Archive for 19 maart 2016


ZOVEEL

IK WIL ZOVEEL PRATEN EN DELEN MAAR HOEFT HET WEL DAT JE EVENVEEL WIL PRATEN EN DELEN.

  

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Ongekende diplomatieke actie in Genève voor mensenrechten in China

Ambassador Keith Harper

Amerikaanse ambassadeur Keith Harper legt een gezamenlijke verklaring af namens twaalf landen over de situatie van de mensenrechten in China. Afbeelding Screenshot UN webcast

De internationale gemeenschap heeft de afgelopen weken met ongekende diplomatieke acties een duidelijk signaal afgegeven aan China, waaronder de eerste collectieve verklaring bij de Mensenrechtenraad van de VN, een zeldzame gezamenlijke verklaring om aandacht te vestigen op mensenrechtenschendingen en een high-profile verschijning door de Dalai Lama tijdens een evenement met mensenrechtenverdedigers in Genève vorige week, welke gemodereerd werd door de VN adjunct Hoge Commissaris voor de Mensenrechten.

Dalai Lama speaking

Diplomaten zaten in een volle zaal te luisteren naar de Dalai Lama, die sprak over mensenrechten en het maatschappelijk middenveld op vrijdag (11 maart ). (Foto: ICT)

Diplomaten zaten op vrijdag (11 maart) in een volle zaal te luisteren naar de Dalai Lama, die sprak over mensenrechten en het maatschappelijk middenveld. China’s delegatie in Genève had hen aangespoord om weg te blijven bij het evenement, dat was aangekondigd als ‘side event’ van de op dit moment plaatsvindende VN-Mensenrechtenraad in Genève en mede werd gesponsord door de Verenigde Staten en Canada. De discussie zelf, die plaats vond in het kader van een bijeenkomst van laureaten van de Nobelprijs voor de Vrede, kan hier worden bekeken .

Een dag eerder, op 10 maart, uitte een groep landen – Australië, Denemarken, Finland, Duitsland, IJsland, Ierland, Japan, Nederland, Noorwegen, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten – hun bezorgdheid over de mensenrechtensituatie in China. Het was voor het eerst, dat een dergelijke verklaring in de geschiedenis van de Raad voor de Mensenrechten gezamenlijk werd afgegeven ( de verklaring is hier in te zien ). De verklaring heeft betrekking op de arrestaties van advocaten en activisten in de afgelopen maanden en de “onverklaarbare recente verdwijningen en schijnbare gedwongen terugkeer” van Chinese burgers en buitenlanders naar China.

Nadat VN-mensenrechten chef Zeid Ra’ad Al Hussein zijn belangrijke jaarlijkse toespraak over de globale situatie van de rechten voor de raad had afgelegd, las de Amerikaanse ambassadeur Keith Harper zijn verklaring voor, waarin hij specifiek de situatie in Tibet noemde, en zei: “in de afgelopen weken heb ik mijn bezorgdheid te kennen gegeven over China’s arrestaties van advocaten en andere activisten. In het verleden heb ik ook mijn bezorgdheid geuit over de mensenrechtensituatie in de autonome regio’s van Tibet en Xinjiang, en deze zorgen blijven bestaan. Het is mijn opdracht om dergelijke problemen te bespreken, en ik geloof dat er moet meer ruimte moet zijn voor kritische reflectie en dialoog.” (http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53242#.VuL6YebcLEQ andhttp://webtv.un.org/watch/id-contd-annual-report-28th-meeting-31st-regular-session-human-rights-council/4796743029001 ).

In een verdere verklaring voor de Raad op 15 maart uitte de EU ook haar bezorgdheid over de schendingen van de mensenrechten in China, in het bijzonder met betrekking tot Tibet en Xinjiang.

Kai Mueller Executive-directeur van ICT Duitsland en VN-coördinator bij ICT zei: “Deze ongekende diplomatieke actie stuurt een krachtig signaal aan China, dat het een rode lijn heeft overschreden en er is grote ongerustheid bij de eensgezinde landen. Het brengt ook een boodschap van steun aan mensenrechtenverdedigers in China en Tibet voor hun moedige optreden.”

De verklaringen in Genève volgen op een zeldzame gezamenlijke actie van de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Japan en de Europese Unie, die China schriftelijk hun bezorgdheid overbrachten over de onlangs aangenomen Anti-Terreur Wet, het ‘Cyber Security’ wetsontwerp, en het wetsontwerp over het Management van Buitenlandse Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s). [1]

China reageerde in de Raad voor de mensenrechten op donderdag boos op de kritiek over de mensenrechtensituatie in China en beschuldigde de Verenigde Staten van hypocrisie en misdaden, waaronder verkrachting en moord van burgers.

De Chinese autoriteiten hebben tevens ernstige bezwaren ingediend tegen het verschijnen van de Dalai Lama in Genève in het Graduate Instituut on 11 maart. Het staatsmedia-agentschap Xinhua meldde, dat de Amerikaanse regering had “aangedrongen om de Dalai Lama uit te nodigen om de gebeurtenis bij te wonen, ongeacht de felle Chinese oppositie.” Woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Hong Lei werd in hetzelfde artikel aangehaald met te zeggen dat “bij betrokken partijen officiële kennisgevingen” waren ingediend, aangezien de Dalai Lama “een politieke balling is, die al lang betrokken is bij activiteiten om China op te splitsen, in tegenstelling tot een eenvoudige religieus persoon. De Dalai Lama was de grootste lijfeigene eigenaar in het oude Tibet en heeft geen recht om te praten over de mensenrechten.” [2]

Dalai Lama

De Dalai Lama sprak met honderden Tibetanen in de buurt van de beroemde ‘gebroken stoel’ tegen de achtergrond van internationale vlaggen buiten het VN-gebouw in Genève. (Foto: ICT)

De Dalai Lama sprak op 11 maart voor een volle menigte over de mensenrechten en het maatschappelijk middenveld en deelde het platform met mensenrechtenactivisten Tawakkol Abdel-Salam Karman en Leila Alikarami en werd gemodereerd door de VN-adjunct-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Kate Gilmore, die hem omschreef als “een globaal figuur van een dergelijke statuur, dat hij ons allemaal toebehoort”. De Dalai Lama sprak later met honderden Tibetanen in de buurt van de beroemde ‘gebroken stoel’ tegen de achtergrond van internationale vlaggen buiten het VN-gebouw in Genève.

Op dezelfde dag als de gezamenlijke verklaring op 10 maart (ook de Tibetaanse Volksopstanddag), legde International Campaign voor Tibet namens de Helsinki Foundation for Human Rights een verklaring af bij de Raad in Genève over de Anti-Terreur Wet in de Volksrepubliek China. De volledige tekst van de verklaring is hieronder bijgevoegd.

In haar statement bij de Raad deze week op 15 maart, verklaarde Nederland bij de Raad voor de Mensenrechten namens de EU: “De detentie van mensenrechtenactivisten, advocaten en werknemers van mensenrechtenverdedigers in China, en de gedwongen verdwijningen op buitenlands grondgebied, roepen ernstige vragen op over China’s respect voor haar internationale verplichtingen inzake mensenrechten en haar verklaarde inzet voor de handhaving van de rechtsstaat. De verdwijning en detentie van vijf inwoners van Hongkong, onder wie twee EU-burgers, en de publieke uitzending van hun zogenaamde bekentenissen vormen aanleiding tot ernstige bezorgdheid. Individuen, die zijn aangehouden voor hun inspanningen om de rechten van anderen te beschermen en voor de vreedzame uitoefening van hun vrijheid van meningsuiting, met inbegrip van Liu Xiaobo, Ilham Tohti, Xu Zhiyong en Wang Yu, dienen te worden vrijgelaten. China moet ook rekening houden met de verontrusting over het wetsontwerp voor Buitenlandse NGO’s en de recente wetgeving voor nationale veiligheid en terrorismebestrijding. Ten slotte dringt de EU er bij China op aan om de oorzaken van de onrust aan te pakken en de dialoog met verschillende etnische groepen, met name in Tibet en Xinjiang, te bevorderen.”.


Statement afgegeven door ICT Policy Director Vincent Metten namens Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR)

Mr. President,

Wij willen de speciale rapporteur bedanken voor zijn verslag.

China heeft zijn eerste ‘anti-terreur’ wet op 27 december 2015 goedgekeurd en daarmee de door internationale overheden uitgesproken bezorgdheid genegeerd, dat de draconische maatregelen in naam van de nationale veiligheid zullen worden gebruikt om hardhandig te optreden tegen Tibetanen, Oeigoeren en het Chinese maatschappelijk middenveld.

Sinds mei 2013 heeft in Tibet een agressieve ‘terrorismebestrijding’ campagne met een sterke politieke dimensie een uitbreiding van militarisering op de hoogvlakte, buitengerechtelijke executies, marteling en opsluiting met zich meegebracht. Dit ondanks het ontbreken van een gewelddadige protesten in Tibet.

De nieuwe wet, die op 1 januari van dit jaar van kracht werd, is een escalatie van dergelijke onderdrukkende en contra-productieve maatregelen. De brede en vage taal verhoogt de straffeloosheid van de Chinese partij en geeft enorme discretionaire bevoegdheden aan zowel de staatsorganen als de veiligheidsdiensten.

Het op een hoop gooien van ‘terrorisme’ met een ongedefinieerd aan religie gelinkt ‘extremisme’, geeft meer ruimte voor de strafbaarstelling van bijna elke vreedzame uiting van de Tibetaanse identiteit, niet-gewelddadige afwijkende meningen of kritiek op het etnische of religieuze beleid, in een politiek klimaat waarin de verbannen Dalai Lama wordt beschuldigd van het ‘aanzetten tot terrorisme’ vanwege een golf van zelfverbrandingen in Tibet.

Mijnheer de Voorzitter, wij geloven dat vrede en stabiliteit niet kunnen worden bereikt door middel van hyper-beveiliging en onderdrukking van mensenrechten, en we zijn uiterst bezorgd over deze maatregelen.

We dringen er bij de Raad voor de Mensenrechten en haar leden op aan om op te roepen tot de herziening van deze wet en ervoor te zorgen, dat deze in overeenstemming is met het internationaal recht en de voorzieningen voor de mensenrechten.

We verzoeken ook om een herziening van China’s zogenaamde ‘stabiliteit behoud’ benadering, en om een einde te maken aan de contra-productieve militaire opbouw in Tibet.

Dank u, Mr. President

Voetnoten:

[1]. ICT-statement, 1 maart 2016, https://savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2016/maart-2016/international-campaign-for-tibet-verwelkomt-verontrusting-vs-eu-duitsland-japan-en-canada-over-ingrijpende-nieuwe-veiligheidswetgeving-in-china/

[2] Global Times, 12 maart 2016, http://www.globaltimes.cn/content/973383.shtml

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2016/maart-2016/ongekende-diplomatieke-actie-in-geneve-voor-mensenrechten-in-china/

Plannen voor tweede spoor door Tibet bevestigd: zo mogelijk nog grotere gevolgen

Railroad map

De Chinese regering heeft de versnelde uitvoering bevestigd van de plannen voor de bouw van een nieuwe spoorlijn van Chengdu naar Tibet, die loopt van het oosten van Lhasa tot in de buurt van de grens met India, alsmede een uitbreiding van de spoorlijn naar de grens met Nepal.

De officiële bevestiging van de nieuwe route naar Chengdu – door een ambtenaar omschreven als “de grootste achtbaan ter wereld” – en naar Kyirong aan de grens met Nepal werd deze maand op China’s Nationale Volkscongres in Peking aangekondigd en tijdens eerdere officiële vergaderingen in Lhasa.

De nieuwe route naar Chengdu doorkruist een aantal cultureel zeer belangrijke gebieden in Tibet, waaronder gebieden waar sinds wijdverbreide demonstraties over Tibet in 2008 hardhandig wordt opgetreden, en over fragiele op grote hoogte gelegen landschap, dat bijna drie keer zo snel opwarmt als de rest van de aarde. [1]

Tsering Jampa, directeur van International Campaign for Tibet in Europe, zei: “In milieu, demografisch en cultureel opzicht zijn de gevolgen van deze nieuwe spoorweg op het landschap en Tibetaanse leven in Tibet zo mogelijk nog groter dan de verbinding van Golmud in Qinghai naar Lhasa, die in 2006 werd geopend. De lijn zal een gebied, dat rijk is aan bossen en mineralen doorkruisen en zal verdere grootschalige exploitatie van Tibet’s natuurlijke hulpbronnen vergemakkelijken. Verder zal ook migratie naar Tibet worden bevorderd, zowel van seizoensgebonden toeristen en migranten, als ook permanente kolonisten.”

De ambtenaren hebben bevestigd dat het werk aan de Sichuan-Tibet spoorlijn dit jaar zou worden versneld naar de 13 de Vijfjarenplan periode (2016-2020) [2] , te beginnen met de werkzaamheden aan de eerste fase van de route, Lhasa naar Nyingtri (of Kongpo, Chinees: Linzhi) in de Tibetaanse autonome Regio. [3] Dit is dicht bij het gevoelige gebied van Arunachal Pradesh in India, dat China claimt als deel van de Volksrepubliek China, hetgeen in India tot verontrusting heeft geleid over gevolgen voor de regionale veiligheid, zoals ook door commentatoren in India en Zuid-Azië naar voren wordt gebracht.

Lobsang Gyaltsen, voorzitter van de Tibetaanse autonome Regio regering, zei tijdens een bijeenkomst van Tibetaanse afgevaardigden in China’s Nationale Volkscongres dat: “We plaatsen echt veel nadruk op deze spoorlijn”. [4] De Chinese staatsmedia deelden mee dat de reistijd van Chengdu naar Lhasa zal worden teruggebracht van 42 uur met de trein en drie dagen over de weg naar minder dan 15 uur. Lin Shijin, een hoge ingenieur bij China Railway Corporation, werd door China Daily aangehaald met  te zeggen: “Het is net de grootste achtbaan ter wereld. Met een geprojecteerde levensduur van 100 jaar, is dit mogelijk een van de moeilijkste spoorwegprojecten ter wereld om te bouwen.” [5]

Samen met de aankondiging van een reeks andere belangrijke infrastructuur en waterkracht projecten, bevestigde de vergadering van het Chinese National Volkscongres deze maand ook de uitbreiding van het Qinghai-Tibet Railway van Shigatse (Chinees: Rigaze) naar Kyirong (Chinees: Gyirong) aan de grens met Nepal. Eerder berichten in de Chinese en Nepalese media hebben aangegeven, dat voltooiing van de bouw van Tibet spoorlijn van de nieuwe verbinding in Shigatse, die geopend is sinds medio september (2015), tot aan de grens van India en Nepal gepland staat voor 2020. [6]

De nieuwe lijn zal Lhasa en Shigatse verbinden met Kyirong (Chinees: Gyirong) op de grens van Nepal en Yatung (Dromo in het Tibetaans) in de Tibetaanse autonome Regio, aan de grens met Sikkim, India en Bhutan. Commentatoren in India hebben India, Bhutan en China omschreven als “onderdeel van een strategische driehoek in de oostelijke Himalaya in de vorm van de zeer belangrijke Chumbi vallei in Yadong (Yatung) provincie van de Tibetaanse Autonome Regio (TAR).” [7]

De nieuwe lijnen zijn onderdeel van verschillende nieuw geplande routes, die ofwel op het Tibetaanse plateau eindigen of dit doorkruisen, hetgeen neerkomt op een dramatische toename in aantal en capaciteit van de verbindingen met de rest van het Chinese spoornet. [8]De ambitieuze plannen waren in kaart gebracht door de Chinese minister van spoorwegen en zijn plaatsvervanger, beiden zitten nu voor corruptie in de gevangenis met een in levenslang omgezette geschorste doodstraf.

Grootschalige investeringen in infrastructuur in Tibet door de Chinese overheid – in spoorwegen, vliegvelden en wegen – dient het meerledig doel van het faciliteren van een ongekende toeristische boom, uitbreiding van Tibet’s mijnbouw mogelijkheden en dienen ook China’s strategische en militaire doelen. Hoewel de Chinese autoriteiten erop hebben gewezen, dat het spoor meer toeristen mogelijk zal maken en zal helpen om armoede te verlichten, verschaft de Lhasa-Nyingtri Railway voor de Chinese leger een gemakkelijke toegang in een regio met uiterst moeilijk terrein en zeer beperkte toegang via de weg. De hoofdstad Bayi van de prefectuur Nyingtri staat bekend als een basis van Volksbevrijdingsleger.

Een analyse door de Congressionele Executive Commissie aangaande China met betrekking tot prognoses voor de nieuwe spoorlijn van Lhasa naar Chengdu, concludeert dat de gevolgen die van de Qinghai-Lhasa spoorweg “ver zou kunnen overtreffen”. [9] CECC concludeerde dat in demografische termen, de Sichuan-Tibet spoorlijn de TAR zal verbinden met een bevolking in de Sichuan provincie, die 17 keer groter is dan de bevolking van de Qinghai provincie, die de Qinghai-Tibet spoorlijn verbindt met de TAR, aldus de officiële Chinese bevolkingsstatitstieken van 2000. [10]

De CECC verstrekte gegevens waaruit blijkt dat de nieuwe spoorlijn aanzienlijke uitbreiding van exploitatie door de Chinese regering van de Tibetaanse bosrijkdommen zou kunnen vergemakkelijken. De Tibetaanse Autonome Regio heeft het grootste volume van het totale aan staand bos (2,29 miljard kubieke meter) van alle provincies in China, terwijl de provincie Sichuan het op een na grootste volume aan vast bos in China heeft. De Sichuan-Tibet spoorlijn zal drie gebieden op prefectuur niveau, die rijk zijn aan bosgebied, doorkruisen. De Tibetaanse Autonome Prefectuur Ganzi (Kardze) in Sichuan, en de prefecturen Changdu (Chamdo) en Linzhi (Kongpo) in de TAR. [11]

De uitbreiding van de infrastructuur in Tibet heeft dramatische gevolgen voor het Tibetaanse landschap. In dit kader vallen waarschuwingen voor een ‘ecosysteem shift’ op het plateau ten gevolge van klimaatverandering en menselijke activiteiten, en vermindering van de toekomstige watervoorziening naar China en Zuid-Azië. Slechts enkele weken na de opening van de Qinghai-Tibet spoorlijn in 2006 maakten de Chinese staatsmedia bekend dat zich scheuren begon te ontwikkelen in de betonnen constructies als gevolg van het zakken en het kraken van de permafrost fundering. Nu hebben wetenschappers gewaarschuwd, dat de opwarming in temperatuur, samen met de hausse in de bouw en verstedelijkte infrastructuur, in combinatie tot onherstelbare schade aan het ecosysteem zullen leiden, waaronder de voorspelde verdwijning van grote delen van de graslanden, alpenweiden, natte gronden en de permafrost op het Tibetaanse plateau in 2050. [12]

De nieuwe spoorlijn routes werden bekrachtigd tijdens de Nationale Volkscongres, het Chinese parlement, dat op 5 maart in sessie ging in de Grote Hal van het Volk in Peking. Elk jaar in maart houdt de Chinese Communistische partij twee plenaire vergaderingen, een voor de wetgevers, het Nationale Volkscongres (NPC), en één voor zijn belangrijkste politieke adviesorgaan, de Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC). De bijeenkomsten staan bekend als de “twee sessies” en ze stellen de agenda van de regering voor het komende jaar vast. [13] Het 12 de Nationale Comité van de Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC), begon vandaag ( 14 maart) de afsluitende bijeenkomst van de jaarlijkse zitting.

Voetnoten:

[1]. Zie hier het ICT rapport over Tibet’s milieu, ‘Blauw Goud van het hoogste plateau: Tibet’s water en klimaatverandering’, https://savetibet.nl/fileadmin/images/ictreports/ICT-Water-Report-2015.pdf

[2] Zie het Chinese staatsmedia rapport: http://www.zhikunedu.com/ZhengFuGZBG/479623.html een rapport van de Chinese staatsmedia netwerk ‘China Tibet Online’ op 4 november 2014 verklaarde: “De Lhasa -Nyingchi Railway loopt 433 kilometer en langs 34 stations, waaronder negen grote, en zal 402 kilometer nieuwe lijnen aanleggen, die zijn ontworpen om een gemiddelde snelheid van 160 kilometer per uur te trekken. De verwachtte afronding is binnen zeven jaar en de Lhasa-Nyingchi Railway zal een grote vermindering aan reistijd met zich meebrengen. Het zal minder dan een uur reizen zijn van Lhasa naar Lhokha prefectuur, en twee uur duren om uit te komen op Nyingchi Prefectuur.” Eerdere staats berichten in de media hadden optimistisch aangegeven, dat werk al in 2013 zou beginnen, hoewel anderen hadden opgemerkt dat begin februari 2011 geen definitief besluit was genonome over ofwel een zuidelijke ofwel een noordelijke route van Lhasa in Bayi, de kleine stad, die dient als de hoofdstad van de prefectuur Nyingtri, en die vooral bekend staat om zijn militaire garnizoenen. Commentator Claude Arpi haalde de officiële Chinese media aan met te zeggen dat in aanvulling hierop, “Beijing haar plannen aankondigde om 278 miljoen yuan ($ 45.000.000) te investeren voor de uitbreiding van de luchthaven Mainling (Nyingtri), net ten noorden van de McMahon lijn. China Tibet Online stelt: “De overvloedige toeristische mogelijkheden en vele beroemde schilderachtige plekjes in de regio zullen meer en meer toeristen aantrekken naar Nyingtri als hun eerste stop voor Tibet. In het eerste halfjaar van 2014 ontving Nyingtri in totaal ontving 836.200 toeristen uit binnen-en buiteland.”Het project heeft een belangrijke militaire oogpunt, aangezien Bayi, het belangrijkste Chinese garnizoen in Zuid-Tibet, zich in de buurt bevindt.” De Daily Pioneer, India, 6 november 2014: “goed voor de gans, goed voor de ganzerik”, http://www.dailypioneer.com/columnists/edit/good-for-the-goose-good-for-the-gander.html

Zie meer hierover in het ICT report: Nieuw strategisch spoorwegnet tot aan de grenzen van Tibet brengt milieu in gevaar en verhoogt verontrusting over regionale veiligheid

[3] China Daily in het Engels, 2 februari 2016. Het werd ook gemeld door Lobsang Gyaltsen, voorzitter van de Tibetaanse Autonome Regio regering, tijdens de vierde zitting van het 10 de Volkscongres van Tibet in Lhasa eerder in februari, en bevestigd door Yin Li, waarnemend gouverneur Sichuan, in de vierde zitting van de 12 de Volkscongres van Sichuan in Chengdu.

[4] Overgeleverd door Associated Press na een persconferentie in de marge van de vergadering, 7 maart 2016.

[5] China Daily, 2 februari 2016, http://english.chinatibetnews.com/ly/lyxw/201602/t20160201_1064992.html

[6] De Chinese ambtenaar Yang Yulin werd door in een beircht in de Chinese staatsmedia Global Times aangehaald dat in de loop van het 13 de vijfjarenplan periode (2016-2020), de aanleg van een spoorlijn verbinding Shigatse met Gyirong zal beginnen, dat een verbinding naar Nepal heeft en met de provincie Yatung, een handelscentrum dat grenst aan India en Bhutan. De ‘Sky rail’ loopt van Lhasa naar zuid Tibet, Global Times, 24 juli, 2014. Kyirong is één van de vier provincies die het Qomolangma (Everest) Nationaal Natuur reservaat omvatten, samen met Dinggye, Nyalam en Tingri.

Zie meer hierover in het ICT report: Nieuw strategisch spoorwegnet tot aan de grenzen van Tibet brengt milieu in gevaar en verhoogt verontrusting over regionale veiligheid

[7] De ‘Strategische Driehoek India-Bhutan-China: Een Analyse’ door Rahul Bhonsle (een Indiase leger veteraan, Eurasia Review, 18 juli 2012 (http://www.eurasiareview.com/18072012-india-bhutan-china-strategic-triangle-analysis/)

Zie meer hierover in het ICT report: Nieuw strategisch spoorwegnet tot aan de grenzen van Tibet brengt milieu in gevaar en verhoogt verontrusting over regionale veiligheid

[8] Zie het ICT report: Nieuw strategisch spoorwegnet tot aan de grenzen van Tibet brengt milieu in gevaar en verhoogt verontrusting over regionale veiligheid

[9] Voor meer informatie over de route van Golmud naar Lhasa, zie eerdere rapport van ICT, ‘Het volgen van de IJzeren Draak’, http://www.savetibet.org/tracking-the-steel-dragon/

[10] Sichuan-Tibet Railway Work gaat van start, gevolgen overtreffen wellicht ver de Qinghai-Tibet Railway’, CECC, 30 oktober 2009, http://www.cecc.gov/publications/commission-analysis/sichuan-tibet-railway-work-to-start-impact-may-far-surpass-qinghai

[11] CECC meldt dat een lage resolutie, Chineestalige kaart, herdrukt in een op 1 september 2009 door de staat gecontroleerde media bericht, aangeeft dat vijf van de zeven belangrijkste haltes tussen Chengdu en Lhasa steden zijn in de prefecturen Ganzi, Changdu en Linzhi. Een analyse van commissie medewerkers laat zien dat ongeveer driekwart van de lengte van het spoor zal liggen binnen de drie hout-rijke prefecturen. CECC Special Topic Verslag over Tibet, 2008-9,http://www.cecc.gov/publications/issue-papers/cecc-special-topic-paper-tibet-2008-2009#389

[12] Beth Walker, “Tibetaanse plateau ziet massale ‘ecosysteem shift’ tegenmoet”, 23 oktober 2014:http://www.thethirdpole.net/tibetan-plateau-faces-significant-ecosystem-shift/

Zie meer op: ‘Werken aan veerkrachtige ecosystemen voor aanpassing aan klimaatverandering in de Aziatische hooglanden’ van Jianchu Xu en R. Edward Grumbine, 28 augustus 2014,http://wires.wiley.com/WileyCDA/WiresArticle/wisId-WCC302.html

[13] ICT zal analyses van de plannen presenteren, zoals beschreven in andere verslagen.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2016/maart-2016/plannen-voor-tweede-spoor-door-tibet-bevestigd-zo-mogelijk-nog-grotere-gevolgen/

Voor wat is dit allemaal nodig?

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Al dat geklaag kan de nagel aan je doodskist zijn (en zo stop je ermee)

© Thinkstock.

Zet jij het weekend ook steevast in met een stevige klaagzang over de afgelopen werkweek? Het kan opluchten, dat klopt, maar tal van onderzoeken hebben bewezen dat je op deze manier je gezondheid schaadt. Toch is stoppen met klagen makkelijker dan je denkt, ontdek hieronder hoe.

Positieve vrienden maken je brein gelukkiger

Gezondheid
Na een zware dag wat klagen en zagen voel je je beter, toch? Eigenlijk verzoorzaakt al dat zeuren net stress. Elke keer wanneer je brein zich boos maakt, verzwakt je immuunsysteem, verhoogt je bloeddruk en neemt je risico op hartziekten, obesitas en diabetes toe. Dit komt door het stresshormoon cortisol, wat erg slecht is voor je gezondheid. Het schaadt je geheugen en je leervermogen, treft je immuunsysteem en beendersterkte. Chronische stress en een verhoogd niveau van cortisol verhoogt ook de kans op depressie, mentale ziekte en verlaagt de levensverwachting.

Bruggen
Als je collega’s beginnen te zeuren over de baas, is het erg moeilijk om niet je steentje bij te dragen. En dat is heel normaal. Waarom? Journalist Steven Parton legt het erg wetenschappelijk uit op zijn blog Curious Apes. Vertaald naar gewone mensentaal klinkt het ongeveer zo. In ons brein vinden heel wat biologische processen plaats. Synapsen (verbindingen tussen de hersencellen) zijn een van deze processen. Lege ruimten, ook de synaptische kloof genoemd, scheiden deze synapsen. Bij elke gedachte gaat er een chemische stof van de synaps naar de andere over de kloof. Zo wordt er een brug gevormd, zodat de informatie waarover je denkt getransporteerd kan worden.

Ander brein
Elke keer als die brug wordt gemaakt, groeien die synapsen dichter bij elkaar om de af te leggen afstand te verkleinen. Het is net zoals de evolutie, maar dan op microniveau. Het brein herschrijft zijn eigen circuit, en verandert zichzelf. Zo kunnen je hersenen makkelijker de brug maken tussen de juiste synapsen en ga je uiteindelijk sneller denken. Je gedachten veranderen dus de werking van je brein en hoe je de realiteit ervaart.

Klagen als karaktertrek
Nog straffer is dat je hersenen het vaakst het gebruikte pad kiezen. Dit betekent dat deze gedachten een onderdeel van je persoonlijkheid worden. Hoe vaker je klaagt, hoe negatiever je karakter wordt. Als je dit weet, dan besef je dat je van een positieve kijk op het leven eerst een gewoonte en op lange termijn zelfs een karaktertrek kunt maken. Steven Parton legt uit hoe hij heeft geleerd om in plaats van te klagen over negatieve gebeurtenissen, het beter is dankbaar te zijn voor de levensles. Zo kun je je brein trainen om optimistisch en dankbaar te zijn, in plaats van negatief te denken.

Dit betekent natuurlijk niet dat er nooit meer iets negatief in je gedachten zal opduiken. Als je partner na vijf jaar zegt dat hij vreemd is gegaan, is het erg moeilijk om daar meteen het positieve van in te zien. Maar als je je brein juist traint, dan zul je een innerlijke kracht ontdekken om de wereld van een positievere kant te bekijken. Het gevolg op lange termijn: je gaat gelukkiger door het leven.

Positieve vrienden
Steven Parton stipt ook aan hoe belangrijk het is om jezelf te omringen met positieve mensen. Als je iemand ziet lachen, wil je brein zich die emotie ‘inbeelden’. Dat gebeurt door dezelfde bruggen te maken, zodat je kunt meeleven met de emotie die je ziet. De basis van empathie dus. Daarom gaat bijvoorbeeld een hele massa tegelijkertijd uit zijn dak op een festival, of waren we allemaal zo hartgebroken na de aanslagen in Parijs. Maar dit betekent ook dat wanneer je vrienden ’s avonds op café graag zeuren over het werk, je er niet aan kunt weerstaan om mee te doen. Negatieve vrienden maken die bruggen in je brein sterker. Daarom is het erg belangrijk om tijd door te brengen met mensen die je vrolijker maken.

Twee levensvisies
Het leven zit vol (on)aangename verassingen: van auto-ongelukken, regenbuien tot zelfs een gebroken hart. Maar je hebt verschillende manieren om hiermee om te gaan. Je kunt deze emoties omarmen en lessen uit trekken. Of je kunt angstig door het leven gaan. En als je net ontslagen werd, is het heel moeilijk om te lachen en verder te gaan. Maar je mag deze ingrijpende gebeurtenissen niet constant negatieve aandacht geven. Want zo kun je verbitterd raken.

Zo leer je gelukkig te zijn
Hoe pak je het dan wel aan? Vloek maar even en denk maar dit is echt rot. Maar blijf niet te lang bij de pakken zitten en trek er een les uit. Denk: hoe kan deze ervaring een beter mens van mij maken? Na een slechte werkervaring weet je tenslotte beter waar je dan wel op zoek naar bent in een job. En na een relatie vol drama en geruzie weet je beter welke partner wel bij je past.

© Thinkstock
BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/2651046/2016/03/18/Al-dat-geklaag-kan-de-nagel-aan-je-doodskist-zijn-en-zo-stop-je-ermee-.dhtml
Wie klaagt er al eens niet he. Over de collega het werk of gewoon iets wat gebeurd is in je dag. Klagen is zagen is jezelf pijn doen. Maar het kan opluchten als je niet blijft herhalen. En juist dat gebeurd met mensen die veel klagen. Het gaat steeds over een en hetzelfde. In klagen ga je eigenlijk een bepaald ongenoegen uiten, maar niet naar de persoon of de situatie waar je het echt zou tegen moeten doen. Je kan erop allerlei manieren mee omgaan. Je laat het zoals het is, je praat erover (je beklag doe) tegen iemand en je komt er niet op terug. Of wat heel leuk is maar niet makkelijk, je zet jezelf in een douche en je voelt in jezelf even zo verwerk je het probleem en je lost het probleem. Je gaat merken, mensen die veel klagen zich ook niet goed voelen. Psychisch voelen ze zich gebruikt maar eigenlijk doet men dat zichzelf aan.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

58% van Vlamingen doet er 1 uur over om in slaap te vallen

© Thinkstock.

En nog meer feiten over slaap lees je vandaag in de weekendeditie van Het Laatste Nieuws. In februari hielden we ons Groot Slaaponderzoek, een online enquête waar 15.528 lezers en surfers van Het Laatste Nieuws en Nina.be aan deelnamen. Op het eerste zicht slapen onze lezers goed: ze geven hun slaapkwaliteit een 6 op 10.

Over de enquête  

15.528 surfers van Het Laatste Nieuws vulden de online vragenlijst van 20 vragen in. Onder hen bevonden zich 2 keer meer vrouwen dan mannen en de leeftijdsgroep van 25 tot 44 jarigen was het meest vertegenwoordigd.

We slapen goed en lang

Onze slaapkwaliteit krijgt gemiddeld een 6 op 10. De meerderheid van de bevraagden slaapt 6 tot 8 uur per nacht, en dan vooral vrouwen. Mannen slapen vaker minder dan 6u. 1 op 3 valt al na tien minuten in slaap. De resultaten tonen ook aan dat de slaapkwaliteit afneemt met de leeftijd. Hoe jonger, hoe beter de slaap. Hier is geen opvallend verschil tussen mannen en vrouwen.

Mensen met kinderen zijn niet zo uitgerust als ze ’s ochtends opstaan (hoewel het verschil met mensen zonder kinderen niet zo groot is), al geven ze wél aan voldoende uren te slapen. De meerderheid van de mannen en vrouwen kruipt op een gemiddelde weekdag tussen 22u en 24u onder de wol. Het liefste slapen jullie in een donkere kamer met verse lakens. Om de twee weken verversen jullie het beddengoed gemiddeld (46%).

© thinkstock.

Geen hulpmiddelen nodig, wel opletten met ‘blauw licht’

Ook opvallend, zelfs als jullie slechter slapen, grijpen jullie niet massaal naar hulpmiddelen om beter te slapen. Geen kruidenthee, geen pillen. Voor het slapengaan tokkelen jullie nog vaak op je smartphone of tablet, vooral jongeren tussen 18 en 24 jaar kijken nog heel regelmatig op hun tablet of smartphone voor het slapen, vrouwen ook. Andere populaire activiteiten voor het slapengaan zijn TV-kijken, vrijen en lezen. Wat jullie ook uit je slaap zou kunnen houden is het feit dat 7 op 10 nog iets eet binnen de drie uur voor het slapengaan. Met het koffieverbruik valt het dan weer erg mee, gemiddeld zitten we aan 3 koppen per dag.

Rugproblemen

© thinkstock.

Meer dan de helft (53%) van de bevraagden heeft last van nek-of rugpijn bij het opstaan. Nochtans wisselen jullie op regelmatige basis van matras. 1 op 2 heeft een matras jonger dan 5 jaar.

Liever in pyjama dan naakt
Opvallend was dat meer dan de helft van de deelnemers aangaven een pyjama te dragen tijdens het slapen (54%). Hoewel de resultaten tonen dat een pyjama dragen geen invloed heeft op goed of slecht slapen, valt het wel op dat vrouwen eerder voor een pyjama of nachtkleed kiezen (64%), terwijl mannen liever in hun ondergoed slapen (of er voor opteren helemaal niets dragen: 21%). Slechts 11% van de vrouwen slaapt naakt.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/36422/Slaaponderzoek/article/detail/2651054/2016/03/19/58-van-Vlamingen-doet-er-1-uur-over-om-in-slaap-te-vallen.dhtml

Heel wat mensen hebben er moeilijkheden mee. Alleen doen ze dit zichzelf meestal aan. Teveel licht te lang tv kijken pc piekeren over iets dat in de dag gebeurd is en zelfs de nachtkleding kunnen hier in meespelen. Als men voor jezelf al eens zou bekijken of dit in je rijtje voorkomt dan kan je er iets aan doen. En zo kan het zijn dat je sneller in slaap kan vallen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Hoe vind je een nieuwe matras die ergonomisch bij je past?

Een goede matras is de eerste stap naar een gezond slaappatroon. Maar wat is een goed exemplaar en hoe weet je welke goed is voor jouw rug: hard, zacht, met verschillende comfortzones? Met een beetje voorbereiding doe je geen miskoop.

– Het beste ga je eerst eens even langs bij een erkende beddenspeciaalzaak in je buurt. Vergeet voor je bezoek zeker niet je huidige matras en bedbodem te meten in de breedte, hoogte en lengte. Meet ook je kamer op: kijk of het mogelijk is een groter bed aan te schaffen (want zeg nu zelf, een te klein bed is niet leuk).- Ga ook zeker even liggen op de matras in de winkel. Lijkt je dat een beetje vreemd? Vooral niet mee inzitten, want enkel zo kan je voelen of de matras goed ligt als jij jouw gewoonlijke slaaphouding aanneemt. Je zal trouwens geen vreemde blikken krijgen, want dit is doodnormaal. Schrik om in slaap te vallen? Ach, een micro dutje overdag kan nooit kwaad.- Als je dan op de matras ligt, zullen experts je aanraden om je hand onder je onderrug te houden. Kantel je bekken en kijk of er nog veel ruimte is tussen je onderrug en de matras. Is er teveel ruimte, dan is de matras waarschijnlijk te hard. Kijk dan of je goed kan draaien en keren zonder dat je het gevoel hebt dat je je moet bevrijden uit de matras. Dan is de matras te zacht.- Weetje: dé ideale matras is 40 cm breder dan je schouders en 20 cm langer dan je lengte. De bovenkant van de matras moet ook iets hoger liggen dan je knieholte: op die manier zal je geen rugpijn ondervinden bij het in- en uitstappen, of wanneer je je bed opmaakt.

– Wat het samen slapen betreft tot slot wordt er aangeraden om bij mogelijke hinder (je partner heeft liever een harde matras, of jij ligt te zweten terwijl je partner het heel erg koud heeft) te opteren voor 2 aparte bedden, en 2 aparte matrassen. Een pont d’amour (een verbindingstukje tussen de twee matrassen) kan de storende rand wegwerken zodat je toch gezellig samen kan slapen

Hoe zit het met jouw slaapgedrag? Test het via de Grote Bedtest, een initiatief van De Slaapraad, die via 20 snelle vragen peilt naar je slaapcomfort. Een groene wekker als resultaat betekent dat je slaapsysteem optimaal is (juij!), een rode wekker toont aan dat er werk aan de winkel is. Bovendien krijg je er nog een aantal persoonlijke tips bovenop!

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/36422/Slaaponderzoek/article/detail/2648496/2016/03/17/Hoe-vind-je-een-nieuwe-matras-die-ergonomisch-bij-je-past.dhtml

Een goede matras is een van de belangrijkste punten om een goede nachtrust te hebben. Ook is het gewenst om op geregelde tijdstippen je matras te draaien en grondig te stofzuigen. Men staat er niet bij stil maar als men lange tijd op de zelfde plaats ligt zal je dat ook gaan voelen. Daarom het draaien en omkeren van de matras. 
Natuurlijk als je een matras koopt mag je daar even gaan op liggen, en gaat men advies geven. Maar spijtig genoeg is eigenlijk dat moment van liggen te kort om zeker te zijn dat de matras goed is voor je. Nu het matras alleen is niet belangrijk een goed lattenboden is even nuttig. Spendeer hier dan ook iets meer aan uit dan je misschien zou willen. Het is toch voor lange tijd dat je erop moet liggen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: