Archive for 19 januari 2016


Hotel restaurant door autoriteiten gesloten nadat het management het personeel had gedreigd met boetes voor het spreken van Tibetaans

The sign reads: "Rebkong County Industry and Commerce Management Bureau; Sealed; January 8, 2016"

Op het papier staat: “Rebkong Provincie Industrie en Handel Management Bureau; Verzegeld; 8 januari 2016”

Na een golf van verontwaardiging op sociale media hebben de lokale overheden in Rebkong (Chinees: Tongren) in Tibet een Chinees hotel gesloten, nadat het management het personeel had gedreigd met hoge boetes voor het spreken van Tibetaans. Het hotel, dat net vorige maand was geopend, maakte schriftelijk haar verontschuldigingen, die een online zijn gepubliceerd, en zei dat het hotel zou worden “gesloten voor rectificatie”, hetgeen aangeeft dat de sluiting waarschijnlijk tijdelijk is.

Het is een zeldzaam voorbeeld van hoe weloverwogen commentaar en via sociale media naar voren gebracht bezwaren, de reactie van de Chinese autoriteiten op een positieve manier beïnvloed hebben. De reactie van de lokale ambtenaren was des te meer opmerkelijk, gezien de onbuigzame politieke omstandigheden. Vorig jaar stonden de bescherming van de moedertaal en het organiseren van Tibetaanse schrijfklassen nog op een lijst van als illegaal aangemerkte activiteiten in een nieuwe set van in de Rebkong in februari 2015 afgekondigde voorschriften. [1] De heftige reacties op het hotel zijn in dit geval indicatief voor de zeer reële angst onder Tibetanen over het voortbestaan ​​van hun taal, het fundament van de Tibetaanse cultuur.

Het Xiangyun Pinzhi Hotel in Rebkong, Amdo (vandaag de dag bestuurd vanuit de provincie Qinghai) plaatste vorige week een bericht, waarin stond dat het alle medewerkers was verboden om in het Tibetaans te spreken, ”behalve in bijzondere omstandigheden” en als ze dat toch deden zouden “overtreders gestraft worden met een boete van 500 yuan.” 500 yuan is gelijk aan 70 euro tegen de huidige wisselkoersen. De aankondiging werd gefotografeerd en online verspreid onder wijdverbreide verontwaardiging bij de Tibetaanse internet gebruikers, van wie velen de Communistische Partij terminologie gebruikten en de juridische kaders aangaven om hun argument kracht bij te zetten.

Eén schreef: “In zo’n harmonieuze samenleving [een term die vaak gebruikt wordt door de Chinese leiders om trouw aan de officiële lijn uit te drukken], hoe kan het zijn dat er nog steeds bedrijven, zoals deze” [2] Een ander postte: Voldoet dit restaurant, dat werknemers verbiedt in het Tibetaans te spreken en stelt dat de daders zullen worden beboet met 500 yuan, zoals aangegeven, aan de […] grondwettelijke rechten van het Tibetaanse personeel om hun etnische taal te gebruiken? […] Ik dring er bij de bevoegde autoriteiten op aan, onder leiding van kameraad Xi Jinping, om de grondwettelijke rechten van onze Tibetaanse landgenoten te handhaven.” [3]

In een ongebruikelijke stap bood het hotel haar verontschuldiging aan, die ook online werd verspreid, en stelde: “Dit voorschrift kwetst op ernstige wijze de gevoelens van het Tibetaanse volk, en was in strijd met het nationale etnische beleid. Nu dit het geval is, biedt het Xiangyun Pinzhi Hotel oprecht aan onze Tibetaanse landgenoten haar excuses aan! Wij betuigen onze volledige aanvaarding van de schorsing van ons bedrijf voor de rectificatie door de partij en de betrokken lokale overheidsdiensten, en terwijl we zijn gesloten voor de rectificatie, zijn we vastbesloten om in strikte overeenstemming te blijven met de eisen van de partij en de betrokken lokale overheidsdiensten, serieus omgaan met het betrokken personeel, en een volle, diepe, grondige en zorgvuldige rectificatie door te voeren in het restaurant. Deze omstandigheden zullen zich in de toekomst nooit meer voordoen.”

Het Volksregeringskantoor van de provincie Rebkong in de Tibetaanse Autonome Prefectuur Malho (Chinees: Huangnan) in Qinghai (het Tibetaanse gebied Amdo), vaardigde deze week (11 januari 2016) een formele ingebrekestelling uit waarin stond: “Aan de respectievelijke instanties, bedrijven en werkeenheden: Om het gebruik van gesproken Tibetaans op het werk te standaardiseren en te versterken, wordt het hierbij verzocht dat de officiële stempels, plakaten, certificaten, slogans, emblemen, officiële documenten, enveloppen, en advertenties van de respectieve instanties, bedrijven en werkeenheden tweetalig in het Tibetaanse en Chinese moeten zijn.” (Volledige vertaling hieronder).

In het naar voren brengen van hun bezorgdheid over het [hotel] voorschrift, snijden de Tibetaanse internet gebruikers, die op sociale media postten, een breder punt van zorg over hun taal aan. Tibetanen proberen hun taal te behouden door deze een gelijke plaats als het Mandarijn te geven. Maar voor Chinese ambtenaren houdt ‘tweetalig onderwijs’ beleid in dat het Chinees de belangrijkste taal van instructie is, waarbij Tibetaans gedegradeerd is tot enkel Tibetaanse taal les. [4]

Niet alleen de boetes voor het personeel van het hotel voor het spreken van Tibetaans zijn in strijd met de Chinese grondwet, maar de nieuwe regelgeving van 2015, die individuen criminaliseert, die samenkomen om Tibetaans te leren en te spreken, doet dat ook. Artikel Vier van Chinese Grondwet luidt als volgt: “Alle nationaliteiten hebben de vrijheid om hun eigen gesproken en geschreven taal te gebruiken, te ontwikkelen en om hun eigen volksgebruiken en gewoonten te behouden of te hervormen.” De aankondiging van het hotel overtrad ook de wet op de regionale etnische autonomie, waarvan artikel 10 aangeeft: “Autonome vertegenwoordigers in etnische autonome gebieden garanderen aan de nationaliteiten in deze gebieden de vrijheid om hun eigen gesproken en geschreven taal te gebruiken en te ontwikkelen en de vrijheid om hun eigen volksgebruiken en gewoonten te behouden of te hervormen”. [5]

Het hotelmanagement had oorspronkelijk de uitspraak geplaatst onder het kopje ‘Vijf hoogspanningsleidingen’, een zin, die wordt gebruikt om trouw aan de taal te demonstreren en soms gebruikt wordt door hoge ambtenaren van de Partij om belangrijke regelgeving te aan te kondigen. Deze term werd vorig jaar gebruikt door de Tibetaanse Autonome Regio partij chef Chen Quanguo om te verwijzen naar de noodzaak van het uitroeien van de innerlijke loyaliteit aan de Dalai Lama onder Tibetaanse ambtenaren en te voorkomen dat ze onderricht in ballingschap bijwonen, overeenkomstig de nadruk op de “anti-separatistische strijd” op de hoogste niveaus in Peking. [6]

In Rebkong namen Tibetaanse studenten en leken het initiatief voor een aantal vreedzame demonstraties ter verdediging van hun taal, het fundament van de Tibetaanse religie, cultuur en nationale identiteit. In 2010 begonnen de protesten van Tibetaanse scholen en studenten tegen plannen het gebruik van hun taal in te perken in Rebkong. Later breidde deze zich uit van verschillende gebieden in Qinghai naar Beijing. [7] Alle sectoren van de samenleving – studenten, boeren, monniken, nomaden, leraren, en kinderen – kwamen samen om redelijk en afgemeten eisen voor verandering te stellen.

Er hebben een aantal zelfverbrandingen door Tibetanen in Rebkong plaatsgevonden, die bij verschillende gelegenheden werden gevolgd door spontane bijeenkomsten van duizenden Tibetanen om te bidden en hun laatste respect te tonen. Op 9 november 2012, te midden van een gespannen veiligheidssituatie, verzamelden zich in Rebkong duizenden Tibetaanse studenten bij de crematie van een Tibetaanse nomade en voormalige monnik, Jinpa Gyatso, die zichzelf de dag daar voor in brand had gestoken voor het Rongpo klooster en was overleden. Uit Tibet afkomstige afbeeldingen van de demonstratie tonen kinderen, die hand in hand lopen te midden van een menigte van duizenden. Ook kwamen duizenden Tibetanen bijeen in het dorpje Dowa in Rebkong om te bidden voor Nyangchag Bum, een van de twee Tibetanen, die zichzelf in brand stak en overleed op maandag 12 november 2012. De andere Tibetaan, die zichzelf die dag in brand stak in Rebkong, sprak in een achtergelaten notitie zijn verontrusting uit over de Tibetaanse taal. De notitie uitte onder meer de hoop dat “zes miljoen Tibetanen Tibetaans bestuderen, Tibetaanse kleding dragen en verenigd zullen zijn.” [8]

Vertalingen

Een door ICT uit het Chinees vertaalde vertaling van de door de Rebkong autoriteiten uitgevaardigde kennisgeving is hieronder bijgevoegd:

Kennisgeving

Aan respectievelijke instanties, bedrijven en werkeenheden:

Om het gebruik van gesproken Tibetaans op het werk te standaardiseren en te versterken, wordt hierbij verzocht, dat de officiële stempels, plaquettes, certificaten, slogans, emblemen, officiële documenten, enveloppen, en advertenties van de respectieve instanties, bedrijven en werkeenheden tweetalig in het Tibetaanse en Chinees dienen te zijn. De Tibetaanse taal gebruikt worden in de volgende formaten:

 1. Wanneer het in een cirkelvorm wordt geschreven, dient het Tibetaans aan de buitenkant te staan met het Chinees aan de binnenzijde
 2. Wanneer het horizontaal wordt geschreven, moet het Tibetaans aan de bovenkant staan met het Chinees daar onder.
 3. Wanneer het verticaal wordt geschreven, moet Tibetaans de linkerkant staan met het Chinees aan de rechterkant.

Het lettertype en grootte van de twee talen moet evenredig zijn. Dit werk moet worden volbracht zijn op 13 januari 2016.

Volksregeringskantoor Provincie Rebgong

11 januari 2016

通知

各机关,企事业单位:

为规范,加强藏语文使用工作,现要求各机关,企事业单位公章,牌匾,证件,标语,会标,公文头,信封,广告等必须使用藏汉双语。使用藏语文书写格式如下:

 1. 弧形书写时藏文在外侧,汉文在内侧;
 2. 横写时藏文在上方,汉文在下方;
 3. 竖写时藏文在左方,汉文在右方;

书写两种文字时字体要相符,大小要一致。此项工作务必于2016年1月13日前完成。

同仁县人民政府办公室

2016年1月11日

De volgende brief met verontschuldigen werd door het hotel in Rebkong online verspreid en is hieronder door ICT uit het Chinees in het Engels vertaald:

Een verontschuldigingsbrief

Gerespecteerd Tibetaanse landgenoten en mensen van deze provincie:

Na de opening huurde het Xiangyun Pinzhi Hotel in december 2015 een management team uit een ander gebied, dat een management systeem invoerde met onder andere deze voorgestelde bepaling: “In werkruimtes is het alle medewerkers verboden om de Tibetaanse taal te gebruiken, behalve in bijzondere omstandigheden. Overtreders zullen worden gestraft met een boete van Y500.” Deze bepaling heeft het Tibetaanse volk serieus gekwetst en ons nationale etnische beleid geschonden. Nu dit het geval is, biedt ons Xiangyun Pinzhi Hotel aan onze Tibetaanse landgenoten haar oprechte excuses aan! Wij betuigen bij deze onze volledige aanvaarding van de schorsing van ons bedrijf voor de rectificatie door de partij en relevante lokale overheidsdiensten, en terwijl we zijn gesloten voor de rectificatie, zijn we vastbesloten om de eisen van de partij en de betrokken lokale overheidsdiensten strikt na te leven, serieus om te gaan met het betrokken personeel, en een volle, diepe, grondige en zorgvuldige rectificatie te laten plaatsvinden in het restaurant. Deze omstandigheden zullen nooit meer plaatsvinden in de toekomst. We hopen dat het publiek begrip zal hebben en ons zal helpen – het voltallige personeel van de Xiangyun Pinzhi Hotel biedt onze landgenoten nogmaals haar oprechte excuses aan!

Xiangyun Pinzhi Hotel

1.8.2016

致歉信

尊敬的各位藏族同胞及全县人民:

祥云品质饭店于2015年12月开业后,饭店从外地聘请相关管理团队,出台一套管理制度,其中一项制度中提出“在工作区域内除特殊情况外全员禁止藏语交流,违者罚款500元”的规定,此规定严重损伤了藏族同胞的感情,也违背了国家民族政策。在此,我们祥云品质饭店向藏族同胞真诚致歉!我们表示完全接受党委,政府相关部门的停业整顿,在停业整顿期间坚决保证严格按照党委,政府相关部门的要求,对相关人员进行严肃处理,并对饭店内部进行全面,深入,细致,彻底的整改,今后绝不发生类似情况,希望社会各界多多理解和帮助,祥云品种饭店全体员工再次向各位同胞表示诚挚的道歉!

祥云品质饭店

2016年1月8日

Een samenvatting van een van de sociale media berichten over de zaak is hieronder in het Engels vertaald. Na het plaatsen van de tekst van de relevante wet – en een citaat van Xi Jinping over de Grondwet, eindigt het met de volgende vragen:

“Ik vraag de relevante autoriteiten: Is dit restaurant, dat werknemers verbiedt in het Tibetaans te spreken en aangeeft dat de overtreders zullen worden gestraft met een boete van 500 yuan, in overeenstemming met de grondwet?

Heeft de administratie van het hotel gehandeld in strijd met het grondwettelijk recht van het Tibetaanse personeel om hun etnische taal te gebruiken?

Als dat zo is, vraag ik of de autoriteiten deze kwestie zullen oppakken, de betrokken mensen zullen bestraffen en het zullen opvoeden omtrent de Grondwet?

Ik dring er bij de bevoegde autoriteiten op aan om, onder het leiderschap van kameraad Xi Jinping, de grondwettelijke rechten van de Tibetaanse landgenoten van ons land te beschermen.”

Voetnoten

[1] De regels werden door ICT uit het oorspronkelijke Tibetaans in het Engels vertaald en gepubliceerd in een rapport op 14 april 2015 bij http://www.savetibet.org/praying-and-lighting-butter-lamps-for-dalai-lama-illegal-new-regulations-in-rebkong/

[2] Online vastgelegd en vertaald in een microblog door @triciamkehoe op 7 januari (2015).

[3] Volledige vertaling dit social media bericht volgt hieronder.

[4] ICT briefing, 24 maart 2014: https://www.savetibet.org/first-lady-michelle-obama-on-the-edge-of-tibet-urged-to-focus-on-language-in-education/

[5] ICT rapport, 14 april 2015. Andere als illegaal omschreven in dit reglement opgenomen maatregelen: bidden en aansteken van boter-lampen voor de Dalai Lama of de mensen die zichzelf in brand hebben gestoken.http://www.savetibet.org/praying-and-lighting-butter-lamps-for-dalai-lama-illegal-new-regulations-in-rebkong/

http://www.savetibet.org/praying-and-lighting-butter-lamps-for-dalai-lama-illegal-new-regulations-in-rebkong/

[6] Deze opmerkingen werden in de staatsmedia gemaakt; voor analyse zie ICT-rapport, 13 november 2015, Tibetaanse Partijleider roept alle kloosters op om de rode vlag uit te hangen .

[7] Op 19 oktober 2010 trokken honderden studenten en enkele monniken door de straten van Rebkong om hun verzet te uiten tegen nieuwe maatregelen in Qinghai over het verder achterstellen van Tibetaans als voertaal in scholen. Studenten van de lerarenopleiding in Malho (Chinees: Huangnan) hield een spandoek omhoog met de slogan: “ Terugkeer het belang van de Tibetaanse taal” (ICT rapport, Studentenprotesten tegen ondermijning van Tibetaanse taal breiden zich uit naar Peking. ”en ICT report, http://www.savetibet.org/thousands-of-tibetan-students-and-schoolchildren-gather-for-peaceful-demonstration-in-rebkong/ .

In een ander type protest in augustus 2012 hielden Tibetanen in Rebkong een gedurfde vreedzaam protest om te klagen over wreedheden door de lokale politie, nadat vier Tibetanen in elkaar waren geslagen. Beelden (geüpload naar YouTube) en beelden van Rebkong op 14 augustus tonen een verzamelde menigte van vreedzame Tibetanen en het tonen spandoeken in zowel Chineese en Tibetaans, die stellen: “Brute mishandeling van het Tibetaanse volk door politie van de provincie Rebkong”. Een foto van de vier in elkaar geslagen Tibetanen is ook afgebeeld in het ICT-rapport van 18 augustus 2012, http: savetibet.org/tibetans-in-rebkong-gather-to-protest-police-brutality/

[8] ICT-rapport, ‘Duizenden Tibetanen mobiliseren zich in reactie op zelfverbrandingen ondanks toegenomen beveiliging’, 14 november 2012, https://www.savetibet.org/thousands-of-tibetans-mobilize-in-reaction-to-self-immolations-despite-security-build-up/

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2016/januari-2016/hotel-restaurant-door-autoriteiten-gesloten-nadat-het-management-het-personeel-had-gedreigd-met-boetes-voor-het-spreken-van-tibetaans/

Is dat niet erg dat je nog niet meer in je taal mag praten, of dat je een angst moet hebben om je taal te spreken omdat er een boete aan vast hangt. Of dat ze de keten gewoon sluiten. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Hoe een winterdepressie ontstaat

triestEen winterdepressie heeft toch met lichttekort te maken? Dat klopt, maar er zijn meer factoren die de winterblues beïnvloeden. Voor sommige mensen is de winter de naarste tijd van het jaar. Ze zien op tegen de donkere en neerslachtige dagen die gaan komen. De moeilijkste maanden zijn doorgaans januari en februari. Soms raakt je dagelijkse leven zodanig verstoord dat je van een winterdepressiekunt spreken.

Symptomen winterdepressie

 • Niet meer kunnen genieten van dingen of geen plezier meer hebben
 • Voortdurende moeheid, geen energie hebben, het gevoel dat alles moeite kost
 • Trager denken, bewegen en reageren of juist erg rusteloos en gejaagd zijn
 • Een overmatige slaapbehoefte hebben, ‘’s ochtends het bed niet uit kunnen komen, de hele dag in bed willen blijven
 • Overmatig veel eten
 • Toegenomen prikkelbaarheid, sneller geïrriteerd zijn, concentratieproblemen, het is moeilijk de gedachten ergens langere tijd bij te kunnen houden, moeilijk besluiten kunnen nemen
 • Een negatief zelfbeeld, een negatief beeld van anderen en een negatief toekomstbeeld
 • De klachten verdwijnen spontaan in de lente

Een winterdepressie kan je het leven dus behoorlijk zuur maken. Maar waarom heb je alleen last van deze symptomen in de winter?

Oorzaak winterdepressie

Er bestaat in de wetenschap nog geen eenduidigheid over de oorzaak van een winterdepressie. Wetenschappers vermoeden dat de winterse klachten worden veroorzaakt door een tekort aan licht. Licht, dat via de ogen bij ons binnendringt, heeft immers een grote invloed op het menselijk lichaam. Door een tekort aan licht raakt de biologische klok van je lichaam ontregelt.

Omdat de dagen korter en donkerder zijn in de winter loopt de biologische klok van het lichaam niet meer gelijk met de natuurlijke dag- en nachtritme. Het gevolg is dat een aantal biologische processen in het lichaam niet meer goed verlopen.

Melatonine en vermoeidheid

Zo zal het lichaam bijvoorbeeld extra melatonine produceren. Het hormoon melatonine zet het slaapmechanisme in gang en speelt ook een rol in de interne regeling van de biologische klok. De pijnappelklier in de hersenen scheidt gedurende de nacht melatonine af. Normaliter wordt de productie van dit slaaphormoon, zodra je in de ochtend wakker wordt onder invloed van voldoende daglicht gestopt. In de winter gebeurt dit bij veel mensen niet, waardoor ze ook overdag dit slaaphormoon in het lichaam hebben. Dit hoort uiteraard niet en zorgt voor een aanhoudend vermoeid gevoel. Ook kan een teveel aan melatonine een deprimerende gevoel veroorzaken.

Hormonale veranderingen

Er zijn ook wetenschappers die beweren dat de aanmaak van melatonine de productie van neurotransmitters en bepaalde activatiehormonen overdag negatief beïnvloeden. Zo zou er minder serotine in de hersenen geproduceerd worden. Serotine is een neurotransmitter. De hoeveelheid serotine in de hersenen beïnvloedt stemmingen, slaap, seksueel gedrag, pijntransmissie en eetgedrag. De verminderde serotineproductie zou verantwoordelijk zijn voor behoefte aan calorierijk eten, vermoeidheid en neerslachtige gevoelens zoals weinig eigenwaarde.

Psychologische oorzaken

Naast het gebrek aan daglicht in de winter, kunnen ook andere factoren een rol spelen. Het kan zijn, dat de winter voor jou verbonden is met bepaalde negatieve kenmerken. Veel mensen hebben bijvoorbeeld moeite met de feestmaand december. Feestdagen kunnen leuk en gezellig zijn, maar ze kunnen ook een confrontatie betekenen met lastige zaken in de familiesfeer, zoals conflicten.

Verder is het zo, dat de aandacht in de winter letterlijk en figuurlijk ‘naar binnen’ wordt gericht. In de zomer vind je veel meer afleiding met zaken buiten jezelf. In de winter word je eerder geconfronteerd met zaken die ‘binnen jezelf’ spelen. Psychologische oorzaken kunnen je winterdip versterken.

Gevoeligheid verschilt per persoon

Hoewel de wetenschap wereldwijd al veel onderzoek heeft gedaan naar het ontstaan van een winterdepressie, weet men nog niet precies waarom de ene persoon geen last heeft van de winterblues en de andere juist wel. Het lijkt erop dat sommige mensen simpelweg een zwakkere lichaamsklok hebben of ontwikkelen naarmate ze ouder worden. Sommige mensen hebben in de winter genoeg aan het afgaan van de wekker of normaal ochtendlicht om het lichaam goed op te starten. Andere hebben meer nodig.

Verschillende onderzoeken hebben bij patiënten met winterdepressie een verminderde lichtgevoeligheid van de retina in het oog aangetoond waardoor de hersenen minder lichtsignalen zouden krijgen.

BRON: http://www.dokterdokter.nl/gezond-leven/psyche/hoe-een-winterdepressie-ontstaat/

Het komt eigenlijk gewoon omdat het geur weer is in deze periode, dat er weinig zon is en vroeg donker. Mensen sluiten hun dan ook meestal op waardoor ze weinig beweging hebben en het liefst gewoon in bed blijven of op de stoel hangen. Op zo een moment besef je eigenlijk niet dan jezelf in een dip aan het duwen bent, en dat je zo in een lichte vorm van een depressie kan geraken. Als je kan en voor je eigen goed neem voldoende beweging en ga zeker niet stil zitten. Het kan zo goed doen dat je na de goede wandeling lekker binnen komt in de warmte. Wat ook een goede voldoening kan geven en heel rustgevend kan zijn is een sauna. 
Wees voor jezelf op je hoede in deze periode. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Waarom vrouwen zichzelf opmaken

Concealer, foundation, blush, oogschaduw, eyeliner, lipgloss… De ene vrouw gaat make-uploos de deur uit, de ander draagt het liefst tenminste een vleugje mascara. Waarom? Wij hebben 25 redenen voor je op een rijtje gezet!
Al eeuwenlang gebruiken vrouwen make-up. Om welke redenen ze dit voornamelijk doen blijft een raadsel. Er wordt gezegd dat echte beauty aan de binnenkant zit of zoals het Engelse gezegde luidt: ‘don’t judge a book by its cover’. Dit ligt bij make-up ietsepietsie anders.Make-up wordt vaak gezien als een stel producten om jezelf mee op te tutten. Toch moet je niet zo gemakkelijk denken over het gebruik van het oeroude schoonheidsmiddel. Ieder mens is uniek en daarom hebben we allemaal andere prikkels om bijvoorbeeld onze lippen felrood te stiften. Vrouwen kunnen zich namelijk opmaken om(dat)…
1. Een bepaalde look te creëren.
2. Gezichtskenmerken waar ze tevreden over zijn te benadrukken.
3. Mee te doen aan de laatste trends.
4. Ze het zien als me-time.
5. Zich aantrekkelijker te voelen.
6. Minder sterke punten van het gelaat te camoufleren.
7. Aantrekkelijker over te komen op het andere geslacht.
8. Ze zich anders naakt voelen met hun blotebillengezicht.
9. De eigen identiteit mee uit te drukken.
10. Het feit dat ze willen experimenteren.
11. De concurrentie aan te gaan met andere vrouwen.
12. Te voldoen aan het ideaalbeeld.
13. Ze dit leuk vinden.
14. De vrouwelijkheid te accentueren.
15. Hun beroep dit vereist.
16. Ze geïnspireerd raken door zichzelf met anderen te vergelijken.
17. Steeds meer handigheid willen verkrijgen in het aanbrengen van de producten.
18. Vrouwen in hun naaste omgeving dit ook doen.
19. Niet meer zonder kunnen en dus stiekem toch een beetje verslaafd zijn aan het product.
20. We opgroeien in een cosmeticawereld.
21. Mooi op de foto te staan a.k.a. selfiegeneratie en de social media picture overload.
22. Ze een positieve dunk hebben van het product.
23. Eerste indrukken te beïnvloeden.
24. Het bij hun verzorgingsritueel hoort.
25. Ze er jonger of ouder willen uitzien.
BRON: http://www.ze.nl/p/161107/waarom_vrouwen_zichzelf_opmaken
Eigenlijk vind ik het wel een goede vraag. Voor wat maakt een vrouw zich eigenlijk op. En dan voornamelijk het gezicht waar ze toch op jaar basis heel wat geld aan spenderen. Al van in het oude Egypte kennen ze make-up en maken vrouwen hun gezicht op. Als je dan kijkt dat het soms ook over heel het gezicht gaat dat op een moment ook bijna herkenbaar is. Neem maar zoals bij een geisha. Waar het prachtig was om het gezicht helemaal wit te maken en dan met een zeer zware rode lippenstift de lippen naar voren te brengen.
Ik zelf blijf het ook altijd een raadsel vinden dan vrouwen er zoveel geld aan uit kunnen geven. 
Vinden zich zichzelf dan meer en beter in het dagelijks leven?
Misschien een leuke vraag, voor wat maken jullie je op en wat gebruik je dan allemaal?

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

SOMMIGEN LOPEN EN LOPEN, ZE ONTLOPEN OF LOPEN ACHTER DE FEITEN AAN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Waarom we deze vrouwen onbewust uit de buurt van onze partner houden

Vrouwen hebben graag andere vrouwen om zich heen als gezelschap, maar ze willen niet dat deze zogenaamde vriendinnen met hun partner gaan lopen. Wetenschappers hebben nu ontdekt dat ze onbewust hun man uit de buurt houden van vruchtbare seksegenoten om zo de toekomst van hun relatie te verzekeren.

In een artikel gepubliceerd in het magazine Personality and Social Psychology schrijven psychologen aan de universiteit van Arizona dat vrouwen hun partners afschermen van ovulerende concurrentie. De ovulatie, ook wel de eisprong genoemd, is het moment in de menstruatiecyclus waarop een vrouw het meest vruchtbaar is. Vier studies, waar in totaal 478 heteroseksuele vrouwen met een relatie aan deelnamen, werden onder de loep genomen. In het kader van één studie kregen de proefkonijnen een reeks foto’s van andere dames te zien. Ze moesten daarbij aanduiden in welke mate ze deze vrouw als vriendin wilden hebben.

Ovulatie spotten
Uit de resultaten concludeerden de onderzoekers dat de deelneemsters een afstand wilden creëren tussen de gefotografeerde dames en hun partner als de persoon op de foto op haar meest vruchtbare punt in haar cyclus was. De onderzoekers hadden de dames niet meegedeeld over wie het ging. Mensen zijn blijkbaar in staat om onbewust lichamelijke signalen van een ovulatie op te pikken. Die tekenen verklappen wie er vruchtbaarder is dan anderen, dat hebben verschillende studies aangetoond. “Onderzoek heeft bewezen dat ons gedrag verandert tijdens de ovulatie. Daarnaast brachten studies ook al aan het licht dat mannen reageren op deze andere gedragingen.”

Meer seks
De psychologen stelden ook na nader onderzoek vast dat vrouwen erg beschermend waren wanneer ze hun partner aantrekkelijk vonden en wanneer de vrouw op de foto niet mis was. Een laatste conclusie was dat dat vrouwen tactieken toepassen om hun partners dicht bij zich te houden. “Vrouwen met aantrekkelijke geliefden hebben een hogere seksuele interesse in hun partner nadat hij in contact kwam met een erg vruchtbare concurrente.”

Maar de onderzoekers geven wel nog mee dat er geen bewijs is dat deze afscherming van de partner efficiënt is. Een ander probleem met de studie: ze is gebaseerd op foto’s van vreemden. Bij vrienden, collega’s en kennissen, kunnen vrouwen goed nadenken over wie ze als betrouwbare vriendinnen kiezen. Dan moeten ze zich minder zorgen over wie ovuleert en wie niet in de buurt van hun geliefde.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/519/Ontrouw/article/detail/2588506/2016/01/19/Waarom-we-deze-vrouwen-onbewust-uit-de-buurt-van-onze-partner-houden.dhtml

Heeft het niet meer te maken met een vorm van angst jaloersheid. Het heeft allemaal te maken met vertrouwen. Als je samen met vriendinnen bent en je partner is erbij of van een van je vriendinnen, en je zou een angst hebben om hem zo te verliezen dan spelen er toch andere zaken mee.
Zeker onder vrouwen is er soms een grote concurrentiestrijd zonder dat ze het soms zelf beseffen. Natuurlijk als een vrouw op haar vruchtbaarste is, zijn er ook hormonen die een rol spelen. Ja dat zou dan wel eens kunnen dat ze zich anders gedraagt naar je partner toe.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

12 (on)waarheden over borstkanker

 

Over borstkanker doen heel wat monsterverhalen de ronde. Hoewel de strijd tegen deze ziekte niet onderschat mag worden, is een diagnose niet langer een doodvonnis. De cowboyverhalen omtrent borstkanker drijven we liever de wereld uit. Daarom zet Pink Ribbon enkele waarheden en onwaarheden over borstkanker op een rij.

1. Patiënten met chemotherapie ondervinden soms last van de zon.

Waar. Sommige geneesmiddelen voor chemotherapie kunnen je extra gevoelig maken voor de zon. Ook met recente littekens kan je de zon beter vermijden. Daarom is het aangeraden je goed te beschermen met gepaste kleding en een stevige zonnecrème.

2. Er bestaat slechts één soort borstkanker.

Niet waar. Borstkanker is de verzamelnaam voor verschillende types kanker die in de borst ontstaan. Elk type vraagt een ander soort behandeling.

3. Mannen kunnen ook borstkanker krijgen.

/114/Pink/man.jpg

Waar. In België is 1 procent van de borstkankerpatiënten een man.

4. Het risico op borstkanker is groter als er een dicht familielid getroffen is.

Waar. 5 à 10% van de borstkankers hebben een genetische oorsprong. Dragers van het borstkankergen hebben ongeveer vijf keer meer kans op borstkanker.

5. Vrouwen onder de tien jaar kunnen geen borstkanker krijgen.

Niet waar. Het jongste meisje waarbij ooit borstkanker werd vastgesteld was amper drie jaar oud.

6. Overgewicht heeft geen invloed op het risico van borstkanker.

Niet waar. Ook overgewicht is één van de risicofactoren voor kankerontwikkeling. Vooral na je menopauze is het belangrijk om op je gewicht te letten.

7. Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Vlaanderen.

Waar. Ook prostaatkanker (bij mannen), longkanker en darmkanker komen erg vaak voor.

8. Enkele glazen alcohol per dag zorgen niet voor een verhoogd risico.

Niet waar. In alcohol zit de kankerverwekkende stof ethanol, en de kans op borstkanker bij vrouwen verhoogt al met 7% vanaf meer dan 1 eenheid alcohol per dag.

9. Vrouwen met borstkanker moeten altijd een borstamputatie uitvoeren.

Niet waar. De laatste decennia wordt er vooral gekozen om de tumor weg te halen via operatie of voor chemo- of hormoontherapie. In sommige gevallen, zoals voor een grote tumor, wordt er wel een volledige borstamputatie uitgevoerd.
/114/Pink/bewegen.jpg

10. Lichaamsbeweging na kanker is van groot belang.

Waar. Het verlaagt het gehalte aan oestrogeen, wat de groei van beschadigde cellen tegenhoudt. Bovendien laat het bepaalde stresshormonen dalen en maakt je lichaam stoffen aan die pijn bestrijden.

11. Later kinderen krijgen, vergroot de kans.

Waar. Hoe later vrouwen hun eerste eigen kind krijgen, hoe groter de kans op borstkanker.

12. Van stress kan je borstkanker krijgen.

Niet waar. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen stress en het ontstaan van kanker. Hieruit is tot nu toe geen verband gebleken.

BRON: http://www.seniorennet.be/Magazine/artikel/114/12-onwaarheden-over-borstkanker#

Dit vind ik nog eens een mooi opsomming van (on)waarheden van borstkanker. Sommige denken gewoon dat ze het van allerlei dingen kunnen krijgen maar dat is niet zo. Zoals puntje drie daar staan bepaalde ook versteld van, dat ook een man het kan krijgen spijtig genoeg.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: