TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN VOOR HET BESTRIJDEN VAN VERSCHILLENDE SOORTEN KANKER

Technologische ontwikkelingen voor het bestrijden van verschillende soorten kanker

Technologische ontwikkelingen voor het bestrijden van verschillende soorten kankerVandaag is het Wereldkankerdag, een dag die door de Union for International Cancer Control (UICC) is uitgeroepen tot een internationale bewustwordingsdag. Mensen over de hele wereld staan vandaag stil bij alle soorten kanker. Wereldkankerdag richt zich op bewustwording van vier aspecten van kanker: preventie, detectie, behandeling en het belang van een goede kwaliteit van het leven voor mensen met kanker. Een mooie dag dus om eens stil te staan bij de technologische ontwikkelingen in de medische wereld op dit gebied.

Technologische ontwikkelingen zijn er tegenwoordig overal. Het is geweldig om te zien hoe snel de technologie vooruit gaat, en vooral hoe erg het ons kan helpen. Waar sommige technologische snufjes compleet overbodig lijken, hebben anderen juist een enorme toegevoegde waarde. Technologische ontwikkelingen zijn vooral op het gebied van ziektebestrijding een hele waardevolle toevoeging, gezien ze vele mensenlevens kunnen redden.

Jaarlijks sterven in Nederland nog zo’n 40.000 mensen aan kanker, wat het een van de grootste doodsoorzaken maakt. Hoewel de medische wereld erg ver is in vergelijking met een aantal jaar geleden, blijft een definitief geneesmiddel voor kanker nog een raadsel. Technologische ontwikkelingen kunnen het genezingsproces echter een heel stuk op weg helpen. Dokterdokter heeft de meest opvallende technologische ontwikkelingen met betrekking tot kanker en kankerbestrijding op een rijtje gezet:

Bestralen in 4-D

In 2014 werd bij zo’n 10.000 mensen de diagnose longkanker vastgesteld. Dat maakt dat de komst van 4-D bestraling een enorme impact kan hebben op de genezingskansen van longkankerpatiënten.

Bestralen is precisiewerk. Artsen willen natuurlijk de tumor zoveel mogelijk vernietigen, maar tegelijkertijd ook niet teveel gezond weefsel meenemen met die bestraling. Het is daarom heel belangrijk om precies te kunnen bepalen waar een tumor overgaat in gezond weefsel. Het lastige van bestralingsbehandelingen bij longkankerpatiënten is het feit dat de tumor meebeweegt met de ademhaling. Dit maakt het precies bepalen van de locatie van een tumor best ingewikkeld. Artsen nemen daardoor vaak voor de zekerheid een groter stuk weefsel mee dan nodig zou zijn (ook wel de veiligheidsmarge genoemd), en daardoor is de dosis van de bestraling vaak ook lager, wat de behandeling wat minder effectief maakt. Daar zouden artsen dus graag verbetering in zien.

En die is er! 4-D bestraling biedt een goede oplossing. Een 4-D scanner kan de positie van de tumor meten en tegelijkertijd rekening houden met de tijd. Hierdoor kan in- en uitademing worden ingecalculeerd bij het bepalen van de positie van de tumor. Met de scanner is te zien dat de positie van de longtumor per dag erg kan verschillen, afhankelijk van de diepte van de ademhaling. Door de preciezere locatiebepaling die deze technologische ontwikkeling oplevert kunnen longtumoren exacter en intensiever worden bestraald, wat genezingskansen verhoogt.

Robothulp bij de MRI-scan

Voor prostaatkanker (een diagnose voor zo’n 2500 Nederlandse mannen in 2014) is een inwendige bestraling een veelgebruikte genezingsmethode. Inwendige bestraling gebeurt, zoals de naam als zegt, via het inbrengen van wat radioactieve zaadjes die inwendig tegen de kankercellen vechten. Ook voor deze methode geldt: hoe preciezer, hoe beter. Echografie is tot nu toe een veelgebruikte wijze om de zaadjes in het lichaam te sturen naar de tumor. Echografie heeft qua scherpte echter een relatief lage kwaliteit. MRI-beelden zijn scherper, maar het probleem was tot nu toe dat de arts niet goed bij de patiënt kon om hem te behandelen wanneer de patiënt in een MRI-scanner lag.

Hiervoor is een oplossing gevonden door het UMC Utrecht. Een technologische ontwikkeling heeft het mogelijk gemaakt een robot te laten passen in de MRI-scanner. Deze robot wordt als het ware bestuurd door artsen, die hun stappen precies kunnen volgen op een scherm. Het apparaat wordt tussen de benen van de patiënt geplaatst en maakt tikbewegingen om naalden in te brengen. De combinatie van de robot en de MRI maakt preciezere plaatsing van de zaadjes mogelijk, wat betere genezingskansen biedt voor prostaatkankerpatiënten.

Virtual Reality voor kankerpatiënten

Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met de diagnose kanker gedurende hun behandelings- en revalidatieproces vaak last hebben van psychologische moeilijkheden. Wat ook uit onderzoek blijkt is dat de vermindering van de psychologische problemen de levensverwachting van deze patiënten significant kan verhogen. Om die psychologische problemen te verminderen wordt heel slim ingespeeld op een van nieuwste technologische snufjes: Virtual Reality (VR).

Virtual Reality lijkt een mogelijke oplossing te zijn om het kankerpatiënten iets makkelijker te maken op psychologisch gebied. De Virtual Reality bril is nog niet lang op de markt. Het is een recente technologische ontwikkeling waarbij door middel van een Virtual Reality-bril een computer gegenereerde realiteit tot stand komt. Deze VR kan elke vorm aannemen die men wil.

Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat een Virtual Reality op bepaalde momenten van de behandeling de patiënt positief kan beïnvloeden. Ze ervaren bijvoorbeeld minder ongemak tijdens chemokuren, minder pijn tijdens behandelingen en ze hebben een verbeterde emotionele status tijdens ziekenhuisopnames. Een mooie uitvinding dus, welke toepasbaar is op vrijwel alle soorten kanker.

Bovengenoemden zijn slechts enkele voorbeelden van massa’s onderzoeken naar de behulpzaamheid van mogelijke technologische ontwikkelen bij de behandeling van kanker. Hoewel we natuurlijk nog steeds niet zijn waar we zouden willen zijn bij het bestrijden van kanker, biedt de technologie zeker een betere toekomst.

BRON: http://www.dokterdokter.nl/gezond-leven/algemeen/technologische-ontwikkelingen-voor-het-bestrijden-van-verschillende-soorten-kanker/

Hoop dat hier nog meer onderzoek naar gebeurd zodat ze toch deze ziekte kunnen aanpakken zonder dat de persoon hard moet afzien qua gezondheid.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

1 Comment:

 • Deze ontwikkelingen brengen ons een stapje dichter bij kankervrije wereld

  Wereldkankerdag Vandaag is het wereldkankerdag, en helaas kennen we allemaal wel iemand in die tegen deze verschrikkelijke ziekte vecht. Gelukkig ontwikkelen wetenschapppers regelmatig nieuwe behandelingen, die hopelijk het kankermonster ooit voorgoed de wereld uit helpen. Een overzichtje van de meest veelbelovende ontdekkingen van het afgelopen jaar.

  Keytruda
  In december verklaarde Oud-President van de VS Jimmy Carter dat hij kankervrij was. Dat zou hij te danken hebben aan Keytruda, een product van farmaceuisch bedrijf MSD dat in ons land gemaakt wordt. Keytruda is een nieuw soort medicijn dat gebruik maakt van het eigen immuunsysteem van de patiënt om kankercellen aan te vallen.

  Al tientallen jaren voeren wetenschappers onderzoek naar immunotherapieën. In tegenstelling tot de drastische chemotherapie, die kankercellen maar ook gewone cellen aanvalt, richt immunotherapie zich op een eiwit dat de normale werking van het immuunsysteem verstoort. Veelbelovend, maar het duurde lang voor de behandeling efficiënt kon toegepast worden op mensen, omdat het moeilijk te voorspellen is wie er baat bij heeft.

  In Europa is het medicijn dit jaar pas goedgekeurd, maar in de Verenigde Staten is het al ruim een jaar verkrijgbaar voor de behandeling van melanoom, een dodelijke vorm van huidkanker die ook in andere organen kan opduiken.

  MDM4 verminderen
  Een onderzoeksgroep onder leiding van professor Jean-Christophe Marine (VIB/KU Leuven) ontdekte een mechanisme dat de groei van bepaalde kankercellen mogelijk maakt. De onderzoekers vonden echter ook een nieuwe manier om dit proces te verhinderen.

  “We ontdekten een relatief eenvoudige methode om de hoeveelheid van het eiwit genaamd MDM4 in kankercellen te verlagen. Door een overexpressie van dit eiwit – waardoor het veel talrijker aanwezig is dan normaal – kunnen kankercellen de ‘tumorbestrijdende functie’ van het eiwit p53 uitschakelen? Hiermee focussen we dus niet meer zozeer op het verhinderen van de binding met het eiwit p53, maar wel op het verminderen van de aanwezigheid van MDM4. Dit is een veelbelovende piste om twee redenen: ten eerste biedt het aanpakken van MDM4-overexpressie meer farmacologische mogelijkheden, en ten tweede toont ander onderzoek aan dat MDM4 ook kanker kan veroorzaken zonder zich aan p53 te binden,” aldus prof. Marine.

  Deze baanbrekende ontdekking biedt mogelijk nieuwe behandelingswijzen voor verschillende kankers zoals huid-, borst-, lymfoom-, eierstok- of netvlieskanker. Bovendien is de therapie die de hoeveelheid MDM4 in kankercellen zou kunnen verlagen al in ontwikkeling voor de bestrijding van andere ziekten.

  Geen chemotherapie meer
  In november van vorig jaar werd de kankerbehandeling T-VEC goedgekeurd in de Verenigde Staten, waarvan experten hopen dat het dé doorbraak zal zijn waarop de medische wereld al zo lang wacht. Het middel, dat in de VS voortaan mag ingezet worden tegen melanoom (huidkanker), bespaart de patiënt de schadelijk nevenwerkingen van chemotherapie. Het maakt gebruik van een gemodificeerd herpesvirus, dat rechtstreeks in de tumor wordt geïnjecteerd. Het virus valt enerzijds de kankercellen aan, maar stimuleert tegelijk ook het immuunsysteem om de slechte cellen te bestrijden.

  Ook de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA gaf de nieuwe therapie vorige maand een positief advies voor gebruik bij volwassen patiënten met uitgezaaid melanoom dat niet operatief verwijderd kan worden. Het dossier ligt nu ter goedkeuring bij de Europese Commissie.

  Professor dr. Johan Vansteenkiste van het UZ Leuven, gespecialiseerd in respiratoire oncologie, bevestigde eerder dit jaar aan onze krant dat het om een grote doorbraak ging. “Het is een geheel nieuwe categorie van anti-kankermiddelen, die voordien niet bestonden”, zo zei hij.

  “Maar de doorbraak situeert zich voorlopig nog vooral op het wetenschappelijke niveau. “We krijgen steeds meer inzicht in het immuunsysteem en de relatie met kanker”, vertelde hij. “Maar rond de praktische toepasbaarheid in de maatschappij en de betaalbaarheid van deze middelen in verhouding met het voordeel dat je erbij boekt, bestaan wel nog heel wat vragen.”

  Aspirine
  Volgens experts is een simpel aspirientje de “het wondermiddel” dat voortaan zou moeten voorgeschreven worden van zodra kanker wordt vastgesteld. Driekwart van de patiënten met darm-, maag- of keelkanker die dagelijks een dosis aspirine namen, bleken na vijf jaar nog in leven. Bij zij die geen aspirine namen, was dat slechts 43 procent. Dat blijkt uit een Nederlandse studie bij 14.000 volwassenen.

  De verklaring? Aspirine zorgt voor minder bloedklonters waarin tumoren zich kunnen schuilhouden. Dokter Áine McCarthy van Cancer Research UK waarschuwt evenwel voor de gevaren van aspirine. “Het kan ernstige neveneffecten hebben zoals inwendige bloedingen. Kankerpatiënten doen er daarom goed aan eerst hun arts te raadplegen”.

  Geblokkeerde expressie van PHD2
  Onderzoekers van het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en de KU Leuven boekten in juli vorig jaar vooruitgang in de zoektocht naar een middel om de uitzaaiing van borstkanker, de op een na dodelijkste kanker bij vrouwen, te belemmeren. Ze ontdekten dat een geblokkeerde expressie van PHD2, een eiwit dat zuurstoftekort in het bloed detecteert, leidt tot aanzienlijk minder uitzaaiing van borstkanker. Dat is van belang, want er bestaat nog geen efficiënte behandeling tegen de uitzaaiing. Bovendien toonde het onderzoek aan dat het blokkeren van de PHD2-expressie tumorgroei niet stimuleert en dus een veilige behandeling is.

  Volgens de onderzoekers effent de studie de weg voor verder onderzoek naar het therapeutische potentieel van de blokkering van PHD2. De studie weerlegt de strijdige resultaten van eerdere experimenten, die gebeurden in een model met getransplanteerde tumoren. De nieuwe studie was de eerste die gebeurde in een model met spontante borstkanker, wat een betere imitatie is van menselijke kankers.

  Immuuntherapie
  Een nieuw Brits kankeronderzoek van het Institute of Cancer Research deed vorig jaar een grootschalige (wereldwijde) studie naar immuuntherapie bij patiënten met huidkanker, met spectaculaire resultaten als gevolg.

  De onderzoekers ontwikkelden een methode om met het eigen afweersysteem de kankercellen aan te vallen, zonder alle bekende chemische troep. De patiënt kreeg een cocktail van eiwitten in zijn lijf gespoten dat de kankercellen opspoorde en vernietigde. Normaal zijn kankercellen onzichtbaar voor het eigen afweersysteem.

  En die nieuwe therapie werkte meer dan goed. Van de 945 melanoom-patiënten die wereldwijd aan de studie deelnamen, was bij meer dan de helft (58 procent) de tumor drastisch gekrompen en hierna ‘beheersbaar’ of zelfs compleet verdwenen.

  Ook bij bepaalde vormen van huid-, nier-, long- en darmkanker boekten het Britse Institute of Cancer Research al goede resultaten met immuuntherapie, zo bleek tijdens een congres in Chicago. Immuuntherapie belooft een standaardtherapie tegen kanker te gaan worden, naast óf in combinatie met de traditionele behandelingen als chirurgie, chemo’s en bestralingen.

  BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/120/Kanker/article/detail/2606575/2016/02/04/Deze-ontwikkelingen-brengen-ons-een-stapje-dichter-bij-kankervrije-wereld.dhtml


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: