Seks na borstkanker

Veel vrouwen die behandeld zijn of worden voor borstkanker, bijvoorbeeld met hormonale therapie, ervaren problemen met intimiteit en seksualiteit. Dit ter sprake brengen is voor veel patiënten en zorgverleners lastig. Als deze problemen al bespreekbaar worden is het uitvragen van problemen en het geven van informatie of advies niet voor iedere behandelaar eenvoudig.

De mate van aandacht en adviezen verschillen soms per behandelaar. Op de Mammapolikliniek van Isala Oncologisch centrum is dankzij een subsidie van Pink Ribbon, een methode ontwikkeld om seksualiteit structureel te bespreken en wordt informatie en advies op dit gebied beter op elkaar afgestemd.

Problemen die borstkankerpatiëntes ervaren op seksueel gebied tijdens en na een behandeling zijn o.a. afname of verlies van seksueel verlangen, opwinding en orgasme. Ook vaginale droogte en pijn bij het vrijen komen voor. Vermoeidheid, slecht slapen, gewichtstoename, opvliegers en angst of spanning hebben indirect ook invloed. Vrouwen kunnen door een operatie, bestraling of chemotherapie hun lichaam anders zien en beleven en hierdoor beperkingen ervaren binnen intimiteit en seksualiteit. Het hebben van een vaste partner kan helpen bij het verwerken van veranderingen, maar soms ontstaan er ook problemen binnen een relatie. Voor single vrouwen levert het soms spanningen op bij het aangaan van een nieuwe seksuele contacten.

Voor de signalering van deze problemen maakt Isala gebruikt van de zogenoemde ‘lastmeter IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)’. Dit is een vragenlijst met aandacht voor diverse problemen op lichamelijk en psychosociaal gebied. De lijst is aangevuld met vragen rondom intimiteit en seksualiteit. U beantwoordt de vragen aan het begin van de behandeling met hormonale therapie en nog eens na drie maanden. Belangrijker dan de vragenlijst is het gesprek, met de regieverpleegkundige, aan de hand van deze lijst. Gedurende het hele traject is zij uw aanspreekpunt en kan u zonodig doorverwijzen naar bijvoorbeeld de gynaecoloog, seksuoloog, psycholoog, diëtist, menopauzespecialist, (bekken)fysiotherapeut, ergotherapeut of fertiliteitsarts.

Want zeg nou zelf? Bij borstkanker is seks niet het eerste waar je aan denkt. Echter: dat het veel invloed op een vrouw heeft om een gedeelte van of de gehele borst(en) te moeten missen, snapt iedereen. Voor mensen die er niet tegen kunnen: onderstaande foto’s kunnen als schokkend worden ervaren, maar Hannah Foxley die van de ene op de andere dag borstkankerpatiënte werd, liet haar goede vriend: de fotograaf Justin Paget, het proces in beeld brengen. Juist om het taboe te doorbreken.

En een mooie kijktip is de Vlaamse docuserie ‘Liefde in tijden van kanker’.

BRON: http://seks.blog.nl/onderzoek/2016/06/21/informatie-over-seks-na-borstkanker

Het moeilijkste voor de vrouw. Want op zo een moment speelt er niet alleen de verminking een rol maar hoe gaat de partner het zien voelen en naar kijken. De vrouw heeft het ook moeilijk om het in het begin echt te laten tonen. Soms moet men hier een derde persoon bij nemen om hier overheen te komen. En vrouwen die geconfronteerd zijn zullen dit zeker kunnen beamen. En zo merk je dan maar weer dan bij de vrouw heel het leven in elkaar stort en het blijft achtervolgen. Het meeste nog psychisch.
Hoe moeilijk het ook is doe het stap voor stap en probeer ervan te genieten. Probeer even de ziekte uit het hoofd te zetten en geen gedachte te hebben. In het begin zal dit niet makkelijk zijn, maar zoek naar oplossingen om je beetje bij beetje open te stellen. Zodat je ook van elkaar nog mag genieten.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Advertenties