Archive for 27 april 2016


IS RILATINE® TE VEEL EEN AUTOMATISME GEWORDEN?

Is Rilatine® te veel een automatisme geworden?

Volgens de gegevens van het RIZIV is het aantal patiënten dat tussen 2004 en 2014 behandeld is met Rilatine meer dan vertienvoudigd.Methylfenidaat (Rilatine®,Concerta®, Equasym® of de generische middelen) wordt voorgeschreven aan kinderen metaandachtstoornissen met of zonderhyperactiviteit (ADHD). Het middel helpt hen om zich beter te concentreren. Al van meet af aan zijn de meningen verdeeld over de vraag of het geneesmiddel al dan niet moet worden voorgeschreven. We laten twee kinderpsychiaters aan het woord die in de kwestie gespecialiseerd zijn: dr. Philippe Kinoo en dr. Laurent Victoor.

Dokter Philippe Kinoo: “Rilatine moet pas in tweede instantie komen”

Wordt Rilatine vandaag te systematisch voorgeschreven?

Sommige artsen schrijven het te systematisch voor, andere schrijven het niet genoeg voor bij kinderen die met dit geneesmiddel geholpen zouden kunnen worden. Het probleem is dat er een groot deel subjectiviteit komt kijken bij de diagnose van een kind met ADHD. De diagnose van dit soort stoornissen gebeurt niet met een bloedafname, zoals bijvoorbeeld bij diabetes.

Wanneer schrijft u methylfenidaat voor?

Volgens mij moet er aan drie voorwaarden worden voldaan. Eerst en vooral moet er al een niet-medicamenteuze behandeling op touw zijn gezet. Daarnaast moeten enkele diagnostische criteria duidelijk vervuld zijn. En tot slot moet de arts ook nagaan of Rilatine al dan niet meer effect heeft dan een placebo.

Hoe ziet die niet-medicamenteuze behandeling eruit?

Het gaat om een pedagogische en therapeutische aanpak in de ruime zin.Rilatine moet pas in tweede instantie worden ingeschakeld, als er al pedagogische, opvoedkundige en ondersteunende maatregelen zijn genomen. De ouders moeten eerst psychologische en educatieve hulp aangeboden krijgen via gedragstools zoals rituelen, eenvoudige en duidelijke afspraken en aanmoediging. Daar moeten ze zich strikt en consequent aan houden. Vervolgens moeten er samen met de leerkrachten aangepaste leerstrategieën worden uitgestippeld, indien nodig – als er specifieke leerproblemen zijn – gecombineerd met psychomotorische educatie of logopedie.

Wat raadt u aan als die maatregelen eenmaal getroffen zijn?

Als het nodig is, stel ik voor om de patiënt eerst een week te behandelen met een placebo en daarna een week met Rilatine, zodat we het effect ervan kunnen beoordelen. Methylfenidaat heeft maar een werkingsduur van een paar uur, het effect kan dus snel gemeten worden. Als de ouders en leerkrachten een significant verschil vaststellen tussen de twee weken, zet ik die medicamenteuze behandeling doorgaans voort, maar dan alleen op de dagen dat het kind naar school gaat. Niet in de vakantie dus en ook niet in de weekends.

Werkt Rilatine altijd?

Neen, natuurlijk niet! Zo’n 75% van de kinderen met zogenaamde bewezenADHD ondervindt een positief effect van Rilatine. De overige 25% ondervindt geen verbetering.

Moet de plaats van Rilatine in de huidige behandelingen herzien worden?

Neen, de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad zijn daarover heel duidelijk. De vraag is eerder: “Waarom volgen veel artsen de aanbevelingen niet?”.

Dokter Laurent Victoor: “Rilatine is doeltreffend, maar moet geval per geval worden bekeken“

Wordt Rilatine vandaag te systematisch voorgeschreven?

Volgens mij niet. We schrijven een behandeling voor als dat nodig is en pas nadat we andere oplossingen hebben bekeken. Vaak wordt ADHD als een geval apart afgeschilderd, terwijl de procedure van de diagnose en de behandeling van de patiënten dezelfde is als voor alle andere domeinen van de geneeskunde.

De cijfers wijzen nochtans op een toename van het aantal patiënten

De voorbije tien jaar wordt methylfenidaat inderdaad meer voorgeschreven, maar dat betekent niet dat er ook meer gevallen van ADHDzijn. De aandoening wordt alleen vroeger opgespoord. Aandachtsstoornissen worden vandaag dus gewoon meer behandeld. Op dit moment kampt ongeveer een op de twintig kinderen met ADHD. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) zegt hierover: “In het algemeen kan men in België niet over overconsumptie van methylfenidaat spreken, omdat het consumptieniveau (2%) niet hoger ligt dan de prevalentie (5%). Maar ook dan blijft de vraag of er bij de gebruikers een indicatie is en of de medicatie op doelmatige wijze wordt gebruikt”.

Wat is de plaats van de andere aspecten van een globale behandeling?

Rilatine is niet de enige remedie om ADHD te behandelen. Het middel maakt deel uit van een globale en multidisciplinaire behandeling die aangepast moet worden aan de patiënt en aan zijn problemen. Als de patiënt logopedie nodig heeft, zal hij dus naar een logopedist gaan; als hij psychotherapie nodig heeft, zal hij naar een psycholoog gaan, enz. Elke behandeling moet op maat van de patiënt en van de noden van patiënt worden uitgestippeld.

Wanneer schrijft u dit geneesmiddel voor?

Zodra de diagnose duidelijk is en als de impact van de stoornissen op de levenskwaliteit van de patiënt groot is, stellen we methylfenidaat voor in het kader van een globale aanpak. Ik behandel het kind niet alleen voor zijn problemen op school, maar ook voor zijn algemene levenskwaliteit. Indien nodig schrijf ik methylfenidaat ook voor in het weekend en in de vakantie. Maar altijd in progressieve dosissen: een heel lichte dosis in het begin die dan eventueel wordt opgedreven al naargelang de klinische respons van de patiënt.

Hoe stelt u de diagnose?

Er bestaan voor ADHD geen biologische markers waarmee we een eenduidige diagnose  kunnen stellen. Het gaat dus om een klinische diagnose waar je tijd voor moet nemen, want ze gebeurt aan de hand van informatie die het kind en de ouders ons verschaffen.

We beginnen dus altijd met minstens twee afsprakenƒ van anderhalf tot twee uur met de  patiënt en zijn omgeving om zo de herkomst en de redenen van zijn probleem te achterhalen.

Moet de plaats van Rilatine in de huidige behandelingen herzien worden?

Neen, de behandeling heeft haar nut bewezen en de doeltreffendheid is ruimschoots aangetoond. Methylfenidaat en het voorschrijven ervan bijADHD van matige tot ernstige intensiteit moet dus niet herbekeken worden. Het is eerder de manier om tot een goede diagnose te komen die aan herziening toe is.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/is-rilatine-te-veel-een-automatisme-geworden/actueel/1527

Voor men het echt gaan voorschrijven of slikken is het echt nodig om te kijken of het wel degelijk nodig is. Zo ja kan men ook soms een tijd erop zetten zodat de persoon het niet heel het leven moet slikken of over moet gaan naar zwaardere medicatie. Het kan goed zijn dat het zo ook verholpen kan worden, door te leren om met prikkels anders om te gaan. Maar men moet er tijd en geduld voor hebben. En dat hebben vaak ouders niet meer voor hun kinderen. Ook kinderen kunnen of mogen niet meer spelen en dat maakt dat ze hun gaan vervelen en aandacht gaan trekken. Dan maar naar de arts want mijn kind kan niet stil zijn niet stil zitten en ga maar door.  Maar nogmaals soms is het echt nodig.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Antidepressiva werken mogelijk beter in combinatie voedingssupplementen

Bepaalde voedingssupplementen hebben mogelijk een gunstig effect op de werking van antidepressiva. Dat blijkt althans uit een wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd aan de universiteiten van Melbourne en Harvard.

Voedingssupplementen kunnen mogelijk onze mentale gemoedstoestand verbeteren. Dat is de conclusie van een team onderzoekers, verbonden aan de twee gerenommeerde universiteiten, die verschenen is in het vakblad The American Journal of Psychiatry.

De vorsers baseren hun bevindingen op een analyse van veertig klinische onderzoeken overal ter wereld. Ze keken onder meer welke voedingssupplementen vaak in combinatie met antidepressiva worden gebruikt bij de behandeling van klinische depressies. Daaruit blijkt dat vooral supplementen rijk aan Omega 3 gelinkt aan een verbetering van de werking van antidepressiva. Ook bepaalde aminozuren, foliumzuur en vitamine hebben een positief effect.

‘Veel studies hebben aangetoond dat Omega 3-vetzuren zijn zeer goed voor de algemene gezondheid van de hersenen en het verbeteren van iemands stemming, maar dit is de eerste keer dat wordt gekeken naar het gebruik ervan in combinatie met antidepressiva”, zegt hoofdonderzoeker Jerome Sarris. De wetenschappers waarschuwen dat patiënten geen voorraad voedingssupplementen moeten inslaan, maar steeds op voorhand moeten overleggen met hun dokter.

BRON: http://www.gva.be/cnt/dmf20160427_02260863/werken-antidepressiva-beter-in-combinatie-met-voedingssupplementen

Waar mogen we dat gaan schrijven dat voedingssupplementen hier naar voren gebracht worden. Meestal worden ze afgebroken of zijn ze niets waard. Ze zouden eens moeten weten wat Omega 3 – 6 – 9. allemaal niet kan doen. Maar ze willen het niet geloven of ze willen het niet inzien. Daarom ben ik ook wel eens blij dat ze daar iets meer onderzoek naar doen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

5 courante eetstoornissen die niemand kent

 

Als het over eetstoornissen gaat, denkt iedereen meteen aan anorexia of boulemie. Maar er zijn nog heel wat andere aandoeningen waar bijna niemand van gehoord heeft, maar die toch vrij vaak voorkomen. Wij zetten vijf courante op een rij.

1. Orthorexia nervosa
We kennen allemaal anorexia nervosa, waarbij de patiënt de hoeveelheid voedsel die hij eet drastisch gaat beperken. De gezondheidsrage van de laatste jaren heeft echter ook het aantal gevallen van orthorexia doen stijgen. Daarbij controleert de patiënt niet obsessief de hoeveelheid voedsel, maar de kwaliteit ervan. Mensen met orthorexia vermijden vaak angstvallig artificiële kleuren en smaken, bewaarmiddelen en genetisch gemodificeerde producten. Ze zijn ook als de dood voor restjes pesticiden. Uiteindelijk raken patiënten steeds meer geïsoleerd omdat ze zichzelf steeds striktere voedingsregels opleggen.

2. Anorexia atletica
De tijd dat graatmagere modellen hoogtij vierden, is voorbij. Intussen is sterk het nieuwe slank, en dat is waarom anorexia atletica steeds vaker voorkomt. Vroeger waren het vooral topsporters die met deze ziekte te maken kregen, maar intussen komt het ook steeds vaker bij niet-sporters voor. Wie anorexia atletica heeft, gebruikt sport obsessief als een middel om de kilo’s af te weren. Vooral het aantal verbrande calorieën speelt daarbij een belangrijke rol. Onderzoek heeft uitgewezen dat patiënten last kregen van schuldgevoel, angst, depressie en prikkelbaarheid als ze 24 uur niet konden sporten.

3. Diaboulemie
Vrouwen met diabetes type I (de aangeboren variant), hebben bijna 2,5 keer zoveel kans om een eetstoornis te ontwikkelen. Ze doen dat niet door hun voeding te beperken of over te geven, maar door hun insulinegehalte te beïnvloeden. Ze spuiten lagere dosissen in of slaan ze volledig over, waardoor de suiker en calorieën in de urine terechtkomen in plaats van opgenomen te worden. Je valt er zeer snel van af, maar het risico op een diabetescoma, infecties en andere problemen is zeer groot.

4. Pica
Velen zien het als een bizarre verslaving, maar pica, waarbij de patiënt niet-eetbare zaken als papier of verf eet, valt wel degelijk onder de eetstoornissen. En het is vrij courant, vooral bij kinderen tussen de een en zes jaar: 10 tot 32 procent van hen krijgt een vorm van pica. Ook zwangere vrouwen die aan een ijzertekort lijden, vertonen de ziekte, omdat die vaak voorkomt uit een effectief tekort in het lichaam. De gevaren zijn echter niet min: afgezien van ondervoeding riskeren ze ook problemen met de spijsvertering en zaken als loodvergiftiging.

5. Night eating syndrome
Dit syndroom, waarbij de patiënt vooral ’s nachts eet, hoeft niet per se te betekenen dat de persoon een ongezond gewicht heeft. Wél eet hij of zij het merendeel van zijn dagelijkse calorieën tussen acht uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends, in plaats van omgekeerd. Op zich lijkt het geen probleem, maar de aandoening wordt in veel gevallen ook aan depressie gelinkt. En daarnaast hebben de patiënten ook de neiging om veel vettere en ongezondere zaken te verorberen, met alle gezondheidsproblemen van dien.

We kennen het allemaal of we hebben het al gehoord een eetstoornis dat zowel geestelijk kan zijn of dat toch met andere omstandigheden te maken heeft. Voor de persoon een lijdensweg. Maar er zijn er die we niet echt kennen en toch voorkomen. Dus met deze misschien iets bijgeleerd over eetstoornis.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Dit zijn de gekste menstruatievoorwerpen van vroeger

 

Helaas. Het Museum van Menstruatie is niet meer. Wie geïnteresseerd was in alles wat met de periode van de maand te maken had van vroeger tot nu, kon tot eind jaren 90 in de kelder van Harry Finley terecht. Na de sluiting in 1998 pakte Finley alles in en verhuisde hij alles naar een container. Nu is hij op zoek naar een nieuwe thuis voor de uitgebreide collectie.

Voor wie geïnteresseerd om de collectie een nieuw plekje te geven (of gewoon nieuwsgierig): een overzichtje van de gekste voorwerpen.

Fresca douchepoeder

Vrouwen hebben jarenlang de praktijk van de ‘vaginale douche’ toegepast. Daarbij wordt vocht of dit poeder, in de vagina ingebracht met een injectiespuit om zo zaadcellen weg te spoelen en het lichaam te reinigen. Het poeder werd daarnaast ook gebruikt om insectbeten, schrammen, vermoeide voeten en overmatig zweten te behandelen.

Wasbaar maandverband

Ben jij nu al geen fan van die dikke maandverbanden? Een paar jaar geleden was het nog veel erger. Toen moesten vrouwen immers zelf hun maandverbanden maken, van een paar katoenen doeken die ze dan steeds mee moesten wassen. Dit is zo’n voorbeeld. Dan zijn de onze toch zo slecht nog niet.

Een tampon op een stokje

In de jaren 90 kwam kwam het merk Kotex voor het eerst een tampon met een houten stokje als applicator op de markt. Dat was als tegenzet voor alle plastic verpakkingen en aanbrenghulzen die tot dan toe werden gebruikt. Het hout was biologisch afbreekbaar en dus ecologischer.

Vaginale kegel

Vooraleer dat je denkt dat het hier om kegeloefeningen gaat om je bekkenbodemspieren te trainen, niets is minder waar. Dit soort kegel werd ontwikkeld door het bedrijf Henry K. Wampole en bracht deze ‘vaginale kegels’ op de markt om infecties en soa’s te bestrijden. Eén van de ingrediënten gebruiken we vandaag de dag nog steeds: borax. Beter bekend als … wasmiddel.

De menstruatieschort

Het kan wel degelijk nog erger dan de wasbare maandverbanden, want wat dacht je van de menstruatieschort? Deze droeg je onder je jurk of rok als een soort barrièrelaag. Volgens de reclamecampagne een echte aanwist voor je garderobe, wegens “onmisbaar tijdens het reizen, autorijden, sporten of voor andere noodgevallen”.

Menstruatieriem

En we gaan nog een stapje verder met de menstruatieriem. Voor de zelfklevende maandverbanden werden uitgevonden in de jaren 70, moesten deze op hun plaats gehouden worden met een riem zoals deze van Kotex. Al werden die toen zo niet genoemd. Je vond ze onder de naam ‘hygiënische riem’, of iets gelijkaardigs. Menstruatie was toen immers nog taboe en moest zo veel mogelijk geheim gehouden worden.

De menstruatiesnack

Want tijdens onze maandstonden hebben we allemaal onstilbare honger, toch? En dus kwam Margie Ostrower in 1995 op het idee om het bedrijf ‘Time of the Month Inc.’ op te richten. Eén van hun producten? PMS Crunch. Een snack die bestaat uit een mix van chocolade en zoute snacks of noten.

Menstruatiekom

Als je het in de winkel zag staan, zou je nooit weten wat het was. Maar deze kom dient dus wel degelijk om je maandverband te wassen. De eerste stap in het wasproces was immers om het verband enkele uren in water te laten weken, in een kom zoals deze. En in plaats van het water nadien weg te gooien, zit er een handig gleufje in zodat je er de planten mee kan water geven. Hey, we zijn allemaal tegen waterverspilling, toch?

BRONhttp://www.goedgevoel.be/gg/nl/10/Seks-en-Relaties/article/detail/2687350/2016/04/27/Dit-zijn-de-gekste-menstruatievoorwerpen-van-vroeger.dhtml
Dan zijn de vrouwen van nu toch bevoordeeld als ze hun menstruatie hebben. Dan is er toch ook al heel wat geëvalueerd in dit stukje voor de vrouwelijke problemen. En wordt er nog niet gesproken dat ooit vrouwen 7dagen alleen moesten zijn en alleen maar omringt mochten worden door vrouwen. Dan heb je  het nu toch beter, tot zelfs goed want soms kan jezelf een cyclus overslagen als je dat wenst. 
Afbeeldingsresultaat voor menstruatie vroeger

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

ALS IK EEN GROEP BEKIJKEN HOE GEKKER ZE DOEN HOE MEER ZE IETS VAN ELKAAR LEREN (ON)BEWUST.

GEKHEID OP EEN STOKJE

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Het nut van jaloers zijn

Jaloers zijn zien veel mensen als een kinderachtige emotie of een teken van zwakheid. Maar jaloers zijn kan noodzakelijk zijn om je relatie te redden.In de kroeg zie je duidelijk dat iemand je partner probeert te versieren. Je voelt je gezicht verstrakken en de adrenaline door je lijf gieren. Toch laat je dit gevoel liever niet blijken aan je partner. Jaloezie is een pijnlijke emotie waar nog steeds een taboe op rust. Toch hebben onze voorouders veel baat gehad bij deze emotie. En wij nog steeds, mits je de juiste signalen oppikt.

Jaloezie in de oertijd

De oermens was met niets anders bezig dan overleven en het bevorderen van de overlevingskansen van het geslacht. Het beste was als een kind twee ouders had. Zo kon het kind de meeste bescherming genieten. Als één van de twee ouders er met een ander vandoor ging, dan waren de overlevingskansen van het kind gering. Als een alleenstaande moeder hout ging sprokkelen, dan kon het kind bijvoorbeeld aangevallen worden door wilde dieren. Jaloezie had dus niets met onredelijkheid te maken. Het had een duidelijke biologische functie: de bescherming van reproductie en overleving.

Kamikaze spermacellen

Dat je wel eens jaloers bent, is niet voor niets. De mens is zeker niet de meest monogame soort in het dierenrijk. De spermacellen van de man zijn zelfs op ontrouw samengesteld. Het sperma van een man kan wel zeven dagen goed blijven in de vagina van de vrouw. Als een vrouw in één week met twee verschillende mannen seks heeft gehad, dan wordt het een ware zwemcompetitie tussen de twee verschillende zaadlozingen, waarin alles is geoorloofd. Zo bestaan er naast de snelzwemmers ook kamikaze spermacellen. Deze zijn erop gebouwd de vijandige snelzwemmers neer te halen en te vernietigen.

Jaloezie in de moderne maatschappij

Waarschijnlijk sta je er niet bewust bij stil dat jouw gevoelens van jaloezie een biologische functie hebben. Het overvalt je soms als een blinde emotie, die je het liefst wilt onderdrukken. Maar bewust stil staan bij jaloezie kan wellicht je relatie redden. De alarmbellen rinkelen meestal niet voor niets, want je lichaamssysteem is erop gebouwd. De pijn van deze emotie motiveert je om het probleem in je relatie op te lossen. Door bijvoorbeeld aan zelfverbetering te werken, te praten of meer liefde en affectie voor je partner te tonen. Jaloezie kan hierdoor je relatie verrijken en de betrokkenheid met je partner vergroten.

BRON: http://www.dokterdokter.nl/gezond-leven/psyche/het-nut-van-jaloers-zijn/

Je mag jaloers zijn maar extreem jaloers is dan weer gevaarlijk. Want je ziet in alles wel iets. Nu het meeste komt het voor dat iemand iets heeft dat jezelf niet hebt dat is dan materialistische jaloersheid jaloersheid in de liefde, maar ook kent men jaloersheid op het lichaam of zelfs op gezondheid. Nu jaloersheid op wat een ander heeft of bezit heeft meer een gevoel van waarom ik niet. En dan kan je ook de vraag stellen heb je het wel nodig? Nu jaloersheid in de liefde kan gezond zijn en dat mag ook maar gaat het extreem dan kan er veel boosheid zijn tot zelfs manipuleren van de persoon. Jaloersheid blijft een gevoel en het is juist leren omgaan met dat gevoel, het heeft voor jezelf een doel.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Dolle avonturen met nonkel Juul

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Theo-Herbots-Freelance-Journalist-Fotograaf 💙|| Daily Information in 💌 in 1️⃣1️⃣0️⃣ Languages ✅

Gedachten over levensstijl en gezondheid. Een blog over gezondheid en fotografie 💌Speciaal voor jou ✅, Samen met jou ✅, Samen door jou ✅💚||You can translate any page and post on this "GREAT" Blog into 110 Languages with the Google Translate Widgete 😀 at the bottom of the Website‼ || Thoughts on Lifestyle and Health. A Health 😀 and Photography💥-Blog 💌Especially for You ✅, Together with You ✅, Together by You ✅💚||

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

%d bloggers liken dit: