Als ouders uit elkaar gaan…

• Wat betekent een scheiding voor kinderen?
• Hoe vertel je dat je gaat scheiden?
• Wat zijn vaak voorkomende reacties van kinderen en jongeren?
• Wat zijn de gevolgen van een scheiding voor kinderen?

Wij gingen op zoek naar informatie over de gevolgen van een scheiding voor een kind en tips om hier als ouder mee om te gaan.

Wat is het?

Een scheiding is het begin van een hele reeks veranderingen in het leven van een kind: hij of zij zal mama en/of papa minder zien, moet misschien verhuizen en van school veranderen en dagelijkse dingen als samen eten zijn niet meer hetzelfde. Dit alles roept bij kinderen gemengde gevoelens op en voor ouders, leerkrachten, familie,… is het niet duidelijk op welk antwoord ze moeten geven op veelgestelde vragen.

Hoe belangrijk is het?

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer één kind op vier in Vlaanderen een (echt)scheiding van zijn of haar ouders meemaakt. In totaal gaat het om bijna 250.000 kinderen.

Je wordt hiermee -zij het als ouder of andere opvoeder- meer en meer mee geconfronteerd.

Elk kind en elke ouder beleeft de echtscheiding anders.

Wat kan je doen?

Tips voor iedereen die met echtscheiding te maken krijgt

• Vertel uw kind eerlijk wat uw plannen zijn en wat die voor zijn leven gaan betekenen. Het is voor een kind moeilijker om te leven met onzekerheid dan met verdriet.

• Laat uw kind weten dat jullie uit elkaar gaan omdat je niet verder wil of kan samenleven. Je kind is hier niet de schuld van.

• Luister aandachtig. Kinderen hebben vele vragen, gevoelens, veronderstellingen en zorgen over de echtscheiding. Kinderen hebben er nood aan te voelen dat ze worden gehoord met geduld en aandacht.

• Laat het kind weten dat het ok is hoe het ook reageert op de scheiding. Dat kan stiller zijn, prikkelbaarder, verdrietig, boos,…

• Tracht het ritme van uw kind en bestaande regels zo veel mogelijk te hanteren. Kinderen blijven nood hebben aan structuur en duidelijkheid.

• Lees samen of bespreek een boek over echtscheiding voor kinderen of jongeren.

• Vraag het kind of hij leeftijdsgenoten kent wiens ouders ook gescheiden zijn. Dit is een goede manier om te laten zien dat er ook andere kinderen hebben meegemaakt wat zij nu meemaken.

Tips voor ouders

• Praat met vrienden, familieleden of eventueel met specialisten, iemand die het gezin emotioneel of juridisch begeleidt of bemiddelt als ouders gaan scheiden.

• Probeer elkaar steeds met respect te behandelen, de ander is en blijft nog steeds ouder van jullie kind.

• Voer een duidelijke, eerlijke communicatie waarin je vooral vanuit je eigen standpunt en gevoel praat. Probeer niet te interpreteren wat de ander doet of zegt en gebruik je kind niet als boodschapper.

• Uiteraard is het bijzonder pijnlijk dat je relatie en je huwelijk na een tijd op de klippen loopt, maar die emoties kan je het best zelf verwerken. Het is aangewezen kinderen daar zo min mogelijk bij te betrekken.

• Neem je tijd om goede afspraken te maken en probeer tot een oplossing te komen die voor jullie beiden en voor je kinderen goed uitkomt

Meer weten?

Websites die pedagogische informatie bevatten

http://www.ouders.tweehuizen.be/
http://www.v-echtscheiding.be/index.php
http://www.scheidingsconsulenten.be/Scheiden-Echtscheiding-Ouders-Kinderen-Uitleggen/tabid/985/Default.aspx%20
http://www.alleenstaandeouder.be/index.htm
http://www.scheiding-omgang.nl/kinderen/tips_ouders.html%20

Websites die juridische informatie bevatten

http://www.kinderrechten.be/IUSR/documents/volwassenen/dossier_scheiding/Update_dossierscheiding_07.pdf
http://www.rechtenverkenner.be/htm/home.asp
http://www.jeugdrecht.be/

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=11441

Het komt vaak voor, vaker als vroeger. Maar als het niet meer gaat in een relatie dan is er maar een ding echtscheiding. Dan is het belangrijk dat je uit elkaar gaat zonder ruzie en dat alles rustig verloopt. Anders wordt het een vechtscheiding en dat kan psychisch hard zijn. Als er kinderen zijn betrek die er zeker bij, zodat zei niet het gevoel krijgen dat het door hen komt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Advertenties