Archive for 13 oktober 2015


Verhoogt hormonale anticonceptie de kans op bloedklonters (diepveneuze trombose)?

Hormonale anticonceptie met combinatiemiddelen (pil, pleister, ring) verhoogt, vooral tijdens het eerste jaar van gebruik, het risico op bloedklonters (diep-veneuze trombose) zeer licht. Prostageen-alleen middelen (minipil, prikpil, implantaat en hormoonspiraal) verhogen het risico op veneuze trombose niet.

Het absolute risico op veneuze trombose is hoe dan ook zeer laag.
• Van de 100.000 vrouwen die de pil niet gebruiken, krijgen er per jaar 5 (onder de 20 jaar) tot 100 (40-49 jaar) een veneuze trombose.
• Van de 100.000 vrouwen die een combinatiepil gebruiken, krijgen er per jaar 20 tot 60 (onder de 20 jaar) en 400 tot 800 (40-49 jaar) een trombose.
• Het risico is het grootst in het eerste jaar en neemt af met de duur van het gebruik, maar blijft hoger dan bij niet-pilgebruiksters.

Het risico hangt onder meer af van het type hormonale anticonceptie, uw leeftijd, of u al dan niet rookt, uw lichaamsgewicht en of u reeds eerder een bloedklonterprobleem hebt gehad.

Leeftijd
De kans op veneuze trombose neemt toe met de leeftijd, vooral vanaf 35 jaar.

Lichaamsgewicht
Zwaarlijvigheid (BMI boven 25) verhoogt de kans op veneuze trombose.

Roken
Indien u rookt of tot minder dan één jaar voor het pilgebruik hebt gerookt, hebt u een verhoogd risico op veneuze trombose.

Migraine
Indien u lijdt aan migraine, en dan vooral migraine met aura, verhoogt het risico, zeker als u ook rookt.

Persoonlijke of familiale voorgeschiedenis
Indien u in het verleden reeds een veneuze trombose hebt gehad, of naaste familieleden hebt met een veneuze trombose.

Stoornis van de bloedstolling
Indien u lijdt aan een stollingsstoornis (trombofilie), bijvoorbeeld proteïne C-deficiëntie, proteïne S-deficiëntie, antitrombine-III-deficiëntie, factor V Leiden of antistoffen tegen fosfolipiden.

Immobilisatie
Indien u een operatie moet ondergaan waarbij u lange tijd geïmmobiliseerd bent, of indien de onderste ledematen lange tijd geïmmobiliseerd zijn (bv. een been in het gips, rolstoel), loopt u meer kans op een veneuze trombose.

Type anticonceptie
Er bestaat een groot (relatief) verschil in risico naargelang het type anticonceptie.

Progestageen-alleen middelen (minipil, prikpil, implantaat, hormoonspiraaltje) verhogen het risico op veneuze trombose niet.

Bij een verhoogd risico op veneuze trombose kunnen progestageen-alleen middelen (minipil, prikpil, implantaat, hormonaal spiraal) worden gebruikt.

Combinatiemiddelen (die progestageen en oestrogeen bevatten) verhogen wel het risico op veneuze trombose. De nieuwste pillen (derde en vierde generatie) zijn minder veilig dan de tweedegeneratiepillen uit de jaren 70 en 80.

• Van de 100.000 vrouwen die een pil van de tweede generatie nemen, krijgen er per jaar 20 (onder de 20 jaar) tot 400 (40-49 jaar) een trombose. Deze pil geeft dus een viermaal zo hoog risico. Bij vrouwen die pillen van de derde generatie gebuiken is het risico op veneuze trombose zes tot achtmaal zo hoog als bij vrouwen die geen pil gebruiken. Daarom verdienen pillen van de tweede generatie de voorkeur.
• De hormonenpleister en de vaginale ring zijn qua samenstelling vergelijkbaar met een combinatiepil van de derdegeneratie. In vergelijking met een tweedegeneratiepil is het risico op veneuze trombose dus iets hoger.

De combinatiepil met levonorgestrel (tweedegeneratiepil) geeft het laagste risico op diepveneuze trombose en verdient daarom de voorkeur.
Het gaat om volgende pilmerken: Eleonor 30, Microgynon 30, Nora 30, Steridel 30

Als u al langer dan één jaar een andere pil neemt, hoeft u zich geen zorgen te maken. U kunt deze pil gerust verder nemen. Maakt u zich toch ongerust, spreek er dan over met uw huisarts.

Combinatiemiddelen die een progestageen en oestrogenen bevatten (combinatiepil, pleister en ring) worden afgeraden:
• als u 35 jaar of ouder bent en rookt (meer dan 15 sigaretten per dag);
• als u een hartinfarct of beroerte (CVA) hebt gehad;
• als u een bloedklonter in de benen (diepe veneuze trombose) of de longen (longembolie) hebt gehad;
• als u lijdt aan migraine met aura, zeker als u ook rookt;
• als u een stoornis van de bloedstolling (trombofilie) hebt, bijvoorbeeld proteïne C-deficiëntie, proteïne S-deficiëntie, antitrombine-III-deficiëntie, factor Vleiden of antistoffen tegen fosfolipiden;
• als u antistollingsmiddelen tegen veneuze trombose moet nemen;
• als u lijdt aan systemische lupus (SLE);
• als u moet worden geopereerd en/of gedurende lange tijd geïmmobiliseerd bent (bv. gips, rolstoel).

De voor- en nadelen van de combinatiepil moeten zorgvuldig afgewogen worden:
• Bij aanwezigheid van risicofactoren voor hart- en vaatziekten: roken, hoge bloeddruk, te hoog cholesterol, diabetes type 1 en 2, hart- en vaatziekten bij ouders, broers of zussen jonger dan 60 jaar, obesitas of verhoogde middelomtrek;
• als u rookt: beter is dan een spiraal of een methode met alleen progestageen (minipil, prikpil…);
• Als een dicht familielid op jonge leeftijd (-45 jaar) een diepe veneuze trombose of longembolie heeft gehad.

De minipil (prikpil, implantaat, hormoonspiraal) wordt afgeraden:
• als u diepe veneuze trombose of longembolie hebt gehad.

De voor- en nadelen van de minipil (prikpil, implantaat, hormoonspiraal) moeten zorgvuldig afgewogen worden:
• Bij aanwezigheid van risicofactoren voor hart- en vaatziekten: roken, hypertensie, hypercholesterolemie, diabetes type 1 en 2, hart- en vaatziekten bij ouders, broers of zussen jonger dan 60 jaar, obesitas of verhoogde middelomtrek.
• Bij vrouwen ouder dan 35 jaar die roken.

Meer lezen: Trombose en de anticonceptiepil
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=7155

Bronnen
www.seksualiteit.be
www.allesoverseks.be
www.kuleuven.be/ugp/patientinfo/seksualiteit
www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/consensus_lange_tekst_20130516.pdf
www.domusmedica.be/richtlijn hormonale anticonceptie
www.bcfi.be
www.mijnvoorbehoedsmiddel.be
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-anticonceptie
www.thuisarts.nl/anticonceptie
www.sense.info/
www.anticonceptie-online.nl/
www.anticonceptie.nl
www.spreekuurthuis.nl
www.nhs.uk/conditions/contraception-guide/Pages/contraception.aspx
http://plannedparenthood.org/learn/birth-control/birth-control-pill
www.asrm.org
www.henw.org/archief/volledig/id2856-libidoverlies-bij-gebruik-van-de-pil.html

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=19702

Als men het al heel lang neemt kan het lichaam zich gaan verzetten en kan men lichamelijke problemen ondervinden. Nu het is voor het een goed maar voor het ander kan het voor problemen zorgen. Natuurlijk mag men niet vergeten het het ook meestal de combinatie is. Roken andere medicatie noem maar op kunnen allemaal een rol spelen. Velen ga nu zeggen ja maar wat dan. Daar kan ik alleen maar op antwoorden, probeer je goed te informeren bij je arts of gynaecologe en zoek naar wat het beste past bij je.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

DURF JE GEVOEL TE VOLGEN DAN PAS KOM JE WAAR NODIG IS.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Vrouw heeft liever dat man fysiek vreemdgaat dan emotioneel

Wat heb jij liever: dat je vent het bed in duikt met een andere vrouw of dat hij een emotionele band opbouwt met haar? Er is een grote kans dat je als vrouw zijnde voor optie a kiest. Maareh… waarom eigenlijk? Dat lees je hier!
Uit onderzoek van een Noorse universiteit is gebleken dat vrouwen het minder erg vinden als hun partner fysiek vreemdgaat. Maar als Koosje een emotionele band opbouwt met een andere vrouw kan hij zich maar beter bergen. Emotioneel vreemdgaan wordt namelijk door de meerderheid van de vrouwen bestempeld als een absolute no-go.
Afbeeldingsresultaat voor seksuele fantasie
Vreemdgaan
Voor het onderzoek werd aan 1000 mannen en vrouwen gevraagd hoe zij over vreemdgaan denken. Op basis van deze gegevens werd gekeken naar de verschillen in mening tussen de seksen. Zo hebben mannen er juist meer moeite mee als hun partner tussen de lakens duikt met een ander en zien ze dus liever dat een vrouw gevoelens ontwikkelt voor een andere man.
Een verklaring kan worden gevonden in de evolutietheorie. Mannen hebben altijd maar moeten aanvoelen of een kind echt van hun is, aangezien ze daar nooit 100 procent zeker van kunnen zijn. Vroeger stonden ze dus vaak voor de beslissing of ze moesten investeren in een vrouw en haar kind. Mannen hebben daarom liever een vrouw die emotioneel vreemdgaat, omdat ze dan zeker weten dat ze fysiek geen kind zal baren dat van een ander is.
Emotioneel trouw
Voor vrouwen is het net andersom. Vrouwen hadden vroeger namelijk de steun en bescherming van mannen nodig om te overleven. Als een man emotioneel trouw bleef aan de vrouw wist ze zeker dat hij bij haar zijde zou blijven, ook al zocht hij zijn genot zo nu en dan bij een ander. Wij weten in ieder geval wat wij zouden kiezen: een man die trouw blijft!
Je hebt twee soorten van vreemdgaan en fysiek en emotioneel. Nu als je het hier leest zijn de meeste meer bang voor emotioneel vreemdgaan dan fysiek. Emotioneel vreemdgaan is dat men dingen gaat bepraten die je niet meer met je partner kan of wilt delen van heel intiem tot persoonlijke dingen maar ook fantasieën. Dit kan op een moment heel ver gaan, maar men deelt eigenlijk het bed niet.
Meestal wordt het gedaan via sms of mail flirten hoort hier eigenlijk ook bij.
Nu is het ook zo dat je dingen minder kan verdragen als ze over de persoon gaan praten. Je gaat ook meer tijd doorbrengen met die persoon en je zelfs anders kleden als het nodig is.
Toch in deze tekst zijn vrouwen daar meer beangstigend voor als hun man dat gaat delen.
Toch zal er een moment komen dat ook deze personen het bed gaan delen en alles wat ze gedeeld hebben met woorden proberen waar te maken. Hoe dan ook beide blijft vreemdgaan en kan zware gevolgen hebben voor je relatie. Zeker als je relatie wankel is of dat er niet gepraat kan worden.
Hoe sta jezelf tegen de woorden fysiek vreemdgaan en emotioneel vreemdgaan?
Gerelateerde afbeelding

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

De wereld is nog steeds niet vergaan…

Volgens een groep Amerikaanse christenen zou onlangs de wereld vergaan. Een enorme vuurbal zou de aarde verzengen, waarna God een nieuwe mensheid zou beginnen. Voorspellingen lijken zich de laatste jaren vaker voor te doen, maar zijn van alle tijden. Een paar voorbeelden op een rijtje:

 21 maart 1843 tot 21 maart 1844

William Miller vertelde duizenden volgelingen dat de wereld tussen maart 1843 en maart 1844 zou vergaan en dat Jezus zou komen. Toen dat niet gebeurde werd de dag des oordeels uitgesteld tot 22 oktober 1844. Toen Jezus weer niet kwam, werd dit bekend als The Great Disappointment (de grote teleurstelling) en verloor de leider zijn volgelingen.

 19 mei 1910

Astronomen hadden ontdekt dat staarten van kometen uit giftige gassen bestaan. Hoewel ze benadrukten dat dit geen enkel gevaar zou zijn voor de aarde, wakkerden de kranten de ontstane paniek juist aan door te suggereren dat de aarde last zou hebben van de staart van de komeet van Halley. Velen dachten ten onrechte dat het einde nabij was.

 10 maart 1982

Nadat in 1974 het boek Het Jupiter-effect was uitgekomen geloofden mensen dat alle planeten op 10 maart 1982 zich aan dezelfde kant van de zon zouden bevinden. De veranderingen in de zwaartekracht zouden op aarde enorme aardbevingen tot gevolg hebben. Nadat het effect was uitgebleven, gaven dezelfde astrofysici het boek Het Jupiter-effect opnieuw bekeken uit.

 1 januari 2000

Niemand wist precies wat er op de eerste dag van het nieuwe millennium zou gebeuren. De angst was dat computers in de war zouden raken van de twee nullen en zouden concluderen dat het jaar 1900 was ingetreden, met catastrofale gevolgen. Er gebeurde niet zo veel.

 21 mei 2011

Predikant Harold Camping voorspelde een serie enorme aardbevingen op 21 mei 2011 en het einde van alles. Vervolgens zou de apocalyps op 21 oktober 2011 zijn. Daarna besloot Camping de pijp aan Maarten te geven.

7 december 2012

De Maya’s voorspelden nooit een apocalyps, maar mensen die hun kalender verkeerd interpreteerden dachten dat ‘het einde van de Maya-kalender’ wel degelijk ook het einde van de wereld zou zijn. In feite begon de Maya-kalender gewoon een nieuwe cyclus.

BRON: http://paranormaal.blog.nl/general/2015/10/13/de-wereld-is-nog-steeds-niet-vergaan

De wereld zal niet vergaan maar men merkt veranderingen in groot en kleine dingen. Ook de mens is daar schuldig aan. Toch zal de wereld nog meer verzieken als men zo blijft doorgaan, en zullen er zeker nog natuurrampen voorkomen. Maar mensen laten al snel heel wat angst aanpraten en juist dat willen de meeste. Dat mensen meer angsten gaan krijgen om het leven op aarde zo door te zetten.

Onder een ding kunnen we niet onderuit, dat men de wereld op allerlei vlakken ziet veranderen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Hou je huid stralend in de herfst

© thinkstock.

Het wordt gevoelig kouder buiten. Dat voel je ook aan je huid. Het wisselen van de seizoenen is een ideaal moment om je beautyritueel kritisch te bekijken. Een paar eenvoudige aanpassingen houden je huid mooi, ook als de temperatuur zakt.

1. Reinig milder

Je huid elke avond goed reinigen is de eerste en belangrijkste stap naar een stralende teint. Maar nu mag het wat zachter. Je huid verliest veel vocht door de drogere koude lucht en de verwarming binnen. Schakel op een mild reinigingsproduct over en draai de kraan iets kouder. Warm water droogt je huid nog meer uit. Milde reinigers zijn crèmes, melk, olie of een micellair water. Een schuimende gel laat je nu best even in de kast staan of bewaar je tot 1 keer per week.

2. Een nieuwe dagcrème

Je dag- en nachtcrème mogen een iets rijkere textuur hebben in de koudere maanden. Gebruik je normaal een geltextuur of lotion, dan kan je nu op een crème overschakelen. Heb je echt een vette huid, dan is een extra hydraterend serum een betere optie, dat zal je huid niet vetter maken, maar wel het extra vocht toedienen dat je nu nodig hebt.

3. Probeer een gezichtsolie

Gezichtsolie moet je echt eens proberen. Het is een multifunctioneel hulpmiddeltje om je huid in alle schoonheid door de winter te loodsen. Gebruik het als nachtverzorging, als serum of meng een druppeltje door je fond de teint om die smeuïger te maken zodat hij niet in fijne lijntjes blijft zitten. Geef jezelf een mini-massage met de olie, goed voor een instant éclat!

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/9/Gezondheid/article/detail/2487011/2015/10/12/Hou-je-huid-stralend-in-de-herfst.dhtml

Nu het kouder wordt moeten we ons toch beschermen tegen wind en koude. Zeker de delen die we blootstellen aan dit. Zoals handen en ons gezicht. Lippen zijn dan ook de belangrijkste factor om te verzorgen. Maar ook ons gezicht in het algemeen moeten we beschermen en ’s avonds goed verzorgen. Men kan als men buiten gaat een crème nemen op basis van vaseline. Dat goed is tegen de koude en je huid nog eens gaat voeden. We hebben zowel onze handen als ons gezicht echt in deze periode de nodige aandacht te geven zowel ’s morgens als ’s avonds.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen met nonkel Juul en consoorten.

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Theo-Herbots-Freelance-Journalist-Fotograaf 💙|| Daily Information in 💌 in 1️⃣1️⃣0️⃣ Languages ✅

You can translate any page and post on this "GREAT" Blog into 110 Languages with the Google Translate Widgete 😀‼ || Gedachten over Levensstijl en Gezondheid. Een gezondheid 😀 en Fotografie💥-Blog 💌Speciaal voor U ✅, Samen met U ✅, Samen door U ✅💚||

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

%d bloggers liken dit: