Archive for 24 februari 2016


Populair en dappere Tibetaanse blogger tot drie jaar cel veroordeeld

De populaire Tibetaanse blogger Druklo, beter bekend onder zijn pseudoniem Shokjang, is tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld, nadat hij bijna een jaar geleden was ‘verdwenen’, aldus Tibetaanse bronnen in ballingschap.

shokjang.jpg

Druklo (pseudoniem: Shokjang) intellectueel, blogger en schrijver, staat bekend om zijn doordachte en tot nadenken stemmende artikelen over actuele kwesties van zorg, zoals het etnische beleid en herhuisvesting van nomaden. Er was een breed gedragen verbijstering toen hij op 19 maart (2015) door de veiligheidspolitie in Rebkong (Chinees: Tongren) werd aangehouden, waarbij talloze internet gebruikers hun hun ontzetting tot uitdrukking brachten.

Volgens de Tibet Times, Tibetaanse krant in ballingschap, en andere Tibetaanse bronnen, werd Shokjang tot drie jaar gevangenis veroordeeld in een rechtbank in Xining, de hoofdstad van de provincie Qinghai. Details van de aankalchten zijn niet bekend, hoewel één bron in ballingschap zei, dat hij er van uit ging dat het te maken had met ‘separatisme’.

Golog Jigme, een Tibetaanse monnik, leraar en voormalige politieke gevangene, die in 2014 naar ballingschap ontsnapte, zei: “Wij denken dat Druklo de uitspraak van de rechtbank heeft aangevochten, en gezegd heeft, dat hij niets tegen de Chinese Grondwet of tegen de Chinese wetten en regels heeft gedaan. Zoals zo vele Tibetaanse politieke gevangenen, is hij op grond van ongefundeerde aanklachten veroordeeld, als gevolg van machtsmisbruik door de Chinese autoriteiten van de Communistische Partij.” [1]

Naar aanleiding van de verdwijning van Shokjang schreef een van zijn vrienden, Jagda, in een blog getiteld ‘Mijn vriend is onschuldig. Breng hem terug!’: “Shokjang is een vooruitstrevend denkende persoon, die geen gevoel van bitterheid en antagonisme koestert ten opzichte van andere nationaliteiten, maar hij is iemand, die een zeldzame vorm van bewondering en liefde voor zijn volk en cultuur heeft behouden. Shokjang zoekt of streeft niet naar het doel van separatisme, maar hij is iemand wiens toewijding en inzet voor de waarheid en de werkelijkheid alle andere zorgen overstijgt. Shokjang heeft nooit een vlag van terreur en geweld gehesen. Hij behoort niet tot een groep of organisatie, noch verbergt hij enig wapen van verraad en bedrog.” [2]

Tsering Jampa, Executive Director van International Campaign for Tibet  in Europe (ICT Europe), zei: “Shokjang’s veroordeling is niets anders dan flagrante politieke vervolging door de Chinese autoriteiten en om deze reden dringt ICT aan op zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating.”

shokjang3.jpeg

Tashi Rabten (Theurang), een andere bekende schrijver van de jonge generatie, werd bij een eerdere gelegenheid in 2010 samen met Druklo vastgehouden. In een blog met de naam ‘In herinnering aan een vriend op een speciale dag’, ook vertaald door High Peaks Pure Earth, schreef hij: “Vandaag is het 6 april 2015, en precies vijf jaar geleden werden we  door de Chinese politie gearresteerd en achter de tralies gegooid. Die dag blijft een onvergetelijke dag in mijn leven, want ik overpeins en keer telkens weer terug naar die ervaring. Ondanks de omstandigheden is het noch een gevoel van vijandigheid of verontwaardiging, noch een gevoel van spijt en verlies, dat deze herinnering levend houdt. Die dag was de dag dat ik werd gecriminaliseerd, omdat ik een Tibetaan was, ook al heb ik me er nooit bij neergelegd dat ik een crimineel was en me zelf ook nooit zo beschouwd, en ik kijk terug op op die dag als een zwarte dag in mijn leven. Maar ik kan die dag niet vergeten om redenen, die ik niet in mijn woorden kan omschrijven.”

“Ik herinner me vandaag vijf jaar geleden, ik herinner me de dag levendig. Ik herinner me hoe mijn lange haar van mijn hoofd werd afgeschoren. Ik herinner me mijn trotse en energieke vriend. Shokjang is altijd geïnspireerd en enthousiast. Hij is iemand, die nooit terug schrikt van het uiten van zijn meningen, en wiens moed en verlangen naar vrijheid onwrikbaar is. Hij besteedt zijn tijd en intellect aan de strijd tegen de duisternis en onderdrukking. Wanneer een geest of stem als de zijne wordt gesmoord en het zwijgen opgelegd voor een moment of voor altijd, is het onfortuinlijke wolk van duisternis en onderdrukking, die een voorbode is van een schrikbewind in het land.” [3]

Shokjang was een zeldzaam stemgeluid over de kwestie van etnische beleid onder de Chinese intellectuelen. Hij schreef een zwaar beargumenteerde reactie op een stuk van de Chinese liberale geleerde Liu Junning, die een artikel “Heroverweging van het beleid van de regionale etnische autonomie in het licht van het Kunming Incident” had gepost. In zijn reactie schreef Shokjang: “Tibetanen wensen of streven er niet naar om conflicten en geweld tussen de nationaliteiten in China te creëren. Zij streven alleen naar een autonome Tibetaanse nationaliteit binnen China. Ik gok er op dat hetzelfde ook geldt voor de Oeigoeren. Dus de strategie van de vernietiging van de rechten van nationaliteiten is een bijzonder schadelijk en een ondoordachte maatregel. Integendeel, met het huidige model van de autonome nationaliteiten als basis, als een federaal systeem van autonoom beheer van provincies op basis van de beginselen van vrijheid en gelijkheid tot stand is gebracht, waarvan ik meen dat dit haalbaar is, zullen interne conflicten tussen etnische groepen eenvoudig oplossen en verdwijnen.” [4]

Shokjang vertaalde ook een ander artikel van Liu Junning in Tibetaans. Veel van Tibet’s jonge generatie van intellectuelen en schrijvers schrijven even gemakkelijk in Chinees als in het Tibetaans, en vaak zijn hun zorgen over de onrechtvaardigheid een afspiegeling van die van hun Chinese tegenhangers.

Aanscherping van de onderdrukking in Tibet, waaronder een nieuwe nadruk op ‘anti-terreur’ maatregelen, heeft voor Tibetanen een gevaarlijke politiek situatie gecreëerd voor het uiten van hun mening. Als gevolg betaalt een nieuwe generatie van Tibetanen met hun leven een hoge prijs voor het vreedzaam uiten van standpunten in een politiek klimaat, waarin bijna elke niet direct door de staat gesanctioneerde uiting van de Tibetaanse identiteit of cultuur, hoe mild ook, door de autoriteiten kan worden geherinterpreteerd als “separatistisch” en daarom “crimineel”. Definities van wat ‘criminele’ activiteiten zijn. is bewust ondoorzichtig, waardoor voor lagere ambtenaren en veiligheidspersoneel ruimte ontstaat om strenge sancties toe te passen. [5]

Voetnoten:

[1]. Golog Jigme heeft deze week vertegenwoordigers van de regering en parelement in Berlijn ontmoet: ICT-persbericht, 18 februari 2016, https://savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2016/februari-2016/voormalig-tibetaanse-politieke-gevangene-golog-jigme-ontmoet-vertegenwoordigers-duitse-regering-en-parlement/

[2] Translation door Palden Gyal voor High Peaks Pure Earth, http://highpeakspureearth.com/2015/my-friend-is-innocent-return-him-more-from-netizens-on-detained-writer-shokjang/

[3] http://highpeakspureearth.com/2015/tashi-rabten-remembers-detained-writer-shokjang/ Tashi Rabten, een bekende essayist, schrijver en redacteur van het verboden literaire tijdschrift ‘Eastern Snow Mountain’, zat vier jaar in de gevangenis voordat hij in maart 2014 werd vrijgelaten. In een op sociale media circulerende conversatie volgend op zijn vrijlating, schreef hij het volgende: http://www.tchrd.org/2015/03/i-was-criminalized-for-expressing-my-views-writer-tashi-rabten-in-a-recent-interview-a-year-after-release-from-prison/

– Bekijk ook: http://www.savetibet.org/the-teeth-of-the-storm-lack-of-freedom-of-expression-and-cultural-resilience-in-tibet/

[4] Translation door High Peaks Pure Earth, http://highpeakspureearth.com/2014/conflict-and-resolution-a-response-to-liu-junning-by-shokjang

[5] ICT report, http://www.savetibet.org/the-teeth-of-the-storm-lack-of-freedom-of-expression-and-cultural-resilience-in-tibet/

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2016/februari-2016/populair-en-dappere-tibetaanse-blogger-tot-drie-jaar-cel-veroordeeld/

En zo merk je dan weer op wat ze allemaal doen om het contact met andere te verhinderen. Bloggen mag nog niet. Praten is voor Tibetaanse beangstigend om te doen. Het zou maar eens opgevangen kunnen worden. De Chinese autoriteiten zijn daarvoor goed op hun hoede.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

WIJ ZIJN LEVENDE WEZENS WE DRAGEN ONZE FOUTEN MEE EN ONZE POSITIEVE DINGEN

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Man slaat vrouw / vrouw slaat man: partnergeweld van 2 kanten

De kranten staan vandaag bol over het (vermeende) partnergeweld van ex-minister en ex-KLM-baas Camiel Eurlings op zijn inmiddels ex….

Maar ook lezen we over een 21-jarige vrouw uit Enschede die is veroordeeld voor gruwelijke mishandeling van háár ex.

De man werd onder meer gegijzeld, in elkaar geslagen en naakt overgoten met heet water en bier. Het slachtoffer sprong ten einde raad uit het raam van de eerste verdieping en brak daarbij zijn benen en

Ook als slechts een van beiden over de streep gaat, zijn dat even vaak vrouwen……

Dat blijkt uit onderzoek van Emma Jaspaert van het Leuvens Instituut voor Criminologie, dat zij afgelopen zomer publiceerde.

In meer dan de helft van de gevallen wordt psychologisch geweld door beide partners gepleegd. “Bij koppels die fysiek partnergeweld rapporteerden, bleek dit bij ongeveer 30% door beiden te zijn gebeurd”, aldus Jaspaert.

Dit wordt volgens haar onderbelicht in onderzoek en wetenschap. De criminologe ontdekte dat het vooral de individuele karakteristieken van de dader zijn, die aanzetten tot geweld of niet.

Een belangrijke oorzaak is ontevredenheid in de relatie. Jaspaert adviseert hulpverleners dan ook om hier de nadruk op te leggen bij het aanpakken van dit probleem. Er moet derhalve aandacht worden besteed aan de onvervulde wensen om het partnergeweld te stoppen.

BRON: http://relatie.blog.nl/scheiden-lijden/2016/02/24/steeds-vaker-partnergeweld-van-twee-kanten

Als je aan partnergeweld denkt denk je gelijk man dader vrouw slachtoffer. Maar het is niet altijd zo. Ook komt partnergeweld voor op mannen, die het dan nog moeilijker hebben om het naar buiten te brengen. Niet alleen de angst voor de vrouw maar om uitgelachen te worden. Om niet geloofd te worden, ook gaat dit meestal om geestelijk geweld en in mindere maten om lichamelijk geweld. En als het dan om lichamelijk geweld gaat zal het ook bijna niet zichtbaar zijn voor derde. Partnergeweld lang beide kanten zou niet mogen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Depressie: herken de lichamelijke symptomen

depressieEen depressie wordt meestal geassocieerd met emotionele symptomen. Maar een depressie hangt ook samen met fysieke klachten. In feite lijden veel mensen met een depressie aan chronische pijn of kampen met andere lichamelijke klachten. Dokterdokter vertelt je alles over de lichamelijke klachten bij een depressie.

Veelvoorkomende klachten

  • Hoofdpijn; last van hoofdpijn komt over het algemeen vaak voor bij mensen met een depressie. Als je al last had van hoofdpijn of migraine, dan kun je hier meer last van hebben onder een depressie.
  • Pijn in de rug; als je al last had van pijn in je rug, kan deze pijn verergeren door een depressie. Sowieso kan een depressie de klachten van elke zwakke plek in je lichaam verergeren.
  • Spierpijn en gewrichtspijn; depressie kan elke vorm van chronische pijn verergeren.
  • Pijn op de borst; raadpleeg bij deze klacht gelijk een arts, het kan wijzen op serieuze hartproblemen. Maar een depressie kan bijdragen aan het ongemak dat samenhangt met pijn op de borst.
  • Problemen met de spijsvertering; je kan je misselijk voelen of last hebben van diarree. Chronische obstipatie kan ook een fysiek symptoom van een depressie zijn.
  • Uitputting en vermoeidheid; hoeveel je ook slaapt, je voelt je altijd moe of afgepeigerd. ‘’s Ochtends opstaan lijkt bijna een onmogelijke taak.
  • Slaapproblemen; veel depressiepatiënten kunnen niet meer goed slapen. Ze worden te vroeg wakker of komen ‘’s avonds niet in slaap. Andere patiënten slapen opvallend veel meer dan ze normaal doen.
  • Verandering van eetlust of gewicht; sommige mensen met een depressie verliezen hun eetlust en daarmee ook gewicht. Anderen gaan juist meer snacken en komen aan in gewicht.
  • Duizeligheid of licht in het hoofd

Over het hoofd zien

Omdat lichamelijke symptomen bij een depressie zich voordoen in veel vormen, zoeken veel depressieve mensen geen hulp. Ze weten niet dat hun lichamelijke klachten veroorzaakt kunnen worden door een depressie. Ook veel artsen kunnen deze symptomen over het hoofd zien.

Aanstellerij 

De lichamelijke klachten bij een depressie zitten niet “in je hoofd”, zoals veel mensen denken. Een depressie kan echte veranderingen in je lichaam veroorzaken. Zo kan het je spijsverteringsproces vertragen, wat op zijn beurt kan resulteren in maagproblemen.
Depressie zou gerelateerd zijn aan een verstoord evenwicht van bepaalde stoffen in je hersenen. Een paar van deze stoffen spelen een belangrijke rol in perceptie van pijn. Daarom denken veel deskundigen dat een depressie ervoor kan zorgen dat je pijn anders ervaart dan mensen zonder depressie.

Lichamelijke symptomen behandelen

In sommige gevallen zullen lichamelijke klachten weggaan bij het behandelen van je depressie door middel van therapie, medicijnen of een combinatie van beide. Maar vergeet niet je fysieke symptomen aan je arts te melden en ga er niet vanuit dat ze vanzelf over gaan. Soms hebben ze aanvullende behandeling nodig. Zo kan een arts tijdelijk een slaap- of  kalmeringsmiddel aanbevelen bij ernstige slapeloosheid. Bovendien gaan pijn en depressie hand in hand. Verlichting van pijn helpt daarom soms ook tegen depressie. Sommige antidepressiva zouden ook tegen chronische pijn helpen. Informeer hierover bij je arts.

BRON: http://www.dokterdokter.nl/gezond-leven/psyche/depressie-herken-de-lichamelijke-symptomen/

Al snel kan je van bepaalde het antwoord krijgen je stelt je te hard aan. Je durft niet te leven of uit de situatie te stappen. Daar heb je zeker geen boodschap aan, zeker niet als je al in een lichte vorm van een depressie verkeerd.
Luister naar je lichaam en probeer er met iemand over te praten die je begrijpt die niet gaat oordelen of veroordelen.
Ook is het zo als je naar een arts gaat probeer je probleem echt helder tegen hem/haar te vertellen zodat deze snel tot een besluit komt. Want als je oppervlakkig blijft kan deze wel eens een andere diagnose stellen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Mediteren op de wc

Managers die zich afvragen waarom hun werknemers zo vaak naar de wc gaan kunnen opgelucht ademhalen. De kans is groot dat ze daar mediteren. Uit een vandaag verschenen Nederlandse enquête onder 700 werknemers blijkt dat het toilet in de top drie staat van meest favoriete meditatieplekken. Mediteren op de wc dus…

mediteren op de wc

[Copyright foto: TanteTati via Pixabay]

Een andere plek waar werknemers graag mediteren is achter hun bureau. Meer dan de helft doet het echter stiekem omdat ze er niet over durven praten met hun leidinggevende. Het onderzoek is uitgevoerd door het Nederlandse Bridgeman opleidingsinstituut dat wereldwijd methoden in kaart brengt die bijdragen aan bewuster leven en werken.

Arbeidsrecht

“Meditatieplekken zouden een arbeidsrecht moeten worden”, pleit Robert Bridgeman, directeur van het instituut. “Net zoals dat geldt voor kolfruimtes”. Deze week presenteert hij zijn boek Rust, waarin hij nieuwe technieken uit de doeken doet waarmee mensen direct tot rust komen. Bridgeman reisde hiervoor de hele wereld over en ging in de leer bij boeddhistische meesters, indianenstammen en hersenwetenschappers aan de Stanford University.

Wereldwijde trend

De gemiddelde tijd die werknemers per dag op het werk mediteren is 20 minuten, zo blijkt uit het onderzoek. Werkdruk is de belangrijkste reden voor ontspanningsoefeningen. Voor bedrijven in de Verenigde Staten, Duitsland en Azië zijn mediterende werknemers al jaren een vertrouwd verschijnsel. Er is zelfs sprake van een wereldwijde trend onder multinationals zoals Google, Samsung en SAP die met wetenschappers ontwikkelde meditatieprogramma’s aanbieden onder werktijd.

Helder denken

Managers hoeven overigens niet te vrezen dat hun mediterende werknemers de organisatie tekortdoen. “Regelmatig mediteren kan juist zorgen voor minder stress en positievere gedachtestroom”, aldus Marieke van Vugt, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen naar de effecten van mindfulness op gedrag. “Mindfulnessoefeningen maken je bewuster van gedachtepatronen en kunnen ervoor zorgen dat je minder vast komt te zitten in negatieve gedachten en je positiever en helderder gaat denken. Voor werknemers binnen organisaties is dat natuurlijk niet onbelangrijk.”

Overgewaaid naar Nederland

Ook Nederlandse bedrijven sluiten aan bij de internationale meditatietrend op het werk. Automatiseringsbedrijf Ordina heeft al enkele jaren een speciale ruimte waar medewerkers wekelijks yoga volgen en in groepjes mediteren. “Vitaliteit en verminderen van stress is een belangrijk thema binnen ons bedrijf”, aldus initiatiefnemer en projectleider Albert Hoevelaken “We zien mindfulness als middel voor ontwikkeling van emotionele intelligentie. Het zorgt niet alleen voor stressreductie. Mensen leren beter naar elkaar luisteren, wat bijdraagt  aan creatieve samenwerking.”

Kleinste kamertje

Bridgeman is internationaal pionier op het gebied van mindfulness in het bedrijfsleven. Hij werd door het, binnen het Amerikaanse Google opgerichte, Search Inside Yourself Leiderschapsinstituut als enige Nederlander gecertificeerd om hun gerenommeerde programma te introduceren in Europa en Azië. Dit programma  helpt de emotionele intelligentie van medewerkers te vergroten en is ontwikkeld in samenwerking met wetenschappers van de Stanford University in San Francisco. Ook Nederlandse bedrijven kunnen nu dus profiteren van deze ontwikkeling, zodat werknemers niet langer hun toevlucht hoeven zoeken tot het kleinste kamertje op kantoor.

BRON: http://spiritualiteit.blog.nl/onderwerpen/mediteren/2016/02/24/mediteren-op-de-wc

Het kleine kamertje ooo zo lekker om je daar even op terug te trekken. Niet alleen voor alles uit je lichaam te laten stromen maar ook om even een boekje te lezen of gewoon even de rust te vinden. Zelf geef ik de raad aan mensen als ze in een bepaalde situatie komen te zitten, het eerst wat je kan doen om je uit die situatie te halen is om het wc even op te zoeken. Dat kan helpen om de situatie een hele andere wending te geven, als je terug komt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Hoe lichte depressies genezen zonder geneesmiddelen?

Hoe lichte depressies genezen zonder geneesmiddelen?Hoewel geneesmiddelen hun nut al bewezen hebben in geval van echte depressies, kunnen depressieve toestanden, tijdelijke zwaarmoedigheid en andere inzinkingen in vele gevallen aangepakt en verbeterd worden via natuurlijke alternatieven.

Depressies en geneesmiddelen
Het is duidelijk dat een depressie een echte ziekte is die een medische behandeling vereist. Niet-medische alternatieven zijn bestemd voor lichte depressies of depressieve toestanden. Wanneer dit het geval is, kunt u met een van de volgende strategieën uw goed humeur proberen terug te vinden.

Omega 3 tegen depressies

Omega 3-vetzuren zijn welbekend omdat ze een beschermende werking hebben tegen cardiovasculaire ziekten. Ze spelen eveneens een positieve rol in de strijd tegen angst, stress en depressies. Dus, als u geconfronteerd wordt met een depressie, kunt u al beginnen met de aanvoer van omega 3 te verhogen. U kunt uw visconsumptie verhogen (minstens driemaal per week) of de aanvoer aanvullen met een omega 3-kuur in de vorm van capsules.
Let wel goed op de dosering, in het bijzonder als u antistollingsmiddelen neemt (omega 3-vetzuren houden het bloed vloeibaar) of als u zwanger bent. Is dat het geval, dan doet u er goed aan uw arts de juiste dosering te laten bepalen.

Depressies en luminotherapie

Als de gedachte aan de winter al volstaat om u in een depressie te storten, als u met angst vaststelt dat de dagen korter worden, dan kan luminotherapie voor u zeer waardevol zijn. Dagelijkse blootstelling aan het daglicht (via een luminotherapielamp) kan u helpen om het leven rooskleuriger in te zien door uw afscheiding van melatonine te reguleren. Melatonine is een hersenhormoon dat een rol speelt bij het reguleren van het humeur en van het waak- en slaapritme. De behandeling kan bestaan uit een dagelijkse blootstelling van 20 minuten (’s morgens) aan een lamp van 10.000 lux.

Sint-janskruid, een natuurlijk antidepressivum

Het actieve bestanddeel van sint-janskruid (hyperforine) wordt officieel aanbevolen als behandeling voor een occasionele depressieve toestand bij een volwassene. In dit geval heeft sint-janskruid zijn doeltreffendheid allang bewezen. Volgens sommige onderzoeken, zou het zelfs even doeltreffend zijn als een antidepressivum.
Toch moet men opletten omdat de combinatie van sint-janskruid met een aantal actieve bestanddelen voor problemen kan zorgen. Zo kan sint-janskruid bijvoorbeeld de werking van een hele reeks geneesmiddelen verminderen. Dat is onder meer het geval met de anticonceptiepil, antistollingsmiddelen, anti-epileptica en sommige antidepressiva. U doet er dus goed aan uw arts te raadplegen voordat u sint-janskruid gebruikt.

Sport

Als u vaak op de rand van een inzinking balanceert, moet u zeker regelmatig aan sport gaan doen. Fysieke activiteit helpt om te strijden tegen de psychische en fysieke symptomen. Sport draagt zo bij tot het reguleren van het humeur en tot een vermindering van de angst en de stress.
In de praktijk moet men dagelijks bewegen. Nog beter: word lid van een club of neem deel aan groepsactiviteiten. Doet u dat liever niet, dan moet u thuis op regelmatige basis allerlei fysieke oefeningen doen. Vergeet niet dat fysieke activiteit voor ontspanning zorgt en bovendien goed is voor het zelfvertrouwen…

BRON: http://www.e-gezondheid.be/hoe-lichte-depressies-genezen-zonder-geneesmiddelen/actueel/774

Je hoeft zeker niet snel naar medicatie te grijpen. Eerst en vooral de oorzaak gaan zoeken een depressie komt er niet zomaar. Het meeste komt het de emoties of opgekropte gevoelens die je niet kan uiten. Je wordt moe neerslachtig geen zin voor iets. De oorzaak belangrijk, dan lekker buiten zijn of sporten. Dan zijn er heel wat natuurlijke middelen die helpen, snuiven van eucalyptus met lavendel. Kruiden die je kunnen helpen je voeding aanpassen. Minder zout en suiker. En dan voornamelijk suiker.
Leer ook te ontspannen, kan je dat niet alleen zoek dan een groep om te mediteren, yoga te beoefenen of gewoon met zijn alle de rust opzoeken.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Van deze 5 dingen hebben we vaak spijt op ons sterfbed

© thinkstock.

Je levenseinde of dat van een dierbare zien naderen, gaat vaak gepaard met momenten van zelfreflectie. Waar zijn we tevreden over als we terugkijken op ons leven, maar ook: wat hadden we anders willen doen? Van deze 5 dingen hebben mensen het vaakst spijt als hun leven er (bijna) opzit. Lees en leer, zodat op jouw begrafenis een welgemeende “Je ne regrette rien” van Edith Piaf kan weerklinken.

© kos

Raar maar waar: sterven is misschien wel één van de meest constructieve dingen in ons leven. Hoe luguber je het ook vindt om over je eigen dood na te denken, je bewust zijn van de eindigheid van je bestaan kan je levenskwaliteit verbeteren. Zo stonden de oude Grieken elke dag stil bij hun dood, en de Tolteken gebruikten de dood als “brandstof om te leven en lief te hebben”. De constante herinnering aan de dood zorgde ervoor dat ze stoutmoediger, minder angstig en vriendelijker in het leven stonden. En als zij dat konden, dan kunnen wij dat ook.

Het goede nieuws aan de dood

Het merendeel van onze dagen leven we alsof we nog wel een tijdje zullen meedraaien. We blijven steken in jobs die ons niet bevredigen, een relatie die ons niet gelukkig maakt, of we plannen om “ooit” een verre reis te maken. We vergeten mensen te zeggen hoe graag we ze zien, en vertellen zelf niet onze diepste gevoelens, uit angst om bekritiseerd te worden.

Een ingrijpend moment, zoals de dood van een geliefde of je eigen leven dat aan een zijden draadje hangt, kan dan een keerpunt betekenen. Omdat het jammer is dat we moeten wachten op zo’n droeve gebeurtenis voor wat levenswijsheid, geven wij nu al een kleine portie mee. Dit onder vorm van de “The Top Five Regrets of the Dying”, gebaseerd op het gelijknamige boek van Bronnie Ware. Zij werkte jaren op palliatieve zorgen, waar ze de laatste gesprekken met patiënten voerde.

1. Keuzes

“Ik wou dat ik de moed had gehad om mijn eigen leven te leiden. Niet dat wat anderen van mij verwachten.”

“Hier hebben mensen het vaakst spijt van,” schrijft Ware in haar boek. “Wanneer mensen beginnen beseffen dat hun leven op zijn einde loopt en ze erop terugkijken, zien ze duidelijk hoeveel dromen ze niet hebben verwezenlijkt. Dat komt dan omdat ze zelf bepaalde keuzes hebben gemaakt, of net niet hebben gemaakt.”

2. Werk

“Ik wou dat ik minder hard gewerkt had.”

“Bijna alle mensen die ik de laatste zorgen toediende, hadden er heel veel spijt van dat ze zoveel tijd van hun leven hadden doorgebracht op het werk,” schrijft Ware.

3. Gevoelens

“Ik wou dat ik de moed had gehad om mijn gevoelens uit te drukken.”

“Veel mensen onderdrukken hun gevoelens om anderen niet voor het hoofd te stoten,” schrijft Ware. “Dat resulteert dan in een middelmatig leven, waarin ze nooit helemaal de persoon zijn geworden die ze hadden kunnen zijn. Er zijn ook mensen die hier heel verbitterd door raken op het einde van hun leven, en net daardoor ziek worden.”

4. Vriendschap

“Ik wou dat ik contact had gehouden met mijn vrienden.”

“Heel vaak beseffen mensen op het einde van hun leven pas hoe waardevol hun vriendschappen zijn. Velen gaan zo op in hun eigen leven dat ze vriendschappen door hun vingers laten glippen doorheen de jaren. Er zijn dan ook veel mensen die spijt hebben dat ze te weinig moeite en tijd in vrienden hebben gestoken, terwijl die dat wel verdienden.”

5. Geluk

“Ik wou dat ik mezelf gelukkiger had laten zijn.”

“Deze komt verbazend vaak voor. Velen beseffen niet tot op het einde van hun dagen dat gelukkig zijn een keuze is. Ze blijven steken in oude patronen en gewoonten. Ze raken gevangen in hun  ‘comfortzone’, en maken zichzelf wijs dat ze gelukkig zijn, omdat verandering hen angst inboezemt.”

Een vragenlijstje om het beter te doen

Confronterend, deze vijf dingen? Het is nog niet te laat om er iets aan te doen. Begin een conversatie met je oudere, slimmere zelf, en stel jezelf deze vragen.

– Wat wil ik écht? (maar echt: écht?)
– Wat houdt me tegen?
– Voor welke daad – gesteld dat ik ze nu zou durven – zou ik echt trots zijn op mezelf?
– Op welk stukje van mezelf moet ik fier zijn en er trouw aan blijven?
– Wat maakt me echt gelukkig en krijg ik het gevoel dat ik leef?
– Hoe kan ik van geluk mijn eerste prioriteit maken?

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/2626712/2016/02/24/Van-deze-5-dingen-hebben-we-vaak-spijt-op-ons-sterfbed.dhtml

Spijt hebben op je sterfbed mmm. Dan zijn het mensen die niet echt hun ware ik getoond hebben, en die in het leven niet echt keuzes hebben kunnen maken. En dan zie je perfect dat heel wat te maken heeft met gevoelens tonen met zichzelf te laten zien in het leven.
Dat laat dan weer goed zien dat heel wat mensen maar mee lopen met de stroom en met een masker leven.
Ik mag nog lang leven, maar op mijn sterfbed zal ik zeker nergens spijt van hebben.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Voor het eerst getest op vrouwen: vaginale ring die beschermt tegen hiv

Een hoopgevende doorbraak in het onderzoek naar hiv-preventie. Proeven op vrouwen met een vaginale ring die niet alleen tegen zwangerschap beschermt, maar ook het hiv-virus tegenhoudt, zijn op veelbelovende resultaten uitgedraaid. Het idee circuleerde al langer in de medische wereld, maar dit voorbehoedmiddel werd nu pas voor het eerst op mensen getest.

Met deze ring krijgt de vrouw volledig de controle over de keuze voor een voorbehoedmiddel, dat ook tegen hiv beschermt

 

Een vaginale ring die preventieve hiv-medicatie afscheidt, heeft ongeveer een kwart van de hiv-infecties afgeblokt in proeven bij 2.600 vrouwen in Sub-Sahara-Afrika. Volgens de onderzoekers is dit de eerste studie die een anticonceptiemiddel aanreikt om hiv over een langere tijdsperiode tegen te houden, in plaats van situatiegebonden zoals bij condoomgebruik. De ring was al langer in de maak, maar nu pas werden de eerste testen op mensen uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.

Minder efficiënt voor jonge vrouwen

Hoewel de studieresultaten hoopgevend zijn, blijkt de vaginale ring nog niet 100% succesvol. De kans op verspreiding van het hiv-virus verkleinde met 27% bij de groep die de ring uitprobeerde, in vergelijking met de placebo-groep. Maar de onderzoekers ontdekten dat de efficiëntie sterk wordt beïnvloed door de leeftijd van de gebruiksters. Bij vrouwen van 25 jaar en ouder bedroeg het slaagpercentage 61%, terwijl dit bij vrouwen onder de 25 jaar drastisch zakte naar 10%. De wetenschappers hebben 2 potentiële verklaringen voor dit verschil. Een eerste hypothese luidt dat de geslachtsorganen van jongere vrouwen gevoeliger zijn voor infecties. Een andere mogelijke verklaring zoeken ze in de nonchalantie van jongere vrouwen, die de instructies om de ring elke vier weken te vervangen mogelijk iets minder strikt hebben opgevolgd.

Vrouw krijgt touwtjes in handen

Ondanks de inefficiënte werking bij jongere vrouwen, blijven deze resultaten veelbelovend. Het voordeel van dit voorbehoedmiddel is dat de vrouw volledig de controle krijgt over de keuze voor een anticonceptiemethode die ook tegen hiv beschermt, in het geval dat een partner een condoom weigert. De ring zal daarnaast niet duur zijn (5 dollar, wordt geschat), heeft een diameter van zo’n 6 centimer en is 4 weken te gebruiken. Nu de eerste testen op mensen achter de rug zijn, plant het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infection Diseases om in maart een expertenpanel samen te stellen dat dit onderzoek zal voortzetten. De bedoeling is dan om de vaginale ring nog efficiënter te maken, ook voor jongere vrouwen.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/63/Aids/article/detail/2625950/2016/02/23/Voor-het-eerst-getest-op-vrouwen-vaginale-ring-die-beschermt-tegen-hiv.dhtml

Zal niet snel schrijven over HIV. Maar als dit hiv zou verhinderen dan is er wel een doorbraak.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

ALOYA IDEAS

Ideas, opinion, tips, advice, inspiration, and motivation of daily life

Jet van Tessel

ter lering en vermaak.

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

Cherie White

Author and Anti-Bullying Advocate

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

%d bloggers liken dit: