Archive for 4 februari 2016


Kanker: toeval of eigen schuld?

De meeste kankers ontstaan niet door roken, overgewicht, ongezonde voeding enzovoorts maar door toeval, schreven wetenschappers begin 2015. Onzin, zo reageerden andere wetenschappers eind vorig jaar: omgevingsfactoren zijn bepalend. Wie heeft gelijk?

Toeval?
Volgens een artikel in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Science in januari 2015 is gemiddeld zo’n tweederde van alle kankers brute pech en te wijten aan toeval: namelijk het spontaan optreden van onvermijdelijke afwijkingen in het DNA die bij elke celdeling van stamcellen spontaan optreden.
Zij onderzochten voor 22 types kanker hoe vaak de ziekte spontaan voorkomt door een foutje in het DNA tijdens de celdeling van stamcellen.
Hun statistische analyse toont aan dat het risico op een tumor binnen een orgaan afhangt van het aantal stamcellen in het weefsel en hoe vaak de stamcellen zich delen. Veel stamcellen met veel celdelingen vergroten de kans dat het ooit toevallig misloopt en zich een tumor in het orgaan vormt. Hersencellen delen bijvoorbeeld relatief weinig, dus komen ook hersenkankers relatief weinig voor. Dikkedarmcellen delen dan weer zeer veel, met veel darmkankers als gevolg.
Hoe hoger het aantal kopieën, hoe hoger het risico op afwijkingen. Het opstapelen van die spontane afwijkingen zou verantwoordelijk zijn voor de meeste kankers. Slechts het overblijvende derde zou te wijten zijn aan omgevingsfactoren en ongezonde leefgewoonten zoals roken (25-30 %), of genetische voorbeschikking (ongeveer 5 à 10 %).

Er bestaan echter grote verschillen tussen het type kanker: sommige kankers zouden slechts voor 40% aan ‘toeval’ te wijten zijn, voor andere gaat het om 80%. Voorbeelden van kankers die (in grote mate) bepaald worden door het lot zijn o.m. pancreaskanker, leukemie, eierstokkanker, teelbalkanker en longkanker bij niet-rokers.
Bovendien is het aantal celdelingen blijkbaar niet de enige verklarende factor. Long- en prostaatcellen delen bijvoorbeeld weinig, maar toch komen er veel kankers voor. Terwijl dunnedarmcellen zeer veel delen, maar kanker nauwelijks voorkomt.
Hierbij moet ook aangestipt worden dat een aantal veel voorkomende kankers in deze studie niet aan bod kwamen bij gebrek aan gegevens over de celdeling: o.m. prostaat-, borst-, maag- en cervixkanker. Van de laatste drie staat vast dat ze in belangrijke mate door omgevingsfactoren bepaald worden.
Bovendien

Omgeving?
Dat ‘toeval’ de belangrijkste verklarende factor voor kanker is, wordt betwist door een artikel in het even respectabele tijdschrift Nature van december 2015. Daarin beweren andere wetenschappers dat slechts 10 tot 30 procent van alle kankers door pech ontstaan. De rest is te wijten aan externe factoren.
Volgens dit artikel volstaan ‘toevallige’ fouten in de celdeling meestal niet om kanker te veroorzaken, maar is ook blootstelling aan externe factoren nodig om kanker te doen ontstaan. Bovendien kunnen die externe factoren ook de zogezegd ‘spontane’ mutaties uitlokken. Dat verklaart waarom bijvoorbeeld waarom borstkanker vijf keer meer voorkomt in West-Europa dan in Zuidoost-Azië, en waarom prostaatkanker 25 keer meer voorkomt in Australië dan in Centraal-Azië.

Wie heeft gelijk?
Waarschijnlijk ligt de waarheid ergens in het midden.
• Een kanker kan niet worden verklaard door één enkele factor. Het is altijd een gevolg van een opstapeling van microscopische beschadigingen in het DNA. Verschillende risicofactoren spelen tegelijkertijd een rol en er bestaat een wisselwerking tussen hen om tot kanker te leiden. Sommige van die risicofactoren zijn onvermijdelijk zoals het risico op mutaties (fouten bij het kopiëren van het DNA) tijdens een celdeling. Maar dat verklaart niet alles.
• Het klopt voor heel wat types kankers dat er geen duidelijke link is met de levensstijl of de erfelijkheid, zoals bijvoorbeeld pancreaskanker.
• Bij een aantal kankers spelen omgevingskankers wél een doorslaggevende rol.
Dat is bijvoorbeeld het geval voor longkanker: meer dan 90% van de longkankergevallen komen voor bij rokers of ex-rokers. Een ander voorbeeld: er bestaat een zeer duidelijk verband tussen huidkanker en overdreven blootstelling aan UV-stralen.
Volgens de European Code Against Cancer zou ongeveer de helft van alle kankers vermijdbaar zijn door gezonde leefgewoonten (niet roken, gezond gewicht, gezonde voeding, voldoende bewegen, alcoholgebruik beperken…). Dat geldt onder meer voor (een deel van de) darmkankers, longkankers, huidkankers, borstkankers, prostaatkankers…

Een studie van het Nederlandse KWF Kankerbestrijding van juni 2015 komt tot het besluit dat naar schatting 30% van de nieuwe kankergevallen en 40 % van de sterfte door kanker in Nederland wordt veroorzaakt door een minder gezonde levensstijl, en zou daarmee in principe voorkomen kunnen worden. Niet roken is hierin het belangrijkste advies maar ook gezonde voeding en voldoende bewegen helpen om het risico te verlagen.
• De rol van ‘toeval’, erfelijkheid en levensstijl verschilt dus sterk van kanker tot kanker.
• Rekening houdend met de onvermijdbare risicofactoren (risico op spontane fouten tijdens celdelingen), kunnen we het risico op kanker nooit 100% uitsluiten, zelfs als we zeer gezond leven of niet erfelijk belast zijn. Omgekeerd betekenen ongezonde leefgewoonten niet automatisch dat u vroeg of laat kanker zult krijgen. Zo krijgen sommige mensen bijvoorbeeld longkanker zonder dat ze ooit gerookt hebben, en krijgen sommige kettingrokers nooit longkanker.

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=20590

Zelf denk ik dat heel wat factoren meespelen in deze ziekte. Niet toeval nog eigen schuld, want er zijn mensen die zo gezond mogelijk leven naar alles kijken en toch spijtig genoeg het verdict horen vallen kanker. Dus aan wat zal het liggen, de opwarming van de aarde, fijn stof, verkeerde levenswijze ach spijtig genoeg worden we er teveel met geconfronteerd en dat is erg. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Cannabis, tabak en alcohol: vanaf 16 jaar alle remmen los bij Vlaamse tieners

Vlaamse min-16-jarigen drinken steeds minder alcohol en beginnen later met roken, dat blijkt uit een rapport van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs. Goed nieuws, al heeft dat ook een keerzijde. Vanaf 16 jaar slaat die balans namelijk helemaal om en gaan wat acohol, tabak en cannabis betreft alle remmen los bij onze jongeren.

“Een nieuwe wetswijziging dringt zich op, met 18 jaar als beginleeftijd voor alle gebruik van alcohol.”

Marijs Geirnaert, directeur van VAD

Sinds het schooljaar 2000-2001 organiseert het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) jaarlijks een leerlingenbevraging over alcohol, tabak, cannabis en media bij jongeren in het secundair onderwijs. Vandaag wordt het rapport van het schooljaar 2014-2015 gepresenteerd, waarvoor 36.775 jongeren uit 67 verschillende scholen bevraagd werden.

Uit dat rapport blijkt dat het alcoholgebruik bij tieners jonger dan 16 gedaald is. Ook beginnen ze steeds later met roken. Het gebruik van illegale drugs blijft op hetzelfde peil hangen. Opmerkelijk is vooral dat de leeftijd van 16 een keermoment blijkt. De positieve evolutie zet zich niet door. Integendeel. Het lijkt wel alsof op 16 plots alle remmen losgegooid worden.

Alcohol

Uit het rapport blijkt dat het verbod op alcohol onder de 16 jaar dat in 2009 werd doorgevoerd een goede maatregel is geweest. Voor het eerst zijn er meer tieners jonger dan 16 die nog nooit alcohol hebben gedronken (51 procent). Vanaf de 16e verjaardag is er van die positieve evolutie echter nog maar weinig te bekennen. Van de jongeren ouder dan 16 dronk 7 op 10 tijdens de laatste maand alcohol, en 3 op 10 drinkt zelfs elke week. Bovendien gaan ze ook minder goed om met alcohol, zo steeg het aantal gevallen van dronkenschap en ook bingedrinken neemt aanzienlijk toe.

Voor Marijs Geirnaert, directeur van VAD, is de conclusie duidelijk: “Een nieuwe wetswijziging dringt zich op, met 18 jaar als beginleeftijd voor alle gebruik van alcohol. Dit zal op termijn het alcoholgebruik bij de jongeren tussen 16 en 18 doen dalen, net zoals dat nu gebeurd is voor jongeren onder de 16. Dat is geen overbodige maatregel, want hoe jonger en hoe meer alcohol men drinkt, hoe groter de risico’s op afhankelijkheid op latere leeftijd.”

Tabak en cannabis

Ook roken doen jongeren steeds later. Waar de gemiddelde leeftijd vijf jaar geleden rond 14,1 jaar lag, steeg die dit jaar tot 14,9 jaar. Er is echter ook een substantiële groep die pas begint te roken op de leeftijd van 16 jaar of ouder.

Het gebruik van cannabis daalt lichtjes, maar blijkt wel erg te verschillen van studierichting tot studierichting. Vanaf het derde middelbaar gebruikte ongeveer 20 procent van de leerlingen in het TSO en BSO het afgelopen jaar cannabis; in het ASO is dit slechts 11 procent. Ook de grootste groep regelmatige gebruikers vinden we terug in het TSO en BSO. Een relatief grote groep gebruikt cannabis om high te worden, zich goed te voelen, zorgen te vergeten en tegen verveling. En deze motivaties verhogen het risico op probleemgebruik.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/9/Gezondheid/article/detail/2606546/2016/02/04/Cannabis-tabak-en-alcohol-vanaf-16-jaar-alle-remmen-los-bij-Vlaamse-tieners.dhtml

Alle remmen gaan los omdat tabak en alcohol vrij te verkrijgen is. Dat maakt het ook moeilijker om ermee te stoppen. En zal dan ook sneller verslavend werken. De leeftijd optrekken is een optie, maar jongeren zijn slim, en laten het dan andere kopen. Het heeft ook niet alleen met alcohol te maken of met roken en wiet, neem eens de periode van het blokken wat er dan genomen wordt om geen stress te hebben of om wakker en helder te blijven. Al is het dan maar in een periode het is allemaal een gevaar als je niet weet met wat je bezig bent. 
Men mag niet vergeten gelijk welke winkel je voorbij gaat kan je tabak kopen of alcohol en dat kan ook aanzetten tot.
Ook mogen we niet vergeten dat tieners ook gaan experimenteren en zoeken. Dat hoort er ook bij natuurlijk. En langs de andere kant om erbij te horen. Dat zeker niet de juiste instellingen zijn, maar toch een fase is in de tienerjaren. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Technologische ontwikkelingen voor het bestrijden van verschillende soorten kanker

Vandaag is het Wereldkankerdag, een dag die door de Union for International Cancer Control (UICC) is uitgeroepen tot een internationale bewustwordingsdag. Mensen over de hele wereld staan vandaag stil bij alle soorten kanker. Wereldkankerdag richt zich op bewustwording van vier aspecten van kanker: preventie, detectie, behandeling en het belang van een goede kwaliteit van het leven voor mensen met kanker. Een mooie dag dus om eens stil te staan bij de technologische ontwikkelingen in de medische wereld op dit gebied.Technologische ontwikkelingen zijn er tegenwoordig overal. Het is geweldig om te zien hoe snel de technologie vooruit gaat, en vooral hoe erg het ons kan helpen. Waar sommige technologische snufjes compleet overbodig lijken, hebben anderen juist een enorme toegevoegde waarde. Technologische ontwikkelingen zijn vooral op het gebied van ziektebestrijding een hele waardevolle toevoeging, gezien ze vele mensenlevens kunnen redden.

Jaarlijks sterven in Nederland nog zo’n 40.000 mensen aan kanker, wat het een van de grootste doodsoorzaken maakt. Hoewel de medische wereld erg ver is in vergelijking met een aantal jaar geleden, blijft een definitief geneesmiddel voor kanker nog een raadsel. Technologische ontwikkelingen kunnen het genezingsproces echter een heel stuk op weg helpen. Dokterdokter heeft de meest opvallende technologische ontwikkelingen met betrekking tot kanker en kankerbestrijding op een rijtje gezet:

Bestralen in 4-D

In 2014 werd bij zo’n 10.000 mensen de diagnose longkanker vastgesteld. Dat maakt dat de komst van 4-D bestraling een enorme impact kan hebben op de genezingskansen van longkankerpatiënten.

Bestralen is precisiewerk. Artsen willen natuurlijk de tumor zoveel mogelijk vernietigen, maar tegelijkertijd ook niet teveel gezond weefsel meenemen met die bestraling. Het is daarom heel belangrijk om precies te kunnen bepalen waar een tumor overgaat in gezond weefsel. Het lastige van bestralingsbehandelingen bij longkankerpatiënten is het feit dat de tumor meebeweegt met de ademhaling. Dit maakt het precies bepalen van de locatie van een tumor best ingewikkeld. Artsen nemen daardoor vaak voor de zekerheid een groter stuk weefsel mee dan nodig zou zijn (ook wel de veiligheidsmarge genoemd), en daardoor is de dosis van de bestraling vaak ook lager, wat de behandeling wat minder effectief maakt. Daar zouden artsen dus graag verbetering in zien.

En die is er! 4-D bestraling biedt een goede oplossing. Een 4-D scanner kan de positie van de tumor meten en tegelijkertijd rekening houden met de tijd. Hierdoor kan in- en uitademing worden ingecalculeerd bij het bepalen van de positie van de tumor. Met de scanner is te zien dat de positie van de longtumor per dag erg kan verschillen, afhankelijk van de diepte van de ademhaling. Door de preciezere locatiebepaling die deze technologische ontwikkeling oplevert kunnen longtumoren exacter en intensiever worden bestraald, wat genezingskansen verhoogt.

Robothulp bij de MRI-scan

Voor prostaatkanker (een diagnose voor zo’n 2500 Nederlandse mannen in 2014) is een inwendige bestraling een veelgebruikte genezingsmethode. Inwendige bestraling gebeurt, zoals de naam als zegt, via het inbrengen van wat radioactieve zaadjes die inwendig tegen de kankercellen vechten. Ook voor deze methode geldt: hoe preciezer, hoe beter. Echografie is tot nu toe een veelgebruikte wijze om de zaadjes in het lichaam te sturen naar de tumor. Echografie heeft qua scherpte echter een relatief lage kwaliteit. MRI-beelden zijn scherper, maar het probleem was tot nu toe dat de arts niet goed bij de patiënt kon om hem te behandelen wanneer de patiënt in een MRI-scanner lag.

Hiervoor is een oplossing gevonden door het UMC Utrecht. Een technologische ontwikkeling heeft het mogelijk gemaakt een robot te laten passen in de MRI-scanner. Deze robot wordt als het ware bestuurd door artsen, die hun stappen precies kunnen volgen op een scherm. Het apparaat wordt tussen de benen van de patiënt geplaatst en maakt tikbewegingen om naalden in te brengen. De combinatie van de robot en de MRI maakt preciezere plaatsing van de zaadjes mogelijk, wat betere genezingskansen biedt voor prostaatkankerpatiënten.

Virtual Reality voor kankerpatiënten

Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met de diagnose kanker gedurende hun behandelings- en revalidatieproces vaak last hebben van psychologische moeilijkheden. Wat ook uit onderzoek blijkt is dat de vermindering van de psychologische problemen de levensverwachting van deze patiënten significant kan verhogen. Om die psychologische problemen te verminderen wordt heel slim ingespeeld op een van nieuwste technologische snufjes: Virtual Reality (VR).

Virtual Reality lijkt een mogelijke oplossing te zijn om het kankerpatiënten iets makkelijker te maken op psychologisch gebied. De Virtual Reality bril is nog niet lang op de markt. Het is een recente technologische ontwikkeling waarbij door middel van een Virtual Reality-bril een computer gegenereerde realiteit tot stand komt. Deze VR kan elke vorm aannemen die men wil.

Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat een Virtual Reality op bepaalde momenten van de behandeling de patiënt positief kan beïnvloeden. Ze ervaren bijvoorbeeld minder ongemak tijdens chemokuren, minder pijn tijdens behandelingen en ze hebben een verbeterde emotionele status tijdens ziekenhuisopnames. Een mooie uitvinding dus, welke toepasbaar is op vrijwel alle soorten kanker.

Bovengenoemden zijn slechts enkele voorbeelden van massa’s onderzoeken naar de behulpzaamheid van mogelijke technologische ontwikkelen bij de behandeling van kanker. Hoewel we natuurlijk nog steeds niet zijn waar we zouden willen zijn bij het bestrijden van kanker, biedt de technologie zeker een betere toekomst.

BRON: http://www.dokterdokter.nl/gezond-leven/algemeen/technologische-ontwikkelingen-voor-het-bestrijden-van-verschillende-soorten-kanker/

Hoop dat hier nog meer onderzoek naar gebeurd zodat ze toch deze ziekte kunnen aanpakken zonder dat de persoon hard moet afzien qua gezondheid.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Cellulitis: denk aan etherische oliën!

Een gezonde voeding, regelmatig sporten en massages zijn de enige echt doeltreffende oplossingen voor cellulitis – en ze vergen veel tijd.

Maar u kunt deze middelen een extra duwtje geven door etherische oliën te gebruiken.

Etherische oliën tegen cellulitis

Cipres, ceder, citroen, jeneverbes, geranium, venkel, zwarte peper, pompelmoes, rode tijm, kaneel, rozemarijn, salie, oregano, lavendel…
Deze etherische oliën kunnen verdund worden bij een massage, in het badwater, of op een schrobwashandje.

Massages met etherische oliën: elke dag of zelfs twee maal daags

Kies een van de drie volgende bereidingen met etherische oliën:

  • Doe in 25 ml zachte amandelolie 8 druppels etherische olie van citroen en 8 druppels etherische olie van cipres.
  • Doe in 60 ml plantaardige olie (olie van zacht amandel, argan, calendula, boterboon, olijven, macadamia…) 40 druppels etherische olie van cipres, 10 druppels etherische olie van citroen, 30 druppels etherische olie van Atlantische ceder, 10 druppels etherische olie citroeneucalyptus, 30 druppels etherische olie van gewone jeneverbes.
  • Doe in 60 ml plantaardige olie 20 druppels etherische olie van geranium rosat cv bourbon, 20 druppels etherische olie van Atlantische ceder en 40 druppels etherische olie van citroengras.

Masseer ’s ochtends en ’s avonds de zones waar u last hebt van cellulitis (als twee maal te veel is, dan toch zeker één mal). De massages moeten minstens 5 minuten duren.

Ideaal zou zijn als u de effecten van de massage zou aanvullen met enkele turnoefeningen.

Anti-cellulitis baden: één keer per week

Maak uw mengeling met etherische oliën als volgt klaar: 2 handgrepen zeezout, 2 eetlepels volle melk, 3 druppels etherische olie van citroen, 3 druppels etherische olie van cipres en 5 druppels etherische olie van lavendel.

Meng goed en doe die mengeling dan in het warme badwater.
Blijf er wel niet langer in dan 20 minuten.

Als u uit het bad komt, spoel dan uw benen van onderen naar boven, tot aan uw dijen met koud water. Wrijf uw benen daarna stevig droog met een handdoek.

Andere tips tegen cellulitis

  • Doe minder zout in uw eten.
  • Voeding: eet meer vezelrijke producten, fruit en groenten en verminder de ingenomen hoeveelheid dierlijke vetten.
  • Drink veel en regelmatig: anderhalve liter water per dag.
  • Doe regelmatig een peeling met een handschoen van paardenhaar om de doorbloeding te verbeteren.
  • Behandel natuurlijk vooral de zones waar u last hebt van cellulitis.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/cellulitis-denk-aan-etherische-olien/actueel/637

Mensen echt geloof me het zal je cellulitis niet weg nemen. Het belangrijkste is dat je bil en been oefeningen doet en je kan je wel eens lekker laten masseren nadien. De olie en de massage zal wel een goede doorstroming geven dat wel bevorderlijk werkt. Maar het is een aanleg spijtig genoeg. En het veranderen van lichaamsbouw heeft daar ook mee te maken.
Maar ben altijd bereid om een onderlichaam massage te geven 😉

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

JE KAN SOMS ZO ELEGANT JE SCHOENEN AANTREKKEN,
MAAR JE KAN ZE OOK ZO ELEGANT UITTREKKEN.

Je aankleden in het donker, en andere gewoontes die je gewicht saboteren 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

 

waarom koffiedrinken tijdens het werken gezond is

Behalve dat koffie een snelle oppepper is voor je energie, heeft het zwarte goud ook nog eens een positieve invloed op je gezondheid.

Dit is wat het met je lijf doet:

1. Je concentratie schiet omhoog

De cafeïne in je geliefde kop koffie zorgt niet alleen voor een energieboost, ook je concentratievermogen krijgt een flinke opkikker. Dat helpt je dus om productiever te zijn en extra goed werk te leveren.

2. Wist je dat koffie essentiële voedingsstoffen bevat?

Een kop koffie bevat namelijk onder andere vitamine B2, vitamine B5, magnesium en kalium. Daar kan geen broodje gezond uit de kantine tegenop.

3. Je kunt je van een kopje koffie écht gelukkiger voelen

Na het drinken van een kop koffie, neemt je lichaam heel snel de cafeïne in zich op. Die cafeïne stimuleert de afgifte van het hormoon adrenaline in de hersenen. En adrenaline veroorzaakt dan weer de stimulatie van dopamine, een stofje dat ervoor zorgt dat je je gelukkiger voelt.

4. Koffie is goed voor je lijf

En je gezondheid. Naast dat je energielevel een boost krijgt, wordt ook je lichaam gestimuleerd om harder te werken. Je stofwisseling gaat namelijk net iets harder aan de slag door de cafeïne die in koffie zit. Maar er is meer! Uit onderzoek is gebleken dat cafeïne in koffie mogelijk het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer kan vertragen of zelfs voorkomen. Ook zou het de kans op Diabetes type 2 én Parkinson aanzienlijk verkleinen.

BRON: http://koffie.blog.nl/opmerkelijk/2016/02/04/koffie-werken-4x-waarom-koffiedrinken-tijdens-het-werken-gezond-is

Daarom drink ik heel veel koffie. Maar of het nu echt helpt om te concentreren dat durf ik niet zeggen. Zonder koffie kan ik dat ook heel goed.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Resting Bitch Face: waarom sommige mensen altijd kwaad kijken

© getty.

‘Ik ben niet kwaad, ik kijk gewoon zo’. Het is een zin die ik regelmatig moet uitspreken. Want waar sommige mensen gezegend zijn met een natuurlijk lieflijk uiterlijk, zit ik opgescheept met een resting bitch face. En de wetenschap heeft nu ook uitgevogeld waar dat fenomeen vandaan komt.

Dat ik een ‘vieze’ leek, is de reactie van het lief als ik hem vraag naar zijn eerste indruk van mij. Op dat moment was ik waarschijnlijk aan helemaal niets aan het denken, maar hij interpreteerde het als een mengeling van pure minachting en een zwart humeur.

Ik kamp met andere woorden met een ‘resting bitch face‘: een gezicht dat er zelfs zonder uitdrukking vrij kwaad uitziet. En ik ben daarin niet alleen: Queen Elizabeth zit ermee, Victoria Beckham is er trots op en Kristen Stewart moet zowat het boegbeeld zijn van onze vereniging.

Maar waar komt dat fenomeen eigenlijk vandaan? Waarom zien sommige mensen er zoveel kwader uit in ‘rusttoestand’ dan anderen? Dat is ook wat gedragsspecialisten van het bedrijf Noldus Information Technology wilden weten. Ze stopten 10.000 ‘neutrale’ uitdrukkingen in een herkenningssoftware om te kijken wat de computer zou aflezen.

Zo’n software leest 500 punten van het menselijke gelaat in en herkent zo emoties: geluk, verdriet, boosheid, verrassing, afkeer… Wat bleek? Bij een gezicht zonder uitdrukking leest de computer ongeveer 3 procent emoties, de overige 97 procent is voor de software ook effectief neutraal. Als je echter naar bekende resting bitch faces gaat kijken, verdubbelt het aantal emoties tot 6 procent.

We tonen dus onbewust meer emoties dan anderen, en niet zomaar eender welke emotie: vooral minachting en afkeer komen door. “Een subtiele gekrulde lip, of wat spanning rond de ogen… Het geeft al meteen een andere indruk”, klinkt het. En aangezien de mens gelaatsuitdrukkingen net zoals de computer interpreteert, komen we over als onaangename mensen. En met ‘wij’ bedoel ik vrouwen: uit het onderzoek bleek dat een minachtende uitdrukkingen veel meer aanvaard worden bij mannen dan bij vrouwen.

We zijn er natuurlijk vet mee, met die verklaring. Gelukkig is er ook een positieve kant: mensen met een resting bitch face hebben over het algemeen betere social skills. We moeten immers meer moeite doen dan anderen zodat we geen verkeerde indruk wekken. Onderzoek heeft uitgewezen dat je communicatievaardigheden beter worden, én dat je ook anderen beter verstaat. Dat leidt op termijn tot betere relaties, zowel privé als in de werksfeer. We maken dan misschien geen goede eerste indruk, maar achteraf maken we dat meer dan goed.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/2605259/2016/02/03/Resting-Bitch-Face-waarom-sommige-mensen-altijd-kwaad-kijken.dhtml

Je kan er gewoon niets aan doen dat je zo boos kijkt. Je kan er allerlei studies aan wijden maar voor sommigen zal het zeker niet leuk zijn. Het wordt als eerste gezien en daar gaat ook de eerste indruk naar. Het is dan soms ook moeilijk om contacten te leggen of toch vriendelijk over te komen. Toch wil je het anders maar je gezicht spreekt dan weer andere taal, en dat kan naar iemand anders soms overkomen als dominant. Sommigen kunnen het ook moeilijk hebben bij emoties die ze tonen maar het gezichtsbeeld toch als boos blijft.
Dit is dan nog een leuk filmpje en zal je direct merken dat jezelf er anders naar kijkt dan naar mensen die niet boos kijken.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Meer zelfvertrouwen? Slaap dan eens vaker naakt

Dr. Travis Bradberry, auteur van Emotionele Intelligentie 2.0, doet op zijn LinkedIn profiel een warme oproep om meer naakt te slapen. Met deze makkelijke aanpassing in je leven zou je meteen heel wat voordelen binnenhalen… bijvoorbeeld de job van je dromen. Dat zit zo.

Dat naakt slapen behoorlijk wat gezondheidsvoordelen heeft, was al eerder bekend. Je slaapt er beter door omdat een daling in lichaamstemperatuur je slaap dieper maakt. Het zou je ook helpen om beter op gewicht te blijven omdat je metabolisme ook ’s nachts harder moet werken om je warm te houden. Slecht voor je libido is het ook niet, dat naakte lijf van je partner tegen je aan voelen.

Dr. Bradberry linkt deze voordelen van naakt tussen de lakens kruipen nu ook aan een beter zelfvertrouwen, wat je uiteindelijk ook weer beter in je job maakt.
Een goede nachtrust is namelijk verantwoordelijk voor de snelheid waarmee je brein werkt. ’s Nachts worden toxische proteïnen uit de neuronen in je brein verwijderd. Hoe beter dit proces loopt, hoe beter je creativiteit, emotionele weerbaarheid en je probleemoplossend vermogen bij het ontwaken.
Daarnaast voel je je als je naakt slaapt gewoon lekkerder in je vel. Je hebt vrede met je lichaam en voelt je meer zelfzeker. De universiteit van Melbourne ontdekte dat zelfzekere mensen beter jobs met hogere lonen hebben én dat ze vaker opslag krijgen.

Zou dat allemaal lukken door gewoon die pyjama achterwege te laten? Het is het proberen waard.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/9/Gezondheid/article/detail/2605243/2016/02/03/Meer-zelfvertrouwen-Slaap-dan-eens-vaker-naakt.dhtml

Naakt slapen heeft zo zijn voordelen, en ja daar komt ook zelfvertrouwen bij. Omdat je eigenlijk je helemaal moet laten zien zoals je bent, maar ook zie jezelf op een andere manier naar je lichaam. Je zal ook meer gevoel aanvoelen in het bed dat ook weer ten goede komt naar jezelf toe. Zoals ook staat geschreven je voelt alles heel intens aan en ook het lichaam van je partner. Als je af en toe moet iemand samen ligt ga je ook merken dat je meer zelfvertrouwen krijgt omdat je durft laten zien zoals je bent. Of het nu ook iets te maken kan hebben met een job of meer loon laat ik achterwege. Hier kan ik niets over schrijven omdat ik het ook niet weet.
Dus voor jezelf maar eens uitzoeken of je het graag doet naakt slapen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Francken: “Asielaanvraag verkrachters kan geweigerd worden bij veroordeling”

Groepsverkrachting Drie minderjarigen en vier meerderjarigen werden opgepakt door de politie voor de groepsverkrachting van een minderjarig meisje in Oostende in november vorig jaar. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge. Onder de verdachten ook twee asielzoekers. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken noemt de feiten “walgelijk” en benadrukt dat de asielaanvraag van de vluchtelingen op basis van hun veroordeling geweigerd kan worden.

De feiten dateren al van eind november 2015, maar kwamen eind vorige week eigenlijk bij toeval aan het licht. Naar aanleiding van een foto waarop een verdachte poseerde met een wapen, werd zijn gsm onderzocht. Op het toestel werden beelden van de groepsverkrachting aangetroffen. De feiten werden gepleegd in een privéwoning in Oostende.

De lokale politie van Oostende slaagde erin om snel alle betrokkenen te identificeren. Het gaat om een Belg en zes personen met de Iraakse nationaliteit. De vier meerderjarige verdachten werden door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden. De raadkamer verlengde gisterochtend hun aanhouding met een maand. Drie minderjarige verdachten werden door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De jongste verdachte is amper veertien jaar oud, aldus VTM Nieuws.

“Weigering asielaanvraag”

‘Als de verdachten veroordeeld worden, zullen ze hun straf moeten uitzitten. Als ze daarna vrijkomen, zal er niets anders opzitten dan hen het land uit te zetten’

Theo Francken, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

In het belang van het slachtoffer en haar familie heeft het parket nu pas gecommuniceerd over de feiten. “Het slachtoffer dat door toedoen van de daders vooraf weerloos werd gemaakt, zodat ze zich niets meer herinnerde, is trouwens pas sedert vandaag volledig op de hoogte van de feiten”, klinkt het in een persbericht. Het parket zal geen verdere toelichting geven over het dossier.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vindt het walgelijk wat gebeurd is in Oostende. Dat zegt hij in een eerste reactie aan VTM Nieuws. Francken bevestigt dat er vluchtelingen bij betrokken zijn waarvan de asielaanvraag nog loopt. “”De verdachten zullen nu vervolgd worden. Indien ze veroordeeld worden zullen ze hun straf moeten uitzitten. Als ze daarna vrijkomen, rest er waarschijnlijk geen andere optie dan hen het last uit te zetten”, zo zei hij aan VRT.

Dader groepsverkrachting choqueert tijdens verhoor: “Ze moet niet klagen. Vrouwen moeten luisteren”

 

Daders lachen, dansen en zingen rond slachtoffer

De zeven dader van de groepsverkrachting – niet op de foto – zijn tussen 14 en 25 jaar oud. © ANP.

Oostende Enkele van de jonge daders van een groepsverkrachting – onder wie twee asielzoekers – lachen de feiten weg: “Ze moet niet klagen. Vrouwen moeten luisteren naar mannen.” Burgemeester en sp.a-zwaargewicht Johan Vande Lanotte reageert scherp. “We moeten niet flauw doen: sommige nieuwkomers hebben een problematisch vrouwbeeld. We moeten onze waarden offensief verdedigen.”

Oostends burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). © photo news.

“Een zeer pijnlijke zaak, die hopelijk tot zware straffen leidt”, aldus de Oostendse burgemeester over de feiten die zich in november afspeelden in zijn stad, maar pas vorige week toevallig aan het licht kwamen. Een leraar van het VTI in Oostende lichtte toen de politie in omdat een 14-jarige jongen op school pochte met een foto van hem in legeruniform én een machinegeweer. Bij onderzoek vond de politie in de gsm van de jongen ook een filmpje. Samen met zes anderen komt hij in beeld rond een schijnbaar bewusteloos meisje. Ze trekken haar broek naar omlaag, duwen haar benen open, betasten en verkrachten haar. Ze lachen en staan te dansen en te zingen in het Arabisch rond het slachtoffer.

Het meisje van 17 was eerder op de avond iets gaan drinken met haar vriend. Van daaruit belandde ze op een feestje in Oostende. Naar verluidt zou er overdreven veel sterkedrank gedronken zijn. Het meisje zou daarbij bewusteloos geraakt zijn. Of ze zelf op het bed ging liggen of naar daar gebracht is, is onduidelijk. Het meisje geraakte uiteindelijk thuis met een taxi.

Het is duidelijk dat sommige nieuwkomers problematische opvattingen hebben. Als ze hun straf hebben uitgezeten, moeten ze het land uit.

Burgemeester Vande Lanotte

Gedrogeerd

Van de zeven betrokkenen zouden er twee de Belgische nationaliteit hebben. Vijf anderen zijn Irakezen. Minstens twee van hen zitten in een lopende asielprocedure. Ze zijn tussen 14 en 25 jaar oud. Enkel de oudste ontkent de verkrachting. De zes anderen zeggen dat ze allemaal seks met het meisje hebben gehad – ook de oudste. Bij hun ondervraging waren ze bijzonder grof. Eén van hen beweert dat “het meisje vroeg haar te pakken” – terwijl op de beelden duidelijk te zien is dat er géén enkele beweging in haar zit.

Sommigen noemen een groepsverkrachting de normaalste zaak van de wereld. Eén van hen zei lachend dat het meisje niet moet klagen. “Omdat vrouwen toch alleen moeten luisteren naar de mannen.”

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2606337/2016/02/04/Dader-groepsverkrachting-choqueert-tijdens-verhoor-Ze-moet-niet-klagen-Vrouwen-moeten-luisteren.dhtml

Wat mij pijn doet als ik dit lees dat ze een minderjarig meisje nemen, al speelt leeftijd geen rol in zo een situatie. Dat ze het meisje en ook naar andere vrouwen toe ze gaan drogeren om hun slag binnen te halen. En dan nog eens durven zeggen openlijk VROUWEN MOETEN LUISTEREN, ze moet niet klagen. Mensen sorry ik als man ben eigenlijk bang om nog iets tegen een vrouw te zeggen als ik dit allemaal lees.
Dan staat men toch niet versteld dat men racistisch wordt, en dat vrouwen meer angst krijgen voor mannen.

Dit doet me echt huilen, is een vrouw dan nergens niet meer veilig om ook het eens gezellig te hebben, zonder ongewenste intimiteit te moeten hebben

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: