Archive for 6 november 2015


“Minder pijn bij onderzoek borstkanker door Sensitive Smart Paddle”

Onderzoek naar borstkanker kan met veel minder pijn gebeuren. Dat is het motto van het Amsterdamse bedrijf Sigmascreening. Dat heeft een apparaat ontwikkeld voor de mammografie. Het voelt hoe hard het op de borst drukt en kan voorzichtiger controleren. Hard genoeg zodat de arts goede beelden krijgt, zo zacht dat het minder pijn doet, legt bestuursvoorzitter Ivo Aarninkhof uit.

De drukplaat, de Sensitive Smart Paddle, komt voort uit het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. In dat ziekenhuis draait het apparaat al twee jaar. Ongeveer 2.000 vrouwen zijn er inmiddels mee onderzocht. Een tweede exemplaar wordt volgende week geplaatst bij een ander ziekenhuis in Nederland. Aarninkhof wil nog niet zeggen welk. Volgens hem lopen er ook gesprekken met ziekenhuizen in Duitsland, België, Frankrijk, Groot-Brittannië en Zwitserland.

Angst
In Nederland worden elk jaar bijna 1,3 miljoen vrouwen uitgenodigd om te worden gecontroleerd op mogelijke plekjes in de borsten. Een op de vijf komt niet opdagen, dus ruim 200.000 vrouwen. Enkele tienduizenden van hen blijven thuis omdat ze te bang zijn voor de pijn van de controle. Van hen zullen enkele tientallen mogelijk sterven aan borstkanker.

Het apparaat werkt ongeveer op dezelfde manier als het scherm van een smartphone of een tablet. In het folie zitten nanodraadjes, die een signaal geven als er contact met de borst is, zoals een smartphone voelt dat je met je vinger op het scherm drukt. “Zo weet je de oppervlakte. Het apparaat weet hoeveel kracht het zet. Kracht gedeeld door oppervlakte is de druk.”

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2516333/2015/11/06/Minder-pijn-bij-onderzoek-borstkanker-door-Sensitive-Smart-Paddle.dhtml

Ik hoor het dikwijls zeggen van vrouwen dat dit een pijnlijk onderzoek is. Dit alleen omdat de borst eigenlijk geplet wordt en toch heel wat pijn kan veroorzaken. Zeker dat ze al pijnlijk aanvoelen en dan nog eens door zo een machine geplet worden om een goed beeld van de binnenkant te krijgen. Dan kan dit wel eens goed uitkomen voor de vrouwen en het onderzoek. Want het is toch belangrijk om het te laten doen zodat men ziektes kan voorkomen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Meer zelfvertrouwen in 7 stappen

Angsten en onzekerheden kunnen ervoor zorgen dat je heel wat kansen misloopt. Dat merkte ook life coach Anne Pardon, die vanuit haar eigen ervaring een methode voor meer zelfvertrouwen ontwikkelde. Zo lukt het ook jou om zelfverzekerder te worden!

‘Eigenlijk zat ik zowat dertig jaar opgesloten in mezelf’, zegt life coach Anne Pardon. ‘Mijn leven werd al van kindsbeen af overheerst door angsten en onzekerheden. Dat had voor een stuk te maken met mijn opvoeding, maar evenzeer met mijn eigen karakter. Ik was een gesloten kind dat zich niet openstelde voor anderen. Door enkele voor mij ingrijpende gebeurtenissen verloor ik mijn vertrouwen in andere mensen, maar vooral in mezelf. Omgaan met vreemden, iets zeggen in een vergadering, praten voor een groep … dat waren allemaal zaken die mij veel angst inboezemden en daardoor liep ik veel kansen mis. Tot ik vijftien jaar geleden besloot dat het genoeg geweest was: ik besefte dat ik aan mezelf moest werken als ik nog iets van mijn leven wilde maken.’

Anne verslond ontelbare boeken over de kracht van jezelf, volgde workshops om meer zelfvertrouwen te krijgen en ging naar lezingen over meditatie en zelfbewustzijn … ‘Door die trainingen leerde ik op een andere manier met de dingen omgaan. Ik stelde vast dat mensen wel naar mij wilden luisteren en dat ik wel iets tot een goed einde kon brengen. Langzaam maar zeker groeide mijn zelfvertrouwen en werd de nieuwe Anne geboren.’ Twee jaar geleden richtte Anne samen met haar man Dirk de praktijk Ishwara op. ‘Ishwara betekent letterlijk: wees je eigen leider. Wij organiseren workshops rond zelfvertrouwen en zelfontwikkeling, want ik wil andere mensen leren hoe je meer zelfvertrouwen kan krijgen, hoe je een rijker leven kan hebben door de kracht in jezelf te vinden.’ Vanuit haar ervaringen ontwikkelden Anne en Dirk een praktisch zevenstappenplan om zelfbewuster te worden. Dat is nu gebundeld in het boek ‘Sta stevig in je schoenen’. Het boek is grotendeels autobiografisch en geeft een overzicht van diverse methoden die Anne hielpen om te worden wie zij vandaag is: een sterke en zelfzekere vrouw.

1. Ontdek je angsten
Wat weerhoudt je om iets te doen? Waar ben je bang voor? Waarom voel je je minderwaardig? Om meer zelfvertrouwen te krijgen moet je je angsten en beperkingen durven te benoemen.

‘Ik was als kind al heel angstig en onzeker,’ zegt Anne, ‘en ook als volwassene speelde mij dat heel erg parten. Dingen die voor andere mensen vanzelfsprekend waren, bezorgden mij doodsangsten. Ik vergeleek mezelf constant met anderen, die natuurlijk altijd beter, succesvoller en mooier leken dan ikzelf. Op een dag zag ik toevallig de aankondiging van een workshop ‘Overwin je angsten.’ Het bleek te gaan om een initiatief van de rationeel-emotieve therapie (RET). Die werd ontwikkeld door de Amerikaanse cognitieve gedragstherapeut Albert Ellis en legt de nadruk op je manier van denken. Volgens zijn theorie zijn het niet de gebeurtenissen zelf die bepalen hoe je je voelt, maar wel de manier waarop je naar de gebeurtenissen kijkt. Negatieve overtuigingen – wat je zelf van iets maakt in je hoofd – creëren stress en spanning. Dat kan een realistische weergave zijn van het probleem maar ook een onrealistische, waardoor je bijvoorbeeld overdreven emotioneel kan reageren. Je gevoelens en gedrag vloeien voort uit wat zich in je hoofd afspeelt. RET leert je om je gedachten beter te beheersen en negatieve, onproductieve gedachten om te buigen. Doordat je jezelf niet meer ondermijnt met gevoelens van angst, verdriet of boosheid zal je je beter voelen.’

Train jezelf: ga de confrontatie aan met iets dat je angstig maakt, bijvoorbeeld in een groep spreken. Zorg voor een goede voorbereiding en laat geen negatieve gedachten – ‘Ik zal niet weten wat te zeggen’ – toe. Begin rustig aan je uitdaging. Je zal merken dat het best meevalt. Een klein succesje zal je meer zelfvertrouwen geven, waardoor je de volgende keer minder angstig aan iets begint.

2. Leer je angsten kennen
Wat is het ergste dat er kan gebeuren als je een uitdaging aangaat? Hoe groot is de kans dat er iets vreselijks gebeurt? Door jezelf deze vragen te stellen zal je ontdekken dat je angsten vaak ongegrond of voorbarig zijn.

‘Op de middelbare school werd ik heel erg gepest. Omdat ik niet durfde te reageren, leidden de pesterijen zelfs tot fysiek geweld’, zegt Anne. ‘Uiteraard merkten de pesters dat ik bang was: ik vermeed oogcontact, kromp ineen als dat groepje in mijn buurt kwam … Toen ik de mama van een vriendin in vertrouwen nam, zei ze dat ik misschien gepest werd omdat ik zo onzeker overkwam. Ik was een makkelijk slachtoffer. Zij gaf mij de raad om eens iets onverwachts te doen. Ik heb toen echt geoefend om mijn pestkoppen zelf eerst aan te spreken, in plaats van ervan weg te lopen. Ik toonde me niet meer bang. Daardoor gingen zij mij met andere ogen bekijken. Ze wisten dat ik durfde te reageren en de pesterijen zijn daarna weggedeind.’ Egoposities zijn manieren waarop we kijken naar onze omgeving en/of onszelf. Er zijn drie soorten egoposities: de rol van slachtoffer, aanklager en redder. Afhankelijk van welke egopositie je inneemt, zal je de wereld rondom je anders ervaren. Wanneer je de rol van slachtoffer aanneemt, stel je jezelf machteloos en hulpeloos op. Wanneer je de positie van redder aanneemt, neem jij de verantwoordelijkheid voor een ander over. Je gaat ervan uit dat die ander niet voor zichzelf kan beslissen. De aanklager ten slotte is een zeer dominante houding. Jij gaat anderen met de vinger wijzen en de indruk wekken dat jij alles beter weet. Als je onder druk staat of gespannen bent, kan je makkelijk in een bepaalde egopositie vast raken. Dat is geen positieve manier om problemen aan te pakken.

Train jezelf: durf eens uit je comfortzone, bijvoorbeeld de slachtofferrol, te treden en neem zelf het initiatief om iets te veranderen. Door je eigen gedrag te veranderen en grenzen te stellen zal je zelfvertrouwen toenemen en dat heeft een positieve invloed op je omgeving.

3. Maak van je angsten je beste vriend
Veel mensen worden afgeremd door negatieve, onproductieve gedachten: ‘Ik ga dat toch niet kunnen’, ‘Ze zullen wel iemand anders aanwerven voor die job’ …

Door je eigen denkpatroon te ontleden kan je je negatieve gedachten leren veranderen. Daarvoor kan je gebruik maken van de kracht van affirmaties. Een affirmatie is een positieve gedachte, bijvoorbeeld ‘Ik ben het waard om tof werk te vinden’, die je zo goed in je hoofd prent dat je er zelf in gaat geloven. Door de affirmatie continu te herhalen zal je de kracht in jezelf vinden en problemen beter aankunnen. ‘Deze methode is gebaseerd op het boek ‘Je kan je leven helen’ van Louise Hay’, zegt Anne. ‘Die vrouw had erge dingen doorstaan – seksueel misbruik, kanker, een kind afstaan … – maar had dat overwonnen door haar eigen denkpatroon te veranderen. In plaats van te blijven vastzitten in gevoelens van angst, wrok of boosheid sprak ze zichzelf elke dag toe met een affirmatie: ‘Mijn verleden zal me niet blijven hinderen, ik zal beter worden.’ Op die manier ging ze meer in zichzelf geloven en slaagde zij erin haar problemen te overwinnen.’

Train jezelf: wanneer je voor een uitdaging staat, prent jezelf dan een positieve affirmatie in. Bijvoorbeeld: ‘Ik ben het waard om een toffe job te vinden.’ Herhaal dat steeds in je hoofd. Je zal merken dat je rustiger wordt en dat maakt het makkelijker om de hindernis te nemen en je doel te bereiken.

4. Leer openstaan voor anderen
Als je je goed in je vel wil voelen, is het belangrijk negatieve gebeurtenissen uit het verleden te leren loslaten. Je moet vooral leren in het hier en nu te leven, zonder zelf te oordelen of je iets aan te trekken van wat andere mensen zullen denken.

‘Na mijn echtscheiding had ik het erg moeilijk’, zegt Anne. ‘Ik schaamde mij omdat ik mijn familie te schande gemaakt had. Telkens ik buitenkwam, had ik het gevoel dat alle ogen in mijn rug prikten. Dat gevoel werd zo erg dat ik me totaal ging isoleren. Dankzij mindfulness leerde ik mij te focussen op het nu-moment. Door een reeks concrete oefeningen leerde ik mijn gedachten onder controle te krijgen. Als ik nu negatieve gedachten voel opborrelen, kan ik die gewoon negeren. Mindfulness heeft mij erg geholpen om op een andere manier met problemen om te gaan.’ Mindfulness is leren accepteren, het is het vermogen om je bewust te zijn van je eigen gedachten, emoties, handelingen en lichamelijke reacties.

Train jezelf: concentreer je op het nu-moment, zonder te oordelen of het goed of fout is. Wat voel je? Heb je het warm of koud? Probeer je gewoon bewust te zijn van wat je doet of meemaakt op dit moment. Laat je niet afleiden door andere gedachten. Als je te veel aan het verleden of de toekomst denkt, mis je veel van wat er vandaag gebeurt.

5. Durf jezelf te uiten
Bedenk dat jouw mening evenveel waard is als die van een ander. Je zal merken dat mensen wel naar jou (willen) luisteren.

‘Alles begint bij je denkpatroon, dat vaak al in je kindertijd aangeleerd wordt’, zegt Anne. ‘Mij heeft het bijvoorbeeld veel moeite gekost om te leren opkomen voor mezelf, want dat druiste in tegen mijn eigen opvoeding. Soms moet je echter drastische keuzes durven te maken en breken met het verleden om zelf gelukkig te worden.’ Zij deed dat op basis van transactionele analyse (TA). Daarin deelt de Canadese psychiater Eric Berne mensen op in drie types, afhankelijk van de manier waarop zij op bepaalde situaties reageren: ouder, kind en volwassene. Die worden op hun beurt onderverdeeld in subtypes: de positief voedende ouder, de positief kritische ouder … Elk type communiceert op een andere manier met andere mensen. Je hebt ja-knikkers, personen die steeds het voortouw nemen, baasspelers … Mensen kunnen meegaand, rebels, onderdanig of dominant zijn. De positie die je inneemt, bepaalt voor een groot stuk jouw leven.

Train jezelf: stel jezelf deze vraag: ‘Wat kan mij gebeuren als ik nu mijn mening geef?’ Niets! Als je op een rustige, beleefde manier je mening uit – met respect voor anderen – zal er naar jou geluisterd worden. En dat zal je gevoel van eigenwaarde doen toenemen.’

6. Leer omgaan met conflicten
Veel mensen die kampen met een laag zelfbeeld gaan conflicten of confrontaties met anderen zoveel mogelijk uit de weg. Ze kroppen daarbij hun eigen emoties op. Niet doen! Onverwerkte emoties kunnen je ziek maken. Besef dat je nooit voor iedereen goed kan doen en dat niet de hele wereld jou aardig hoeft te vinden.

‘Ik was zestien jaar toen mijn vader plotseling stierf. Al op de dag van zijn begrafenis werd mij gezegd dat ik me sterk moest houden voor mijn moeder’, zegt Anne. ‘Ook de jaren erna werd verwacht dat ik mijn moeder ontzag. Daardoor was er voor mij geen ruimte om echt te rouwen. Pas vele jaren na papa’s dood heb ik het rouwproces alsnog doorgemaakt. Ik heb toen ook in een soort ritueel afscheid van hem genomen. Maar het verdriet bleef vaak onverwachts de kop opsteken. Die onverwerkte emoties zorgden voor blokkades en leidden op termijn zelfs tot lichamelijke klachten. Dankzij EFT leerde ik mijn onverwerkte emoties te verwerken.’ Emotional Freedom Technique (EFT) is een soort acupunctuur zonder naalden. Het is een kloptechniek met de vingers, waarbij je zachtjes op bepaalde meridiaanpunten of energiebanen klopt. Daardoor wordt de energiestroom in je lichaam opnieuw opgewekt en blokkades in je lichaam en geest opgeheven. ‘Ik heb mezelf de kloptechnieken van EFT aangeleerd en pas dat nog altijd toe op moeilijke momenten in mijn leven’, zegt Anne. ‘Het helpt mij om weer tot rust te komen en nieuwe energie te vinden. Het grote voordeel is dat je EFT overal kan toepassen, bijvoorbeeld als je voelt dat je gestresseerd raakt door iets.’ Train jezelf: concentreer je op één negatief gevoel, bijvoorbeeld: ‘Ik ben boos op mijn vriend, maar toch aanvaard ik mezelf’ en pas vervolgens de EFT-kloptechniek toe. Die doe je op de linkerzijde van je lichaam als je rechtshandig bent en op de rechterzijde als je linkshandig bent. Tokkel zachtjes met twee vingers en in deze volgorde op de twaalf meridiaanpunten van je lichaam:

– 3x op het karatepunt: het midden van de zijkant van je hand. Ondertussen zeg je de klopzin drie keer op.
– 1x boven de wenkbrauw, vanaf hier zeg je de klopzin één keer op terwijl je klopt.
– 1x naast oog (de slaap).
– 1x onder je oog, op het benige gedeelte.
– 1x onder neus, boven de bovenlip.
– 1x op je kinpunt (tussen je onderlip en het vooruitstekende deel van je kin).
– 1x op je sleutelbeen.
– 1x onder de arm, aan de zijkant onder je oksel.
– 1x op je duimpunt, dat is de onderkant van de duimnagel.
– 1x op je wijsvingerpunt, naast de nagel.
– 1x op het middelvingerpunt, naast de nagel.
– 1x op je pinkpunt, naast de nagel. Blijf deze zachte kloptechniek gebruiken tot de negatieve emotie verdwenen is. Hou er wel rekening mee dat deze techniek wat oefening vergt.

7. Wees je eigen leider
Als je je zelfvertrouwen een boost wil geven, zal je ook zelf initiatieven moeten nemen. Wacht niet af tot er iets verandert. Dat zal alleen gebeuren als jij zelf initiatieven neemt! Je mag je daarbij niet laten afremmen door negatieve ervaringen.

Meditatie kan helpen om onverwerkte emoties en negatieve gebeurtenissen een plaats te geven. ‘Dankzij meditatie vond ik de rust en stilte in mezelf, waardoor ik minder gespannen werd en dingen los kon laten’, zegt Anne. ‘Daardoor durfde ik nieuwe uitdagingen aan te gaan en keuzes te maken. Maar dat gaat niet vanzelf, dat heb ik uit mijn jarenlange zoektocht wel geleerd. Mensen die mijn boek lezen, moeten niet verwachten dat ze van de ene dag op de andere een nieuw mens zullen worden. Dat is vaak een langzaam proces waar je zelf aan moet werken. Maar het loont echt de moeite! Want wat je uitstraalt, krijg je dubbel en dik terug. Een open en positieve uitstraling nodigt uit tot communicatie en geeft mensen – en jezelf – een goed gevoel.’

Train jezelf: ga zo ontspannen mogelijk op een stoel zitten. Sluit je ogen en leg je handen op je buik. Gebruik de buik-ademhaling om rustig te worden. Als je inademt, vult je buik zich met lucht en voel je hem omhoog komen. Bij de uitademing laat je je buik weer inzakken. Herhaal dit een aantal keer en voel wat het met je doet.

Meer info: www.ishwara.be en www.steviginjeschoenen.be.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/2516242/2015/11/06/Meer-zelfvertrouwen-in-7-stappen.dhtml

Zelfvertrouwen als het ooit geschonden is, is moeilijk terug op te bouwen. Eigenlijk moet je er dagelijks mee bezig zijn. Het heeft ook veel te maken met lichaamstaal en lichaamshouding. Ook is het zo dat je de ene dag meer zelfvertrouwen hebt dan de andere dag. Vertrouwen is geen angsten hebben of voelen. Te zijn wie je bent en zoals je bent, en daar vallen sommige al mee. Omdat ze henzelf niet zijn of kunnen zijn, maar weer die angst eigenlijk die een factor speelt. Het ontdekken van wie je bent is al heel moeilijk, zeker in bepaalde situaties of conflicten. Dat jezelf moet kunnen blijven. 

Hoe sta jezelf tegen over zelfvertrouwen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Huidproblemen? Zo camoufleer je ze

© thinkstock.

Hoe camoufleer je donkere kringen, een vette huid, couperose, rosacea acne, een geboortevlek of vitiligo? Onze visagiste trakteert vijf lezeressen op een inspirerende camouflageworkshop.

Vitiligo

Jouw wapens: zelfbruiner + corrigerende foundation.
Kim: ‘De eerste vlekken verschenen aan mijn knieholten, toen ik een jaar of twaalf was. De eerste dokter die ik raadpleegde, dacht niet aan vitiligo, volgens hem waren de vlekken een gevolg van eczeem en zouden ze wel weer verdwijnen. Maar een tweede dokter bevestigde na onderzoek dat het toch om vitiligo ging. Binnen een halfjaar hadden de vlekken zich over mijn hele lichaam verspreid.’

‘In de zomer moet ik extra oppassen. Ik bruin gemakkelijk, waardoor het kleurverschil groter wordt. Maar de vlekken verbranden ook heel snel, dus ik heb altijd zonnecrème bij me.’

‘Mooi vind ik het niet, maar ik kan er niets aan doen, dus probeer ik het ook niet te verstoppen. Ik breng wel foundation aan op mijn gelaat, als ik er ’s ochtends tijd voor heb. Naar de juiste kleur heb ik best lang moeten zoeken, de meeste make-up is te donker. Maar ik draag wat ik wil, ik heb het er eigenlijk niet zo lastig mee. De meeste mensen zien het ook niet. Op school heb ik aan enkele vriendinnen moeten uitleggen wat vitiligo is, maar dat heb ik niet voor de hele klas gedaan. Leerkrachten stellen er ook geen vragen over. Dat vind ik prima zo.’

Zo camoufleer je vitiligo:
– Met een zelfbruiner die je een- tot tweemaal per week lokaal aanbrengt op de lichtere plekken (met je vingers of een sponsje) kan je het kleurverschil op je huid al flink reduceren. Omdat Kim medicatie gebruikt, is dat voor haar echter geen optie, dus gaan we anders te werk.
– Met een vochtig sponsje breng je zowel op het gelaat als op het lichaam een foundation aan in de kleur van je donkerste huid.
– Poeder alle aangebrachte make-up af, zodat de foundation gematteerd en gefixeerd wordt.

Rosacea acne
Jouw wapens: een groene corrector (waarmee je ook andere roodheden verbergt, zoals wijnvlekken, acne, couperose en rode littekens) + een compacte corrigerende foundation.

Veerle: ‘Over de oorzaak van mijn rosacea acne krijg ik heel tegenstrijdige informatie. Volgens de ene wordt de aandoening beïnvloed door de pil, volgens de andere wordt ze versterkt door eigen hormonen. Als dat klopt, gaan de roodheid en ontstekingen misschien weleens verdwijnen?’

‘Had ik dit gehad op mijn zestiende, dan had ik het allemaal veel erger gevonden. Maar het probleem is pas enkele jaren geleden opgedoken en ondertussen weet ik dat het leven veel meer is dan hoe je eruitziet. Soms vloek ik wel als ik in de spiegel kijk en ik heb er ook al wat aan proberen te doen, met antibiotica, een laserbehandeling of aangepaste voeding – op aanraden van een voedingsdeskundige heb ik drie maanden lang gluten, lactose en suiker geschrapt, wat aanvankelijk effect leek te hebben, maar na enkele weken keerde de roodheid terug . Ik gebruik ook altijd make-up, maar vind moeilijk een evenwicht tussen camouflage en een dikke laag make-up waaronder mijn sproeten verdwijnen.’

‘Wanneer mijn moeder weer maar eens benadrukt dat de roodheid opflakkert, heb ik het lastig. Ze bedoelt het goed, maar tegelijk beseft ze ook dat ze het beter zou laten rusten, dat zegt ze zelfs letterlijk. Mijn kinderen zeggen dan weer: ‘Mama, jij bent toch mooi hoor, ook met al dat rood in je gezicht.’ Dat is wat echt telt.’

Zo camoufleer je rosacea acne:
– Veerle heeft een hypergevoelige huid, verzorgingsproducten met een onmiddellijke kalmerende werking zijn een plus.
– Een groene corrector neutraliseert lokale roodheden. Breng ‘m aan met de vingers (een applicator legt een te dikke laag). Maak deppende bewegingen, als je wrijft, veeg je het product weg. Wees er ook zuinig mee, te veel groen creëert een vale schijn.
– Een compacte crèmefoundation biedt meer dekking dan een vloeibare formule. Breng ‘m met een vochtige spons aan, opnieuw met stempelende bewegingen, zodat je de groene camouflage niet wegveegt.
– Even wachten tot alle make-up opgedroogd is en afwerken met een poeder, dat het geheel fixeert.

Een geboortevlek
Jouw wapens: een gele corrector (die ook donkere kringen met een blauwe ondertoon, blauwe plekken en spataders tackelt) + compacte corrigerende foundation.

Amelie: ‘Ik werd geboren met een vlek op de bovenkant van mijn voet. Volgens de dokter zou die verdwijnen tegen mijn zevende, maar de vlek is meegegroeid met mijn been. Als kind besteed je er niet veel aandacht aan, maar hoe ouder ik word, hoe lastiger ik het ermee heb. Iedereen zegt wel dat niemand erop let en ik heb er ook nog nooit opmerkingen over gehoord. Maar ik zie mensen soms toch kijken. Ik kijk ook meteen naar de voeten van anderen.’

‘Ik draag graag rokjes, maar enkel op reis, waar niemand me kent. Ik sta dan zo vaak mogelijk met gekruiste benen, zodat de vlek verstopt is. Ik koop ook altijd sandalen waaronder je de vlek minder ziet. Ook camouflagemake-up heb ik al geprobeerd, zelfs een product uit de carnavalwinkel, maar daarmee leek het alsof het gecamoufleerde stukje huid niet van mij was. Het resultaat ziet er vaak fake uit. Ik weet dat het reliëf moeilijk weg te werken is, maar ik zou de kleur al willen kunnen camoufleren.’

Zo camoufleer je een geboortevlek:
– Reliëf op de huid is moeilijk te camoufleren. Hydrateer je huid op deze plek extra goed, ook op je lichaam kan je lokaal een voedende dagcrème aanbrengen, die maakt je huid nog gladder dan een bodylotion. Hoe droger je huid op een reliëfzone, hoe korreliger de corrigerende make-up lijkt die je erop aanbrengt.
– Laat crèmes altijd goed opdrogen zodat de volgende laag goed hecht.
– Gele corrector camoufleert het donkerste blauw in de geboortevlek.
– Breng laag na laag met een vochtig sponsje en stempelende bewegingen corrigerende compacte foundation aan op de vlek. Let er op dat de randen mooi vervagen met de omringende huid.
– Poeder fixeert je camouflagewerk.
– Wist je dat deze camouflagemake-up bestand is tegen een zwempartij?

Couperose
Jouw wapens: groene corrector + corrigerende foundation en/of CC crème.

Keely: ‘De couperose op mijn huid is mettertijd alsmaar meer uitgesproken geworden en als ik alcohol drink, pikante voeding eet of me opjaag, flakkert de roodheid meteen op. Toch let ik niet op wat ik eet. Als ik uitga en weet dat ik een glas zal drinken, probeer ik me wel op te maken, dan vind ik het leuk om me op te maken. Maar anders gebruik ik weinig make-up, ik heb al zo’n gevoelige huid, ze beplakken om de couperose te verstoppen zou het alleen erger maken. Ik stoor me er niet meer zo aan.’

‘Vroeger had ik het er lastiger mee, maar ik was ook algemeen onzekerder over mijn uiterlijk. Zelfvertrouwen groeit naarmate je ouder wordt. Op Facebook of Instagram zie je alleen de perfecte foto’s, daar moet je doorheen kijken, je weet dat niet iedereen een perfect leven leidt. En je zorgen maken om wat anderen denken leidt toch tot niets, dus je kan er beter geen tijd aan verspillen.’

Zo camoufleer je couperose:
– Je kan couperose met een groene concealer camoufleren, maar let op dat de formule met je huid versmelt. Is dat niet het geval, zoals bij Keely’s vette huid, dan kan je beter meteen foundation gebruiken.
– Breng een corrigerende compacte foundation aan met een vochtige spons en stempelende bewegingen.
– Lichtere couperose kan je camoufleren met een kleurcorrigerende CC crème.
– Niet vergeten: afpoederen fixeert.
– Kies voor blush in oranje of bruine tinten, vermijd roze of rood.
– Hetzelfde geldt voor lipstick: nude of bruinachtige kleuren zijn oké, rode accenten brengen roodheid terug in je look, net wat je niet wil.

Een glimmende huid & donkere kringen
Jouw wapens: foundation of een BB crème + bruine concealer.

Elien: ‘Ik begin heel vroeg te werken, dus draag ik door de week overdag nooit make-up. Maar als ik dan onverwachts ergens naartoe moet en er wordt een foto gemaakt, zie ik mezelf blinken. Nochtans hou ik wel van make-up, maar ik vind het makkelijker om anderen op te maken, voor jezelf ben je kritischer, is het nooit goed genoeg.’

‘In september trouw ik, dus wil ik graag leren hoe ik de glimmende T-zone op mijn huid en kringen onder mijn ogen kan camoufleren.’

Zo camoufleer je een vette huid:
– Je huid ’s avonds reinigen is een must. Als je een vette huid hebt, zal die er ’s ochtends al veel beter uitzien. Geen tijd voor een grondige reiniging? Micellair water helpt je tijd besparen.
– Een talgregulerende dagcrème matteert je huid nog voor je met make-up aan de slag gaat.
– Moet het ook ’s ochtends snel gaan? Met een BB crème creëer je snel een opgemaakte look.
– Mag het wat meer zijn? Breng met je vingers een matterende foundation aan, eventueel enkel op de glimmende zones, voor een extra snel en natuurlijk resultaat.
– Kringen tover je weg met een bruine concealer, kies een tint lichter dan je foundation.
– Merk je hier en daar nog wat oneffenheden op? Stip ze aan met een bruine concealer.
– Poeder je gelaat af, zodat je langer geniet van het resultaat.
– Een blush voegt weer gloed toe aan je gelaat.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/310/Huidverzorging/article/detail/2516180/2015/11/06/Huidproblemen-Zo-camoufleer-je-ze.dhtml

Het is nooit leuk dat je iets aan je gezicht hebt. Er bestaan dan ook trucjes om deze te verdoezelen maar je moet ook het probleem aanpakken zodat het weg kan blijven. Natuurlijk voor vrouwen is het makkelijk dan voor mannen, een vrouw kan make-up gebruiken dat een man toch sneller het probleem gaat aanpakken.

Maike (23): ‘Hij was een vriend, ik een kind, wist ik veel’

Is als kind misbruikt door een therapeut en wil dat er meer aandacht voor seksueel misbruik komt.

Alberto Stegeman ontmaskerde de Groningse manueel therapeut eerder dit jaar in Undercover in Nederland. Nu, een paar maanden later, wil Maike (niet haar echte naam) haar verhaal delen: Ik probeer er overheen te komen en hoop dat ik wellicht andere meiden hiermee steun.

Diep weggestopt
Maike: Niemand zal aan me merken dat ik iets heb meegemaakt dat me zo heeft gevormd, zegt ze. Maar als kind werd ze een jaar lang elke maandag door manueel therapeut Ruud H. (inmiddels 83) misbruikt. Ze vertrouwde hem: Hij manipuleerde me zo dat het prima was om daar te zijn, gaf me geld, kocht snoep voor me. Hij was een vriend, ik was een kind, wist ik veel. Hij masseerde me, raakte plekken aan die hij niet mocht aanraken bij een kind van negen, of bij wie dan ook.

Puberteit
Als kind vertelde ze haar ouders niets over het misbruik. Ik dacht dat wat hij deed normaal was. Pas op haar zestiende lichtte ze hen in, omdat het thuis en op school niet lekker ging: Ik liep ermee rond, durfde geen vriendinnen te maken. Ik twijfelde aan mezelf en functioneerde thuis niet. De puberteit was voor mij een hel, omdat hij mij het gevoel heeft gegeven dat ik niks ben. Haar ouders vonden het verschrikkelijk, maar dachten dat de oude ‘therapeut’ inmiddels was overleden. Dus deden ze geen poging tot aangifte. Maike stopte alles wat er was gebeurd diep weg. Tot maart 2015.

Rillingen
Mijn ouders kwamen met een laptop aan en zetten Undercover in Nederland op, vertelt ze. Tot mijn grote schrik zag ik daar de man die de ergste dingen met mij heeft gedaan in beeld. Hoe hij praatte, liep en bewoog – de rillingen liepen over mijn rug en mijn hart stond stil. Hij was het. Volgens Alberto Stegeman maakte H. al járen slachtoffers, terwijl Maike veertien jaar dacht dat ze de enige was. Ze besloot in maart alsnog aangifte te doen.

Nare herinneringen
Na de SBS-uitzending dit jaar stapte Maike ook naar een psycholoog om haar trauma af te sluiten. Daarna volgde een heftige periode. Iets wat ik jarenlang met mij mee heb gedragen, kwam nu opeens naar buiten en daarmee werden ook alle nare herinneringen en beelden terug gehaald. 

Walging
Ik schaamde me zo ontzettend voor wat er is gebeurd, wat hij mij aandeed, zegt ze. Van elke plek die hij heeft betast, walg ik. Hij deed dingen met een negenjarig meisje die je niet eens durft te bedenken. Ik ben een vrouw geworden die niet in zichzelf durft te geloven. Deze man maakte mij kapot en elke dag word ik er mee geconfronteerd. Hij tastte niet alleen mijn waardigheid en zelfrespect aan, maar ook nog eens mijn hele jeugd. 

Gore poten
De zaak komt binnenkort voor bij de rechtbank. Maike: Dan zal ik hem weer gaan zien. Ik wil hem verrot schelden en roepen wat ik als negenjarig kind niet durfde te roepen. Hij had met z’n gore poten van mijn lijf af moeten blijven.

Muur
Maike wil dat er meer aandacht voor slachtoffers van seksueel misbruik komt. Er zijn veel meiden en vrouwen in Nederland misbruikt, zegt ze. Van de buitenkant lijkt ze lijken ze zo sterk, maar wat zit er achter die muur? Ik kan niet omschrijven wat het met je eigenwaarde doet, zegt ze.

Zonde van de tijd
Maike wil anderen helpen met haar verhaal: Wij vrouwen mogen trots zijn op onszelf. Prachtige wezens met allemaal onze eigen verhalen, onzekerheden en knullige eigenschappen. Ik zou dit alle meiden, jong of oud, mee willen geven. Het is zo zonde van de tijd om altijd maar zo over jezelf te twijfelen. Je mag er zijn en je bent een wereldwijf.

Supertrots
Kijk niet naar naar anderen, maar creëer je eigen geluk. Mede dankzij goede hulp van de psycholoog probeer ook ik mijn verleden een plekje te geven. Ik ben sterker dan ooit door wat ik altijd alleen met mij heb meegedragen. Dat ik nu zo sterk in het leven sta, maakt me supertrots.

BRON: http://www.lindanieuws.nl/nieuws/interview/maike-23-hij-had-met-zn-gore-poten-van-mijn-lijf-af-moeten-blijven/

Hoe jong je ook bent hoe moeilijk het ook is probeer het aan te geven dat er dingen gebeurd zijn. Al is het dat je het niet in woorden kan delen doe het met een tekening en probeer iemand in vertrouwen te nemen. Natuurlijk zal een ding naar boven komen, ze geloven me toch niet. Of je wordt gechanteerd door de dader. Maar weet altijd je draag het heel je lichaam bij je en soms kan het zwaar worden om die last te dragen. Je bent dan ook nooit te oud om er over te praten, want dan mag het al jaren geleden zijn je kan het altijd bespreekbaar maken.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

DAG

IEDERE DAG IS ANDERS EN TOCH BLIJF JE DEZELFDE.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Deze 15 regels veranderen je leven

Een goede nachtrust, voldoende daglicht, tijd voor jezelf … De Amerikaanse arts Frans Lipman verzamelde 175 direct toepasbare gezondheidsadviezen in een lijvig boek. Gezondheidsredacteur Veerle selecteerde er haar favoriete tips uit én geeft je goede argumenten om ze ook in jouw leven te integreren.

Tip 1: doe minimaal 10 minuten per dag iets waar je echt plezier in hebt
Dit zegt het boek: dat kan geweldig helend werken en veel uitmaken. En ja, natuurlijk denkt iedereen dat hij daar geen tijd voor heeft (‘drukdrukdruk’), maar de meeste mensen weten die tien minuten toch wel ergens te vinden (misschien wel gewoon door ietsje minder lang op het internet door te brengen – het is maar een gok). Het gaat er ook helemaal niet om dat je iets groots of geweldigs doet. Al ga je gewoon even buiten een balletje trappen. Maak een tekening in de bus op weg naar huis. Zet de muziek lekker hard en dans door je woonkamer. Pak een instrument en speel drie stukken. En doe het echt heel bewust.

Waarom in onze top 15? Uit onderzoek blijkt dat 43 procent van de Belgische vrouwen minder dan één keer per week tijd voor zichzelf neemt. En daar worden we bijzonder ontevreden, gestrest en gefrustreerd van. Dringend tijd dus om daar verandering in te brengen. En zeg nu zelf, tien minuutjes per dag, die kan je er hier of daar toch wel vanaf pitsen? Maak er een gewoonte van en je zal versteld staan van het resultaat.

Tip 2: weer in beweging? Schiet niet overeind, maar trippel
Dit zegt het boek: deed je nog niet aan lichaamsbeweging, begin dan voorzichtig. Ga niet meteen naar de sportschool, maar begin met kleine dingen in het dagelijkse leven. Neem ’s ochtends een omweg naar het station, neem de trap in plaats van de lift. Begin stapje voor stapje met bewegen. Stap pas daarna op fysiek uitdagender oefeningen over. Je moet je lichaam eerst een beetje wakker maken voor je gaat rennen of met gewichten aan de slag gaat. Als je er niet al te veel poeha van maakt (‘Ik heb een abonnement op de sportschool!’) is het bovendien veel gemakkelijker om ermee te beginnen.

Waarom in onze top 15? Sporten is gezond, maar als je er onvoldoende voorbereid aan begint, is de kans op blessures groot. Het is geen toeval dat in het begin van het jaar, wanneer heel wat mensen hun goede voornemen meer te bewegen in de praktijk brengen, ook het aantal sportblessures toeneemt. Als je te snel, te intensief gaat sporten, is ook de kans dat je afhaakt trouwens groter. Rustig opbouwen is dus de boodschap.

Tip 3: stop met eten wanneer je voor 80 procent verzadigd bent
Dit zegt het boek: thuis kan je de grootte van je porties natuurlijk gemakkelijk zelf bepalen. In restaurants zal je jezelf soms een beperking moeten opleggen. Eet op dat soort plekken de helft van je bord leeg en las dan even een pauze in. Heb je een verzadigd gevoel? Heb je geen honger meer? Kan je je voorstellen dat je zin zou hebben in een lekker kopje kamillethee in plaats van nog meer eten? Ga dan lekker achterover zitten. Je bent klaar.

Waarom in onze top 15? Te veel eten is niet alleen nefast voor je lijn, het ondermijnt ook je energiepeil en brengt op langere termijn allerlei gezondheidsrisico’s met zich mee. Je portiegrootte onder controle houden, elke hap bewust in je mond stoppen en niet te snel eten (verzadigingshormonen komen ten vroegste vijftien minuten nadat je begint te eten vrij) zijn dan ook het devies voor wie graag slank, energiek en gezond wil blijven. Heb jij nogal eens de neiging je te ‘overeten’, dan is deze tip goud waard. Leer weer luisteren naar je lichaam en je verzadigingsgevoel, en je zal je na de maaltijd veel beter voelen.

Tip 4: maak je handen vuil
Dit zegt het boek: je lichaam heeft microben van buiten nodig om je immuunsysteem sterk te houden. De meeste mensen leven een veel te groot deel van hun leven binnen (huis, auto, kantoor) en ademen dan geen frisse lucht in. Ga dus eens lekker graven in de tuin, in het zand spelen of maak als het kan een paar radslagen in het gras.

Waarom in onze top 15? We leven te proper en dat verklaart volgens wetenschappers meteen ook de forse toename van het aantal mensen met eczeem, astma en allergieën in de westerse wereld. Je kinderen geregeld laten buitenspelen en zich lekker vuil laten maken is dan ook absoluut een goed idee. En waarom zou je dat zelf ook niet doen?

Tip 5: muntthee in plaats van snoep
Dit zegt het boek: heb je trek in iets zoets, neem dan eens een kopje muntthee (dat is de rustgevende variant van je tanden poetsen, waarmee je je smaakpapillen even op een ander spoor zet). Zorg ervoor dat je op je werk en thuis een voorraadje muntthee hebt staan en stop meteen ook een paar zakjes in je handtas voor onderweg.

Waarom in onze top 15? Muntthee stimuleert niet alleen de spijsvertering – waardoor het een ideale afsluiter is voor een (zware) maaltijd – het sterke aroma werkt ook hongerstillend. Met een schepje honing erin is een kopje muntthee dan ook een gezond alternatief als je snakt naar iets zoets.

Tip 6: reset je rug
Dit zegt het boek: na een lange dag op kantoor of als je lichaam sowieso een beetje beurs of krom aanvoelt, is een foamroller (die je misschien wel kent van de sportschool of pilates) een goede manier om jezelf weer even ‘uit te lijnen’. Ga op de grond zitten en leg de roller achter je, met een van de uiteinden tegen je stuitje aan. Ga achteroverliggen zodat je met je ruggengraat op de roller rust. Houd je knieën gebogen en zet je voeten plat op de vloer zodat je je houding kan corrigeren. Laat je armen ontspannen langs je lichaam hangen en ga met je hele gewicht op de roller liggen. Adem rustig in en uit en blijf ongeveer vijf minuten zo liggen. Rol dan opzij, haal de roller weg en blijf nog een minuut of twee plat op de grond liggen.

Waarom in onze top 15? Zeven op de tien Belgen hebben geregeld last van lage rugpijn. Reden genoeg om voldoende aandacht te besteden aan een goede rughygiëne.

Tip 7: puur natuur in je keuken
Dit zegt het boek: met puur natuur bedoelen we voedingsmiddelen die ook echt in de grond groeien, die verrotten als je ze niet op een koele plaats bewaart en die een beperkte houdbaarheidsdatum hebben. Zorg dat er in je keuken geen ruimte meer is voor ongezonde ingrediënten. En in plaats van je zorgen te maken over de kleine lettertjes op het etiket, koop je gewoon minder kant-en-klare spullen.

Waarom in onze top 15? Brood, zuivelproducten, rode wijn, suikervervangers. De ene ‘voedingsgoeroe’ prijst ze de hemel in, volgens de andere moet je ze net mijden als de pest. Hoeveel tegenstrijdigheden je ook hoort over voeding, over één ding lijken alle deskundigen en studies het eens te zijn: groenten en fruit zijn goed voor je. Het zijn dé voedingsmiddelen bij uitstek waarin de meeste voedingsstoffen zitten, en we zouden er meer van moeten eten. Geef ze dus een ereplaats in je keuken én op je bord. Vers of uit de diepvries.

Tip 8: volg de zon
Dit zegt het boek: de meeste mensen krijgen ’s avonds te veel licht, terwijl we dan juist duisternis nodig hebben om onze melatonineproductie op gang te brengen, en te weinig licht overdag, omdat we dan binnen zitten bij tl-licht. Probeer eens op te staan met de zon en meteen even naar buiten te gaan, al is het maar een minuut of twee, om je lichaam het daglicht te laten voelen. Kies daarnaast overdag een moment uit (hoe vroeger, hoe beter) om jezelf minimaal een halfuur aan daglicht bloot te stellen. Zorg ’s avonds voor niet al te felle verlichting en vergeet niet je slaapkamer goed donker te maken (dek eventuele digitale klokken in de ruimte af). Grote kans dat je dan sneller in slaap valt en dieper slaapt.

Waarom in onze top 15? Licht is een cruciale factor in het regelen van ons slaap-waakritme. Dat je beter slaapt als het donker is, heb je misschien al aan den lijve ondervonden. Maar wist je dat voldoende blootstelling aan helder licht overdag ook je slaapkwaliteit kan bevorderen? Zeker in tijden van weinig natuurlijk licht (wintertijd) of in periodes waarin je weinig buitenkomt, kan je veel baat hebben bij blootstelling aan helder licht, bijvoorbeeld van een lichttherapielamp. Zeker het proberen waard!

Tip 9: durf nee (dank je) te zeggen
Dit zegt het boek: veel mensen hebben een agenda die overloopt van de afspraken en verplichtingen, vaak uit gewoonte en omdat we ja zeggen op dingen die we waarschijnlijk beter op een beleefde manier hadden kunnen afwijzen. Met als resultaat dat je op een gegeven moment doodop bent. Probeer dit experiment eens: halveer de hoeveelheid keuzeverplichtingen. Kijk maar eens wat er gebeurt als je agenda niet meer propvol zit. Als je iets meer lucht voelt, heeft dat waarschijnlijk een gunstige uitwerking op zowel je concentratie als je productiviteit en efficiëntie. En waarschijnlijk voel je je ook nog eens blijer en tevredener.

Waarom in onze top 15? Omdat je denkt dat het zo hoort, omdat je de ander niet wil teleurstellen, omdat je iemand wil plezieren of gewoon om van het gezeur af te zijn. Soms zeg je ja om de verkeerde redenen. En als je dat te vaak doet, loop je het risico voortdurend dingen te moeten doen waar je eigenlijk geen zin in hebt en het gevoel te krijgen dat anderen jouw leven bepalen. Hoog tijd dus om nee te leren zeggen. Misschien krijg je af en toe een scheve blik of een vervelende opmerking als reactie, maar je zal merken dat nee durven te zeggen vooral heel bevrijdend werkt.

Tip 10: beweeg elk uur vijf minuten
Dit zegt het boek: voor sommige mensen is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar neem je dat voor. Schrijf het maar gewoon op een memoblaadje en plak dat op een plek waar je vaak langere tijd zit (op je computer, bijvoorbeeld). Heb je 55 minuten gewerkt, sta dan op en loop eventjes een rondje of de trap op en af. Mocht je een eigen werkkamer hebben, doe dan een paar yogaoefeningen of van die ouderwetse fitnessoefeningen (push-ups of jumping jacks). Zolang het maar iets is wat ervoor zorgt dat je lichaam uit die ‘stoel’-houding komt. Korte pauzes zorgen er daarnaast voor dat je je hoofd weer even leeg kan maken, dus als klap op de vuurpijl kan deze gewoonte je productiviteit verhogen.

Waarom in onze top 15? Belgen zitten gemiddeld 55 procent van de tijd dat ze wakker zijn en dat is te veel. Wie langdurig neerzit, loopt immers een verhoogd risico op een waslijst van gezondheidsproblemen. Van lage rugpijn over diabetes en hart- en vaatziekten tot zwaarlijvigheid. Al dat zitten maakt ook minder productief, minder creatief en zelfs depressief. Sedentair leven wordt weleens het nieuwe roken genoemd en volgens wetenschappers is een uur zitten nog schadelijker voor je gezondheid dan één sigaret. Door geregeld even op te staan en te bewegen, kan je de schade gelukkig aanzienlijk beperken. Maak er dus een gewoonte van.

Tip 11: doe aan slaaptraining
Dit zegt het boek: doordat de weekdagen zoveel van je vragen en je de weekenden nodig hebt om bij te tanken, is het misschien lastig je voor te stellen dat je elke dag op hetzelfde moment naar bed zou gaan en opstaan. Maar als je een vast ritme aanhoudt, dus bijvoorbeeld om halftwaalf naar bed en om halfzeven op, zal je lichaam je daarbij ondersteunen. Dan leert het namelijk om rond elf uur ’s avonds melatonine aan te maken, waardoor je slaperig wordt. En rond zes uur de volgende ochtend worden ontwaakhormonen – serotonine en cortisol – in je bloed gepompt. Op die manier kosten in slaap vallen en wakker worden allebei minder moeite.

Waarom in onze top 15? Van de vijftien tips voor veel mensen wellicht de moeilijkste om in de praktijk te brengen, maar wel een met een onmiskenbaar effect op je slaapkwaliteit, en dat komt dan weer je gezondheid, je energiepeil én je humeur ten goede.

Tip 12: kleur maakt je blij
Dit zegt het boek: bepaalde tinten – in kleine of grote vlakken – kunnen een enorme invloed hebben op hoe je je voelt. Het maakt niet uit hoe je het aanpakt, of je nou een muur verft, een fleurige sprei op je bed legt of eens goed kijkt naar de voorwerpen op de vensterbank in de keuken, je kan kleuren heel goed inzetten om je stemming een beetje te sturen.

– Rood geeft energie
– Lavendel zet aan tot bezinning
– Blauw brengt rust
– Lichtgroen kan hoop geven
– Oranje maakt blij

Waarom in onze top 15? Marketeers maken gretig gebruik van het psychologische effect van kleuren om bepaalde emoties of associaties op te roepen bij de consument, maar in het leven van alledag maken we veel te weinig gebruik van de kracht van kleuren. Het is nochtans een makkelijke manier om je eigen stemming én die van de mensen om je heen in de gewenste richting bij te sturen.

Tip 13: werk staand
Dit zegt het boek: onze kleinkinderen zullen op een dag lachen om het feit dat wij zittend in plaats van staand aan een bureau werkten, net als jongeren vandaag volkomen geschokt kunnen zijn dat mensen vroeger geen veiligheidsgordels droegen en dat iedereen rookte. We zijn gebouwd om op twee benen te staan in plaats van de hele dag op onze krent te zitten. Zelfs in de best denkbare stoelen worden je heupen en onderrug afgekneld en verschrompelen je loopspieren. Staande bureaus gaan het helemaal worden. Heb je de keus om op je werk staand te werken, doe dat dan.

Waarom in onze top 15? Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat langdurig zitten niet alleen nefast is voor je rug, maar ook je risico op ziekte en zelfs op vroegtijdig overlijden vergroot. Elk uur vijf minuutjes bewegen (zie tip 10) kan wonderen doen, maar nog beter is het naturlijk langdurig zitten te vermijden. Staand werken is dan een goed alternatief. Dat is trouwens niet alleen een goede training voor je rugspieren, het is ook goed voor de lijn, want wie staand werkt verbrandt meer calorieën dan wie dat zittend doet. Argumenten genoeg dus om de bureaustoel te bannen of op zijn minst af te wisselen tussen zittend en staand werken.

Tip 14: eenvoudige geheimen voor een goede nachtrust
Dit zegt het boek: je hebt maar vier dingen nodig: een koele kamer (15 tot 20 graden), geen schermen meer vanaf een uur voordat je gaat slapen (dus geen televisie, geen laptop, geen e-reader en geen telefoon), een donkere kamer (doe het licht niet aan als je midden in de nacht naar de wc moet, want dat verstoort de aanmaak van het slaaphormoon melatonine) en als laatste: eet of drink twee uur voor je gaat slapen niks meer. Dat is het enige. Bewaar je apparaten in een andere kamer, zodat die irritante oplaadlichtjes niet in de buurt van je slaapplek liggen. Als dat niet kan, gebruik dan een slaapmasker.

Waarom in onze top 15? Een goede nachtrust komt je gezondheid, je energiepeil én je humeur ten goede. Hoog inzetten op de ideale slaapomstandigheden loont dus absoluut de moeite.

Tip 15: rommel is als junkfood voor je huis
Dit zegt het boek: opruimen zorgt ervoor dat alle radartjes ontdaan worden van vieze smurrie en brengt de energie weer in beweging. Je ziel en je brein knappen ervan op en functioneren beter op een plek waar geen onnodige voorwerpen liggen. Gooi alle zooi weg. Ga op zoek naar een persoon (of organisatie) aan wie je met enige regelmaat bruikbare spullen kan geven en verzin een systeem om souvenirs of andere aandenkens te ordenen. Maar koop vooral gewoon minder spullen. Meer consuminderen dus.

Waarom in onze top 15? Een opgeruimd huis zorgt voor meer orde en rust in je hoofd. Stel het opruimen dus niet langer uit. Een bloedhekel aan opruimen? Probeer dan niet je hele huis ineens op orde te krijgen, maar trek er elke dag een kwartiertje voor uit. Zie je door de bomen echt het bos niet meer, dan kan je ook altijd overwegen een professional organizer in te schakelen.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/2516085/2015/11/06/Deze-15-regels-veranderen-je-leven.dhtml

Als je niet kan loslaten zal je ook niets kunnen veranderen. Dan mogen ze nog zoveel tips geven je moet wel een deel van het verleden het gekende loslaten. En juist daar zit bij heel wat mensen de angst in, om in het onbekende het nieuwe te springen. Zolang men zich ergens aan vasthoud al is het iets heel klein in gevoel of gedachten zal je ook niets kunnen veranderen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Ken je hormonen

Op school leerden we allemaal over oestrogeen en testosteron, maar wist je dat er in ons lichaam nog tal van andere hormonen actief zijn? Deze kan je beter kennen.

Oestrogeen: vrouwelijk hormoon
Vormt een familie van geslachtshormonen, waarvan oestradiol, oestron en oestriol de belangrijkste zijn. Ze worden vaak als vrouwelijk beschouwd, maar ook mannen beschikken over een (kleinere) portie oestrogeen. Bij dames worden de hormonen voornamelijk in de eierstokken gemaakt. Ze spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van vrouwelijke geslachtskenmerken: ze doen heupen en borsten groeien, regelen de menstruatiecyclus en bereiden het lichaam voor op een zwangerschap. Tussen het einde van je maandstonden en je volgende eisprong neemt het oestrogeengehalte in je lichaam flink toe, waardoor je fysiek en seksueel goed in je vel zit. Bovendien blijft je lichaam – van gewrichten tot vagina – soepel door de hormonen en zijn ze verantwoordelijk voor de opbouw van sterke botten.

Tijdens de menopauze neemt de oestrogeenproductie af tot ze nagenoeg stilvalt. Dat helpt verklaren waarom vrouwen in de overgang meer risico lopen op osteoporose. Wie te veel oestrogenen aanmaakt, kan dan weer kampen met stemmingswisselingen, gevoelige borsten en pijnlijke maandstonden. Een teveel kan ook enkele hardnekkige, overtollige kilo’s met zich meebrengen.

Progesteron: kalmerend hormoon
Wordt bij vrouwen vooral in de eierstokken, maar ook in de bijnieren aangemaakt. Het geslachtshormoon wordt van de eisprong tot de menstruatie geproduceerd om de celrijping in goede banen te leiden, maar ook tijdens een zwangerschap wordt het hormoon – in de placenta zelf – in grote hoeveelheden aangemaakt om het baarmoederslijmvlies in stand te houden.

Bij mannen wordt progesteron dan weer in de bijnieren en de teelballen gemaakt. Het is een kalmerend hormoon dat het centraal zenuwstelsel sust. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat progesteron een goede nachtrust bevordert. Daarnaast helpt dit ‘vredelievendheidshormoon’ rimpels te voorkomen, zorgt het voor een goed humeur en geeft het energie. Om van die voordelen te genieten is het belangrijk dat het oestrogeen- en progesterongehalte in je lichaam in evenwicht zijn. Progesteron is het luie broertje van oestrogeen: terwijl die laatste je seksuele verlangen aanwakkert, verlaagt progesteron je libido.

Testosteron: mannelijk hormoon
Is een veelzijdig geslachtshormoon dat vaak mannelijk genoemd wordt, maar het zorgt ook bij vrouwen voor spieropbouw, energie, mentale weerbaarheid, een gezond libido en de afbraak van vet. Het verschil tussen mannen en vrouwen zit opnieuw in de hoeveelheid: mannen maken er veel meer van aan. Testosteron mag dan wel bekendstaan als het hormoon van de vitaliteit en het zelfvertrouwen, te veel is nooit goed. Zo kan een te hoge testosteronproductie de vruchtbaarheid van vrouwen doen dalen.

Schildklierhormoon: metabolismehormoon
Is een verzamelnaam voor drie types hormonen die door de schildklier aangemaakt en uitgescheiden worden. Ze bepalen aan welke snelheid calorieën verbrand worden en regelen zo je metabolisme. Werkt je schildklier te traag, dan kan je gewicht toenemen. Draait ze overuren, dan val je doorgaans af. Een goed functionerende schildklier ondersteunt je immuunsysteem, verlaagt het cholesterolgehalte in je bloed en regelt je lichaamstemperatuur. Een te traag werkende schildklier kan tot vermoeidheid leiden. Dat futloze gevoel wordt veroorzaakt door een vertraagde bloedcirculatie, waardoor de cellen die het verst van je hart verwijderd liggen niet aan hun trekken (lees: voedingsstoffen en zuurstof) komen.

Insuline: energiehormoon
Wordt gevormd in de pancreas of alvleesklier. De chemische stof voert glucose naar de cellen waar het als brandstof dient en zorgt voor de opslag van vetcellen. Dankzij insuline kunnen spier-, vet-, lever- en hersencellen suiker gebruiken als bron van energie. Heb je overgewicht? Dan is het insulinegehalte in je lichaam waarschijnlijk uit balans. Een onevenwicht resulteert in te grote hoeveelheden glucose of suiker in het lichaam, maar leidt niet meteen tot diabetes. Een blijvend hoog insulinegehalte vergroot wel de kans dat cellen ongevoeliger worden voor insuline. Als dat gebeurt, wordt het suikergehalte in je bloed minder stabiel, terwijl een gezonde hoeveelheid insuline die bloedsuikerspiegel net goed regelt. Overtollige suikers kunnen dan niet meer dienen als voeding of bron van energie. Integendeel, de meeste koolhydraten (suikerketens) die je inneemt, worden dan onmiddellijk opgeslagen als vet.

Ghreline: hongerhormoon
Wordt ook wel het hongerhormoon genoemd. Het wordt geproduceerd in de maag en z’n belangrijkste taak is om hongersignalen naar ons brein te sturen. Een lege maag maakt ghreline aan en houdt het brein alert: het is een overlevingsmechanisme dat je lichaam voorbereidt op de zoektocht naar eten.

Hoe voller je maag wordt (hoe meer je eet), hoe minder hongerhormoon je lichaam aanmaakt. Al heeft een bepaalde hoeveelheid ghreline in het bloed niet bij iedereen dezelfde uitwerking. Zo zijn mensen met overgewicht vaak gevoeliger voor het hormoon (ze hebben vaker honger) dan hun slanke tegenhangers.

Cortisol: stresshormoon
Wordt aangemaakt in de bijnieren als reactie op stress en brengt je lichaam in een verhoogde staat van paraatheid (fight or flight?). Het stresshormoon maakt – wanneer nodig – energiereserves vrij, verbetert de opname van suiker in het bloed en zorgt voor voldoende kracht bij stressvolle gebeurtenissen.

De aanmaak van dit antistresshormoon bewijst z’n nut in gevaarlijke situaties, maar voor wie dagelijks onder stress staat, kan het nefast zijn. Cortisol zorgt voor een hogere hartslag, stimuleert de eetlust en verbetert de spijsvertering. Dat helpt verklaren waarom stress soms voor extra kilo’s zorgt. Gezonde hoeveelheden cortisol houden je gewrichten soepel en versterken het immuunsysteem.

Oxytocine: liefdeshormoon
Is tegelijk een hormoon en een neurotransmitter, een chemische stof die informatie overbrengt van de ene zenuw naar de andere. Omdat de hoeveelheid oxytocine in het bloed toeneemt tijdens het orgasme van zowel mannen als vrouwen, wordt het ook het liefdeshormoon genoemd. Het hormoon wordt uitgescheiden door de hypofyse, een kleine klier in de hersenen, en zorgt mee voor dat gelukzalige gevoel na het klaarkomen. Oxytocine is eveneens verantwoordelijk voor de melkafscheiding na een bevalling en stimuleert de band tussen moeder en kind.

Melatonine: slaaphormoon
Wordt uitgescheiden door de epifyse, een kleine klier in de hersenen die ook wel de pijnappelklier genoemd wordt. Dit hormoon regelt onze slaap-waakcyclus. Als het donker wordt, geeft ons lichaam melatonine vrij. Het hormoon stuurt een signaal naar onze hersenen en maakt duidelijk dat het tijd is om te slapen. Na het versturen van die boodschap daalt onze lichaamstemperatuur al snel een graad. Zodra het licht wordt, neemt de melatonineproductie af en worden we langzaam wakker. De stof geeft het lichaam voldoende tijd om te herstellen, ondersteunt ons immuunsysteem, verzacht spanningen en beschermt hart en bloedvaten. Hoe ouder we worden, hoe minder melatonine ons lichaam produceert. Ouderen slapen dus minder en kampen ook vaker met slaapproblemen.

Leptine: verzadigingshormoon
Wordt dan weer aangemaakt door vetcellen en signaleert de hersenen wanneer je voldoende gegeten hebt. Over het algemeen geldt: hoe meer vetcellen zich in je lichaam bevinden, hoe meer leptine je bloed bevat. Maar het leptinegehalte hangt ook af van je slaapgewoontes en van wat je laatst gegeten hebt. Zo zorgt een teveel aan suikers ervoor dat de werking van leptine verzwakt en worden mensen met overgewicht vaak ongevoelig voor de werking van leptine. Hun hersenen herkennen het signaal niet meer, waardoor ze – zelfs met een hoog leptinegehalte – kunnen blijven eten.

Zowel ghreline als leptine verklaren waarom mensen die weinig slapen, meer kans hebben op overgewicht. Een slaaptekort brengt de twee uit balans. Onderzoek toont aan dat een slechte nachtrust het ghrelinegehalte de hoogte in jaagt en tot meer honger en vetopslag leidt. Tegelijk daalt leptine, waardoor volledige verzadiging uitblijft.

Dhea: anti-stresshormoon (of dehydroepiandrosteron)
Wordt ook geproduceerd door de bijnieren en vormt de bouwsteen voor oestrogeen, progesteron en testosteron. Als cortisol het stresshormoon is, mogen we DHEA best het antistresshormoon noemen. Het heeft een positieve invloed op gewicht en je stemming, en het helpt ontstekingen af te remmen. De productie ervan daalt vanaf je dertigste verjaardag.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/213/Hormonen/article/detail/2516069/2015/11/06/Ken-je-hormonen.dhtml

Hormonen spelen een belangrijke factor in ons lichaam ons leven. Deze kunnen soms verstoord zijn en dan kent men bepaalde problemen, door ze te herkennen kan je er ook iets aan doen voor je naar een arts gaat. Toch als het te lang duurt altijd een arts raadplegen. Bij een vrouw zullen hormonen sneller schommelen dan bij mannen, denk maar aan de menstruatietijd. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Welk type collega ben jij?

 
© Doe de test en ontdek welk type collega jij bent..

Ben jij een ja-knikker?  Ben je gelaten. Of  eerder gedreven of rebels? Je bent je er vast niet van bewust hoe je collega’s jou zien. Doe de test en ontdek welk type collega jij bent.  Gebruik de inzichten die je verwerft om jezelf verder te ontwikkelen.

Vraag 1: Hoe populair ben jij op je werk?

a) Super populair. Iedereen mag mij.
b) Populair. Een paar collega’s zijn vrienden.
c) Zo-zo. Ik hou me graag wat afzijdig en val niet erg op.
d) Niet erg populair. Het lijkt wel of sommige collega’s me links laten liggen.

Vraag 2: Het is het jaarlijkse kerstfeestje op je werk. Waar ben jij te vinden?

) Op de dansvloer. Ik dans met met iedereen die het me vraagt.
b) Bij de andere collega’s. Ik ben niet het grootste feestbeest.
c) Aan de zijlijn. Ik zou eigenlijk liever thuis voor tv zitten met een zak chips.
d) In het midden van de dansvloer.  Ik ben the life of the party!

Vraag 3: Op je werk ben jij diegene,

a) Die de collega’s als een gelijke zien, altijd bereid om een handje toe te steken.
b) Waar collega’s niet zoveel rekening mee houden, je komt zelden voor je mening uit.
c) Die niet meetelt. Jij doet wat jij wil, dus zij ook!
d) Waar collega’s naar luisteren en doen wat je vraagt – ze durven niet anders.

Vraag 4: Er staat een nieuw project op stapel. Hoe pak je dit aan?

a) Regels zijn belangrijk, maar als die coole collega zegt dat we het anders gaan doen, volg ik.
b) Ik durf wel eens een oogje dichtknijpen als anderen de regels niet volgen.
c) Alles volgens het boekje. Uitzonderingen op de regel geven je stress.
d) Alles op jouw manier, soms moet je creatief zijn om je doelen te halen.

Vraag 5: Mijn ambitie is:

a) Doen wat me gevraagd wordt. Ik zie wel waar me dat brengt.
b) Zo weinig mogelijk verantwoordelijkheid, anders riskeer je uitgeblust te raken.
c) De plek van mijn baas innemen en liefst zo snel mogelijk.
d) Resultaten halen, op welke manier dan ook.

De antwoorden:

Je antwoordde het meeste A:
Je bent maatjes met elke collega en een positieve sfeer en werkomgeving zijn belangrijk voor jou. Je geniet van ieder feestje en smeedt dagelijks banden met iedereen om je heen. Soms is het echter goed om voor je eigen mening uit te komen, Laat niet over je heen lopen, jij hebt meer in je mars dan een brave ja-knikker zijn.

Je antwoordde het meeste B:
Je bent erin geslaagd je plekje te veroveren op je werk, je geniet een bepaald aanzien. Maar gaandeweg ben je je passie en drive wat verloren. Je probeert je hoofd hoog te houden, maar komt vaak negatief of gelaten uit de hoek. Leg je niet neer bij de gang van zaken, maar tracht je passie terug te vinden.

Je antwoordde het meeste C:
Jij komt vroeg of laat aan de top! Je bent gedreven en passioneel in alles wat je doet en bent vastberaden om daar de vruchten van te plukken. Je doet je job niet om vrienden te maken, wel om een blitzcarrière na te streven. Laat echter af en toe de regels voor wat ze zijn en durf dingen los te laten! Je zal snel merken dat af en toe een keer uit de bol gaan deugd kan doen!

Je antwoordde het meeste D:
Recht voor de raap en rebel in hart en nieren. Je lapt alle regels aan je laars of verzint er een creatieve omweg voor, maar één ding is zeker: je doel zal je halen, al moet je daarvoor met telefoonboeken naar iemand gooien. Je collega’s kijken naar je op of gaan je liever uit de weg, dan je ook maar iets voor de voeten te leggen.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/33722/Vacature/article/detail/2515952/2015/11/06/Welk-type-collega-ben-jij.dhtml

Op het werk ben je soms anders dan thuis of tegen vrienden. Toch kan het type dat hierin beschreven wordt terug gevonden worden in de vriendenkring. De hiërarchie kan belangrijk zijn voor sommige mensen zowel naar collega’s toe als op het werk maar ook in de vrij tijd. Daarom toch misschien voor jezelf leuk waar je invalt en of je het anders kan doen mocht het nodig zijn.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

5 onverwachte dingen die je libido kunnen verpesten

Konden jullie vroeger niet van elkaar afblijven, maar staat jullie seksleven tegenwoordig op een lager pitje, omdat jij er nu eenmaal minder zin in hebt? Dan zit misschien wel één van deze vijf factoren jouw seksuele lust in de weg. Gynaecoloog Brett Worly legt uit, die expert is in libidoproblemen bij vrouwen.

Te moe voor seks is niet zomaar een excuus dat vrouwen gebruiken, vaak is het de realiteit

Gynaecoloog Brett Worly

Antidepressiva

“Hormonen zoals serotonine, adrenaline en dopamine staan allemaal in verband met seksuele lust,” legt gynaecoloog Brett Worly uit. “Antidepressiva en andere medicatie voor psychische problemen vervlakken de gangbare hoogte- en dieptepunten van die stoffen, wat kan leiden tot minder zin in seks.” Zomaar stoppen met je medicatie is natuurllijk geen optie, maar als je vermoedt dat je verminderde libido daar mee te maken heeft, vraag dan raad aan je dokter.

Vermoeidheid

Te moe voor seks is niet zomaar een excuus dat vrouwen gebruiken, maar vaak is het de realiteit, legt Worly uit. “Veel vrouwen wachten tot het einde van de dag om seks te hebben, en dan vragen ze zich af waarom ze niet opgewonden raken. Je kiest beter een tijdstip waarop je een energiepiek ervaart, niet wanneer je uitgeput bent.” Hou je je toch liever aan een vrijsessie net voor bedtijd? Kies dan voor een lichte avondmaaltijd die veel groenten en eiwitten bevat. Een koolhydraatrijke maaltijd zal je sneller slaperiger maken.

De pil kan je libido verminderen omdat je eisprong uitblijft, en je daarom geen piek van testosteron krijgt.

Gynaecoloog Brett Worly

Gewichtsschommelingen

Het gewicht van vrouwen schommelt vaker dan dat van mannen. Een paar extra kilo’s na de vakantie, een zwangerschap, of de dagen voor je ongesteld bent zorgen voor een hoger cijfer op de weegschaal. Dat verhoogde cijfer kan een serieus psychologisch struikelblok vormen in het hoofd van een vrouw, waardoor ze soms niet meer van seks kan genieten, zegt Worly. “De ene vrouw heeft er meer last van dan de andere, maar gewicht is één van de grootste factoren in hoe vrouwen zichzelf zien en hoe aantrekkelijk ze zich voelen. Jezelf sterk, strak en fit voelen, kan libidoproblemen uit de weg helpen.” Nog een extra motivatie om te gaan sporten dus.

Een paar kilo’s meer kunnen een serieus psychologisch struikelblok vormen in het hoofd van een vrouw, waardoor ze soms niet meer van seks kan genieten. 

Anticonceptie

De pil is natuurlijk geweldig om niet ongewenst zwanger te geraken. Maar het zou kunnen dat dit anticonceptiemiddel een rol speelt bij je zin in seks. Dat heeft alles te maken met testosteron, het hormoon dat ons libido verhoogt. Tijdens je maandelijkse ovulatie gaat het niveau van testosteron de hoogte in, waardoor je als vrouw meer zin krijgt in seks. Maar wie hormonale anticonceptie gebruikt krijgt niet maandelijks een eisprong. Daarom kan je zin in seks afnemen als je aan de pil bent.

Relatieproblemen

Seks is net zo goed een psychologisch als een fysiek gebeuren. Loopt je relatie niet helemaal lekker of zit je met ruzie of strubbelingen, dan beïnvloedt dat meteen je seksleven. “Relatieproblemen leiden tot de meeste problemen die met verlangen en lust te maken hebben,” zegt Worly. “Passie wordt ingeruild voor gekibbel en strubbelingen, je vervalt in routine en seks wordt bijna een opgave. Als je geen veranderingen maakt om het spannend te houden, dan is de fun er voor sommige vrouwen af. Ze raken niet opgewonden, vinden het niet leuk meer en hebben er zelf geen zin meer in.” Worly adviseert om er zoveel mogelijk over te praten. Raken jullie er samen niet uit, dan kan een therapeut altijd nog hulp bieden.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/35/Seks-Relaties/article/detail/2515174/2015/11/06/5-onverwachte-dingen-die-je-libido-kunnen-verpesten.dhtml

Door bepaalde dingen zoals medicatie, operatie maar ook door het eigen lichaam dat veranderd kan het libido afnemen. Zowel voor de man als de vrouw. Ook leeftijd en jaren samen zijn kan soms dit naar een laag pitje brengen. Toch zijn er bepaalde dingen waar je aan werken kan, en dat is praten met elkaar. En zo zoeken naar dingen die je beide aangenaam vind. Het is ook zo dat het zeker je relatie niet moet verpesten, want er zijn zoveel mooie dingen die je nog kan delen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: