Archive for 12 mei 2016


Ronde Tafel Discussie Chinese Anti-Terreur Wet

Op 7 juni a.s. organiseert International Campaign for Tibet in samenwerking met het Clingendael instituut in Den Haag een rondetafeldiscussie:

“China’s nieuwe wet op de bestrijding van terrorisme en de effecten daarvan op minderheden”

datum:   7 juni 2016

tijd: 14:00 – 17:30 

locatie: Instituut Clingendael in Den Haag

 

De nieuwe Chinese Anti-Terreur wet heeft grote gevolgen voor Tibet

De nieuwe Chinese Anti-Terreur wet heeft grote gevolgen voor Tibet

Doel van deze rondetafeldiscussie is om het toepassingsgebied van de nieuwe op 1 januari 2016 in werking getreden Chinese anti-terrorisme wet te verkennen. Door haar focus op “religieus extremisme” vormt deze wet een bedreiging voor de mensenrechten, in het bijzonder van groepen als Tibetanen en Oeigoeren.

Mocht meer willen weten over deze rondetafeldiscussie, of wilt u deze discussie bijwonen, klikt u dan op onderstaande link. Naast meer informatie kunt u zich onder aan de pagina registreren. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en de aanvragen zullen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

BRON: https://www.savetibet.nl/#

Weer een angst die er diep inzit bij de Tibetanen, de wet die China goed wil keuren. Hopen dat ze er iets kunnen aan doen de mensen van mensenrechten. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

16 misverstanden over migraine

Migraine is een herhaaldelijk optredende, meestal eenzijdige hoofdpijn, die 4 tot 72 uur kan duren. De hoofdpijn is vaak bonzend, matig tot heftig qua intensiteit. Ze kan verergeren bij fysieke inspanning. De hoofdpijn gaat vaak gepaard met misselijkheid en braken, en/of overgevoeligheid voor geluid en/of licht (foto- en fonofobie).

Migraine kan vooraf worden gegaan door een aura: gezichtsstoornissen (bijvoorbeeld flikkeringen), tintelingen of doof gevoel in lippen, gelaat of hand (eenzijdig), eenzijdige spierzwakte, of gestoorde spraak. Binnen een uur na het ontstaan van de aurasymptomen volgt de hoofdpijnfase.
Sommige mensen kunnen in de uren of dagen voor een migraineaanval ook last hebben van hyper- of hypoactiviteit, depressieve gevoelens of een overdreven opgewekte stemming, trek in bepaalde voedingsmiddelen of geeuwen.

Na de aanval voelen de meeste mensen zich slap, moe en prikkelbaar en kunnen ze zich slecht concentreren. Dit gevoel kan eveneens enkele uren tot dagen aanhouden.
Over het ontstaan en de behandeling van migraine bestaan veel misverstanden en mythes. We zetten de belangrijkste hier op een rijtje.

1. Iedereen heeft wel eens migraine.
Het klopt dat iedereen een migraineaanval kan krijgen. Men spreekt echter pas van migraine wanneer iemand ten minste vijf migraineaanvallen heeft gehad zonder aura, of twee aanvallen met aura. Ongeveer de helft van de migrainepatiënten heeft bijna twee aanvallen per maand, een kwart van de patiënten heeft wekelijks een aanval.

2. Migraine is niet ernstig.
Frequente migraine is een ernstige en zeer belastende aandoening die mensen treft in de bloei van hun leven. Het heeft een grote impact heeft op het sociale en professionele leven. De hoofdpijnaanvallen zijn vaak zo ernstig dat patiënten noodgedwongen in bed moeten blijven en niet naar school of werk kunnen.
Bij migraine met aura bestaat bovendien een verhoogde kans op een herseninfarct of CVA. Zonder migraine is dat risico ongeveer 1 op de 1000 personen, bij migraine met aura: 2 op 1000 personen. Zeker bij mensen met bijkomende risicofactoren voor een CVA (bijvoorbeeld een verhoogde bloeddruk, roken, hormonale anticonceptie) is dat belangrijk.

3. Als u geen aura’s hebt, hebt u geen migraine.
Slechts ongeveer een kwart van de migrainelijders heeft aura’s in het uur voor de hoofdpijnaanval begint. Migraine met aura houdt in dat iemand schitteringen, flitsen of golvende beelden ziet aan het begin van de aanval.

4. Migraine is erfelijk.
Migraine wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie van omgevingsfactoren en genetische factoren. Er speelt zeker een erfelijke aanleg voor migraine, en in families waar migraine voorkomt bestaat er een grotere kans dat ook andere familieleden migraine krijgen. Zo zouden eerstegraadsfamilieleden van een migrainepatiënt met aura een verhoogd risico (bijna viermaal verhoogd risico) hebben op het krijgen van migraine met aura.
Er zijn tot nu toe meerdere genetische mutaties gevonden die elk een relatief kleine rol spelen bij de verhoogde gevoeligheid voor migraine. Het gaat onder meer om genen die een impact hebben op de prikkelbaarheid van de zenuwcellen en de conditie van de bloedvaten. De kans dat al deze genetische defecten worden overgeërfd, is echter zeer klein.

Er bestaat wel een zeldzame erfelijke vorm van migraine, familiaire hemiplegische migraine(FHM). Bij FHM gaan de migraineaanvallen gepaard met tijdelijke verzwakking of verlamming van de spieren in het gezicht, de armen of benen. FHM is een erfelijke aandoening die autosomaal dominant wordt doorgegeven. Dat betekent dat u de ziekte kunt krijgen als u van een van beide ouders het defecte gen erft. Als u het gen voor een autosomaal dominante ziekte van een van uw ouders krijgt, heeft hij of zij die ziekte ook. Die ouder heeft 1 op de 2 (50%) kans om het ‘zieke’ gen door te geven. Er is ook een kans van 1 op de 2 (50%) dat u van de zieke ouder het ‘gezonde’ gen erft. Dan krijgt u de ziekte niet.

5. Alleen vrouwen hebben migraine.
Zowel mannen als vrouwen kunnen migraine krijgen. Bij mannen komt het wel drie keer minder voor: ongeveer een op de negen mannen (13 %) lijdt aan migraine. Bij vrouwen is dat een op de drie (33 %).
Dit enorme verschil tussen het aantal mannen en vrouwen dat de ziekte krijgt, kan grotendeels verklaard worden door de rol die de vrouwelijke hormonen spelen bij migraine. Vooral schommelingen in de hormooncyclus, vlak voor en tijdens de menstruatie, zorgen voor veel migraineklachten. Bij ongeveer tien procent van de vrouwen gaat de menstruatie altijd gepaard met migraine.
Voor de puberteit komt migraine ongeveer evenveel voor bij jongens als bij meisjes.

zie ook artikel : Menstruele of hormonale migraine: wat kunt u eraan doen?

6. Migraine komt alleen voor bij volwassenen.
Migraine kan op alle leeftijden voorkomen. Ook kinderen vanaf 10-11 jaar kunnen aan migraine lijden. Naar schatting zou 5 tot 10 % van de kinderen migraine hebben. Bij hen zit de bonzende hoofdpijn vaak aan beide kanten van het hoofd en duurt de aanval meestal korter. Ze hebben meestal meer last van misselijkheid, buikpijn, diarree en duizeligheid.

7. Migraine komt vooral voor bij mensen die ambitieus en perfectionist zijn.
Vroeger dacht men inderdaad dat bepaalde persoonlijkheidskenmerken de kans op migraine verhoogden. Sinds men weet dat migraine een neurologische aandoening is, waarbij ook bepaalde genetische afwijkingen een rol spelen, is die theorie verlaten.

8. Migraine kan veroorzaakt worden door een depressie of door angst.
Migraine wordt niet veroorzaakt door een depressie of door angst. Er kan wel een verband bestaan tussen migraine en angst. Zo kan een depressie bijvoorbeeld het aantal of de frequentie van de migraineaanvallen verhogen en ook de ernst ervan.
Depressie is mogelijk ook een risicofactor voor het chronisch worden van migraine. Dat betekent dat men de helft of meer dagen van de maand hoofdpijn heeft of pijnmedicatie gebruikt.
Omgekeerd lopen mensen die migraine hebben ook een groter risico om depressief te worden. Dat komt waarschijnlijk niet doordat mensen somber worden van de hoofdpijn, wel zouden bepaalde erfelijke factoren mogelijk zowel de kans op migraine als op depressiviteit verhogen.

9. Migraine wordt veroorzaakt door chocolade.
Veel migrainepatiënten hebben het idee dat hun aanvallen worden uitgelokt door een bepaald voedingsmiddel, bijvoorbeeld chocolade, oude kaas of rode wijn. Of door bepaalde voedingsbestanddelen zoals natriumglutamaat, sulfiet of aspartaam.

Behalve voor cafeïne en alcohol is van geen enkel voedingsmiddel of –bestanddeel tot nu toe wetenschappelijk aangetoond dat ze een migraine-aanval kunnen uitlokken.
Dat veel migrainepatiënten de indruk hebben dat bepaalde voedingsproducten een aanval kunnen uitlokken, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat ze in de uren voor een migraine-aanval trek hebben in bepaalde voedingsmiddelen (bijvoorbeeld chocolade). Wanneer men aan die trek toegeeft en later inderdaad een migraineaanval krijgt, lijkt de chocolade de boosdoener te zijn, terwijl het snoepen juist een gevolg was van de (beginnende) migraineaanval.
Wat wél vaststaat is dat bepaalde (slechte) voedingsgewoonten een belangrijke rol kunnen spelen bij een migraine-aanval.

• Te weinig eten door vasten of een dieet, of door het uitstellen of overslaan van een maaltijd. Dit kan leiden tot een te laag suikergehalte in het bloed (hypoglycemie). Het zou bijvoorbeeld kunnen dat u dénkt dat u migraine krijgt door het drinken van rode of witte wijn op een feestje, terwijl de eigenlijke trigger is dat u nog niet gegeten hebt, te laat gegeten hebt of te moe bent.

• Te weinig drinken.
Dit kan leiden tot uitdrogingsverschijnselen (dehydratatie).

zie ook artikel : Migraine: welke rol speelt voeding?

zie ook artikel : Niet wat maar hoe en wanneer u eet is belangrijk bij migraine

10. Migraine wordt veroorzaakt door stress.
Het is een misverstand dat migraine veroorzaakt of uitgelokt wordt door stress. Het tegendeel is eerder waar: stress is waarschijnlijk een beschermingsmechanisme voor migraine, zo blijkt steeds meer uit onderzoek.
Het is bijvoorbeeld opvallend dat veel migrainepatiënten een aanval krijgen na een langdurige periode van stress die ineens wegvalt, bijvoorbeeld in het weekend of bij het begin van vakantie.

11. Migraine wordt veroorzaakt door fysieke inspanning.
Van sport of fysieke inspanning krijgt u geen migraine. Een migraineaanval kan wel uitgelokt worden door plotse, of zware fysieke inspanning, bijvoorbeeld bij sprinten of squash. Ook extreme vermoeidheid kan een aanval uitlokken. En de minste fysieke inspanning kan een migraineaanval verergeren.
Omgekeerd kan regelmatige fysieke inspanning een migraineaanval helpen voorkomen of de ernst ervan verminderen. In het algemeen mogen migrainepatiënten dus gewoon sporten. Zij hoeven ook geen specifieke medicatie te gebruiken om aanvallen bij of na het sporten te voorkomen.

12. Migraine wordt veroorzaakt door slaapgebrek.
Migraine kan uitgelokt worden door te weinig slapen en vermoeidheid. Maar ook te lang slapen kan een aanval uitlokken. Waarschijnlijk kunnen vooral veranderingen in het slaappatroon een aanval uitlokken: een slapeloze nacht of meer of minder slapen dan gewoonlijk. Waarschijnlijk is het best voor een migrainepatiënt om elke dag op ongeveer hetzelfde uur te gaan slapen en op te staan, ook in het weekeinde.

13. Migraine verdwijnt na de menopauze.
Bij veel vrouwen met (menstruele) migraine verergeren de klachten in de jaren rond en tijdens de overgang. Sommige vrouwen krijgen hun eerste migraineaanvallen pas in de jaren voor de menopauze. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de grote schommelingen in het oestrogeengehalte tijdens de menopauze. Ook andere overgangsklachten zoals vermoeidheid, slecht slapen enzovoorts kunnen aanleiding tot migraine zijn.

Na de overgangsjaren neemt het aantal migraineaanvallen en de ernst ervan meestal af, soms verdwijnt de hormonale migraine helemaal. Maar bij ongeveer een kwart van de vrouwen blijft hormonale migraine ook na de menopauze aanwezig, ondanks het wegblijven van de menstruatie. Soms zijn de klachten zelfs erger dan voor de menopauze. Hoe dat komt is niet bekend.

14. Een vrouw met migraine mag de pil niet nemen.
Nogal wat vrouwen die de anticonceptiepil nemen, hebben tijdens de stopweek last van een migraineachtige hoofdpijn. Dit zou bij zowat 1 op 10 pilgebruiksters voorkomen. Dit is geen bijwerking van de pil, maar is een gevolg van de lagere oestrogeenspiegels tijdens de stopweek. Vrouwelijke hormonen hebben namelijk een invloed op de migraine. Dat verklaart waarom veel vrouwen die geen pil nemen rond de menstruatie een migraineaanval krijgen, en waarom migraineklachten tijdens de zwangerschap kunnen verminderen. En het verklaart ook waarom sommige vrouwen die de pil nemen niet méér maar net minder migraineklachten hebben.

Indien u migraine met aura hebt, dan hebt u een licht verhoogde kans op een beroerte. Als u rookt en de pil gebruikt, dan is de kans op een beroerte nog iets hoger. Stop dus met roken en overweeg een ander anticonceptiemiddel dan de combinatiepil. Bijvoorbeeld een voorbehoedsmiddel zonder oestrogenen zoals de minipil, prikpil, het hormoonspiraaltje (Mirena) of hormoonstaafje (Implanon).
In sommige aanbevelingen wordt het gebruik van de pil ook afgeraden aan vrouwen die migraine (zonder aura) hebben en die ouder zijn dan 35 jaar. Bespreek dit alleszins met uw arts.

Volgende methoden kunnen helpen om dat hoofdpijnprobleem op te lossen.
• U kunt de pil zonder pauzeweek gedurende drie strips aaneen gebruiken, waardoor geen maandstonden optreden, waarna een stopweek met maandstonden volgt. Dit kan alleen met een eenfase pil (waarvan de dosering over de hele duur van de cyclus dezelfde is).
• U kunt de pil continu nemen, dus zonder stopweek, tot er een doorbraakbloeding komt. Op het moment van de doorbraakbloeding het slikken van de pil een week onderbreken, en dan opnieuw beginnen. Ook dit kan alleen met de monofase-pil.
• U kunt in overleg met uw arts een andere of een lager gedoseerde pil proberen, of een voorbehoedsmiddel dat alleen progestatieven bevat.
• Indien de hoofdpijn blijft aanslepen en duidelijk is dat ze te maken heeft met de pil, kan overwogen worden om op een ander anticonceptivum over te schakelen, zoals bv. een spiraaltje.
• U kunt tijdens de pilvrije week oestrogeenpleisters gebruiken (één Climara of Dermestril pleister is voldoende).
• Uw arts kan u ook pijnstillers voorschrijven, te nemen bij het begin van de onttrekkingsbloeding in voldoende hoge dosis.

zie ook artikel : Kan ik van de pil migraine krijgen?

15. Er bestaat geen behandeling voor migraine, dus u moet ermee leren leven
Er bestaat momenteel nog geen enkele behandeling die migraine kan genezen. Maar er bestaan wel goede geneesmiddelen om een aanval te voorkomen, om het aantal aanvallen te verminderen en om de pijn bij een aanval te verminderen. Welke medicijnen het beste werken, verschilt van persoon tot persoon.
Flink zijn en negeren van de klacht werken averechts. Het is juist van belang om bij de eerste verschijnselen medicatie te nemen. Bij meer dan twee aanvallen per maand en bij langdurige aanvallen, kan een preventieve behandeling nodig zijn. Dit houdt in dat u dagelijks medicijnen slikt om aanvallen op voorhand te voorkomen of te beperken.
Slechts bij een klein percentage van de migrainelijders werken deze behandelingen weinig of niet.

zie ook artikel : Migraine

16. Gewone pijnstillers helpen niet bij migraine
Gewone pijnstillers zoals paracetamol of aspirine (acetylsalicylzuur) worden nog altijd gebruikt bij de behandeling van migraine. Pas als deze middelen in voldoende hoge dosis niet goed werken, zullen andere geneesmiddelen worden gebruikt, zoals niet steroïdale ontstekingsremmers (NSAID’s), bijvoorbeeld ibuprofen, of triptanen.

Welk middel het beste werkt, verschilt van persoon tot persoon. Vaak zullen in het begin verschillende middelen uitgeprobeerd worden, om uiteindelijk tot de best mogelijke behandeling met de minste bijwerkingen te komen. Gewone pijnstillers horen daar zeker bij.

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=21191

Hier zal ik aandacht aan blijven geven. Omdat ik enkele mensen ken die er moeten mee leren leven. En ja alles hangt heel veel van je dagelijks leven af, maar ook kan het spijtig genoeg niet gevonden worden waardoor er migraine opduikt. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Vijf gezondheidsvoordelen van een ontspanningsmassage

Vijf gezondheidsvoordelen van een ontspanningsmassageWie vindt het niet prettig om zo nu en dan een ontspanningsmassage te ondergaan? Iedereen die regelmatig een massage krijgt, zal bevestigen dat het een weldadig gevoel geeft. Maar hoe komt het eigenlijk dat een massage zo ontspannend werkt? Lees hier meer over hoe een massage je kan helpen om ontspannen en gezond door het leven te gaan!

1. Massage reduceert stress

Door de aanraking tijdens een massage worden allerlei hormonen aangemaakt. Zo zorgt de aanraking ervoor dat er oxytocine wordt geproduceerd; dit hormoon wordt ook wel het ‘knuffelhormoon’ genoemd. Het geeft je een geborgen gevoel. Daarnaast wordt er ook serotonine aangemaakt, dit ‘gelukshormoon’ is de tegenhanger van het stresshormoon cortisol. Wanneer er door massage meer serotonine vrijkomt, daalt het cortisolgehalte. Je voelt je hierdoor ontspannen en tevreden.

2. Massage verlaagt de bloeddruk

De hormonen die vrijkomen bij een ontspanningsmassage hebben dus een grote invloed op hoe je je voelt. Je wordt kalmer; dit merk je doordat je dieper en rustiger gaat ademhalen. Omdat je even geen fysieke of mentale inspanningen hoeft te leveren, daalt ook je hartslag. Dit helpt vervolgens om je bloeddruk te verlagen. Heb je last van een te hoge bloeddruk en voel je je vaak zenuwachtig en gestrest, dan kan massage hier een positieve invloed op hebben.

3. Massage maakt gespannen spieren los

Stress kan zich op allerlei manieren manifesteren in je lichaam; in de vorm van vermoeidheid, lusteloosheid, slecht humeur, etc. Daarnaast kan stress ook voor gespannen spieren zorgen. Je verkrampt misschien onbewust je schouder-, nek- en/of rugspieren. Niet alleen je spieren kunnen hierdoor pijnlijk aanvoelen, het kan ook tot spanningshoofdpijn leiden. Massage stimuleert de bloedcirculatie en zorgt ervoor dat opgehoopte afvalstoffen in het lichaam, dus ook in de spieren, beter uit het lichaam worden weggevoerd.

4. Massage versterkt het immuunsysteem

Een onderzoek van Dr. Mark Rapaport naar de effecten van Zweedse massages aan het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles in de Verenigde Staten laat zien dat bij mensen die Zweedse massages ondergingen er een stijging van het aantal lymfocyten waar te nemen was. Dit is een type witte bloedcellen die schadelijke invloeden van buitenaf aanpakt, waardoor je minder snel ziek wordt en een sterker immuunsysteem krijgt. Door regelmatig een massage te ondergaan kun je dus niet alleen beter ontspannen, maar ben je ook nog eens beter bestand tegen ziektes.

5. Beter in contact met jezelf door massage

Hoe vaak hoor je mensen niet zeggen: ‘Ik ren aan mezelf voorbij’. Het leven is voor veel mensen als een voortdurende marathon waarin ze aan zijn eigen grenzen voorbij gaat. Wanneer je niet luistert naar de signalen die je lichaam geeft, kan dit op den duur tot serieuze gezondheidsklachten leiden, zoals een depressie of burn-out. Massage helpt je om beter in contact te komen met jezelf en om je beter bewust te worden van je eigen lichaam. Zo heb je sneller door wanneer je over je eigen grenzen dreigt te gaan!

BRON: http://www.dokterdokter.nl/gezond-leven/algemeen/vijf-gezondheidsvoordelen-van-een-ontspanningsmassage/

Het is zo eerlijk zo een massage. Natuurlijk duurt het maar max 2.5u en dan zou je ook nadien dat gevoel moeten kunnen vasthouden. En juist dat is voor heel wat mensen moeilijk. Ze stappen terug buiten en zijn gelijk al met andere zaken bezig. Mensen zijn teveel met het materialisme bezig en niet meer met hen zelf. Ook kan je perfect genieten van een zelf massage maar ook dat wordt niet gedaan of bijna niet.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

IN ELKAAR

HET EEN BRENGT HET ANDER IN ELKAAR EN ZO KOM JE TOT EEN GEHEEL.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Pijnstillers maken je een minder aangename mens

Pijnstillers die paracetamol bevatten, zoals de meeste bij ons populaire pijnstillers, verzachten niet alleen de pijn. Ze verzwakken ook je empathie of je inlevingsvermogen voor zowel de fysieke pijn als het sociale leed dat anderen ervaren. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Ohio dat werd gepubliceerd in Science Daily.

Proefpersonen die paracetamol hadden genomen schatten zowel fysieke als emotionele pijn als sociale uitsluiting bij anderen minder pijnlijk in dan personen die geen paracetamol hadden geslikt

 

De onderzoekers gaven 40 studenten een drankje met 1000 mg paracetamol, 40 anderen kregen een drankje zonder pijnstiller.

Fysieke en emotionele pijn
Na een uur kregen de studenten, die niet wisten in welke groep ze zaten, acht korte verhaaltjes over psychische of fysieke pijn te lezen. Eén verhaaltje ging bijvoorbeeld over iemand die zijn vader verloor. In een ander verhaal ging het om iemand die zo diep met een mes gesneden werd dat het bot te zien was.

Daarna moesten ze inschatten hoeveel pijn de personen uit de verhaaltjes hadden. De studenten die paracetamol hadden geslikt, dachten dat de hoofdpersonen minder pijn hadden dan degenen die geen paracetamol hadden genomen.

Sociale uitsluiting
Bij een ander experiment leerden 114 deelnemers elkaar eerst kort kennen. Daarna werden ze alleen gezet en keken ze naar een filmpje waarin drie van de mensen die zij net hadden ontmoet, voorkwamen. Twee van de mensen in het filmpje lieten de derde niet meedoen aan een activiteit. De deelnemers moesten daarna aangeven hoeveel pijn en verdriet de afgewezen persoon in het filmpje voelde.

Opnieuw schatten de mensen die paracetamol hadden geslikt de pijn en het verdriet van de afgewezen persoon in het filmpje minder groot in. “Dit keer konden ze zich inleven in iemand die een pijnlijke sociale ervaring had, en ook nu maakten de mensen die paracetamol hadden gekregen zich weinig zorgen om de gevoelens van degene die afgewezen werd”, zeggen de onderzoekers.

Empathie is belangrijk. Als je ruzie hebt met je partner en je hebt paracetamol genomen, zou je volgens ons onderzoek minder begrip kunnen opbrengen voor de pijn die je je partner hebt berokkend

Professor-vorser Baldwin Way

Ruzie met partner
Professor psychologie Baldwin Way, die meewerkte aan het onderzoek, noemt de resultaten verontrustend. “Empathie is belangrijk. Als je ruzie hebt met je partner en je hebt paracetamol genomen, zou je volgens ons onderzoek minder begrip kunnen opbrengen voor de pijn die je je partner hebt berokkend”. Een eerdere studie bracht aan het licht dat paracetamol ook positieve gevoelens zoals vreugde afzwakt.

Zelfde hersengebied
Hoe het komt dat paracetamol mensen minder empathisch maakt, weten de onderzoekers niet. Maar het verbaast hen ook niet. In 2004 bleek uit een onderzoek dat pijn en empathie in hetzelfde gebied van de hersenen zitten. “Daarom is het niet onlogisch dat het middel dat ervoor zorgt dat je minder pijn hebt, er ook voor zorgt dat je minder empathie voelt”, zo stelt Way.

De wetenschappers gaan nu onderzoeken of ook Ibuprofen, een andere populaire pijnstiller, ons inlevingsvermogen beïnvloedt.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/2701419/2016/05/11/Pijnstillers-maken-je-een-minder-aangename-mens.dhtml

Paracetamol een pilletje dat voor alles gegeven wordt. Maar vaak weet men niet de bijwerkingen. Zoals hier te lezen maar ook dat het een bloedverdunner is. De pijn en de medicatie gaan op het gemoed werken en dat maakt dat je minder aangenaam kan zijn dan anders. Nu soms kan het lichaam ook heel wat pijn verwerken, alleen moet je proberen er geen acht aan te geven. Maar nogmaals dit is niet altijd zo en voor iedereen weg gelegd.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Acne-aanval? De oplossing ligt misschien al in je keuken

© Thinkstock.

Wie denkt dat acne enkel iets voor tieners is, heeft het grondig mis. Ook als volwassenen krijgen we regelmatig een opstoot van puistjes. Gelukkig blijkt er een simpel ingrediënt te zijn dat je huid weer kan opklaren, en je hebt het waarschijnlijk al in huis liggen.

Dat groene thee met zijn antioxidanten goed is voor de gezondheid, dat wisten we al. maar het drankje blijkt ook goed te zijn voor de huid. Een recent onderzoek in het tijdschrift Complementary Therapies in Medicine kon dat vaststellen.

Voor de studie werden vrouwen van 25 tot 45 jaar met een milde tot erge vorm van volwassenenacne in twee groepen gedeeld. De ene groep kreeg elke dag drie pillen met daarin 500 mg groene thee-extract, terwijl de andere groep placebo’s slikte. Wat bleek? Vier weken later had de groep die het extract nam beduidend minder acne dan de andere groep. En als extra bonus waren ook hun cholesterolwaarden gedaald.

Ontstekingsremmer
De wetenschappers vermoeden dat de ontstekingsremmende effecten van de groene thee verantwoordelijk is voor dit resultaat. Door het extract te slikken wordt de acne op een dieper niveau aangepakt; als het enkel in crèmes of zalfjes zit, werkt het veel oppervlakkiger.

Jammer genoeg moeten we liters groene thee drinken om de hoeveelheden die de testpersonen kregen te halen, en dat is dan weer geen goed idee omdat de pillen in de studie geen cafeïne bevatten, wat de acne net kan verergeren. We moeten dus wachten tot er effectief supplementen met het extract verkrijgbaar zijn. Maar in tussentijd: zet je gerust een kopje.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/43/Acne/article/detail/2701277/2016/05/11/Acne-aanval-De-oplossing-ligt-misschien-al-in-je-keuken.dhtml

Ook hier hebben vrouwen meer last van dan mannen. En ook weer als ze naar hun cyclus lopen. Toch bestaan er goede remedies die kunnen helpen, en waar je het nodige over kan lezen op mijn blog. Ook kruiden pillen van groene thee helpen heel goed en ja is ook goed voor je cholesterolwaarde omlaag te halen. Dat heel weinig mensen weten.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: