Archive for 21 oktober 2015


Borstreconstructie op maat voor iedere vrouw met borstkanker

nieuws Ieder jaar wordt op de derde woensdag van oktober wereldwijd aandacht gevraagd voor de mogelijkheden van borstreconstructie.

BRA Day, Breast Reconstruction Awareness Day, wordt in heel de wereld georganiseerd met als doel om iedere vrouw die geconfronteerd wordt met borstkanker correcte voorlichting, begeleiding en advies te geven over borstreconstructie en de mogelijke behandelingen. In België organiseert de RBSPS – de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie – met de steun van de Stichting tegen Kanker op woensdag 21 oktober a.s. de vierde editie van BRA Day.
Dit jaar wil de RBSPS het accent leggen op de mogelijkheden van gepersonaliseerde behandelingen.

Borstsparende chirurgie
Ondanks de vooruitgang van het wetenschappelijk onderzoek zal één vrouw op de negen vóór de leeftijd van 75 jaar geconfronteerd worden met de diagnose van borstkanker. Naar schatting komen er in België jaarlijks iets meer dan 10.000 nieuwe borstkankerpatiëntes bij.
Tussen twee derde en drie vierde van deze vrouwen komt in aanmerking voor zogenaamde ‘borstsparende’ chirurgie, waarbij alleen de tumor of een gedeelte van de borst wordt verwijderd.

Bij slechts een vierde tot een derde van deze vrouwen zal de borst volledig worden verwijderd. Vooral voor deze groep kan een borstreconstructie een oplossing bieden, hetzij onmiddellijk, hetzij in een later stadium. Bij iets minder dan de helft van de patiëntes worden implantaten gebruikt voor borstreconstructie. Bij de overige patiëntes gebeurt de reconstructie door middel van eigen weefsel (diverse autologe transfertechnieken).
Ongeveer 70% van de borstkankerpatiëntes die in aanmerking komt voor een reconstructie blijkt echter onvoldoende op de hoogte te zijn van de beschikbare mogelijkheden.

Reconstructie bespreken vanaf de diagnose
De rol en de verantwoordelijkheid van de plastisch chirurgen van de RBSPS, die deel uitmaken van het multidisciplinair team dat vrouwen gedurende hun ‘reconstructie’ begeleidt, begint vanaf het moment dat de diagnose wordt gesteld. Zij wijzen erop hoe belangrijk het is om over reconstructie te spreken zodra de eerste stappen met de patiënte worden gezet. Tijdens die enkele seconden die volgen op de aankondiging van de diagnose borstkanker en die voor de patiënte een breuk inluiden met ‘het leven voorheen’, verliezen de patiëntes immers dikwijls houvast en stellen ze zich heel wat vragen.
Wat zijn de voordelen en de risico’s van de verschillende chirurgische opties? Over hoeveel tijd beschik ik om een beslissing te nemen? Wat zijn de bijwerkingen? Kan ik zelf uit diverse types behandelingen kiezen?

Heel wat pertinente vragen dus. Vooral als men weet dat het multidisciplinair overleg, waaraan de plastisch chirurg deelneemt, en de behandeling die aan de patiënte wordt voorgesteld, een beslissende rol spelen in de keuze van het type reconstructie en het esthetisch resultaat van de borst die zal worden gereconstrueerd.

Borstreconstructie, een individuele aanpak
Dit jaar willen de plastisch chirurgen van de RBSPS bijzondere aandacht schenken aan de gepersonaliseerde aanpak van alle borstkankerpatiëntes. Iedere patiënte is anders en heeft recht op een individuele behandeling die rekening houdt met haar specifieke situatie en verwachtingen. De plastisch chirurg luistert naar zijn patiëntes en bespreekt met hen de opties en het verhoopte resultaat. Daarbij houdt hij rekening met diverse parameters zoals de gezondheidstoestand en de individuele situatie van de patiëntes.

Informatiesessies
De lijst van de ziekenhuizen die aan de infosessies deelnemen, alsook de data en uren van de sessies vindt u op de website van de RBSPS.

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=19881

Na een zware lijdensweg en periode mag een vrouw zich op een moment terug vrouw voelen en zich ook zo zien in de spiegel. Zo een reconstructie moet dan ook goed bespreekbaar worden gemaakt en ook hoe ze het gaan doen. Wat het is toch weer een operatie en soms achteraf een tatoeage om een tepelhof en tepel te laten plaatsen zodat de borst weer een borst mag zijn. En dat nadien dat borstkankerpatiënte toch een bepaald hoofdstuk kan afsluiten en haar leven verder mag en kan zetten. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Snel bruin worden? De risico’s van zonnebankgebruik

zonnebank_snel bruin wordenSnel bruin worden, dat willen veel mensen wel. Bijvoorbeeld door middel van een zonnebank. Maar is snel bruin worden met een zonnebank gezond voor je lichaam? Kun je beter een zonnebank vermijden of is het mogelijk om op een verantwoordelijke manier kunstmatig te zonnen? En is zonnebanken een goede manier om een vitamine D tekort aan te vullen? Dokterdokter geeft antwoord op een aantal vragen over het gebruik van de zonnebank.

Hoe groot zijn de gezondheidsrisico’s van zonnebanken?

Alle risico’s van overmatige blootstelling aan de zon gelden ook voor de zonnebank. En alle regels die gelden voor verantwoord zonnen, gelden ook voor de zonnebank. Meerdere onderzoeken, van bijvoorbeeld het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en International Agency for Research on Cancer (IARC), wijzen uit dat zonnebanken het risico op huidkanker verhogen. En dat klopt. De natuurlijke zon kan echter ook het risico op huidkanker verhogen. Het is daarom erg belangrijk om verbranding van de huid te voorkomen door verantwoord te zonnen.

Gezondheidsrisico’s zonnebank en leeftijd

De gezondheidsrisico’s bij zonnebanken liggen voor jongeren onder de achttien jaar en mensen met een bleke huid en blond of rood haar hoger. Door jong te beginnen met zonnebanken heb je later meer kans op huidproblemen, zoals huidkanker. Dat komt omdat de jonge huid nog in ontwikkeling is. Daarom mogen kinderen onder de 18 jaar geen gebruikmaken van de zonnebank.

Overigens ontwikkelen gezondheidsrisico’s zich ook sneller bij regelmatig gebruik van de zonnebank onder de dertig jaar. De kans op huidkanker ligt in dit geval aanzienlijk hoger (75%) dan bij mensen die matig gebruikmaken van de zonnebank of geen zonnebank gebruiken.

Kan de zonnebank het vitamine D gehalte aanvullen?

Soms wordt de zonnebank niet ingezet om snel bruin te worden, maar om een vitamine D tekort aan te vullen. Aangezien in de wintermaanden de zon nauwelijks schijnt, is het mogelijk dat je minder vitamine D binnenkrijgt. Dan is een beperkte blootstelling aan UV-straling een oplossing. Dit is echter niet het enige antwoord op een vitamine D tekort. Je kunt door middel van juiste voeding, zoals vette vis en halvarine/margarine, vitamine D binnenkrijgen. Helaas is voeding vaak niet voldoende. Dan kun je eventueel (multi)vitaminen slikken en het vitamine D tekort aanvullen.

Snel bruin worden, wel of niet?

De keuze om te zonnebanken ligt geheel bij jezelf. Houd je niet vast aan snel bruin worden als je naar de zonnebank gaat, want daardoor verlies je wellicht het oog voor verantwoord zonnen. Wees goed voorbereid en neem een kijkje op www.svzinfo.nl. Op deze website staat alle informatie die je nodig hebt voor een bezoekje aan de zonnebank.

BRON: http://www.dokterdokter.nl/gezond-leven/algemeen/snel-bruin-worden-de-risicos-van-zonnebankgebruik/

In de winterperiode kan het zeker al eens deugt doen. Als je gaat zonnebanken doe het met verstand en doe het niet om bruin te worden. Ook nadien je lichaam goed voeden met een olie of een crème is nodig. Respecteer ook de tijd die aangegeven wordt. Want velen willen al snel nog enkele minuten er onder blijven liggen. Het is nu eenmaal zo dat er in de herfst en winter geen zon is die echt je een bepaald gevoel geeft. Of je moet al naar winterse oorden gaan. 
Wil je toch zonnebanken overdrijf niet, respecteer de tijden, en verzorg je lichaam zeker nadien. 
Kijk ook altijd naar de hygiëne van een zonnecenter. Want ook dat is van belang om geen huidproblemen te krijgen nadien. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

 

IETS DELEN IS IETS LEREN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Zou u slaapapneu herkennen bij uw kind?

Zou u slaapapneu herkennen bij uw kind?

Slaapapneu raakt stilaan bekend bij het grote publiek, maar slechts weinig ouders weten dat ook kinderen er last van kunnen hebben en dat dit gevaren inhoudt. Hoe kunt u slaapapneu herkennen?

Slaapapneu is geen ziekte van oudere mensen

Ook kinderen kunnen dus slaapapneu hebben. Het fenomeen komt zelfs vrij veel voor: naar schatting een op de honderd kinderen heeft slaapapneu. Het aantal gevallen neemt weliswaar toe met de leeftijd, maar toch zijn er nog altijd duizenden kinderen die ermee kampen. In de meeste gevallen is slaapapneu onschadelijk, maar kinderen met slaapapneu  slapen slecht en zijn overdag moe. Soms heeft slaapapneu ook zware gevolgen, zoals groeiachterstand, bedplassen, problemen op school, enz. Ook hyperactiviteit en concentratieproblemen worden met slaapapneu in verband gebracht.

De oorzaak van slaapapneu is bij kinderen anders dan bij volwassenen: vaak zijn de amandelen of neusamandelen te groot en blokkeren ze de luchtwegen. Gevolg: als het kind slaapt en de spieren in zijn keel zich ontspannen, raken de luchtwegen volledig afgesloten.

Wat zijn de symptomen van slaapapneu bij kinderen?

Het allereerste symptoom is dat het kind snurkt. Natuurlijk heeft niet iedereen die snurkt ook daadwerkelijk slaapapneu. Maar als uw kind regelmatig snurkt (meer dan drie keer per week) en het snurken niet terug te voeren is op een andere aandoening die de neus verstopt, kunt u er beter met de huisarts over praten. Doe dat zeker als ook de volgende symptomen aanwezig zijn:

  • Moeilijke ademhaling tijdens de slaap
  • Geluiden veroorzaakt door de ademhaling tijdens de slaap: het kind stopt met ademen, de ademhaling herneemt luidruchtig, enz.
  • Bedplassen: dit wijst op een verstoorde slaap en dus mogelijk ook op slaapapneu.
  • Hoofdpijn bij het opstaan
  • Slaperigheid overdag
  • Leerproblemen

Wat zijn de remedies voor kinderen met slaapapneu?

Meestal zal de arts de neus en de keel onderzoeken om te zien of de amandelen of neusamandelen moeten worden weggehaald. Dat gebeurt met een kleine chirurgische ingreep die heel doeltreffend is bij slaapapneu. Aangezien de ingreep weinig gevaren inhoudt en het probleem zo definitief kan worden opgelost, is dit momenteel de eerste keuze in de behandeling.

Ook als het kind geen vergrote amandelen of neusamandelen heeft, valt er iets aan te doen.

  • Afvallen als het kind kampt met overgewicht of obesitas: net als bij volwassen kan overgewicht tot slaapapneu leiden.
  • De CPAP-behandeling. Deze behandeling wordt ook bij volwassenen toegepast en werkt met een zogenaamde permanente positieve luchtdruk. Het kind zet bij het slapengaan een masker op waar continu verse lucht door wordt aangevoerd die de luchtwegen vrijmaakt en zo slaapapneu tegengaat. Het is een doeltreffende, maar ook vrij lastige behandeling die moet gevolgd worden zolang de slaapapneu bestaat.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/zou-u-slaapapneu-herkennen-bij-uw-kind/actueel/1384

Kinderen kunnen er soms nog meer problemen van hebben dan volwassenen. En wanneer hoort men het vaak als een kind ziek is. Ook kan het aan heel wat factoren liggen, juist is het soms niet altijd te horen. Ik bedoel omdat het kind in de kamer ligt en de ouders het zo niet echt horen, of het moet al heel erg zijn.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

We zetten de klok weer een uur terug en daar liggen sommigen echt wakker van

Schommelingen in het bioritme vooroorzaakt door verschuivingen met tijd, kosten vrouwen meer tijd en energie om weer in balans te geraken dan mannen.

Dat geldt dus voor jetlags, maar ook al dat ene uur overschakelen van wintertijd naar zomertijd of andersom, zoals komend weekend weer het geval is…….

Dat zegt ook wetenschapper Nele Marcoen van de Vrije Universiteit Brussel. Hij doet onderzoek naar slaappatronen bij mannen en vrouwen.

“We zijn de data van ons onderzoek nog aan het analyseren, maar we kunnen nu al zeggen dat mannen een flexibeler slaap-waak¬patroon hebben dan vrouwen”, aldus Marcoen.

“Dat betekent dat ze minder moeite hebben om na een avondje uit lang in bed te blijven, of om overdag een middagdutje te doen. Mannen zijn ook meer avondtypes dan vrouwen, wat het voor hen makkelijker maakt om langer op te blijven.”

En voor alle mensen die het nog steeds niet kunnen onthouden: in het voorjaar gaat de klok een uur vooruit en in het najaar weer terug! Sommige mensen onthouden ook: als het weer achteruit gaat, doet de klok dat ook.

In de nacht van aanstaande zaterdag 24 oktober 2015 op zondag op zondag 25 oktober 2015 wordt om 03:00 uur in de nacht de tijd dus weer een een uur achteruit gezet. Meer over wintertijd kun je vinden op de site van het KNMI.

BRON: http://relatie.blog.nl/mars-venus/2015/10/20/vrouwen-meer-moeite-omschakelen-wintertijd-dan-mannen

We komen er weer aan de tijd wordt weer eens terug gezet. Pfff voor heel wat zal het weer een probleem geven, voor andere niet. Nu zelf heb ik minder problemen met de wintertijd dan met de zomertijd. Het nadeel vind ik altijd je staat op in het donker en het is ’s avond veel vroeger donker. En dat is toch voor heel wat mensen de tijd dat ze het moeilijk krijgen zeker ouderen, en alleenstaande.

Dus mensen hou rekening met zaterdag naar zonder 24-25/10/2015

Wat vinden jullie van de wintertijd?

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Hoe het komt dat we niet graag op ons eentje naar de bioscoop gaan

© thinkstock.

Helemaal alleen een supermarkt binnenwandelen vinden we geen probleem, maar stel je eens voor dat je helemaal alleen – de horror! – een film moet gaan zien in de bioscoop. Veel mensen hebben er problemen mee om op hun eentje op restaurant, naar de film of naar theater te gaan, maar wat schrikt ons daar eigenlijk aan af?

Mensen kijken niet zo vaak naar ons als wij denken dat ze doen. Ze hebben hoogstwaarschijnlijk niet eens door dat jij er alleen zit.

Rebecca Hamilton

Een eerste geruststelling: het ligt niet aan jou. Vraag eens rond in je omgeving wie er al eens graag op zijn eentje gaat eten of naar de film gaat, en de meerderheid zal antwoorden toch liever de “veilige” optie met een vriend of vriendin te verkiezen. De Amerikaanse auteur Rebecca Hamilton schreef mee aan paper ‘Inhibited from Bowling Alone’, waarin ze het fenomeen probeert te verklaren.

Geen vrienden

Rebecca legt uit dat we het helemaal niet raar vinden om praktische activiteiten zoals winkelen of naar de bakker gaan op ons eentje te doen. Maar als het aankomt op leuke, ontspannende activiteiten waar we van genieten, voelt het vreemd aan om die zonder onze vrienden uit te voeren. “Wat ons het sterkst tegenhoudt is de vrees dat anderen zullen denken dat we weinig vrienden hebben. Als niemand ons kan zien vinden we het nochtans prima om ontspannende dingen te doen zoals een film kijken. Maar als we ergens alleen van genieten in de openbare ruimte krijgen we vaak een oncomfortabel gevoel, uit angst om veroordeeld te worden.”

Leuker op je eentje

Nochtans is er helemaal niets mis met de volstrekt normale actie om alleen van een film of een maaltijd te genieten, of het nu thuis is of in het openbaar. “Het is zelfs een gemiste kans als je het niet doet,” zegt Rebecca. “We ondervonden met onze paper dat je op je eentje soms net meer plezier kan halen uit een ontspannende activiteit, ookal schrikt het in eerste instantie af.” Geen vriendin die iets in je oor fezelt tijdens een belangrijke filmscène, of een vriend om wie je bezorgd bent of hij het toneelstuk waar jij hem mee naartoe troonde niet te saai vindt. Opluchting alom.

Zo overleef je een solotrip naar de bioscoop

Toch nog het koude zweet bij de gedachte om alleen in een bioscoopstoel te moeten neerploffen? Zet in de eerste plaats de idee van je af dat jij het middelpunt van ieders belangstelling bent. “Mensen kijken niet zo vaak naar ons als wij denken dat ze doen. Ze hebben hoogstwaarschijnlijk niet eens door dat jij er alleen zit,” adviseert Rebecca. Een tweede tip: probeer het gewoon. De eerste keren zal het vreemd aanvoelen, maar na een tijdje zie je er het plezier van in en zal je het steeds opnieuw willen doen. “Het is bevrijdend om te beseffen dat we op ons eentje veel plezier kunnen hebben,” zegt Rebecca. En hoe vaker we het met z’n allen proberen, hoe normaler het wordt. Toch even checken welke films in de zalen spelen vanavond.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/2496227/2015/10/20/Hoe-het-komt-dat-we-niet-graag-op-ons-eentje-naar-de-bioscoop-gaan.dhtml

Er zijn dingen die we gewoon doen er zijn dingen daar we een angst voor hebben als we alleen dat moeten doen. Het heeft ook te maken wat andere van je denken. En juist dat is verkeerd en zo ga je eigenlijk een angst vormen om ergens binnen te gaan. Een mooi voorbeeld alleen als vrouw in een cafe binnen stappen en aan de toog gaan zitten. Heel weinig vrouwen zullen dit doen, omdat ze dan denken dat andere gaan denken die is opzoek, die kunnen we gezellig versieren.
Maar juist daarom blijven veel alleenstaande thuis en krijgen het gevoel van eenzaamheid. Of gaan het zoeken via pc. Waar natuurlijk niets mis mee is. Maar als je echt de durf niet neemt dan maak je het voor jezelf alleen maar moeilijker. Net zoals naar een sportschool of een vereniging te gaan alleen. Natuurlijk mannen zijn hier iets anders in, al ken ik er ook die de vrees of angst hebben moeten doorstaan. Want ga als man maar eens alleen iets eten.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen met nonkel Juul en consoorten.

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Theo-Herbots-Freelance-Journalist-Fotograaf 💙|| Daily Information in 💌 in 1️⃣1️⃣0️⃣ Languages ✅

You can translate any page and post on this "GREAT" Blog into 110 Languages with the Google Translate Widgete 😀‼ || Gedachten over Levensstijl en Gezondheid. Een gezondheid 😀 en Fotografie💥-Blog 💌Speciaal voor U ✅, Samen met U ✅, Samen door U ✅💚||

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

%d bloggers liken dit: