Wat zegt de Dalai Lama over islam, terreur en de muslimvluchtelingen die naar Europa komen?

In een interview op de BBC legt de journalist aan de (boeddhistische) Dalai Lama voor dat Hongaarse Eerste Minister zegt dat Hongarije geen islamitisch land wil worden met al de potentiële muslims die de grens oversteken, en dat de premier dus niet zegt dat ze de vluchtelingen economisch niet aankunnen, maar wel dat het een religeuze kwestie is. De Dalai Lama antwoordt daarop:

“Je kan de hele islam niet de schuld geven [van de daden van IS], niet veralgemenen. De essentiële boodschap van de islam, net zoals van elke andere religie, is er één van liefde en vergiffenis. Jihad, de echte betekenis van het woord, is uw eigen destructieve emoties bestrijden, niet kwaad berokkenen aan anderen. Als om het even welke muslim bloedvergieten aanricht, is hij niet langer een beoefenaar van de islam, niet langer een ware beoefenaar. Het is daarom verkeerd te veralgemenen en te zeggen dat dit islam is of dat dit muslims zijn. Dat is verkeerd. “

Het inteview is te bekijken op de BBC website: “Dalai Lama: Do not reject refugees because they are Muslim”, BBC, 15 september 2015.

Overigens zegt in een artikel in de Huffington Post (12 januari 2015) ook de katholieke Paus Benedictus dat het verkeerd is islam gelijk te stellen aan geweld of op terreur te reageren door woedend te worden op de islam. De paus zegt dat hij kan begrijpen dat muslims zich beledigd voelen door velen in het Westen die hun godsdienst (de islam) gelijk stellen met terrorisme. Hij stelt:

“Je kan dat gewoon niet zeggen (dat islam gewelddadig is), net zoals je niet kan zeggen dat alle christenen fundamenalisten zijn. We hebben er ook ons deel van (van fundamentalisten). Alle godsdiensten hebben deze kleine groepen.”

Elke godsdienst heeft inderdaad ook zijn deel terroristen, zowel het christendom, het boeddhisme, het jodendom, de islam enz, net zoals ook heel wat terreurdaden helemaal geen religieuze motieven hebben. Verheldered zijn decijfers van Europol over de terreuraanslagen in Europa waaruit blijkt dat de overgrote meerderheid van de aanslagen in Europa het werk is van separatisten, links, rechts, enz en dus van wat sommigen “eigen volk” zouden noemen, terwijl slechts een kleine minderheid van de aanslagen in Europa beraamd of gepleegd wordt door muslims. Dit minimaliseert de dreiging van deze terreur uitgaat niet – de dreiging ervan neemt overigens ook toe – maar het plaats het wel in context: de grote meerderheid van de terreurdaden in Europa wordt niet door muslims gepleegd of beraamd. En net zoals christelijke terroristen niet representatief zijn voor het christendom maar daar juist het tegendeel van zijn en de overtreders ervan zijn, zijn ook muslimterroristen niet representatief voor de islam maar zijn zij het tegendeel van de islam en de overtreders van de islam.

Net zoals elke andere godsdienst, veroordeelt ook islam terreur. De aanslagen van 9/11 werden door de hele muslimwereld veroordeeld, net als andere aanslagen. Islam beschouwt terreur als een misdaad tegen de samenleving waarop de zwaarst mogelijke straffen staan en waarvoor zelfs de doodstraf kan uitgesproken worden. In muslimlanden worden terroristen ook gevangen genomen en soms zelfs ter dood veroordeeld, lopen ook contra-ideologische programma’s enz. Ook de extreem rechtste terreurbeweging “Islamitische Staat” wordt door de hoogstgeplaatste religieuze leiders uit de muslimwereld veroordeeld als strijdig met de islam, er werdental van fatwas tegen IS uitgevaard, en ook muslimlanden nemen deel aan luchtbombardmenten op IS. Ook muslimlanden vangen Syrische vluchtelingen op, veel zelfs. Vier miljoen Syrische vluchtelingen worden opgevangen door Turkije, Libanon, Jordanië, Irak en Egypte.

BRON: http://users.telenet.be/myprojects/peace/dalailama.html

Dit vind ik eigenlijk wel nog eens een leerzame tekst die veel mensen zouden moeten lezen. Ik kan hem alleen maar delen en hopen dat het gedeeld wordt. 
Ook zet ik er gelijk iets van de Dalai Lama onder. Die een oproep doet om niet de bidden voor alles maar wel te werken met zijn alle om vrede over heel de wereld. En nogmaals HEEL DE WERELD.
Wat ik denk toch dat we dat allemaal wel zouden willen dat er overal vrede zou zijn. Al zal dit zeker maar bij woorden blijven en dromen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Dalai Lama: “Bid niet voor Parijs”

De Dalai Lama, een van de belangrijkste spirituele leiders van de boeddhisten, heeft opgeroepen om niet te bidden voor Parijs, maar te werken aan vrede. “God zou zeggen dat we het zelf moeten oplossen, want wij hebben het probleem gecreëerd.”

“Ik ben boeddhist, en ik geloof in bidden”, zei hij in een interview aan Deutsche Welle. “Maar de mensen hebben dit probleem gecreëerd, en nu vragen ze aan God om het op te lossen. Dat is onlogisch. God zou zeggen: los het zelf op, want jullie hebben het veroorzaakt.”

Volgens de Dalai Lama is er nood aan een systematische aanpak om menselijke waarden, eenheid en harmonie te bevorderen. “Als we dat nu doen, is er hoop dat deze eeuw minder gewelddadig kan zijn dan de vorige.”

Hij voegde eraan toe dat de problemen van vandaag vooral het resultaat van erg oppervlakkige geschillen over geloof en nationaliteit zijn. “We zijn één volk.”

De oproep van de Dalai Lama lijkt op het eerste gezicht vreemd, maar past in het boeddhistische concept van “karma”, waar het de mens is die goed en kwaad tot stand brengt, niet goden of de natuur, en dat ongedaan kan maken.

BRON: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2499628