Archive for 17 november 2015


Partij baas Tibet spreekt over trekken van “rode lijnen” in de anti-Dalai Lama strijd

De partij baas van Tibet benadrukte de noodzaak om de innerlijke loyaliteit aan de Dalai Lama onder Tibetaanse ambtenaren uit te roeien en te verhinderen dat ze onderricht in ballingschap bijwonen, nu het belang van de “anti-separatistische strijd” op het hoogste niveau in Peking wordt benadrukt. Zijn opmerkingen werden gemaakt in dezelfde week als dat het onaangekondigde bezoek aan Lhasa door Nancy Pelosi, de Democratische leider van het Huis van Afgevaardigden en een de meest prominente supporters van de Dalai Lama wereldwijd, samen met een delegatie van het Huis van Afgevaardigden.

Chen Quanguo, Partij Chef van de Tibetaanse Autonome Regio

Enigszins ongebruikelijk impliceerde de officiële krant Global Times een zekere kritiek op de opmerkingen van partij chef Chen Quanguo van de Tibetaanse Autonome Regio, toen het verklaarde dat het “separatisme … moeilijk te ontdekken” is en dat “de lokale overheden meer informatie over de [Dalai Lama] activiteiten op een open en transparante manier moeten verstrekken.” (Global Times, 11 november 2015). [1]

De harde lijn opmerkingen maakte Chen Quanguo in een ‘vraag en antwoord’ artikel, gepubliceerd door de CCP Centrale Commissie voor Discipline Inspectie, die corruptie bestrijdt[2] en volgde op eerdere waarschuwingen voor de “bestraffing” van Tibetanen, die “fantasieën over de 14 Dalai-kliek” koesteren”. [3] Dit wijst er op dat de over de hele volksrepubliek uitgerolde anti-corruptie campagne in Tibet wordt gebruikt om politieke doelstellingen te realiseren inzake de verdere ondermijning van de Dalai Lama. Ook erkent dit in feite het falen van de Chinese autoriteiten om loyaliteit aan de religieuze leider in ballingschap uit te roeien, zelfs onder Partij leden.

De opmerkingen richtten zich ook op de nieuwe beperkingen voor Tibetanen op het bijwonen van onderricht door de Dalai Lama in ballingschap en verklaarden: “In de afgelopen jaren is niet één persoon uit onze regio naar het buitenland gegaan om deel nemen aan het door de ‘Dalai-kliek’ georganiseerd ‘boeddhistische onderricht’.”

Als gevolg van de steeds systematischere aanpak door de autoriteiten in het ​​voorkomen van dergelijke reizen naar religieus onderricht, en een steeds venijnigere anti-Dalai Lama campagne, waren er in juli 2014 bij een belangrijke onderricht bijeenkomst door de Dalai Lama in India minder Tibetanen uit Tibet, dan de Chinese boeddhisten. Het was de eerste keer dat dit was gebeurd, sinds de Dalai Lama was begonnen met het geven van belangrijk onderricht in ballingschap. Het is ook een bewijs voor de moeilijkheden, die de Tibetanen in vergelijking met de Chinezen ondervinden bij het verkrijgen van paspoorten. Daarnaast reflecteert het ook de door de autoriteiten opgelegde strengere beperkingen op bewegingsvrijheid in Tibet. [4]

Het commentaar van de TAR partij chef legt een verband tussen de gepolitiseerde campagne van Xi Jinping tegen corruptie en de ‘strijd tegen het separatisme’, die is op haar beurt weer verband houdt met de steeds systematischere politieke campagne om loyaliteit aan de Dalai Lama uit te bannen.

In een recent interview, [5] Chen beschreef de maatregelen, die momenteel in de TAR van kracht zijn:

“We implementeren grotere discipline door een systeem van 15 bepalingen, de ‘Bepalingen betreffende de Bestraffing van de Communistische Partij Kaders in Overtreding van de Politieke Discipline’ en ‘Voorzieningen voor Bestraffing Uitvoerende Ambtenaren in Overtreding van de Politieke Discipline’. Deze zorgen voor een ‘rode lijn’ voor belangrijke politieke discipline en het opzetten van ‘hoogspanningslijnen’. Er zullen strenge straffen opgelegd worden aan partij leden en kaders, die geen vaste overtuigingen hebben, degenen die in hun hart niet één zijn met partij en volk, degenen met ‘twee gezichten’ over belangrijke kwesties betreffende goed en kwaad, en degenen die onjuiste opvattingen over etniciteit hebben, degenen die doen alsof ze niet in religie geloven, maar dat heimelijk toch doen, degenen die deelnemen aan illegale organisaties, en degenen die zich openlijk verzetten tegen de uitspraken van het Centraal Comité van de Chinese Communistische Partij.”

“Er zullen strenge straffen komen voor partij- en kaderleden, die de Dalai-kliek volgen, die infiltratie en sabotage activiteiten ondersteunen, die het land verlaten om de 14 de Dalai te vereren, deel te nemen aan zijn ‘boeddhistisch onderricht’, luisteren naar zijn preken, en degenen, die hun familieleden en kinderen wegsturen op te worden opgeleid in scholen, die geleid worden door de 14 de Dalai-kliek. Tot nu toe zijn dit jaar 19 gevallen van politieke discipline overtredingen onderzocht en in de autonome regio Tibet zijn 20 mensen gestraft. In de afgelopen jaren is niet één persoon uit onze regio naar het buitenland gegaan om deel te nemen aan door de Dalai-kliek georganiseerd ‘boeddhistische onderricht’.”

Eerder dit jaar merkte ICT op dat beperkingen in de bewegingsvrijheid bijdragen aan een afname in het aantal Tibetanen, dat vanuit Tibet in staat is om de Dalai Lama’s onderricht in India bij te wonen, zoals tijdens een in Ladakh in India gegeven Kalachakra initiatie in 2014. [6]Chen’s verklaringen lijken het succes van deze nieuw verhoogde wurggreep op bewegingsvrijheid te weerspiegelen.

Voetnoten

[1] Ambtenaren worden gewaarschuwd voor ‘Dalai aanbidding’. Het commentaar citereerde een ‘in Tibet-gevestigde expert’, als volgt: “Echter, een in Tibet-gevestigde expert, die anoniem zei dat het moeilijk is om zulke mensen te identificeren, omdat separatisme een ideologische kwestie is en dit meestal moeilijk is om te ontdekken tijdens werving gewoon door alleen hun woorden en daden. De deskundige voegde daaraan toe dat de 14 de Dalai Lama steeds meer kleur bekent, en dat lokale overheden in een transparante en open manier meer informatie over zijn activiteiten moeten bieden.” http://www.globaltimes.cn/content/951991.shtml

[2] In het Chinees en volledig in het Engels vertaald hieronder: http://csr.mos.gov.cn/content/2015-11/09/content_19075.htm

[3] ICT-rapport, 28 januari 2015, https: // www. savetibet.org/communist-party-officials-punished-for-supporting-dalai-lama/

[4] Zie ICT-rapport, ‘Een beleid, dat Tibetanen vervreemd: Het onthouden van paspoorten aan Tibetanen, terwijl China de controle verscherptl’, http://www.savetibet.org/policy-alienating-tibetans-denial-passports-tibetans-china-intensifies-control/

[5] http://csr.mos.gov.cn/content/2015-11/09/content_19075.htm

[6] “Een beleid, dat Tibetanen vervreemd,” http://www.savetibet.org/a-policy-alienating-tibetans-new-ict-report-on-systematic-denial-of-passports-to-tibetans/

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2015/november-2015/partij-baas-tibet-spreekt-over-trekken-van-rode-lijnen-in-de-anti-dalai-lama-strijd/

“Waar zal het eindigen” dat zijn mijn vier woorden op heel deze tekst. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Een op de vijf vrouwen niet tevreden over voorbehoedsmiddel

Een op de vijf vrouwen is niet tevreden over haar huidige voorbehoedsmiddel. Dat blijkt uit een online onderzoek bij een duizendtal vrouwen tussen 18 en 35 op vraag van het farmaceutische bedrijf MSD. De belangrijkste redenen om te veranderen: ze willen er minder vaak aan moeten denken en ze verkiezen een meer betrouwbare methode.

Uit het onderzoek komt naar voor dat 71 procent van de jonge vrouwen blijft kiezen voor traditionele voorbehoedsmiddelen, zoals de pil, omdat ze de alternatieven niet kennen.Die onwetendheid is te wijten aan het gebrek aan counseling, luidt het. “Slechts 50 procent van de gynaecologen en 25 procent van de huisartsen bespreken meer dan één anticonceptiemethode.”

Volgens de onderzoekers weten veel vrouwen niet dat er andere betrouwbare methodes bestaan die misschien wel beter bij hun levensstijl zouden passen, zoals de niet-dagelijkse methodes. “Een goede counseling is daarom cruciaal om de juiste keuze te maken tussen de dagelijkse pil, de maandelijkse ring, het driejaarlijkse implantaat, het (hormoon)spiraal, de hormonale pleister, enz.”

Dr. Johan Van Wiemeersch, gynaecoloog: “Artsen spelen een belangrijke rol in de keuze van de contraceptieve methode die het best bij de vrouwen past. De keuze voor een bepaalde methode is erg persoonlijk en kan variëren naargelang van de levensfase waarin de vrouw zich bevindt.”

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2527202/2015/11/17/Een-op-de-vijf-vrouwen-niet-tevreden-over-voorbehoedsmiddel.dhtml

Toch raar deze tijd dat heel wat jongeren niet echt een goede weet hebben van voorbehoedsmiddelen en alternatieven. Durven ze dan geen informatie vragen aan hun gynaecoloog zodat ze meer te weten kunnen komen. Dat er nog andere dingen op de markt bestaan dan de pil of dat men iets kan hebben daar je niet dag dagelijks aan moet denken. Maar men moet er ook tegen kunnen natuurlijk. Het heeft allemaal met hormonen te maken. Maar net als de condoom glijmiddel en spermadodenmiddel dat ook als glijmiddel gebruikt kan worden. Want er gaat niets boven veiligheid naar jezelf toe. Dan is het nog zo in deze groep van vrouwen valt veilig vrijen nog mee, maar eens ouder dan denkt men er minder aan. Dat men niets kan overdragen of dat men niet meer zwanger raakt. Ongeacht onze leeftijd is het altijd van belang om het verstand erbij te houden, en jongeren zouden sneller informatie moeten durven vragen als ze met vragen zitten. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Appelvormig figuur? Dan heb je sneller last van vreetbuien

Vrouwen met een appelvormig figuur hebben een groter risico op het krijgen van een eetaanval. Zo’n vreetbui waarbij je even de controle verliest en alles wil eten wat op je pad komt, zou vaker voorkomen bij vrouwen die veel vet rond de heupen hebben. Een laag zelfbeeld is hier de oorzaak van, zo wijst een onderzoek van Drexel University uit.

De appel, de peer of de zandloper: vrouwenfiguren worden wel eens opgedeeld in deze metaforen, waarbij het appelfiguur verwijst naar dames die veel vet rond de heupen opslaan. Vrouwen met dit soort figuur zouden een groter risico hebben op controleverlies bij het eten, die in vreetbuien kunnen uitmonden.

Laag zelfbeeld en verstoord eetgedrag
Om tot die conclusie te komen gingen onderzoekers van de Drexel University in Philadelphia systematisch de eetgewoonten van zo’n 300 vrouwen na, gedurende 2 jaar lang. Daarnaast keken ze naar de tevredenheid van de vrouwen over hun lichaam en mogelijke depressiesymptomen als ze enkele kilo’s bijkomen. Zo vonden de wetenschappers een verband tussen vetverdeling op het lichaam, zelfbeeld en verstoord eetgedrag.

Appelfiguur en vreetbuien
Vrouwen met een appelvormig figuur bleken tot 53% meer risico te hebben op het ervaren van controleverlies tijdens het eten dan de andere lichaamstypes. Zij bleken ook het minst tevreden te zijn over hun lichaam, los van hoeveel ze elk afzonderlijk wogen. Controleverlies bij het eten wordt in dit onderzoek gedefinieerd als een voorbode op vreetbuien. Tijdens een vreetbui worden abnormaal hoge dosissen voedsel gegeten, terwijl controleverlies zowel om grote als kleine porties kan gaan.

Psychologisch en mogelijk biologisch

Een mogelijke verklaring voor dit verband is psychologisch. Het zandloperfiguur wordt in de westerse cultuur als de norm gezien, en vrouwen die niet in dit ideaal passen voelen zich ontevreden over hun lichaam. Dat kan leiden tot controleverlies rond eten, dat nog eens extra gevoed wordt door stress. Daarnaast is er een hypothese dat er ook een biologische verklaring zou zijn. Vetcellen sturen signalen naar de hersenen over honger en verzadiging, en vermoed wordt dat de signalen anders zijn afhankelijk van waar op het lijf het vet zich bevindt. Maar om daar uitsluitsel over te kunnen geven, moet nog verder onderzoek verricht worden.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/95/Eetstoornis/article/detail/2527103/2015/11/17/Appelvormig-figuur-Dan-heb-je-sneller-last-van-vreetbuien.dhtml

Ergens kan ik begrijpen dat het figuur van een vrouw een rol kan spelen in voeding. Meestal zijn ze niet tevreden met hun lichaam hun zelfbeeld is heel laag en zo gaan ze dan naar voeding grijpen dat juist voor hen niet goed is. Een mollig  iemand zal het niet erg vinden om naar eten te grijpen al weet ze dat het verkeerd is. En dat de vetten en suikers juist nog meer op die plaatsen gaan blijven hangen. Ook is het zo dat je zelfbeeld zo laag is en dat je lichaam eigenlijk niet graag ziet en er gebeurd iets of je zit even down dat je sneller naar eten gaat grijpen. Men noemt het vreetbuien en het ergste van al is dan men nog het meest ongezonde gaat nemen. Kijk uit met wat je eet en je lichaamsbouw. Veel hangt samen om juist op die plaatsen nog meer bij te komen dat je zeker en vast niet wilt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

MEEGAAN

ALS JE MET AL HET NEGATIEVE MEEGAAT, ZAL JE HEEL NEGATIEF DOOR HET LEVEN GAAN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Aha! Dit is dus de beste slaappositie

We kunnen ons niet voorstellen dat we als kinderen nooit naar bed wilden, want slapen is nu ons favoriete ding om te doen. Maar wist je dat je slaappositie je gezondheid kan bepalen? Dit is de beste positie om in te slapen!

Hoewel sommigen van ons buik- en rugslapers zullen zijn, is de meest voorkomende slaappositie op de zij. De foetushouding ligt nou eenmaal zo lekker, daar kunnen wij ook niets anders van maken. Maar wist je dat er blijkbaar een enorm verschil zit tussen op je linker- of rechterzij slapen? Er is zelfs één kant die beter is dan de ander!

Vertering
Volgens dr. John Douillard van LifeSpa kun je ’s nachts het beste op je linkerzij slapen. Slapen op de linkerkant doet namelijk het meeste voor je gezondheid. Dat heeft een paar redenen. Allereerst verteert je lichaam al het gegeten voedsel veel beter als je op links ligt dan op rechts. Dit komt omdat er meer ruimte is in je maag om al het voedsel weg te voeren naar beneden. Dit zorgt ervoor dat je lekker kunt poepen als je ’s ochtends wakker wordt.
Ten tweede maak je het je hart gemakkelijker als je op je linkerzij slaapt. De aorta, een grote lichaamsslagader bij je hart, buigt af naar links en daarna naar beneden. Als je dus op links ligt, kan je hart beter en effectiever pompen, omdat het bloed neerwaarts stroomt. Vergelijk het met traplopen: we weten allemaal dat naar beneden gaan altijd gemakkelijker is dan naar boven.
Klittenband
Eigenlijk moet je dus altijd op je linkerzij gaan liggen als je in bed kruipt. Op die manier zorg je ervoor dat je gedurende je nachtrust je lichaam de mogelijkheid geeft om al je voedsel goed te verteren en je bloed goed rond te pompen. Blijf je de hele nacht op je linkerzij liggen? Waarschijnlijk niet. Maar hé, je kunt jezelf altijd nog met klittenband vastplakken op je linkerzij. Dan weet je zeker dat je nergens heengaat.
Klopt op je linkerzij slapen is het beste om een goede vertering te krijgen, en ook geen oprispingen te krijgen.
Dit omdat de maag in een zak ligt links van ons lichaam en zo je ze ook de rust geeft om het nodige te laten verteren. Toch zullen er mensen zijn die niet zo goed liggen of die liever een andere houden aannemen. Ook als je ziek bent zal je liever op je rug liggen met je hoofd iets meer naar boven om beter te kunnen ademhalen. We mogen ook niet vergeten dat we zeker in onze slaap heel wat verdraaien zonder dat we het weten. En het is dan ook niet altijd gezegd dat je op je linkerzij blijft liggen tot je wakker wordt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Daarom is het belangrijk om elke dag een beha te dragen

Welke cupmaat je ook hebt, als vrouw heb je waarschijnlijk al wel eens gevloekt op je bh. De maat die niet helemaal juist is of een beugel die pijn doet, bh’s kunnen soms een echte last zijn. Toch bewijzen verschillende onderzoeken dat het wel degelijk belangrijk is om iedere dag een beha te dragen, hoe klein je borsten ook zijn. Wij lijsten de redenen nog eens even op.

Zwaartekracht
Door een beha te dragen, wordt het borstweefsel minder zwaar belast, waardoor ze minder snel zullen beginnen zakken. Maar dat geldt alleen als je je beha ook regelmatig draagt. Al helpt het niet als je bijvoorbeeld je bh ook ’s nachts doordraagt. Je borsten hebben immers geen last van de zwaartekracht als je in bed ligt.Kleine borsten
Vrouwen met kleine(re) borsten ontkomen eveneens niet aan de cosmetische gevolgen van het niet dragen van een bh. Je ziet ze misschien niet zo snel, maar als je geen bh draagt wanneer je jong bent, zullen je borsten toch meer gaan hangen als je ouder bent. Dan is het uiteraard te laat om er nog iets aan te doen, tenzij dan een chirurgische operatie. Wat dan weer veel geld kost en littekens achterlaat.

Rugpijn
Dit geldt dan weer vooral voor dames met een grote(re) cupmaat. Je rug moet immers het gewicht dat je meedraagt aan de voorkant compenseren, en dat wordt alleen maar erger als je niet de juiste steun voorziet. Vrouwen die grote borsten hebben en geen bh dragen, zullen ook vaker een ongezond postuur aanhouden. Dat komt omdat je als natuurlijke reactie je schouders naar voren rolt.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/40/Style/article/detail/2526738/2015/11/17/Daarom-is-het-belangrijk-om-elke-dag-een-beha-te-dragen.dhtml

Een beha is niet zomaar een kledingstukje. Het heeft zijn doel wel. Niet alleen omdat het mooi is maar het houd je borsten ook op de juiste plaats. Nu is het wel zo bij iedere activiteit zou men de gepaste beha moeten aankopen, voor sport een sportbeha en dan gewoon voor dagelijks en misschien ook voor op gepaste kleding. Want er zijn vrouwen die hun setjes lingerie afstemmen op hun kleding. Ook een belangrijk punt en waar vrouwen het ook soms moeilijk mee hebben is de juiste maat te nemen. Ook dat is van belang wil je geen last ondervinden van bandjes die pijn doen of gaan snijden.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Leedvermaak: de leukste yoga fails

Terwijl we zelf nog niet eens dat been tot halverwege onze heup kunnen heffen, worden we op sociale media om de oren geslagen met prachtige yogafoto’s in de moeilijkste houdingen. Niet echt bemoedigend. Al gaan daar bij hen af en toe ook heel wat blauwe plekken aan vooraf…

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/9/Gezondheid/article/detail/2525809/2015/11/16/Leedvermaak-de-leukste-yoga-fails.dhtml

Bekijk zeker het filmpje eens, en dan voornamelijk voor mensen die nog niet echt vertrouwd zijn met de oefeningen. Ga geen oefeningen doen die je niet echt kent of vanwaar je het gevaar niet inziet. En zeker ga niet de acrobaat uithangen zoals hier te zien is en waar je toch heel wat lichamelijke letsels door kan krijgen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: