuze praktijk vast te stellen in overeenstemming met de partij staat”. Dezelfde bron refereerde naar grote bouwwerkzaamheden net buiten de hoofdingang van het religieuze instituut Larung Gar, dat deel uitmaakt van een push om het gebied in ontwikkeling te brengen door nieuwe gast-verblijven of voorzieningen voor bezoekers. Bij Yachen Gar lijken er plannen te bestaan om in het gebied nieuwe wegen aan te leggen en verbetering in de infrastructuur aan te brengen, die ook in verband gebracht kunnen aan het intensiveren van toerisme naar een plaats, die bekend staat om zijn focus op de zuivere leer en religieuze praktijk.

Tsering Jampa, directeur van International Campaign for Tibet in Europa, zei: “het is hartverscheurend om deze beelden van nonnen te zien, die Larung Gar moeten verlaten, een rustige en levendig centrum ongeëvenaard belang voor de boeddhistische leer. Larung Gar is beroemd over de hele wereld en deze vernielingen en uitzettingen zijn schokkend voor boeddhisten over de hele wereld. Deze nonnen worden beroofd van de kostbare gelegenheid om dicht bij hun leraren te studeren in een omgeving van wetenschap en rustige beoefening van religieuze praktijk. Beperkingen op het aantal boeddhistische studenten in bepaalde gebieden van Tibet op basis van administratieve of huisvesting regelgeving is uitgegroeid tot de zoveelste manier van de Chinese regering om religieuze vrijheid te beperken, met als gevolg dat ze het Tibetaanse volk nog verder van zich vervreemden. De Chinese regering moet deze besluiten heroverwegen, stoppen met de verdrijving van boeddhistische nonnen en de verdreven nonnen toestaan om terug te keren. Het is ook van essentieel belang dat er voldoende compensatie komt en vervangende huisvesting worden gegeven aan degenen die hun huizen verloren als gevolg van de sloop. China’s leider Xi Jinping wordt verondersteld zijn bezorgdheid te hebben geuit over het moreel verval in de Volksrepubliek China en zou gezinspeeld hebben op het belang van China’s ‘traditionele religieuze culturen’, waaronder het boeddhisme. In dit verband is het van vitaal belang dat Larung Gar en Yachen Gar verder tot bloei kunnen komen en niet verder worden ondermijnd.”

De uitzetting vinden plaats in een politieke context van ingrijpende regelgevende maatregelen, die inbreuk maken op Tibetaanse boeddhistische monastieke aangelegenheden en agressieve “juridische onderwijs programma’s” ten uitvoer leggen, die monniken en nonnen dwingt om de toegenomen regeringscontrole over hun religie, kloosters en nonnenkloosters eigen te maken en te accepteren. Nieuwe herziene Regelingen met betrekking tot Religieuze Zaken in China vormen een ‘religieuze winter’, volgens de christelijke mensenrechtenorganisatie China Aid.[2]

De aangescherpt nationale maatregelen volgen op een reeks maatregelen op lokaal niveau in de Tibetaanse gebieden. Bijvoorbeeld een harde nieuwe ‘rectificatie campagne’ in een gebied van de Tibetaanse autonome Regio Driru vorig jaar, heeft geleid tot de vaststelling van regels volgens welke als ‘illegale’ beoordeelde kloosters zullen worden afgebroken en Tibetanen, die beelden van de Dalai Lama bezitten of traditionele gebeds- (mani) stenen plaatsen, streng gestraft zullen worden.[3]

De uitzettingen in Larung Gar en Yachen Gar volgen op massale uitzettingen van monniken en nonnen uit vele andere kloosters, met name instellingen, die invloedrijke, belangrijke centra van religieus onderwijs zijn en in verband gebracht worden met vreedzame protesten. Nadat de monniken van de ‘Grote Drie’ kloosters in Lhasa, Sera, Drepung en Ganden in maart 2008 de straat op gingen heeft de monastieke bevolking te maken gekregen met geïntensiveerde onderdrukking en versterking van de controlemechanismen. Honderden monniken uit deze drie kloosters werden uitgewezen en gearresteerd, hetgeen leidde tot ernstige zorg over hun voortbestaan als religieuze instellingen.[4] Monniken in andere gebieden van Tibet, die traditioneel deze kloosters voor een periode van studie en onderwijs bezochten, wordt dit niet langer toegestaan.

De Chinese autoriteiten hebben ook andere belangrijke en invloedrijke centra van de Tibetaanse boeddhistische cultuur buiten de Tibetaanse autonome Regio tot doelwit gemaakt – met name het Kirti klooster in Ngaba (Chinees: Aba), Sichuan (het Tibetaanse gebied Amdo), waar de huidige golf van zelfverbrandingen in Tibet in 2009 begon. De situatie in Kirti escaleerde in 2011 toen monniken van de leeftijd van 18-40 uit het klooster werden weggevoerd onder het voorwendsel van “juridisch onderwijs”. Lokale mensen, die probeerde te voorkomen dat ze werd verwijderd, werden door troepen rond het klooster hevig geslagen. Net als bij Sera, Ganden en Drepung in Lhasa gebruikt de overheid het wegvoeren van monniken onder het voorwendsel van “studie” of “juridisch onderwijs” als een middel om de monastieke bevolking in Kirti te verminderen en onder controle te houden.[5]

Voetnoten:

[1]. Zie ICT-rapport, 15 september 2016, https://www.academia.edu/28414977/Chinas_Religion_Law_2005_vs._2016.

[2] http://www.wnd.com/2016/10/chinas-plan-called-religious-winter/?cat_orig=faith. Thomas DuBois, een professor in China Studies aan de Universiteit van Azië en de Stille Oceaan van de Australian National University, heeft de beperkingen 2005 en 2016 naast elkaar vergeleken:https://www.academia.edu/28414977/Chinas_Religion_Law_2005_vs._2016. Zie ook ChinaLawTranslate: http://www.chinalawtranslate.com/religious-regulations/?lang=en.

ICT zal een nadere analyse maken in een komende verslag.

[3] ICT-rapport, http://www.savetibet.org/harsh-new-rectification-drive-in-driru-nuns-expelled-and-warning-of-destruction-of-monasteries-and-mani-walls/. Zie ook ICT en FIDH rapport, ‘Chinese onderdrukking van het Tibetaanse boeddhisme’, https://www.fidh.org/IMG/pdf/en-report-tibet-4.pdf.

[4] Kloosters in de Tibetaanse Autonome Regio, waarin ooit duizenden monniken leefden, zijn nu teruggebracht tot een paar honderd, wiens belangrijkste taak lijkt minder religieuze studie te zijn, maar meer nog om de gebouwen en toeristen te verzorgen. De Chinese staatsmedia erkent dat een totaal van 1200 monniken van Drepung en Sera in 2008 zijn uitgewezen. Voor meer informatie, zie ICT-rapport, ‘A Great Mountain verbrand door Vuur’.

[5] Een volledig verslag van deze ontwikkelingen wordt gegeven in de rapport van International Campaign for Tibet, “Storm in de Graslanden: zelfverbrandingen in Tibet en de Chinese beleid”, december 2012,

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2016/oktober-2016/emotionele-video-van-nonnen-die-larung-gar-uitgezet-worden-in-religieuze-winter/

De heilzame eigenschappen van macadamia-olie

TIPS Macadamia-olie is een natuurlijke plantaardige olie die gewonnen wordt uit macadamianoten. Die noten groeien aan een grote tropische boom van Australische origine, ook wel de Queensland notenboom genoemd.

De macadamianoot werd zo’n 5.000 jaar geleden door de Aboriginals ontdekt. De noot wordt tegenwoordig geteeld in streken die genieten van een zachte winter, vooral in Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Costa Rica, Brazilië en Californië.

Macadamia-olie wordt verkregen door koude persing van macadamianoten. Door die techniek worden de gezonde eigenschappen van de noot bewaard en bekomt men een zuivere, natuurlijke olie zonder chemische ingrediënten. Door zijn originele samenstelling is het een unieke olie die heel wat heilzame eigenschappen heeft en volledig zuiver is. Ze kan dan ook zowel voor cosmetische doeleinden als in de keuken worden gebruikt.

Wat zijn de heilzame eigenschappen?
De macadamianoot bevat enkelvoudige onverzadigde vetzuren, dat zijn de ‘goede vetten’, en een belangrijke hoeveelheid mineralen (kalium, magnesium, calcium…). De macadamianotenolie is een weldaad voor ons organisme. Als ze in de keuken wordt gebruikt, genieten we van de heilzame effecten van de talrijke omega 9-vetzuren (oliezuur)die ze bevat: die helpen om cardiovasculaire ziektes en diabetes type 2 te voorkomen, omdat ze de goede cholesterol (HDL) verhogen en de slechte (LDL) beperken.

Hoe gebruik je de olie in de keuken?
Qua culinaire toepassingen is macadamia-olie zeer polyvalent. Ze is niet echt geschikt als frituurolie, maar wel perfect voor bakken en braden en voor koude bereidingen. Ze moet niet koel bewaard worden, want ze stolt tussen 5 en 7 °C. Belangrijk is dat je ze op een droge plaats zet waar er geen daglicht is. Het notensmaakje geeft op een opwaardering aan een slaatje, zeker in combinatie met geitenkaas, maar omdat de olie zo zacht is kan ze evengoed gebruikt worden bij de bereiding van gesuikerde gerechten, zonder afbreuk te doen aan het gerecht.

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=22190

Deze olie is ook geschikt voor de verzorging van huid en haar. Toch ik kende ze niet. Ga ze zelf ook eens uitproberen zowel voor in de keuken als voor verzorging. 

Afbeeldingsresultaat voor macadamia-olie Afbeeldingsresultaat voor macadamia-olie

Wil je ze gaan gebruiken als huidverzorging dan kan je dit even doornemen.

Macadamia olie is zeer prettig in gebruik aangezien het snel wordt opgenomen en de huid verzacht. Ook wordt het gebruikt om fijne lijntjes te verminderen door middel van gezichtsmassage. Vanwege het hoge gehalte aan palmitoleïnezuur vertoont het gelijkenis met het huideigen sebum en geeft het zeer goede bescherming tegen uitdrogen van de huid.
Macadamia olie is vooral geschikt voor de droge, rijpe en gevoelige huid.

Herkomst:
Macadamia olie wordt geperst uit de noten van de tropische Macadamiaboom (Macadamia integrifolia). Deze van oorsprong uit Australië (en Nieuw Zeeland) afkomstige boom wordt tegenwoordig ook o.a. in Zuid Africa en Hawaii gevonden.

Natuurlijke samenstelling:
Pura Total Macadamia olie is 100% puur en niet gemengd met andere oliën of toevoegingen. Macadamia olie bevat ongeveer 60% oliezuur, 19% palmitoleïnezuur, 1-3% linolzuur en 1-2% linoleenzuur. Het vetzuurprofiel van de olie is vrij consistent in relatie tot de herkomst. Wisselende omgevingsfactoren tijdens de vorming van de noot hebben slechts weinig invloed hierop.

Houdbaarheid:
Macadamia olie is erg stabiel dankzij het lage gehalte aan meervoudig onverzadigde vetzuren (80% enkelvoudig onverzadigde vetzuren). Dit resulteerd in een ongekoelde houdbaarheid tot 2 jaar. Deze lange houdbaarheid maakt ook dat de antioxidante werken van de olie niet snel verloren gaat.

Toepassingen:
– puur als huidverzorgende olie.
– onderdeel van cremes, lotions e.d.
– als voedende haarolie.
– onderdeel van haarverzorgingsproducten.
– onderdeel van massage olie blend.

Werking:
Naast het feit dat het goede bescherming biedt tegen uitdrogen van de huid, wordt het ook gebruikt om huidirritatie tegen te gaan. Verder gebruikt men deze olie bij striae en littekens.

Contra-indicatie:
Alhoewel contraindicaties voor het gebruik van Macadamia olie bij ons niet bekend zijn, adviseren wij deze olie niet te gebruiken bij een notenallergie.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Smakelijk wakker worden: hier is de zwarte koffie 2.0

We hadden al koffie in een ijshoorntje en de bietenlatte, maar nu is er ook een derde hip drankje voor koffieliefhebbers: de zwarte latte.

Al moeten we er heel eerlijk bij vermelden dat je best ook nog een kopje gewone koffie zet als je met het drankje vooral de slaap uit je ogen wou wrijven. Dit zwarte brouwseltje is namelijk gemaakt van soja en sesamzaad, en bevat nul komma nul cafeïne. Wél is het door het ontbreken van dierlijke melk het perfecte drankje voor veganisten.

De latte is vooral bijzonder door zijn donkere kleur en unieke smaak met dank aan de gestoomde soja, sesamzaadjes, pinda’s en amandelen. De uitvinder van het drankje, Ben Luo die een koffiezaak heeft in de Australische stad Melbourne, kwam ermee op de proppen omdat steeds meer mensen op zoek waren naar een nieuw, alternatief drankje.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/39/Nina-kookt/article/detail/2909158/2016/10/08/Smakelijk-wakker-worden-hier-is-de-zwarte-koffie-2-0.dhtml

Het kan misschien lekker zijn maar het ziet er niet uit. 

Afbeeldingsresultaat voor zwarte latte

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

 

 

ONS DENKEN DENKT IN TOEKOMST
ONS HART GEEFT HET GEVOEL IN HET NU

Afbeeldingsresultaat voor TOEKOMST Afbeeldingsresultaat voor toekomst stad Afbeeldingsresultaat voor toekomst voorspellen

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Beste lezen. Mensen die geconfronteerd worden met kanker of spijtig genoeg het zelf hebben kunnen vanaf volgende week hier een kijkje nemen. http://www.overwegmetkanker.nl/

Blijf niet stil zitten als men het heeft al is het zwaar en moeilijk ook voor personen die nauw verbonden zijn met je. Maar weet altijd dat er lotgenoten zijn, en mensen wij je mee in contact kan komen om zo alle psychische pijnen en lichamelijke  pijn te verzachten.

Ook mogen we nooit vergeten een patiënt met kanker draag dit niet alleen gezin familie en vrienden gaan ook zware tijden te gemoed. En juist in die tijden heb je elkaar nodig die hand dat woord.

Afbeeldingsresultaat voor KANKER

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

Life in Copenhagen

Life in Copenhagen, Denmark, after moving during Covid-19.

%d bloggers liken dit: