Archive for 8 februari 2016


Dringend orde op zaken nodig in zonnebankcentra

Columnist
Jan Schils
Jan Schils
De discussie of zonnebanken al dan niet schadelijk zijn voor de gezondheid, is zo oud als het bestaan ervan zelf. De meningsverschillen zijn groot en lijken door de commerciële belangen wel onoverbrugbaar. Nu blijkt dat in 2015 slechts 3 procent van de zonnebankcentra volledig in orde was, is het volgens SenNet columnist Jan Schils hoog tijd dat de politiek orde op zaken stelt en de consument beter gaat beschermen.

Twee partijen

Aan de ene kant van de discussie staan de fabrikanten, de uitbaters van zonnebankcentra en soms ook (al dan niet ter zake competente) wetenschappers die, in ruil voor een steekpenning, wel eens de gezondheidsrisico’s durven te relativeren.

Aan de andere kant staat een heel leger van wetenschappers, artsen, gezondheids- en consumentenorganisaties paraat, dat van oordeel is dat de gevaren voor de gezondheid zo groot zijn, dat zonnebanken het best zo min mogelijk gebruikt of onmiddellijk gesloten zouden moeten worden.

Falende overheid

/117/Schils/slecht.png

Tussen deze strijdende partijen in staat een pijnlijk falende overheid, meent SenNet columnist Jan Schils. De overheid moet nagaan of de naar schatting 4000 zonnebankcentra in ons land zich houden aan de wettelijke regels voor de sector. De federale minister van Consumentenzaken, Kris Peeters, is op dat vlak de politiek verantwoordelijke. Uit controles van de FOD Economie is nu gebleken dat de zonnebankcentra de regels niet bepaald strikt toepassen.

Het is niet aan ons om in deze moeilijke, beladen en omstreden kwestie partij te kiezen. Wel is het dringend nodig dat de politiek, en met name de verantwoordelijke minister, orde op zaken gaat stellen in de zonnebanksector en de consumenten beter gaat beschermen. Daarbij horen meer en doorgedreven controles, sancties zoals de sluiting van zonnebankcentra die de wettelijke regels al jaren ongestraft aan hun laars blijven lappen en een verbod op misleidende of foutieve informatie en reclame. Het geld dat daarvoor nodig is kan minstens voor een deel bij de sector zelf worden gehaald, op voorwaarde dat die extra kosten niet (opnieuw) op de consument worden verhaald.

Slechts 2 van de 65 gecontroleerde zonnebankcentra was in 2015 volledig in ordeIn 2015 bleken slechts 2 van de 65 gecontroleerde zonnebankcentra – ofwel slechts 3 procent (!) – zich volledig aan de regels te hebben gehouden. In totaal werden 365 ernstige inbreuken op de regels vastgesteld, ofwel vijf per zonnebankcentrum. Drie jaar geleden hield zich nog 7,5 procent van de toen nog 134 gecontroleerde centra (dubbel zoveel als in 2015) volledig aan de regelgeving. De overheid geeft aarzelend toe, dat het aantal controles drastisch is gedaald, waardoor ook de pakkans erg klein is. Ze beroept zich gemakshalve op budgettaire problemen, een excuus dat ze ook elders frequent inroept. Organisaties als Test-Aankoop en Stichting tegen Kanker wijzen er echter op dat de behandeling van huidkankerpatiënten vele malen duurder is dan het povere aantal controles dat de laatste jaren dus ook nog eens is gedaald blijkt te zijn.

Even gevaarlijk als tabak

/117/Schils/cigarettes-83571_960_720.jpg

Volgens de Stichting tegen Kanker is een zonnebank minstens even gevaarlijk als tabak, waartegen de overheid wel optreedt. Wie onder een zonnebank plaatsneemt, stelt zich bloot aan uv A- en uv B-stralen. Aanvankelijk werd aangenomen dat de uv B-stralen schadelijker waren dan de uv A-stralen. Maar recent onderzoek heeft volgens de Stichting tegen Kanker aangetoond dat beiden even schadelijk zijn. Zodra er namelijk sprake is van uv-licht, zou het kankerverwekkend zijn. De hoeveelheid uv-stralen die de huid aankan, hangt af van het huidtype. Mensen met een hele bleke huid zouden het beste niet naar een zonnebankcentrum gaan.

‘Gunstige effecten’

Sommige voorstanders van zonnebanken beweren dat het vooral politici zijn die ten onrechte onderzoeken naar dit fenomeen aangrijpen om het zonnen onder een zonnebank te demoniseren. Waarop deze bewering rust, is ons een raadsel. De afkeer tegen zonnebanken is zeker niet beperkt tot politici.

De voorstanders zijn van mening dat het gevaar van zonnebanken niet moet worden overdreven. De onderzoeken waarop volgens hen bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zich baseert, zouden namelijk aantonen dat zonnen in de buitenlucht dezelfde schadelijke gevolgen kan hebben als zonnen onder de zonnebank. Ook wijzen de voorstanders erop dat een mens ‘uv-straling nodig heeft om gezond te blijven en om weerstand op te bouwen tegen verschillende vormen van kanker’. Ze komen zelfs met een hele reeks positieve effecten van de zonnebank op de gezondheid aandragen. Zo zouden de doorbloeding van huid en spieren worden bevorderd en verschillende klierfuncties aanzienlijk worden verbeterd. De warmte zou een rustgevende invloed op lichaam en geest bieden en daardoor zou men minder vatbaar zijn voor virussen en andere ziekteverwekkers.

Ons lichaam heeft zonlicht nodig om vitamine D aan te maken. Maar wie veel binnenshuis vertoeft of als er een lange tijd weinig zonlicht is, kan zich volgens de voorstanders ook behelpen door … onder de zonnebank te gaan liggen. Vitamine D houdt je botten sterk, verkleint de kans op borstkanker, prostaatkanker, multiple sclerose, psoriasisachtige aandoeningen en depressies: het is dus duidelijk belangrijk voor je lichaam. Maar als je onvoldoende aanmaakt, kan je even goed even bij de apotheker aankloppen. Kost je een heel pak minder dan een zonnebank …

Vals gevoel van veiligheid

Febelsol wekt de indruk dat risicoloos zonnebankgebruik mogelijk is en dat zorgt voor een vals gevoel van veiligheidIn kringen van de tegenstanders van zonnebanken wordt heftig gereageerd op deze beweringen. Daarbij wordt Febelsol, de ledenorganisatie van zonnebankuitbaters, zwaar onder vuur genomen door Kom op tegen Kanker en Test-Aankoop in een recent artikel in de krant De Standaard. Febelsol wil af van het kwalijke imago van de zonnebanken en reikt daarom leden die een gedragscode ondertekenen en hun lidgeld betalen een kwaliteitslabel uit. Maar volgens de genoemde organisaties wordt dat label aan de consument gepresenteerd als een garantie op veilig en verantwoord zonnen. Daardoor wordt de indruk gewekt dat zonnebankgebruik zonder gezondheidsrisico’s mogelijk is en ontstaat er een vals gevoel van veiligheid, menen beide organisaties. Bovendien speelt de sector op die manier tegelijk rechter en partij en dat kan natuurlijk niet. De positieve effecten van zonnebanken op de gezondheid, waarmee Febelsol op zijn website uitpakt, noemen beide organisaties ‘misleidend’. Daarvoor bestaat volgens hen geen enkel wetenschappelijk bewijs, terwijl aan de risico’s nauwelijks aandacht zou worden besteed op de website.

De Block houdt zonnebanken de hand boven het hoofd

/117/Schils/zon.jpg

Vorig jaar in maart stelde Kamerlid Yoleen Van Camp vragen aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block naar aanleiding van een discussie in de media over het al dan niet verbieden van zonnebankcentra. Van Camp wees de minister erop dat volgens de Stichting tegen Kanker de wetenschappelijke bewijzen dat zonnebankgebruik kankerverwekkend is ‘overweldigend’ zijn. Ook wees zij de minister op het feit dat de Belgen bij de koplopers behoren in Europa wat betreft het zonnebankgebruik, terwijl tegelijkertijd de bindende regels daaromtrent niet of nauwelijks worden nageleefd.

Van Camp: ‘De straling van een zonnebank komt overeen met een uv-index van 12. Die straling is zo hevig als zonnestralen rond het middaguur in zuiderse landen. Daar waarschuwt men de bevolking om bij die waarden beschutting te zoeken.’ De oproep van de Stichting tegen Kanker is gericht tegen het professionele gebruik van zonnebanken en niet tegen thuisgebruik. Ook het medisch gebruik wil men zeker niet viseren, al is het maar omdat de stralingsniveaus daarbij vaak lager liggen, aldus Van Camp. De zonnebankcentra gaan niet akkoord met de uitlatingen van de Stichting tegen Kanker. Volgens hen is het overgrote deel van de gevallen van huidkanker te wijten aan de blootstelling aan de zon en niet de zonnebanken.

Meer concreet stelde van Camp de minister de twee volgende vragen:

  1. Beschikt u over cijfers waaruit blijkt dat de zonnebankcentra verantwoordelijk zijn voor een bepaald deel van de gevallen van huidkanker?
  2. Overweegt u stappen te ondernemen tegen deze centra, bijvoorbeeld een verscherping van de criteria? Of zelfs het verbieden van deze centra? Bent u van plan de Stichting tegen Kanker te volgen in haar eis?

Minister De Block antwoordde dat ‘wat de Stichting tegen Kanker zegt, ongetwijfeld heel goed bedoeld was, maar de informatie beschikbaar op het kankerregister geeft geen aanleiding om een oorzakelijk verband te leggen tussen kanker en de eventuele risicofactoren, zoals het gebruik van zonnebanken’.

Volgens de minister worden risicofactoren niet apart geregistreerd in de standaarddataset: ‘Het is, met andere woorden, niet mogelijk een inschatting te geven van het aantal huidtumoren ten gevolge van zonnebankgebruik. Men weet wel dat het aantal uur dat de huid wordt blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht, verband houdt met het ontwikkelen van huidkanker. Men kan echter geen onderscheid maken tussen kankers als gevolg van bijvoorbeeld zonnebankgebruik, het onbeschermd rondlopen in de zomer of zonnen op reis.’

De Block zegt ‘natuurlijk wel de gevaren van te veel blootstelling van de huid aan straling, hetzij door zonnebanken hetzij door de zon, te beseffen’.

Column Jan Schils
Week- en dagbladjournalist Jan Schils bericht en duidt al 30 jaar de Europese en Belgische economie en financiën. Onder meer voor transport, energie en milieu.
BRON: http://www.seniorennet.be/Magazine/artikel/117/dringend-orde-op-zaken-nodig-in-zonnebankcentra
Als je toch een bezoek brengt aan een zonnebankcentrum wees dan verstandig en overschrijd zelf de minuten niet en voor je erop gaat liggen kuis ze goed af. Meestal staat er wel een product en is papier aanwezig. Ben je dan nog niet zeker kan je altijd zelf iets van thuis mee brengen dat desinfecteert. Bedek altijd je ogen of sluit ze, maar bedekken is nog altijd beter, en ga er zeker niet naakt onderliggen. Dit allemaal voor je eigen gezondheid. Heel wat centra’s zijn niet in orde of comfrom de wet maar speel dan zelf als wetgever voor je eigen goed. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Je bent verkeerd, en 4 andere dodelijke zinnen

Life Coach
Wim Annerel
Wim Annerel
Bliksemende ogen kan je verwachten als je iets verkeerd zegt. Toch is het vaak niet wat je zegt dat aanstoot geeft, maar wel wat de ander hoort. Bepaalde uitspraken doen namelijk het zelfvertrouwen van je gesprekspartner kelderen, waardoor hij of zij al snel iets helemaal anders begrijpt. Dit zijn de 5 dingen die je volgens SenNet life coach Wim Annerel maar beter nooit tegen iemand zegt.

De 5 dingen die je beter niet tegen iemand zegt

De volgende 5 zinnen zou je dodelijke zinnen kunnen noemen. Door ze uit te spreken, maak je je niet bepaald populair bij je gesprekspartner. Bovendien geven ze een flinke deuk in zijn of haar zelfvertrouwen, wat uiteindelijk nefast kan zijn voor je relatie met die bepaalde vriend, collega of dat familielid. Je beseft echter vaak zelf niet eens hoe verkeerd de volgende uitspraken overkomen bij iemand anders. Daarom zet ik die 5 dodelijke zinnen even op een rijtje.

1. ‘Het kan me niet schelen.’

/117/geluk/care.jpg

Wat de ander hoort: ‘Laat me met rust. Ik heb betere dingen te doen dan naar jou te luisteren.

Wat je beter doet: Leg uit waarom je meer wil horen, en waarom nu niet het beste moment is voor jou. Iedereen doet ertoe. Als iemand jou niets kan schelen dan ontken je het bestaan van die ander. Maar als mensen belangrijk voor je zijn, dan zal jij dat ook voor hen zijn.

2. ‘Jij kan dat niet.’

Wat de ander hoort: ‘Hoe je ook probeert, het gaat je niet lukken. Dus waarom zelfs nog proberen?’

Natuurlijk wil je je vrienden behoeden voor mislukking en tegenslag, maar hoe kan jij beoordelen wat goed is voor iemand anders? En wat als mislukken nu eens de beste manier was om te groeien? Een goed oordeel komt vaak voort uit ervaring, maar ervaring komt vaak voort uit een slecht oordeel.

Wat je beter doet: Moedig mensen aan die ervoor kiezen om een uitdaging aan te gaan.

/117/geluk/fout.jpg

3. ‘Je bent verkeerd.’

Wat de ander hoort: ‘Je bent dom. Je weet niets. Je bent waardeloos.’

Wat je beter doet: Verkies tactvollere uitdrukkingen zoals ‘Ik zou eerder denken dat …’, ‘Wat ik ervan begrijp is dat …’ Stel vragen om zeker te zijn dat jij en je gesprekspartner vanuit dezelfde veronderstellingen vertrekken.

4. ‘Ik heb het je nog zo gezegd.’

Wat de ander hoort: ‘Je hebt niet naar mij geluisterd, dus is het allemaal jouw fout. Ik ben zoveel beter dan jij.’

Gedane zaken nemen geen keer. Het is nutteloos om erop terug te komen, zeker als de ander je hulp meer dan ooit nodig heeft. Zet geen streepjes van hoeveel keer jij gelijk had, en hoeveel keer de ander.

Wat je beter doet: Help de ander, en maak het niet nog erger door hem of haar te beschuldigen.

5. ‘Altijd, nooit

/117/geluk/bull.png

Zinnen met de woorden ‘altijd, nooit, overal, nergens, niemand, of iedereen’ houden geen rekening met nuances en uitzonderingen. Deze generalisaties werken vaak als een rode lap op een stier in een conversatie. Hoe voel je je zelf als iemand een van de volgende dingen tegen je zegt?

‘Jij doet nooit wat ik je vraag.’
‘Ik moet altijd alles twee keer zeggen.’
‘Je bent altijd …’
‘Jij bent nooit …’

Wat je beter doet: Nuanceer wat je zegt. Houd je aan de (recente) feiten en verwoord ze op een niet-verwijtende manier.

 

/117/geluk/speech-1027384_960_720.jpg

Effectief communiceren is een van de waardevolste vaardigheden om onder de knie te krijgen. Want communiceren doen we in elke situatie, op het werk en in de privésfeer.

Slecht communiceren kan desastreuze gevolgen hebben: tijdverlies, gekwetste gevoelens, misverstanden, onproductieve vergaderingen, ondoeltreffend teamwerk en stukgelopen relaties.

Ben jij je bewust van de enorme impact die je woorden elke dag hebben op je relaties? Deel gerust je ervaringen onder dit artikel. Zo inspireer je ook anderen.

Als life coach helpt Wim Annerel actieve vrouwen en mannen om het maximum uit hun leven en werk te halen, zodat ze hun volledige potentieel als mens ontwikkelen. Wim is auteur van het boek ‘Meer tijd in 12 stappen’. Op de website van de life coach www.wimannerel.be vind je nog heel wat inzichten en tips om meer uit je  leven te halen.
BRON: http://www.seniorennet.be/Magazine/artikel/117/je-bent-verkeerd-en-4-andere-dodelijke-zinnen#
Zinnen woorden ze kunnen hard overkomen of aankomen. Meestal zijn dat ook korte krachtige zinnen of woorden die heel pijnlijk kunnen zijn, als je er geen uitleg bij geeft. 
LAAT ME TOCH. Is eigenlijk zo eentje die we allemaal wel eens gebruikt hebben in de negatieve zin en in de positieve. Als je zoiets hoort dan komt dat heel pijnlijk over. Maar als je dit zegt en je geeft aan voor wat je leven even me rust gelaten wilt worden zal de ander daar meer respect voor tonen. Ook is het zo bij deze zinnen die je liever niet zegt speelt lichaamstaal ook nog eens mee. Laat me toch gewoon zeggen, of het roepen, of nog eens met je armen gaan zwaaien en een boze blik richten is helemaal dodelijk zonder uitleg. Er kan zelfs ruzie door ontstaan. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Heb jij wel écht een gevoelige huid?

© thinkstock.

Hoewel we niet te klagen hebben wat de temperaturen van de afgelopen dagen betreft, kunnen de wind en regen er wel voor zorgen dat je huid stilaan winterkuren krijgt. Trekkerig, droog, rode wangen, alle tekenen wijzen op een gevoelige huid. Maar is dat wel echt het geval?

Stefanie Conzelmann © Eucerin.

Maar liefst 62 procent van de vrouwen meent last te hebben van een gevoelige huid. Maar “dé gevoelige huid bestaat niet,” haalt Stefanie Conzelmann, head of research bij Beiersdorf (u wellicht beter bekend van Nivea en Eucerin) die stelling onderuit. “Niemand heeft van zichzelf een gevoelige huid,” legt ze uit. “Een gevoelige huid wordt gecreëerd, of dat nu door je levensstijl, een allergie of externe factoren is.” Het goede nieuws: mits de juiste behandeling zou je huid na verloop van tijd weer normaal moeten zijn.

Drie types

In feite zijn er drie redenen waardoor onze huid doorgaans gevoelig wordt. De kunst is om uit te zoeken waar de irritatie vandaan komt, en dan een plan van aanpak op te stellen. We onderscheiden de volgende drie types:

* een slechte barrièrefunctie van de huid, waardoor die veel gevoeliger is voor allerlei factoren

* een huid die intolerant is, bijvoorbeeld na het uitvoeren van bepaalde cosmetische behandelingen of door veelvuldig douchen, en daardoor reageert op externe factoren, zoals de weersomstandigheden, vervuiling, stress, …

* een allergische huid die extreem reageert op bepaalde stoffen

En nu?

Ben je erachter waar jouw gevoelige huid vandaan komt? Dan is het tijd om een strijdplan op te stellen. Ben je allergisch voor een bepaald ingrediënt, dan is het vooral belangrijk om die stof te vermijden en producten te gebruiken met eenkorte ingrediëntenlijst, zonder toevoegingen van parfum, alcohol of andere stoffen die de huid kunnen irriteren.

Daarnaast is dé methode om een gevoelige huid te bestrijden hydrateren, hydrateren en nog eens hydrateren, aldus Conzelmann. Zo bescherm je de huid tegen uitdroging en zet je de natuurlijke bescherming van de huid weer in gang.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/40/Style/article/detail/2605635/2016/02/08/Heb-jij-wel-echt-een-gevoelige-huid.dhtml

Een gevoelige huid de meeste hebben er in de winter maanden heel wat problemen mee. Het kan zelfs zo erg zijn dat je wangen van rood naar gesprongen wangen, en dit kan heel pijnlijk zijn. De meeste zullen het erkennen bij wintervakanties. Het is dan altijd van belang om je huid goed in te smeren. Je hoeft niet heel veel geld eraan uit te geven een goede basis olie is eigenlijk al voldoende. Daar kan je altijd wat etherische druppels in doen die gepast zijn voor een gevoelige huid. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Ze bestaan: Louboutins met jouw sterrenbeeld

Ze bestaan: Louboutins met jouw sterrenbeeld

Christian Louboutin, de bekende ontwerper van de schoenen met de rode zolen, heeft in de sterren gekeken en een paar nieuwe schoenen bedacht. Twaalf paar om precies te zijn: met sterrenbeelden. 

Hij ontwierp ze exclusief voor webwinkel Moda Operandi. 

Sterrenbeeld op je schoen
De schoenen komen in twee varianten en drie kleuren. Je kunt kiezen tussen een hak met een open neus of een flat met een puntneus, in de kleuren zwart, blauw en donkerpaars. De zolen zijn natúúrlijk rood. Het is de eerste keer dat Louboutin verkrijgbaar is via Moda Operandi’s website en om dat te vieren bedachten ze dus samen met Louboutin de limited edition schoenen.

Je moet er alleen wel aardig wat geld voor over hebben: ruim 2.000 euro. Of ze dat waard zijn? Beoordeel zelf. De foto’s staan hieronder.

Vissen:

Schermafbeelding 2016-02-08 om 08.44.54

Stier:

Schermafbeelding 2016-02-08 om 08.43.05

Ram:

Schermafbeelding 2016-02-08 om 08.42.54

Leeuw:

Schermafbeelding 2016-02-08 om 08.43.43

Boogschutter:

Schermafbeelding 2016-02-08 om 08.44.28

Tweeling:

Schermafbeelding 2016-02-08 om 08.43.17

Schorpioen:

Schermafbeelding 2016-02-08 om 08.44.17

Maagd:

Schermafbeelding 2016-02-08 om 08.43.54

Weegschaal:

Schermafbeelding 2016-02-08 om 08.44.05

Kreeft:

Schermafbeelding 2016-02-08 om 08.43.29

Waterman:

Schermafbeelding 2016-02-08 om 08.44.45

Steenbok:

Schermafbeelding 2016-02-08 om 08.44.37

BRON: http://www.lindanieuws.nl/lifestyle/ze-bestaan-louboutins-met-jouw-sterrenbeeld/

Voor de vrouwen die van toch iets anders houden aan de voeten of om bij de collectie te zetten 😉
Wie heeft dat prijskaartje ervoor over?
Het is dan nog eens om je nek te breken als je deze neemt met hakken.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

3x buikspieroefeningen voor dummies

© thinkstock.

Als er één plaats is waar het bijna onmogelijk is om plaatselijk vet te verbranden, dan is het de buik wel. Maar met een beetje doorzettingsvermogen, goede voeding en de juiste oefeningen wordt die platte buik meteen een heel stuk haalbaarder. Wij helpen alvast een handje met deze dummyproof oefeningen.

De plank

Een golden oldie: met de plankoefening train je je buikspieren als geen ander. In feite wordt je hele middenrif aan het werk gezet, maar ook je armen en rug worden getraind.

Hoe? Steun op je ellebogen en de tippen van je tenen. Hou je lichaam in een rechte lijn, parallel met de vloer. Trek je buik in en hou een bolle rug aan. Begin met 30 seconden en probeer steeds langer vol te houden.

Variaties: Ben jij een plank pro? Dan kan je eens een andere variatie proberen. Til telkens een been op en breng het naar opzij. Of doe eens een zijwaartse plank met één arm in de lucht gestrekt.

Leg extensions

Geen pijnlijke nekspieren met deze oefening, want je rug en hoofd blijven plat op de grond. Bovendien train je met deze oefening de lage buikspieren, een spiergroep die anders wel eens wordt overgeslagen.

Hoe? Lig plat op de grond, strek je benen en til ze op tot je lichaam een hoek van 90 graden vormt. Vervolgens laat je je benen zakken tot ze net niet op de grond komen, en breng ze onmiddellijk weer omhoog. Probeer dit zo’n 15 keer te doen. Her haal vier tot vijf keer.

Variaties: Til je benen omhoog zodat je lichaam in een hoek van 90 graden is. Vervolgens maak je een horizontale schaarbeweging door de enkels te kruisen.

De krijger

Met deze oefening train je je buikspieren niet alleen door middel van crunches, doordat je op één been gaat staan worden ze extra aan het werk gezet om zo je evenwicht te blijven bewaren.

Hoe? Sta met je gestrekte benen, tenen naar voren. Strek je armen en buig naar voren, terwijl je ook één been naar achteren strekt. Je bovenlichaam en gestrekte been zijn parallel met de vloer. Vervolgens buig je de ellebogen en breng je ze richting je borst. Tegelijkertijd breng je ook je knie naar je middenrif. Keer dan weer terug naar de gestrekte positie. Na 15 herhalingen wissel je van kant.

Variaties: Om het wat zwaarder te maken kan je ook altijd gewichtjes vasthouden.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/9/Gezondheid/article/detail/2608941/2016/02/07/3x-buikspieroefeningen-voor-dummies.dhtml

Het zijn eigenlijk varianten op yoga oefeningen die specifiek de buikstreek trainen maar ook zijn deze oefeningen geschikt voor een goede ademhaling aan te leren. Als Yoga oefening komt hier voornamelijk de cobra, en de plankhouding.
Het belangrijkste aan deze oefening is ook de ademhaling die je rond de streek van de navel visualiseert. Dan ga je merken dat je niet zo diep in kan ademen en uit, maar dat je op een rustige manier in en uit moet ademen met een inademing die je enkele tellen vasthoud.
Oefening baad kunst en in het begin zal je dit zeker niet lang volhouden, maar hoe meer je erop gaat trainen hoe langer je de oefening kan volhouden. Zonder je lichaam te overbelasten, zou je dat doen ben je verkeerd bezig met je lichaam.

Maar mensen er zijn nog prachtige en leuke oefeningen die niet zwaar zijn om dit stukje van je lichaam te trainen.
 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

DE NATUUR GEEFT NOOIT ZIJN GEHEIMEN BLOOT.
EEN MENS WEET SOMS NIET BETER

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

‘Pijnlijke arm na borstkankeroperatie is onderschat probleem’

Oncologen moeten meer oog hebben voor lymfoedeem: de pijnlijke ophoping van lymfevocht in de arm van vrouwen die een borstkankeroperatie hebben ondergaan.

Artsen onderschatten deze complicatie bij hun patiënten vaak, zegt plastisch chirurg in opleiding Tiara Lopez Penha van de Universiteit van Maastricht. Zij onderzocht vier jaar lang de gevolgen van de ophoping van lymfevocht bij tientallen borstkankerpatiënten en promoveerde donderdag op de resultaten.

“Artsen richten zich, deels begrijpelijk, uitsluitend op het bestrijden van de borstkanker en vinden eigenlijk dat de patiënt ‘blij moet zijn dat zij nog leeft’. Natuurlijk zijn patiënten gelukkig dat zij er nog zíjn”, zegt Tiara Lopez Penha tegen De Telegraaf.

“Maar hun werkelijkheid is óók dat de pijn in de arm en het niet goed meer kunnen gebruiken ervan, de kwaliteit van leven na borstkanker ernstig beïnvloedt. Daar zouden artsen beslist meer aandacht voor moeten hebben.”

Huidkleurige kous

Lymfoedeem ontstaat nadat lymfeklieren uit de oksel chirurgisch zijn verwijderd. Veel vrouwen kunnen hierna hun arm of hand of beiden niet goed meer gebruiken. De belangrijkste remedie hiervoor zijn een huidkleurige elastische kous om de arm, die vaak jaren gedragen moet worden. Lopez Penha hoorde vrouwen uit haar onderzoek vaak zeggen dat deze band om de arm hen dagelijks deed denken aan hun ziekte.

BRON: http://www.nu.nl/lifestyle/4209796/pijnlijke-arm-borstkankeroperatie-onderschat-probleem.html

Al is het een borstbesparende operatie de arm kan altijd pijnlijk aanvoelen en zelfs pijn aan de oksel. Ook kan de arm aanzienlijk dikker zijn dan de andere. Men zou de vrouw die voor zoiets staat ook beter moeten informeren wat de ongemakken zijn en de complicaties nadien. Zo weet de vrouw ook wat haar te wachten kan staan na de operatie. Daar nu soms over gezegen wordt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Topinitiatief: “Dance for Lyme”

d

Meer aandacht voor de ziekte van Lyme. Dat willen dansers Luwam Berhane en Lisa Borrenbergs uit Amstelveen. Geïnspireerd door hun zieke vriendin en tevens danser Denise Robijns hebben de twee het initiatief genomen hun krachten te bundelen om een nieuwe dansteam op te richten om zo geld op te halen voor de Stichting Tekenbeetziekten.

Het samengestelde team met de veelzeggende naam DANCE FOR LYME wil door middel van een entertainende presentatie geld ophalen en aandacht vragen voor de ziekte van Lyme. De groep is samengesteld uit twee wedstrijdteams afkomstig van BuentingSport uit Amstelveen: Dance-A-Holics en Chapter VI. Voor een optreden, workshop of feestje wordt een gage afgesproken met de aanvrager. Het bedrag dat bij elkaar wordt gedanst, gaat in zijn geheel naar Stichting Tekenbeetziekten, waarmee onder andere verder onderzoek naar Lyme wordt gestimuleerd.

Vriendin en danser als motivatie

De motivatie voor dit initiatief komt voort uit de schrijnende situatie van hun vriendin en danser Denise Robijns, die ruim twaalf jaar met hen in de oefenzaal en op het wedstrijdpodium stond. Met als absoluut hoogtepunt het behalen van de finale van WK Streetdance in Glasgow in 2013 met Dance-A-Holics (http://youtu.be/LsGK3d8jpeY). In de eindpose staat Denise in het midden.

Denise werd ruim anderhalf jaar geleden ernstig ziek en de diagnose van Lyme en meerdere co-infecties heeft lang op zich laten wachten. Denise vecht elke dag voor haar leven. Een goede, genezende kuur is nog steeds niet gevonden, onder andere omdat de tijd haar lichaam significant heeft aangetast. Haar weerstand is dusdanig laag dat meerdere infecties en complicaties zijn ontstaan. Een heftig gevecht voor herstel, een kwalitatief normaal leven.

Denise schreef zelf begin november het volgende over haar strijd en lichaam: “Ik heb non-stop brandende pijn in elk bot, pijnlijk stijve gewrichten, uitgeputte spieren, continue duizeligheid en mijn longen schreeuwen de hele dag om lucht. Dit zijn nog maar enkele symptomen. Al ruim anderhalf jaar kan ik met ups en downs nauwelijks lopen en praten, verdraag ik vaak slecht tot geen licht en geluid en heb ik voortdurend hulp nodig bij dagelijkse, normale activiteiten zoals onder andere eten en drinken.

Elke dag als ik wakker word, ben ik erg in de war. Volledig opgesloten in een vreemd lichaam dat niet voelt alsof het van mij is, noch reageert op mijn bevelen. Tegelijkertijd hou ik van dit lichaam, omdat ik er weer een dag voor en mee vecht!” Tot slot citeert zij daarbij als dappere strijder in dit gevecht: “You never know how strong you are until being strong is the only choice you have!”

Ziekte van Lyme

Jaarlijks krijgen volgens het RIVM ongeveer 25.000 mensen de ziekte van Lyme, waarvan 1.000 tot 2.500 langdurige klachten over houdt. Bovenop deze cijfers bevinden zich ook veel mensen met een misdiagnose als chronische vermoeidheid, fibromyalgie en Artrose. De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een besmetting met de Borrelia bacterie. Deze bacterie kan door teken worden overgedragen van dieren op mensen zodra de teek niet op tijd wordt verwijderd uit het lichaam. Bij besmetting met de Borrelia bacterie is het bekendste signaal de rode, ringvormige uitslag rond de plaats van de tekenbeet. Deze ring verschijnt echter niet bij iedereen en verdwijnt uiteindelijk ook bij de personen waar de ring in eerste instantie wel zichtbaar was. Als de bacterie niet op tijd met antibiotica wordt bestreden, kan de infectie later tot ernstige gezondheidsklachten leiden. Deze klachten kunnen variëren van neurologische tot hartklachten. Het brede scala aan klachten maakt diagnose van Lyme erg lastig terwijl behandeling beter aanslaat als de ziekte vroeg wordt opgemerkt. Bovendien worden soms de ergste klachten veroorzaakt door de co-infecties, welke veelal nog meer onbekend en onopgemerkt zijn.

Navolging

“We hopen dat ons regionale initiatief ook landelijk navolging krijgt. Iedereen weet wel globaal wat de ziekte van Lyme is, maar je ziet pas wat het met iemand kan doen als het in je eigen nabijheid is”, aldus Luwam Berhane. “Kortom, onderzoek naar diagnose en behandelingen van de ziekte van Lyme is hard nodig. Stichting Tekenbeetziekten zet zich in voor alle Lymepatiënten in Nederland en ter ondersteuning zamelt Dance for Lyme geld in voor dit goede doel door te doen waar we goed in zijn, dansen!”

BRON: http://gezondheid.blog.nl/algemeen/2016/02/07/topinitiatief-dance-for-lyme

Hier zouden ze ook veel meer aandacht aan moeten geven en het niet al te snel wegwuiven. Want het kan pas na jaren doorbreken en dan geven ze er meestal geen aandacht aan, aan die ene stomme beet van de gek beestje. Gek beestje met heel veel bacteriën in zich die overdraagbaar zijn en waar mensen verdomd ziek van kunnen worden.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Laat je dit jaar niet voor aap zetten maar speel ook niet de aap. Alles heeft zo zijn prijskaartje.
Toch kan dit een jaar worden waar je heel veel kan teruggeven wat je ooit gehad of gedaan hebt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: