Archive for 21 april 2016


Verklaring Golog Jigme bij hoorzitting van Congressional Executive Commission voor China

“China’s alomtegenwoordige gebruik van foltering”

gologjigme-press.jpg

Golog Jigme tijdens een persconferentie net na
zijn aankomst in India in 2014

Ik wil graag eerst de CECC bedanken, en in het bijzonder voorzitter Smith en vice-voorzitter Rubio, voor het houden van deze belangrijke hoorzitting vandaag, en voor mijn uitnodiging om hieraan deel te nemen. Als een overlevende van door Chinese openbare veiligheidsbeambten toegebrachte marteling, en nu als in ballingschap in Zwitserland levende pleitbezorger voor de mensenrechten, denk dat ik het essentieel is voor de VS en andere regeringen, alsmede de VN en andere organisaties, om te vernemen wat er feitelijk gebeurt in Chinese gevangenissen van iemand, die het zelf heeft meegemaakt, en om de mensenrechtensituatie in Tibet vandaag de dag te begrijpen. Niet alleen achter de tralies, maar ook buiten de muren van de gevangenis, lijden mijn Tibetaanse broeders en zusters. Ik dring er bij de CECC en het Amerikaanse Congres op aan om aandacht te blijven te besteden aan de situatie in Tibet. Voor de toekomst van Tibet is het zeer belangrijk om de ‘hermetische afgrendeling’ die de Chinese regering heeft opgelegd rond het Tibetaanse volk te doorbreken. Als menselijke wezens hebben Tibetanen hebben het recht om onze standpunten vreedzaam te uiten zonder angst voor arrestatie of marteling. We hebben het recht op vrijheid van beweging en godsdienst, en China moet verantwoording afleggen voor het onthouden van deze fundamentele vrijheden aan ons, en het ons onderwerpen aan willekeurige detentie en marteling, als we proberen deze fundamentele mensenrechten uit te oefenen. Het is mijn grote hoop dat de CECC en het Congres zullen blijven aandacht besteden aan het lijden van Tibetanen.


Mijn verhaal (in het kort)

Mijn naam is Golog Jigme en ik ben ook wel bekend als Jigme Gyatso. Ik werd geboren in een Tibetaanse nomadische familie in het oosten van Tibet, en in mijn tiener jaren trad ik toe tot het Labrang-klooster in Kanlho, Amdo (in de provincie Gansu). Terwijl in Labrang zat, was ik betrokken bij diverse sociale activiteiten, waaronder het onderwijzen van kinderen over de Tibetaanse cultuur en het bevorderen van de Tibetaanse taal, en ik was betrokken bij maatschappelijk welzijnswerk, zoals de hulpverlening na de Yushu aardbeving in 2010.

In 2008 werkte ik met filmmaker Dhondup Wangchen samen om een wijduiteenlopende groep Tibetanen, – waaronder nomaden, ouderen, monniken en mensen in afgelegen gebieden – te interviewen over hun gedachten en gevoelens voorafgaand aan de Olympische Spelen in Peking, waaruit de documentaire film “Leaving Fear Behind” uit voortkwam. We wilden de wereld buiten Tibet laten weten wat er werkelijk in Tibet gebeurt en mensen de stemmen laten horen van Tibetanen zelf, terwijl ze hun gevoelens en ervaringen uitten.

Als gevolg van dit werk veroordeeld Dhondup Wangchen tot een gevangenisstraf van zes jaar. Ik werd in de periode van 2008 tot 2012 drie keer gearresteerd. In 2008, toen ik zeven maanden lang in een Chinese gevangenis vastzat, werd ik zwaar gemarteld. Chinese ambtenaren beschuldigden mij van het filmen van de documentaire ‘Leaving Fear Behind’ en van het lidmaatschap van het Tibetaanse Jeugd Congres, en beschuldigden ze mij ook van het niet afzweren van Zijne Heiligheid de Dalai Lama.

In april 2009 werd ik opnieuw gearresteerd en beschuldigd van het openbaarmaken van staatsgeheimen. Ik werd enkele maanden lang vastgehouden en onderworpen aan zware mishandeling, maar niet zo bruut gemarteld als tijdens mijn eerste detentie in 2008.

In september 2012 werd ik opnieuw gearresteerd, maar wist te ontsnappen uit het detentiecentrum. Chinese veiligheidsagenten hadden me ervan beschuldigd de voornaamste aanstichter te zijn van de zelfverbrandingsprotesten over heel Tibet, naast andere ongefundeerde beschuldigingen. Na mijn ontsnapping uit de gevangenis dook ik meer dan anderhalf jaar onder voordat ik in mei 2014 naar India vluchtte. In januari 2015 arriveerde ik in Zwitserland, waar mij politiek asiel werd verleend.

golog-jigme-eu.jpg

Golog Jigme legt getuigenis af bij de Subcommissie van het Europees Parlement over de Rechten van de Mens (16 maart 2016).

Ik ben nooit formeel gearresteerd. Ik kreeg twee afzonderlijke arrestatiebevelen (juliuzheng), maar pas nadat ik was vrijgelaten. Tijdens mijn drie aanhoudingen is mij nooit een document overlegd met daarin een formele aanklacht tegen mij. Ook heb ik nooit een een proces gekregen. Noch mijn klooster, noch mijn gezin werden op de hoogte gebracht van mijn verblijfplaats. Ik werd in afzondering gehouden van de buitenwereld. Ik had geen toegang tot een advocaat. Ik heb nooit enige medische behandeling ontvangen.


Hier zal ik in het kort beschrijven welke marteling ik te verduren heb gekregen uit handen van de Chinese veiligheidsagenten. Als ik alles zou beschrijven, zou dit een zeer lange betoog worden, dus ik zal een en ander hier samenvatten. Als eerste wil ik graag benadrukken dat ik het levende bewijs ben van marteling door de Chinese overheid. Vandaag heb ik nog steeds ernstige rugpijn, littekens op mijn polsen en enkels, en andere verwondingen door marteling, die nog steeds pijn in mijn knieën, ribben, en ogen veroorzaken. De eerste opsluiting in 2008, was het moeilijkste voor mij, want ik werd gruwelijk gemarteld. Een maand en 22 dagen lang werd ik continu gemarteld. Ik werd gedwongen om te zitten in de “tijger stoel” (ook bekend als de “ijzeren stoel”), dag en nacht. Dit was de ergste vorm van marteling, waarmee ik te maken kreeg tijdens mijn drie aanhoudingen. Mijn armen werden op een kleine metalen tafel voor me geboeid en mijn benen werden onder de zitting gebogen en met ijzeren boeien vastgebonden aan de stoel. Mijn gewrichten hadden afschuwelijk te lijden en op een gegeven moment werden mijn voeten zo gezwollen, dat al mijn teennagels uitvielen. Ik heb nog steeds littekens op mijn polsen en enkels van toen ik omgekeerd in de stoel werd gezet en opgehangen aan het plafond, urenlang per keer. Ik mocht niet slapen en ik kreeg heel weinig te eten. De pijn van de dorst was de tweede ergste marteling; Ik kreeg slechts een zeer kleine hoeveelheid water, en voelde een ondraaglijke dorst door het bloedverlies uit mijn lichaam. Tijdens de eerste en tweede detenties werd ik onderworpen aan harde klappen en schoppen; sommige van mijn ribben waren gebroken en mijn kniegewrichten waren ontwricht.

Tijdens mijn derde aanhouding in 2012 vertelden de Chinese veiligheidsagenten me dat ik zou worden overgedragen aan het Stedelijk Lanzhou Militair Hospitaal voor een medisch onderzoek om te zien of ik geen ziekten had en dat als ze iets vonden, ik “noodzakelijke injecties” zou krijgen. Ik protesteerde tegen de overdracht, maar ze waren vastbesloten. Het werd me duidelijk dat ze van plan waren mij in het ziekenhuis te doden door me te injecteren met een soort van ‘medicijn’, dat me zou doden. Ik had het geluk dat ik in kon ontsnappen, voordat ze me naar het ziekenhuis overplaatsten. Terwijl ik ondergedoken zat, vernam ik dat de Chinese regering mij in een tegen mijn uitgevaardigde arrestatiebevel beschuldigde van moord en een grote som geld aanbood aan iedereen, die informatie kon verschaffen over mijn verblijfplaats. Ik ben diep dankbaar aan de mensen, die zo veel geriskeerd hebben met te organiseren, dat ik het land kon verlaten. Mijn veilige vlucht was een collectieve inspanning en de mensen, die zoveel hebben gegeven zijn een voortdurende bron van inspiratie voor mij.

VN-Comité tegen Foltering’s Herziening van China’s de naleving van het Verdrag tegen foltering (november 2015)

Als overlevende van marteling door de handen van Chinese veiligheidsambtenaren, ben ik dankbaar dat ik in staat ben geweest om China’s toetsing bij het VN-Comité tegen Foltering’s in Genève afgelopen november bij te wonen. Maar ik was geschokt door de leugens die de Chinese regering bij de VN vertelde. Ik was blij om aan het Comité mijn verhaal te kunnen vertellen – het waargebeurde verhaal van marteling door China. Ik was erg blij om te zien dat het comité lastige vragen stelde aan de Chinese delegatie. Bovendien voelde ik de kracht en de vastberadenheid van het Comité om pal te staan voor de waarheid. Het was hartverwarmend om te zien hoe de commissie de Chinese overheid verantwoordelijk hield voor marteling, willekeurige detentie en andere schendingen van de mensenrechten in Tibet en China.

Het is absurd dat Chinese ambtenaren zeggen dat marteling niet bestaat in China. Ik werd drie keer gearresteerd en meerdere keren gemarteld door de Chinese autoriteiten. Ik werd geslagen met houten stokken en elektronische apparaten en mijn gezicht, ogen en lippen zijn verbrand toen ik vastgebonden werd aan een hete kachel. Ik ben met mijn handen achter mijn rug geboeid en aan een pijp aan het plafond opgehangen en ik ben ook fysiek aangevallen door een groep van vijf Chinese ambtenaren, die mij over mijn hele lichaam trapten.

Ongelooflijk, toen een Chinese regeringsfunctionaris door het Comité gevraagd werd over het gebruik van de ‘tijger stoel’ tijdens politieverhoren, zei hij dat de stoel diende voor de bescherming en de veiligheid van de gedetineerden. Ik heb dagen en nachten in zo’n stoel doorgebracht; het was een afschuwelijke marteling.

golog-jigme-geneva.jpg

Golog Jigme tijdens de Mensenrechten en Democratie top in Geneve dit jaar

De Chinese delegatie voerde ook aan dat er geen politieke gevangenen zijn in China. Dit is absurd. De Politieke Gevangenen Database van de CECC heeft meer dan 640 dossiers van Tibetaanse politieke gevangenen; sommige NGO’s hebben een veel groter aantal. Hoe dan ook, het is belachelijk, dat de Chinese regering zegt dat er geen politieke gevangenen bestaan in Tibet en China. Niet alleen waren Dhondup Wangchen en ik politieke gevangenen, maar Shokjang, een populaire blogger en mijn goede vriend, werd onlangs veroordeeld tot drie jaar in de gevangenis voor “het aanzetten tot separatisme” – enkel en alleen vanwege het vreedzaam uitdrukken van zijn eigen opvattingen over het etnische beleid en van andere voor Tibetanen belangrijke kwesties. Wij zijn slechts een paar voorbeelden van de vele andere politieke gevangenen, die ons zijn voorgegaan, en van degenen, die op dit moment in de gevangenis of detentiecentra zitten of zijn verdwenen, louter voor het uitoefenen van hun fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting, religie, beweging, onder andere rechten.

Tot slot wil ik de VS en de internationale gemeenschap bedanken voor de aandacht voor mijn geval tijdens mijn detentie in Tibet. De ondersteuning en druk van regeringen, de media, de VN en mensenrechten groepen maken verschil voor hen, die in de gevangenis zitten of anderszins vast worden gehouden in Tibet.

Aanbevelingen
  • Ik dring er bij het Amerikaanse Congres en de regering op aan om het onderdrukkende beleid van China in Tibet ter discussie te stellen en aandacht te blijven schenken aan het lijden van het Tibetaanse volk.
  • De Amerikaanse regering zou druk moeten uitoefenen op China om de Speciale VN-rapporteur inzake Marteling uit te nodigen voor een bezoek in vervolg op het laatste bezoek van de Speciale Rapporteur inzake Foltering, dat meer dan 10 jaar geleden plaatsvond. Ongehinderde toegang tot gevangenissen en gevangenen in Tibet moet deel uitmaken van de voorwaarden van het bezoek.
  • Ik dring er bij de Amerikaanse regering op aan om het geval van Dhondup Wangchen ter sprake te blijven brengen bij Chinese functionarissen en te verzoeken, dat hem wordt toegestaan om internationaal te reizen, zodat hij zich kan herenigen met zijn vrouw en drie kinderen, die nu in de VS wonen.
  • Er bij China op aan te dringen om alle Tibetanen, die in hechtenis zijn of gevangen worden gehouden voor vreedzame, geweldloze zienswijzen en meningen, zoals Shokjang, de jonge Tibetaanse blogger, die in februari 2016 tot drie jaar gevangenisstraf is veroordeeld, vrij te laten.
  • Ik sta volledig achter de aanbeveling van de CECC aan het Congres en de regering om China onder druk te zetten om het recht van bewegingsvrijheid van de Tibetanen in hun eigen land te respecteren en om een grotere toegang van buitenlandse diplomaten, journalisten, NGO’s en anderen aan de Tibetaanse autonome Regio (TAR) en de Tibetaanse autonome gebieden toe te staan, evenals de andere aanbevelingen over Tibet in het 2015 jaarverslag van de CECC.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2016/april-2016/verklaring-golog-jigme-bij-hoorzitting-van-congressional-executive-commission-voor-china/

Erg eigenlijk dat China durft te beweren dat ze geen Tibetanen martelen, of geen martelpraktijken uitvoeren. Dat de mensen in Tibet onder een regime leven en als ze zich daar niet aan houden het ergste boven hun hoofd hangt. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Hoe gezond is een smoothie nu echt?

In een smoothie zit fruit en fruit is gezond. Het zou dus logisch zijn dat een smoothie ook gezond was, maar die redenering bleef niet overeind in ‘Over Eten’, het nieuwe VRT-programma van Kobe Ilsen en Danira Boukhriss Terkessidis.

Een ‘Strawberry Squeeze’, het populairste drankje in de smoothiebar bij Danira in de buurt, bevat tien aardbeien, driekwart banaan, drie sinaasappelen en zeven kleine appels. Toch gaat zo’n smoothie vlotjes binnen – veel beter dan wanneer Danira probeert om de twintig stukken fruit afzonderlijkop te eten.

“Een smoothie is gemixt, de vezels zijn gebroken en daarom gaat het vlotter binnen”, vertelt diëtiste Sanne Mouha. Toch is het niet echt gezond om twintig stukken fruit in gemixte vorm binnen te spelen. “Twee tot drie stukken fruit eten is gezond, maar twintig is te veel. In fruit zit ook veel suiker”. En nee, die suiker is niet per ze gezonder: “Het is natuurlijk beter dat de suiker in fruit zit, want fruit bevat ook veel vitaminen en die neem je ook op, maar in het lichaam gaat die suiker wel hetzelfde doen dan alle andere suikers”.

7,5 kilo bij

Volgens voedingswetenschapper Bart Nicolaï zit er ook niet bepaald weinig suiker in een smoothie: tien procent, goed voor iets meer dan acht klontjes. En het is vooral de manier waarop die verpakt zit in een smoothie zonder vezels, die ons de das omdoet: “Deze suikerhoudende drank komt zonder kauwen rechtstreeks in de maag, wordt nog een beetje verder verteerd en wordt dan vanuit de darm ineens opgenomen in ons bloed, waar het als reserve kan opgebouwd worden en waardoor je dus vet gaat opstapelen en verdikken”. Hoeveel verdikken? “Als Danira elke dag een extra smoothie drinkt, komt ze op een jaar zo’n 7,5 kilo bij”.

BRON: http://www.gva.be/cnt/dmf20160421_02249542/hoe-gezond-is-een-smoothie-nu-echt

Via de link kan je het filmpje bekijken. Nu smoothie het is zo lekker en heel wat mensen drinken het. Wanneer je er zin in hebt probeer het dan ook zelf te maken. Als je het gaat kopen weet je niet hoelang het er al staat, en maken ze het vers weet je ook niet of ze de blender telkens schoon maken. Ook het te lang mixen zodat er eigenlijk een warmte ontstaat in de fruitmix is niet gezond.  Maar nu komt het zoals hier te lezen is, neemt men op korte tijd heel veel suikers op. Daar sommige mensen toch mee moeten uitkijken. Gaat men die suiker niet omzetten en zal men verdikken. Hou daar de volgende keer maar rekening mee als je nog eens een lekkere smoothie maakt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

VANUIT JEZELF KAN JE HEEL WAT BEREIKEN ALS JEZELF KENT.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Seks tijdens de menstruatie…

Afbeeldingsresultaat voor seks tijdens menstruatie veilig

Seks tijdens de menstruatie doet vaak enkele vragen rijzen. Ziehier het antwoord op de meest courante.

Is seks tijdens de menstruatie mogelijk of uit den boze?

Er is geen enkele reden om seks te verbieden tijdens de maandstonden. Sommige vrouwen vinden dat vies, en het is ook af te raden om zich te forceren. Maar als de zin er is, is er geen enkele medische contra-indicatie.

Kunnen vrouwen echt zin hebben om te vrijen tijdens de menstruatie?

Ja, meer nog: sommigen hebben in die periode meer zin dan anders. Voor hen is dit het moment in de cyclus waarop hun libido het hoogst is. Dat geldt echter niet voor alle vrouwen!

Kunnen vrouwen zwanger worden door betrekkingen te hebben tijdens de menstruatie?

Ja, als ze geen contraceptie gebruiken, is dat inderdaad mogelijk. Een vrouw is immers verschillende dagen vóór de eisprong vruchtbaar. Als haar maandstonden iets langer duren en de eisprong vrij vroeg in de cyclus optreedt, kan ze vruchtbaar zijn vanaf de 4de of 5de dag van haar cyclus, terwijl haar maandstonden nog niet voorbij zijn. Vrouwen die niet zwanger willen worden, moeten dus contraceptie gebruiken, ook tijdens de menstruatie!

Is het bloedverlies medisch hinderlijk?

Niet voor de seksuele betrekkingen op zich. Het bloed fungeert zelfs als glijmiddel, en dat kan zeer welkom zijn. Bij een seksueel overdraagbare infectie daarentegen verhoogt de aanwezigheid van bloed sterk het overdrachtrisico. Het is dan ook enorm belangrijk om zich te beschermen.

Is een condoom gebruiken tijdens de menstruatie een goede oplossing?

Een uitstekende zelfs! Het condoom verhindert namelijk dat de penis in contact komt met het bloed en dat het sperma in de pijnlijke baarmoeder terechtkomt. Op die manier zorgt het ervoor dat er geen seksueel overdraagbare infecties kunnen worden overgedragen. En aangezien bloed een goed glijmiddel is, is de kans dat het condoom scheurt, veel kleiner dan tijdens de rest van de cyclus.

Bedrijven vrouwen graag de liefde tijdens de menstruatie?

Dat loopt zowel bij vrouwen als bij mannen sterk uiteen. Sommigen houden er absoluut niet van, voor anderen verandert er weinig, terwijl nog anderen er extra plezier aan beleven. Zolang men zich maar niet forceert, noch in de ene richting noch in de andere. Tenslotte duren de maandstonden slechts enkele dagen per maand!

Is cunnilingus (beffen) tijdens de menstruatie een courante praktijk?

Niet echt! Het zien van en het in contact komen met bloed kan immers weerzin opwekken. De seksueel gevoeligste plek van de vrouw is echter de clitoris, en die ligt vrij ver van de ingang van de vagina. Een man kan dus perfect de clitoris verwennen zonder in contact te komen met bloed! Dat kan interessant zijn als zijn partner meer zin heeft en meer genot beleeft op dat moment van de cyclus.

Wat als een vrouw haar tampon vergeet te verwijderen bij het vrijen?

Dat is niet echt hinderlijk. De tampon kan enigszins last veroorzaken, maar de beide partners zullen dat vlug merken. En als niemand dat in het vuur van de passie opmerkt, volstaat het om de tampon nadien te verwijderen. Er is geen enkel risico aan verbonden! Al bij al zijn de maandstonden een moment zoals een ander voor het seksleven. Ze maken deel uit van het leven, en er is niet echt reden om er zich zorgen over te maken. Uiteraard zal een vrouw niet geneigd zijn om seks te hebben als ze last heeft van zeer pijnlijke maandstonden. Dat kan jammer zijn, want bij sommige vrouwen vermindert de pijn tijdens het vrijen.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/seks-tijdens-de-menstruatie/actueel/1657

Stel gewoon jezelf de vraag hoe je er tegenover staat. Zowel aan jezelf als aan je partner. Niet iedereen heeft zin om seks te hebben tijdens de menstruatie. Al blijkt het dan wel dat een vrouw er meer behoefte voor kan hebben. Maar nogmaals het is hoe je er zelf tegenover staat. Het is een normaal is, maar het is ook om de vrouw haar lichaam tot rust te brengen.
Mocht men het toch doen hoeft men eigenlijk je geen zorgen te maken of angst te hebben. Dan alleen wel je voorzorgen nemen om niet het bed of waar je het ook doet vol bloed te laten hangen.
Spiritueel is dit iets mooi menstruatie en al zeker als een vrouw er niet vanaf ziet. Dan zit de kans er wel in dat ze er ook nog van geniet.

Afbeeldingsresultaat voor seks tijdens menstruatie veilig

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

We kunnen allemaal iets over zelfvertrouwen leren van dit plussize model

© Instagram.

De campagnes van lingeriemerk Aerie kennen we ondertussen allemaal wel. Met hun anti-photoshopbeleid wist het merk zich al meermaals positief in de kijker te zetten. Het gezicht van hun campagne? De prachtige Iskra Lawrence.

© Instagram
© Instagram

Het 25-jarige Britse model heeft er haar levensmissie van gemaakt om ervoor te zorgen dat vrouwen en meisjes over de hele wereld zich goed in hun vel voelen. Al wil dat niet zeggen dat ze zelf geen harde leerschool moest doorlopen om te komen tot waar ze nu staat.

Positieve ingesteldheid
“Het heeft me een paar jaar gekost voor ik me realiseerde dat ik er niet zo uit moet zien als al die andere modellen,” vertelt ze aan Byrdie. “Jarenlang probeerde ik om af te vallen, tot ik iets hoorde over plussize modellenwerk. Toen ik naar een bureau stapte kreeg ik dan weer te horen dat ik te slank was, en dat was de druppel. Hoe kan het dat iemand met een gezond lichaam nooit goed genoeg is? Ik heb de kledingmaat van de gemiddelde vrouw, ik ben gezond en heb een goede conditie. Toen besefte ik dat het tijd was om de strijd met de kilo’s op te geven. Die positieve ingesteldheid heeft ervoor gezorgd dat alle puzzelstukjes eindelijk op hun plaats vielen.”

Herkenbaar rolmodel
“Na al die tijd waarin ik me schaamde voor mijn lichaam, was dat inzicht een verademing. Ik was er klaar mee om mezelf anders voor te doen dan ik was en ik wilde een herkenbaar rolmodel zijn voor anderen. Authenticiteit is heel belangrijk voor mij, ik zal dus ook nooit mijn foto’s op sociale media bewerken. Het is belangrijk dat je je mooi en goed voelt omwille van wie je bent, niet omwille van wie je zou willen zijn.” Net daarom is ze het ook niet eens met het label ‘plussize’. “Het is niet goed om mensen in een hokje te stoppen. Dat is hetzelfde als zeggen dat vrouwen met een maatje meer niet in dezelfde winkels mogen shoppen of dezelfde ontwerpers mogen dragen. Zo worden talloze vrouwen uitgesloten van mode door een elitaire industrie. Het is hoog tijd om die etiketten te laten vallen en iedereen gelijk te behandelen!”

Zelfvertrouwen
“We moeten dringend meer waarde hechten aan gezond verstand. Dat getal op de weegschaal, je jeansmaat of zelfs de mening van iemand anders willen echt niets zeggen. Neem zelf het heft in handen en stop met jezelf te vergelijken met anderen, maar werk aan wie je zelf wil zijn en wat je wil bereiken,” raadt de Britse aan . “Ik heb zelf lang een laag zelfbeeld gehad, en ik voel het als mijn verantwoordelijkheid om anderen te helpen om meer zelfvertrouwen op te bouwen en die onzekerheden een halt toe te roepen.”

© Instagram.

Iskra’s ultieme tip voor meer zelfvertrouwen:

“Ga voor de spiegel gaan, liefst naakt maar in je ondergoed kan ook, en probeer tien dingen op te sommen die je graag ziet bij jezelf. Drie ervan mogen persoonlijkheidskenmerken zijn. Dit helpt om jezelf graag te zien en te motiveren in plaats van enkel en alleen kritiek te hebben.”

“Ook kan je proberen om alles op te schrijven waarvoor je dankbaar bent. Dat kunnen heel simpele dingen zijn, zoals een lekker ontbijt of een hemelsblauwe lucht. Zo verander je je ingesteldheid van negatief naar positief.”

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/2680880/2016/04/20/We-kunnen-allemaal-iets-over-zelfvertrouwen-leren-van-dit-plussize-model.dhtml

Een goed zelfvertrouwen is soms zoek. Maar als je het hebt dan kom je heel ver.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Eenzaamheid is letterlijk slecht voor je hart

© Thinkstock.

Ondanks alle technologie en sociale media is eenzaamheid een van de grootste verschijnselen van deze tijd. Een gevaarlijk verschijnsel zelfs: recent onderzoek heeft uitgewezen dat eenzaamheid gevolgen heeft voor je gezondheid.

Nicole Valtorta, onderzoekster aan de universiteit van York, en haar team analyseerden 23 bestaande studies met in totaal meer dan 181.000 proefpersonen. Ze konden vaststellen dat eenzaamheid, een negatief gevoel, letterlijk slecht was voor je hart.

Wie niet tevreden is met de relaties die hij onderhoudt, heeft 29 procent meer kans op hartfalen en 32 procent meer kans op een beroerte. Eenzaamheid heeft daarmee evenveel impact op de gezondheid als angststoornissen en stress.

“Geïsoleerde mensen gedragen zich dan ook anders”, aldus Valtorta. “Ze zijn minder actief, roken vaker, gaan minder naar de dokter, eten minder gezond en zijn dan ook vaker obees.” Daarnaast hebben ze ook een minder goed werkend immuunsysteem en meer kans op depressie en angst.

Gelukkig is ook het omgekeerde waar: hoe sterker de relaties in je leven zijn, hoe gezonder je hart wordt. Onderzoek heeft uitgewezen dat voldoende vrienden hebben je hart evenveel beschermt als beweging.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/2681506/2016/04/20/Eenzaamheid-is-letterlijk-slecht-voor-je-hart.dhtml

Echte eenzame mensen zullen zich hier wel in kunnen vinden spijtig genoeg. Toch is het zo dat het gevoel van eenzaamheid eigenlijk komt doordat je niet echt iets wilt of kan ondernemen. Er zijn enkele verschillen van eenzaamheid.
Eenzaamheid door ziekte en niet buiten kunnen komen.
Eenzaamheid door een verlies en in verwerking zit of het niet los kan laten.
Eenzaamheid door je anders te voelen dan anderen.
Toch is het aan jezelf om je uit deze isolement te halen en terug te beginnen te leven. Natuurlijk als het door een bepaalde ziekte is dan is het aan jezelf hoe sterk je bent om door te zetten.
Eenzaamheid is een stille doder.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Wat doet een psychose precies met je hoofd?

© Thinkstock.

Vroeger kregen mensen met een mentale stoornis snel de stempel ‘gek’ opgeplakt en kwamen ze in een instelling terecht. De wetenschap heeft intussen duidelijk gemaakt dat we niet alle mentale stoornissen over dezelfde kam moeten scheren. Zo is een psychose iets helemaal anders dan een depressie. Maar wat écht de symptomen van deze aandoeningen zijn en vooral hoe het is om ermee te leven, beseffen we vaak niet.

Het boek ‘Ingewikkeld’ legt aan de hand van het levensverhaal van de psychotische Sven uit hoe het voelt om een psychose te overleven. Door zijn verhaal over zijn aandoening neer te pennen wil hij het taboe rond een mentale stoornis doorbreken.

Zeldzaam en taboe
We hebben al vaker van depressie gehoord, maar wat het precies inhoudt en hoe je met een depressief persoon omgaat dat is heel wat minder duidelijk. Toch werd in 2013 12,1 procent van de Belgische bevolking behandeld voor een depressie. Patiënten met een psychose zijn veel zeldzamer. Zowat 3,5 procent van de mensen krijgt vroeg of laat te maken met psychotische symptomen waar ze zoveel last van hebben dat ze er hulp voor zoeken. Ze horen stemmen uit het niets, zien dingen die er niet zijn, verliezen zich in een onsamenhangende gedachtewereld, hebben emotionele uitbarstingen die onbegrijpelijk zijn voor anderen. Zo zeldzaam en een ver-van-mijn-bedshow voor velen, dat het taboe rond psychosen erg groot is.

Maar door te begrijpen wat het verschil is tussen deze verschillende aandoeningen en hoe het brein van deze patiënten werkt, begrijpen we deze mensen beter en kunnen we hen ook beter helpen.

Zo anders
In het boek Ingewikkeld staat haarfijn uitgelegd hoe anders personen met een depressie en met een psychose denken. De meeste mensen die te laat op een afspraak komen zeggen: “het verkeer was hopeloos.” Iemand met depressieve neigingen zoekt de schuld bij zichzelf: “ik ben zo slecht in het inschatten van de tijd, het ligt aan mij.” Iemand met paranoïde inslag (wat vaak gepaard gaat met een psychose) zoekt de oorzaak bij anderen. De patiënt zal er bijvoorbeeld een heel complot rond verzinnen. “De politie heeft bewust alle stoplichten op rood doen springen.”

Hoe behandelen?

Het is niet eenvoudig om een juiste en volledige diagnose te stellen bij psychologische problemen. Er bestaat namelijk geen scan of bloedtest om te kijken wat er exact aan de hand is met een psychiatrisch patiënt. Artsen kunnen alleen afgaan op de verhalen van de geesteszieke en zijn of haar geliefden.

Sven werd opgenomen in een psychiatrische instelling. Hij is na zijn diagnose nooit gestopt met het slikken van lithium om zijn toestand stabiel te houden. Toch kon deze medicatie niet voorkomen dat een tweede psychotische episode uitbrak. Maar naast deze traditionele vorm van behandeling probeerden Sven en zijn artsen andere vormen van therapieën uit. Zo liet hij zijn creatieve kant los en maakte hij kunstwerken en ontwierp hij tuinen. Deze activiteiten hebben hem geholpen om zijn psychosen te verwerken en gedachten te ordenen. Het succesverhaal van Sven betekent natuurlijk niet dat kunst elke geesteszieke kan helpen, maar wel dat alternatieve therapieën baat kunnen hebben.

Ingewikkeld – Geerdt Magiels

© Uitgeverij Vrijdag.

Het boek Ingewikkeld geeft op twee heel verschillende manieren inzicht in het leven met psychosen. Langs de ene kant krijg je het verhaal van Sven. Die al op jonge leeftijd twee keer een psychose doorworstelde én overleefde. Daarnaast vertelt bioloog en filosoof Geerdt Magiels meer over de wetenschap van het brein en psychosen. Zo biedt hij meer inzicht in de ziekte en de manier waarop de psychiatrie hier mee om gaat.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/630/Depressie/article/detail/2679514/2016/04/20/Wat-doet-een-psychose-precies-met-je-hoofd-.dhtml

Spijtig genoeg krijg je hier het woord al snel te lezen gek. We zouden beter eerst naar de problemen kunnen luisteren zoals ook hier te lezen staat maar dan op een andere manier. Alles wat met psychische problemen te maken heeft, schilt van mens tot mens. En een ieder moet dan ook anders behandeld worden. Maar zeggen dat mensen gek zijn dat is verdomd erg vind ik.
We mogen ook niet vergeten dat mensen het soms mentaal niet meer aan kunnen en zo in zichzelf belanden dat ze eigenlijk geen inzicht meer zien in de maatschappij.
Ook heb je de dag van vandaag meer mentale ziektes die goed te behandelen zijn, maar die nog altijd kampen met vooroordelen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

GEZOND

EEN GEZOND IEMAND KAN OOK EVEN BUITEN STRIJD LIGGEN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: