Archive for 5 februari 2016


Veilig zitten en opstaan

Wat veroorzaakt rug- en nekklachten en hoe vermijd je ze met een juiste lichaamshouding?

Dit filmpje toont je hoe je veilig kunt zitten en rechtstaan aan je bureau.
Video : Veilig zitten en opstaanAnimated Explanations

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=18982

Lange tijd in de zelfde houding zitten of staan is niet goed voor onze rug. Het is daarom ook goed om af en toe even te rekken of te strekken als je een zittend beroep hebt en de mensen die een staand beroep hebben hun benen toch even tot rust te laten komen. Ook kunnen deze een leuke oefening toe die goed is voor de rug. Ga goed recht staan open je benen een beetje en ga op je tenen staan maak je zo groot mogelijk. Hou de enkele minuten vol. Dan kom je terug rustig op je voeten te staan en doe je de oefening terug maar op je hielen. Dus probeer dan je tenen zover mogelijk naar boven te richten. 

 

Je gaat merken dat dit goed voelt voor je onderrug. Dan kan je ook nog cirkels maken met je hoofd en schouders voor je bovenste schakels los te maken.
We hebben maar een rug en eens daar pijn aan krijgen kan voor heel lang duren.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

18 bewezen risicofactoren voor kanker

Het International Agency for Research on Cancer (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt op basis van onderzoek bij mens en dier lijsten op van stoffen die zeker kankerverwekkend zijn (categorie 1), die waarschijnlijk kankerverwekkend zijn (categorie 2A), die mogelijk kankerverwekkend zijn (categorie 2B), waarvoor geen aantoonbaar risico bestaat (categorie 3) en die waarschijnlijk niet kankerverwekkend zijn (categorie 4).

In onderstaande lijst, die werd opgesteld door de Stichting tegen Kanker, vindt u een overzicht van de stoffen die volgens het International Agency for Research on Cancer (IARC) zeker kankerverwekkend zijn (categorie 1 op de IARC-lijst).

1. Alcohol
Alcohol kan het risico op verschillende kankers doen toenemen: mond- en keelholte; strottenhoofd, slokdarm, lever, borst (bij vrouwen) en dikkedarm en endeldarm (bij mannen). Het kankerrisico (vooral voor borstkanker bij vrouwen en voor kankers van mond- en keelholte en slokdarm) verhoogt zelfs bij minder dan één consumptie per dag …
In ontwikkelde landen ligt alcohol aan de basis van zo’n 3 (bij vrouwen) tot 10% (bij mannen) van het aantal sterfgevallen door kanker.
Het risico op de ontwikkeling van kanker neemt vooral sterk toe als u rookt. De gecombineerde effecten van tabak en alcohol zijn bijzonder schadelijk. Wanneer het risico op slokdarmkanker 1 is bij iemand die niet rookt en met mate drinkt (1 à 2 glazen alcoholhoudende drank per dag), dan stijgt dat risico tot 10 bij het roken van 10 sigaretten en het drinken van 4 glazen alcoholhoudende drank per dag. In het geval van 30 sigaretten en 8 glazen alcoholhoudende drank per dag, bereikt het risico 100.

2. Beroepskankers
Voor België kunnen we het aandeel van de beroepskankers redelijkerwijs schatten op minstens 4 procent van alle kwaadaardige gezwellen (7 procent bij mannen en 1 procent bij vrouwen). Van al deze gevallen heeft 70 procent te maken met een beroepsmatige blootstelling aan asbest. Dit cijfer komt overeen met ongeveer 1.850 gevallen per jaar.
Andere schadelijke stoffen zijn o.m. benzeen, arseen, nikkel en benzidine.

3. Erfelijkheid
In zeldzame gevallen kan genetische aanleg een bepalende factor zijn. Bij ongeveer 5 procent van de patiënten met kanker heeft erfelijkheid een doorslaggevende rol gespeeld.
Alle soorten kanker ontstaan door een opeenstapeling van afwijkingen in het erfelijk materiaal (DNA). In bepaalde specifieke gevallen kunnen deze genetische afwijkingen doorgegeven worden van generatie op generatie. In dat geval is er een erfelijk risico op kanker. We spreken van een erfelijk risico als eenzelfde soort kanker bij verschillende familieleden in een aantal generaties voorkomt. Maar ook alleen al door toeval kan in de ene familie meer kanker voorkomen dan in de andere. Het feit dat verschillende familieleden kanker hebben gekregen, heeft niet altijd met erfelijkheid te maken. Ook de levensstijl speelt een rol.
Zo zal bijvoorbeeld in een familie met veel rokers vaker longkanker voorkomen. Het is ook mogelijk dat iemand door lichamelijke eigenschappen gevoeliger is voor risicofactoren. Mensen in een familie met een lichte huid lopen bijvoorbeeld meer risico op huidkanker door te veel zon. Dit heet familiale kanker. Er is waarschijnlijk sprake van erfelijke kanker wanneer (meestal) één bepaald soort kanker in opeenvolgende generaties voorkomt, vaak op jonge leeftijd (voor het 50ste jaar).
Van een aantal kankers weten we dat ze erfelijk kunnen zijn: borst- en eierstokkanker, darmkanker (bij bepaalde erfelijke darmziekten: HNPCC en FAP), melanoom (vorm van huidkanker) en prostaatkanker. Er bestaan erfelijke typen van maag- en nierkanker en het retinoblastoom (tumor van het oog, met name het netvlies, alleen bij jonge kinderen), maar die komen zeer weinig voor. Het M.E.N.-syndroom (Multiple Endocriene Neoplasie) en het Von Hippel-Lindausyndroom zijn zeldzame erfelijke aandoeningen waarbij zowel goedaardige als kwaadaardige tumoren kunnen ontstaan.

4. Rood vlees en bereide vleeswaren
Er is overtuigend bewijs dat een overmatige consumptie van rood vlees zoals rund-, lams- en varkensvlees – gevogelte zoals kip en kalkoen is geen rood vlees – en bereide vleeswaren een oorzaak kunnen zijn van dikkedarmkanker.
Onder ‘bereide vleeswaren’ wordt vlees verstaan dat bewerkt werd (gerookt, gezouten) of waaraan bewaarmiddelen toegevoegd werden, zoals ham, spek, salami, worst,…
Beperkt bewijsmateriaal suggereert eveneens een verband tussen te veel rood vlees in de voeding en een toename van kankers van slokdarm, long, pancreas en baarmoederslijmvlies. Hetzelfde geldt voor bereide vleeswaren en een toename van het risico op slokdarm-, long-, maag- en prostaatkanker.
Tot slot zouden, zij het ook beperkt aangetoond, gegrilde en gerookte dierlijke voedingsmiddelen een rol kunnen spelen in het ontstaan van maagkanker.
Het is verstandig niet meer dan 500 gram rood vlees per week te eten, zowel als deel van de hoofdmaaltijd als onder de vorm van broodbeleg.

5. Barbecue
Ook de bereidingswijze kan een negatief effect hebben op onze gezondheid. Zo identificeerden onderzoekers verschillende kankerverwekkende stoffen (zoals heterocyclische amines en polycyclische koolwaterstoffen) in op de barbecue bereid rood vlees, maar ook in gevogelte en vis.

6. Infecties
Kanker is geen besmettelijke ziekte. Toch spelen virussen een rol bij de ontwikkeling van bepaalde gezwellen. Wanneer het afweersysteem van het lichaam een virale infectie niet elimineert, kunnen virussen zich chronisch in bepaalde cellen vestigen. Op lange termijn kan deze situatie de kankerdegeneratie van deze cellen bevorderen.
Dat is bijvoorbeeld het geval voor de meeste gevallen van baarmoederhalskanker en voor primaire leverkanker (waarvan de oorsprong in de lever ligt, dus niet voor uitzaaiingen in de lever).
Specifieke preventie is dus mogelijk door besmetting met de virussen in kwestie te vermijden. Zo heeft het vaccin tegen hepatitis B ook als effect dat het een eventuele leverkanker kan voorkomen. Het vaccin tegen humane papillomavirussen (HPV) geeft voor ongeveer 70 % bescherming tegen baarmoederhalskanker.

Humaan Papillomavirus (HPV)
Het Humaan Papilloma Virus (HPV) is een familie virussen met meer dan honderd verschillende varianten. De gevolgen van een infectie kunnen, naar gelang het type HPV, variëren van genitale wratten tot kankers. Meer dan 99 procent van alle baarmoederhalskankers worden veroorzaakt door een chronische infectie met HPV’s.
HPV’s zijn bijzonder besmettelijk. Naar schatting komt tot 80 procent van de seksueel actieve mannen en vrouwen op een moment in zijn of haar leven een of meerdere keren in aanraking met een HPV. Infecties worden ook regelmatig overgedragen via de hand en de mond. Daardoor is veilig vrijen geen absolute garantie om besmetting te voorkomen. Het geeft het virus wel minder kans op overdracht. Het beschermt ook tegen heel wat andere seksueel overdraagbare aandoeningen.
De beste bescherming tegen HPV is vaccinatie vóór er besmetting is. Naar schatting loopt bijna 80 procent van de seksueel actieve bevolking een besmetting met het virus op. Vandaar dat jonge meisjes zich best laten vaccineren vóór hun eerste seksuele betrekking. De inenting tegen baarmoederhalskanker is in Vlaanderen sinds het schooljaar 2010-2011 gratis in het eerste jaar secundair.
Vaccinatie is belangrijk, maar beschermt echter niet tegen alle HPV-types (wel tegen 70 à 80 procent). Uitstrijkjes blijven dus nodig, bovenop de vaccinatie.

HIV en aids
Hiv- en aidspatiënten krijgen vaker te maken met volgende kankers:
• Kaposi-sarcoom (kanker van de bloedvaten van de huid en van de slijmvliezen van de mond, neus en anus)
• lymfomen (kanker van het lymfestelsel)
• baarmoederhalskanker
• longkanker
• leverkanker.
Het hiv-virus is geen directe oorzaak van kanker. Het geeft de ziekte wel meer kans. Een infectie met het hiv-virus verzwakt namelijk het immuunsysteem. Het organisme kan dan minder goed kankercellen vernietigen en minder goed infecties bestrijden die kanker kunnen veroorzaken. Statistieken tonen aan dat infecties met virussen die kanker kunnen veroorzaken, vaker voorkomen bij mensen die leven met hiv. Ander cijfermateriaal geeft aan dat de levenswijze van mensen met hiv vaak meer risicofactoren inhoudt. Seropositieve mensen roken en drinken doorgaans vaker dan gemiddeld en dat weegt zwaarder door omwille van hun verzwakte immuunsysteem. Hiv-patiënten hebben al een verhoogd risico op long- en leverkanker. Roken en te veel drinken zijn dus zeker te vermijden.

Hepatitis
Hepatitis is een leverontsteking. Is die leverontsteking het gevolg van een virus, dan is er sprake van virale hepatitis. Afhankelijk van het virus gaat het over hepatitis A, B, C, D of E. We horen echter vooral en vaker spreken over hepatitis B en C: deze zijn zowel ernstiger als frequenter op wereldschaal.
Virale hepatitis kan op twee manieren evolueren:
-ofwel elimineren de verdedigingsmechanismen van het lichaam of een behandeling het virus, en is de persoon genezen. In dit geval is er geen enkel risico op lange termijn.
-ofwel blijft het virus in het lichaam. Dan spreken we over chronische hepatitis. Deze kan op lange termijn naar levercirrose evolueren, en die cirrose kan op zijn beurt in leverkanker ontaarden.

7. Zout
De consumptie van zout en zoutrijke voedingsmiddelen verhoogt het risico op maagkanker. Een hoge zoutconcentratie werkt als een bijtende stof en tast het maagslijmvlies aan. Jarenlang te veel zout eten kan leiden tot een zogenaamde atrofische gastritis, een ontsteking van de maagwand met verschrompeling van het maagslijmvlies. Dat kan uiteindelijk leiden tot het ontstaan van maagkanker. Hierbij komt nog dat een maaginhoud die rijk is aan zout, trager uit de maag verwijderd wordt, waardoor het slijmvlies nog langer aan de bijtende invloed blootgesteld wordt. De maagwand wordt ook kwetsbaarder voor kankerverwekkende stoffen. Maagkanker is een van de tien meest voorkomende kankers over de hele wereld.

8. Leeftijd
Bij kanker treden er onder meer stoornissen op in het DNA. Die stoornissen zijn meestal leeftijdsgebonden: ze komen vaker voor op latere leeftijd. Dit betekent dat het risico op de meeste kankers toeneemt met de leeftijd.
Talrijke vormen van kanker komen zelden voor onder de leeftijd van 50 jaar. Gemiddeld genomen is 60 procent van de mensen met kanker ouder dan 60.

9. Voedingssupplementen
Meerdere studies tonen aan dat het risico op bepaalde kankers groter wordt als je grote hoeveelheden (multi)vitamine- en/of antioxidantsupplementen inneemt.

• Studies met bètacaroteen (een stof die ons lichaam omzet in vitamine A) bij rokers moesten voortijdig stopgezet worden, omdat de patiënten net méér longkanker ontwikkelden bij inname van hoge doses in supplementvorm (20 mg/dag) …
• Ook van retinol (een stof die het lichaam aanmaakt met behulp van bètacaroteen) vermoeden wetenschappers dat hoge doses (25 000 Internationale eenheden/dag) net méér kanker veroorzaken …
• Hetzelfde verhaal met een hoge inname van foliumzuur (> 0,4 mg/dag gedurende langer dan 5 jaar). Ook dat zou ook het ontstaan van bepaalde kankertypes kunnen bevorderen (prostaat).
• Eenzelfde verband werd gevonden voor hoge doses vitamine E (400 internationale eenheden/dag) en prostaatkanker.

Voedingssupplementen zijn enkel aan te raden na medisch advies. Een arts schrijft ze bijvoorbeeld voor bij een tekort (vrij frequent voor vitamine D), of bij welbepaalde medische indicaties.

10. Asbest
De vezelachtige textuur en de chemische samenstelling van asbest maken van dit product een schadelijk goedje. Het inademen van de asbestvezels of het asbeststof kan ernstige aandoeningen veroorzaken zoals asbestose (wat een afname van de ademhalingscapaciteit veroorzaakt), longkanker, strottenhoofdkanker en mesothelioom (borstvlies- of buikvlieskanker).
Sinds 1998 zijn het gebruik en de recyclage van asbest en van de materialen die asbest bevatten, in ons land verboden.
De aanwezigheid van asbest is niet noodzakelijk gevaarlijk. Het risico op inademen bestaat alleen wanneer de asbestvezels loskomen van het materiaal waar ze in zitten. Een dergelijke situatie kan zich voordoen tijdens werken (boren, zagen, schuren) of wanneer de materialen die asbest bevatten, uiteenvallen. Het risico binnenshuis is met andere woorden heel laag voor zover de asbestvezels stevig vastzitten in het materiaal. Een bepaald materiaal dat asbest bevat, moet dus alleen maar verwijderd worden wanneer het beschadigd of aangetast is.

11. Stralingen
Er zijn twee grote groepen stralingen: ioniserende en niet-ioniserende.
• Ioniserende stralingen zijn de krachtigste. Ze bevatten genoeg energie om de verbindingen tussen moleculen te verbreken. Ze zijn met andere woorden in staat om schade te veroorzaken binnenin de cellen zelf, aan het DNA en zo de ontwikkeling van een kanker in de hand werken. Ze zijn dus kankerverwekkend.
Voorbeelden van ioniserende straling zijn kosmische stralingen (komende van de ruimte en de zon), röntgen- en gammastralen (bv. medische beeldvorming en behandeling) en andere radioactieve stralingen.
Niet-ioniserende stralingen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door elektromagnetische velden. Ze zijn afkomstig van zowat elk apparaat dat op elektriciteit werkt: van hoogspanningslijnen tot televisie en gsm. Ze zijn heel wat minder krachtig dan ioniserende stralingen, maar wel zo goed als altijd en overal aanwezig.
Niet-ioniserende straling heeft onvoldoende energie in zich om de DNA-structuur te veranderen. Van deze stralen is tot nu toe niet aangetoond dat ze, bij normale blootstelling, kankerverwekkend zijn.
Ultraviolette straling (uv-straling) bevindt zich tussen beide types stralingen in en kan dus, naar gelang haar aard (uv A-licht, uv B-licht of uv C-licht), meer of minder agressief zijn.

12. Radon
Radon is een natuurlijk voorkomend, radioactief edelgas. Het komt vrij bij het radioactief verval van radium. Dit metaal komt voor in een steen- en rotsachtige bodem, die als basis kan dienen voor bouwmaterialen. Dit verklaart waarom er radon uit de muren van woningen en kantoren in de lucht terechtkomt. Het radon kan zich daarna hechten aan kleine stofdeeltjes en op die manier in de longen terechtkomen.
Indien een ruimte niet of slecht geventileerd wordt, kan het radon zich ophopen. Door het edelgas in te ademen, bestaat er een hogere kans op het ontstaan van longkanker. Rokers lopen extra risico, omdat de effecten van roken en blootstelling aan radon elkaar versterken.

13. Omgevingsfactoren
Er bestaan tal van misverstanden over het ontstaan van kanker door milieuverontreiniging en straling. Sommige uitlaatgassen zijn bijvoorbeeld schadelijker dan andere. En niet alle straling is schadelijk voor de gezondheid. Dieselmotoremissies hebben bijvoorbeeld kankerverwekkende eigenschappen. En een overmatige blootstelling aan radon leidt tot een verhoogd risico op longkanker.

• Fijn stof
Fijne en ultrafijne deeltjes hebben respectievelijk een doorsnede van 10 en 2,5 microns (1 micron of 1 µ = 1 duizendste millimeter). Ze zweven in de lucht, zijn hoofdzakelijk afkomstig van het autoverkeer, verwarming van huizen en industriële activiteiten. Ze hebben een ‘kern’ waar verschillende samenstellingen zich aan kunnen vasthechten.
Studies uitgevoerd door de Europese Commissie komen met alarmerende resultaten: in België zouden er jaarlijks bijna 13.000 overlijdens zijn als gevolg van de blootstelling aan fijn stof. Het gaat voornamelijk over senioren en mensen die ook met andere aandoeningen kampen. Internationaal onderzoek toont bovendien aan dat vooral kinderen bijzonder gevoelig zijn voor luchtverontreiniging.

• Dieselmotoremissies
Wie in een slecht geventileerde ruimte werkt, zoals een garage of scheepsruimte, waar hoge concentraties aan DME aanwezig zijn, loopt een verhoogd risico op longkanker.

• Organische solventen
Organische solventen zijn chemische stoffen die voorkomen in tal van industriële en huishoudelijke producten, bijvoorbeeld voor het schoonmaken of voor het verdunnen van verf of vernis. Herhaalde blootstellingen aan lage dosissen via de longen (of huid, ogen of bij inslikken) tasten het ademhalingsstelsel, de lever en de nieren aan en dat kan in bepaalde gevallen leiden tot kankers in die organen.

14. Binnenluchtvervuiling
Wanneer we het hebben over luchtvervuiling, denken we nog te snel enkel aan buitenluchtvervuiling. De binnenlucht – die we ongeveer 80% van de tijd in- en uitademen – is nochtans meer vervuild dan de buitenlucht.
• De schadelijkste bron van binnenluchtvervuiling is roken.
• Asbest is een andere kankerverwekkende stof die terug te vinden is in onze huizen.
• Radon is een natuurlijk radioactief gas dat tot in onze huizen kan doordringen.
• Er zijn nog andere kankerverwekkende vervuilende stoffen terug te vinden in onze huizen, zoals benzeen, formaldehyde,… Ze komen van verschillende bronnen: huishoud- en knutselproducten, deodorants, plastic,… Deze vervuilende stoffen kunnen zich opstapelen, vooral in passiefhuizen, omdat die zo goed geïsoleerd zijn.

15. Onvoldoende beweging
Er is een verband tussen fysieke activiteit (sport-, beroeps- of huishoudelijke en andere activiteiten) en een kleiner risico op bepaalde kankers. Mensen die fysiek redelijk actief zijn, of die intenser aan sport doen, hebben een duidelijk lager mortaliteitsrisico door kanker dan mensen die inactief zijn.

Fysieke activiteit zou specifiek de risico’s verminderen voor:
• Kanker dikke darm
• Borstkanker
• Kanker baarmoederslijmvlies
Mogelijk beschermt fysieke activiteit ook tegen andere kankers (longen, alvleesklier of pancreas, prostaat, eierstokken), maar deze gegevens volstaan nog niet om conclusies te trekken.

16. Zonnen
Geniet van de zon maar zorg ervoor dat je niet verbrandt. Denk daarom tijdig aan zonbescherming en help anderen eraan te denken. Voor kinderen is zonbescherming extra belangrijk.

17. Roken
Roken is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van kanker. Als niemand meer zou roken, zouden we een kanker op drie kunnen vermijden. Ook meeroken (passief roken) kan leiden tot kanker bij niet-rokers.
Roken is de hoofdoorzaak van longkanker. Van alle longkankers is 90 procent toe te schrijven aan roken. Longkanker is zeldzaam bij niet-rokers. Minder dan 1 procent van de niet-rokers zal ooit overlijden aan longkanker. Meeroken verhoogt het risico op longkanker voor niet-rokers met 20 procent.
Roken verhoogt naast het risico op longkanker ook het risico op tumoren in het hoofd- en halsgebied (bv. slokdarmkanker en strottenhoofdkanker), maagkanker, darmkanker, leverkanker, alvleesklierkanker, nierkanker, blaaskanker, baarmoederhalskanker, acute myeloïde leukemie en huidkanker.
Roken in combinatie met te veel alcohol, verhoogt het risico op tumoren in het hoofd- en halsgebied (mond, stemband, slokdarm …) zeer sterk.

Roken vergroot tevens het risico op onder meer hart- en vaatziekten, diabetes en longaandoeningen, en leidt tot een verminderde vruchtbaarheid. Gemiddeld leven rokers vijftien jaar minder lang dan niet-rokers.

18. Overgewicht
Er is overtuigend bewijs dat overgewicht (BMI tussen 25 en 30) en zwaarlijvigheid of obesitas (BMI boven 30) verband houden met verschillende kankertypes. Ook een te hoge buikomtrek door lokaal lichaamsvet kan de kans verhogen, zelfs bij een gezond gewicht.
Overgewicht en obesitas kunnen kanker veroorzaken doordat ze de werking van hormonen en groeifactoren (oestrogenen, insuline …) verstoren en een vorm van chronische ontsteking veroorzaken.

Er is een duidelijk verband tussen overgewicht/zwaarlijvigheid en:
• dikkedarmkanker.
• borstkanker na de menopauze
• een bepaald type slokdarmkanker
• kankers van de alvleesklier, het baarmoederslijmvlies, de lever en de nieren
• kanker van de galblaas, het ovarium en de prostaat.

Overgewicht en obesitas vermijden en het verkrijgen of behouden van een gezond gewicht op volwassen leeftijd, zijn dan ook van groot belang om het risico op bepaalde kankersoorten te helpen verlagen.

Bron:
www.kanker.be/aantoonbaar-risico-op-kanker
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
www.kanker.be/alles-over-kanker/mogelijk-risico
www.kanker.be/niet-aantoonbaar-risico

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=20591

Natuurlijk men hoeft het niet zo te zijn als men deze factoren zou doen dat men het krijgt. Het is bekend dat er rokers zijn die nooit kanker krijgen. Denk zelf dat puntje 13 een belangrijke factor spelen. Proberen zo gezond mogelijk te leven, en dan nog is het niet gezegd dat je kanker vrije blijft. Het zal altijd een ziekte zijn die op een moment de kop komt opsteken en waar ze op dat moment wel een verhaal gaan aanmaken dat je niet anders kan dan het te geloven. Van hoe je het gekregen hebt. Sommige landen hebben bijna niet met deze ziekte te maken en is soms nog angstaanjagend hoe ze er leven. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

HET MOOISTE IS WAT SPONTAAN OP JE AFKOMT

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Het moment waarop meisje met anorexia ribben breekt

This picture captures the moment five-stone Georgia McGrath broke her ribs as she jumped into boyfriend Ashton Benton's arms in August last year

De choquerende foto hierboven toont de 18-jarige Georgia McGrath op het moment dat ze enkele ribben breekt. Ze deed dit enkel en alleen door in de armen van haar vriendje te springen tijdens het poseren voor een foto.

Georgia leed aan anorexia; op het moment van de foto, die genomen werd in augustus, woog ze nog amper 31 kilogram. Haar lichaam was dusdanig verzwakt en kwetsbaar dat de lichte impact enkele ribben brak.

Het meisje uit Hull, Engeland worstelt al met anorexia sinds 2012. Toen kreeg ze op school de opmerking dat ze dik was, ook al woog ze maar een goeie 60 kilo. Ze begon aan een streng dieet van amper 100 kcal per dag en sloeg daarnaast ook fanatiek aan het sporten. “Ik verbrandde 1.500 kcal in de fitness en moest daarnaast ook 12 kilometer fietsen om heen en terug te geraken”, vertelt ze. “En als ik dan thuis kwam, maakte ik gewoon wat rommel in de keuken zodat mijn ouders dachten dat ik gegeten had.”

Uiteindelijk halveerde ze haar gewicht. “Dokters waarschuwden me dat ik zwaar ondervoed was en dat mijn botten zeer breekbaar waren, maar ik geloofde ze niet.” De foto in augustus sloeg echter in als een bom. “Het deed zo veel pijn, ik dacht dat ik een long had doorboord. Ik had nooit gedacht dat ik zo’n letsel zou oplopen door gewoon te poseren voor een foto. Toen wist ik dat het zo niet verder kon.”

Met de steun van haar familie en vrienden is Georgia intussen aan de beterhand. Ze hanteert weer een gezond gewicht en daar kan haar vriend Ashton alleen maar blij om zijn. “Ze was zo’n frêle ding toen ze haar ribben brak. Ik durfde haar zelfs niet knuffelen uit vrees om haar pijn te doen.” Nu Georgia werkt aan haar genezing, maken ze veel plannen. “Ik ga haar binnenkort voorstellen aan mijn ouders.”

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/2607680/2016/02/05/Het-moment-waarop-meisje-met-anorexia-ribben-breekt.dhtml

Door het verkeerde te zeggen tegen iemand kan deze zo diep gaan dat ze het niet meer onder controle heeft. En een lange lijdensweg moet afleggen. Al goed dat deze haar heeft kunnen herpakken maar ze zal er altijd moeten tegen vechten.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Daarom mag je nieuwe schoenen nooit ‘inlopen’

Wie een paar nieuwe schoenen in huis haalt, moet die vaak een paar dagen inlopen voor er pijnloos mee naar buiten gegaan kan worden. De normaalste zaak van de wereld toch? Dokter Jackie Sutera van Profoot (de Amerikaanse versie van Scholl) denkt daar anders over.

“Voetpijn is niet normaal, ook niet als je nieuwe schoenen draagt. Elke keer als je pijn hebt, is dat een signaal van je lichaam dat er iets mis is,” vertelt ze. “Voetpijn negeren kan leiden tot blessures en chronische problemen aan je enkels, knieën, heupen en rug met zich meebrengen. En het heeft ook effect op de manier waarop je wandelt. Dus als je schoenen aan het passen bent en je voelt pijn, dan koop je de schoenen beter helemaal niet,” aldus dokter Sutera.”Schoenen zogezegd inlopen is een vreselijk slecht idee, ik raad dan ook iedereen af om schoenen te kopen die niet passen in de winkel,” legt Satura verder uit. “Soms worden schoenen echter pas pijnlijk na een paar dagen dragen. Hoewel je ze dan alsnog beter niet meer draagt, is het begrijpelijk dat je ze niet gewoon weggooit. Koop dan een degelijke schoen oprekker en draag antidrukpleisters en blarenpleisters.”

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/40/Style/article/detail/2606717/2016/02/04/Daarom-mag-je-nieuwe-schoenen-nooit-inlopen.dhtml

Als je schoenen gaat uitlopen loop je kans op pijnlijke voeten en blaren. Ook mag je nooit in de voormiddag schoenen kopen eigenlijk, in de namiddag zwellen je voeten iets op en kan dit een optie zijn om dan een schoen te passen. Soms hoor je wel eens ik heb nieuwe schoenen gekocht maar spijtig kan ik ze niet dragen omdat ze zo een pijn doen. Leg er eens een koude klammige handdoek in een nacht laat ze drogen en gebruik dan zoals hier boven enkele pleisters om zeker te spelen. Misschien gaan de schoenen dan wel lekker aan je voeten zitten.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Deze website geeft aan wanneer het tijd is voor kankerscreening

 
© Thinkstock.

Kanker Binnenkort kan men online bekijken wanneer men zich moet laten onderzoeken voor baarmoederhalskanker, borstkanker of dikkedarmkanker. Voortaan staat bovendien gedetailleerde informatie over bevolkingsonderzoeken op een speciale website. Dat zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) vandaag in Het Belang van Limburg.

Sinds gisteren kan men gedetailleerde cijfers bekijken over de bevolkingsonderzoeken per gemeente en leeftijdsgroep. Van elke gemeente staat er op de website bevolkingsonderzoek.incijfers.be een apart rapport over hoe die het doet, vergeleken met de rest van Vlaanderen. Voor borst- en baarmoederhalskanker zijn die rapporten er nu al, voor dikkedarmkanker vanaf 11 februari. Dit zijn interessante cijfers voor lokale besturen en dokters.”Over een paar maanden zal je ook zelf online kunnen opzoeken hoe het met je eigen dossier is gesteld”, zegt Patrick Martens van het Centrum voor Kankeropsporing. “Je kan dan je eigen profiel consulteren en kijken wanneer je voor het laatst een test hebt ondergaan en tegen wanneer je een nieuwe moet laten doen.”

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/2607656/2016/02/05/Deze-website-geeft-aan-wanneer-het-tijd-is-voor-kankerscreening.dhtml

Heb zelf even naar de site gaan kijken en moet zeggen ze hebben hun werk ervan gemaakt. Natuurlijk voor jezelf zou je moeten weten dat een jaarlijks onderzoek niet overbodig is. En zeker naar de vrouwen toe maandelijks de borsten controleren is ook niet overbodig. Als een vrouw in de buikstreek en vagina streek iets opmerkt dat niet als normaal gezien kan wordt wacht niet om naar een arts of gynaecoloog te gaan. Dan heb je de nodige zekerheid.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

“Francien, laat je tieten nog eens zien”: tips over de gevaren van sociale media

De Nederlandse Francien Regelink is 29 jaar, een succesvolle blogster en zakenvrouw met een eigen bedrijf. Ze is zelfverzekerd, standvastig en heeft heel wat bereikt in het leven. Aan niets zou je zeggen dat de Nederlandse zo’n 14 jaar geleden slachtoffer werd van een groot sexting-schandaal op haar school. En toch. “Ik schrijf dit boek omdat ik de schaamte en het waardeoordeel rond sexting wil weghalen”.

Sexting is in feite kinderporno en iedereen die dit doorstuurt maakt zich hieraan schuldig.

Francien Regelink

15 jaar oud was ze, toen ze in een vlaag van bakvisliefde haar borsten liet zien aan de coolste jongen van de school. Eén de webcam foto was het, enkel en alleen voor zijn ogen. Maar dat had ze even verkeerd ingeschat. Het duurde niet lang of haar foto hing in de gangen van de hele school.

Met haar boek wil ze andere jonge meisjes ervoor behoeden dezelfde fouten te maken. Het verhaal leest als een trein, maar Francien wil vooral de bewustwording rond het fenomeen vergroten. “Sexting op zich kan je misschien niet voorkomen, maar je kan wel de houding veranderen. Kinderen (en volwassenen) moeten anders tegen het fenomeen leren aankijken. Het is in feite kinderporno en iedereen die dit doorstuurt maakt zich hieraan schuldig. Dat is iets wat veel kinderen en volwassenen niet weten.”

Bewustmaking is één ding, maar wat doe je nu als het kwaad al geschied is en zo’n foto van jou circuleert? Francien deelt haar tips.
 

* “Hoe moeilijk het ook is, neem iemand in vertrouwen. Ik durfde dat niet uit schaamte en omdat mijn vertrouwen was geschaad. Achteraf zie ik in dat ik dit wel had moeten doen, dan was het probleem misschien minder groot geweest. Je ouders zullen altijd achter je staan, ook al reageren ze in het begin misschien boos of teleurgesteld. Ze zijn ook geschrokken, maar zullen er altijd alles aan doen om jou te beschermen. Durf je je ouders niet in vertrouwen te nemen, ga dan naar een docent. Die weten absoluut raad met wat jou is overkomen.”

* “Leg alles vast. Het is belangrijk dat je alles opslaat wat met jouw zaak te maken heeft. Dit kun je doen door screenshots/foto’s te nemen met je telefoon. Vergeet ook niet om (Whatsapp) berichten te bewaren. Dat helpt je bij het opsporen van de daders en zij die het hebben doorgestuurd. Zo kunnen ook zij erop worden aangesproken. Je kunt ook aangifte doen. Om die reden is het van groot belang om de bovenstaande info op te slaan en aan te voeren tijdens de aangifte.”

* “Luister naar vrienden en familie. Ik ontving naast positieve reacties ook negatieve reacties op mijn verhaal. En natuurlijk is het onmogelijk om je daar níks van aan trekken. Maar de meeste mensen staan niet dicht bij je, hun oordeel is nergens op gebaseerd. De reacties van je vrienden en familie zijn veel belangrijker. Luister naar wat zij over de zaak te zeggen hebben, niet naar de rest. Een goede vriend zei tegen mij: “Het komt goed, ook als het niet goedkomt.”

* “Je bent maar één dag nieuws. Een dergelijk incident is maar één dag interessant op een middelbare school. Daarna gebeurt er al weer iets anders dat de gemoederen bezig houdt. Ook al voelt dat niet zo. Ook al ga je soms keihard onderuit. Je kunt altijd weer opstaan.”

 

Met haar boek wil Francien niet alleen haar persoonlijke verhaal vertellen, maar vooral de jongeren van nu bewust maken van de gevolgen van sexting, het verzenden (en ontvangen) van seksueel getinte beelden of tekstberichten door middel van mobiele telefoons of internetapplicaties. De risico’s van sexting zijn letterlijk grenzeloos.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/35/Seks-Relaties/article/detail/2600895/2016/02/05/Francien-laat-je-tieten-nog-eens-zien-Nederlandse-geeft-tips-over-gevaren-van-sociale-media.dhtml

Denk dat dit zeker een aanrader is voor zowel ouders als jongeren om te weten te komen hoe gevaarlijk sociale media kan zijn. Zeker als het gaat over selfies en foto’s die men plaatst of doorstuurt en je eigenlijk niet echt weet wat ermee gedaan wordt. Je moet dit ook zeker bepraten met je kinderen. Want als ik soms hoor en zie wat er aan foto’s gedeeld wordt op facebook en instagram dan denk ik soms denk twee minuten na.
Hoe onschuldig een familie foto ook kan zijn kan het soms psychologisch gebruikt worden tegen deze die erop staan.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: