Pest-expert: 'Leraar moet scholier leren pesten te signaleren'

Pest-expert: ‘Leraar moet scholier leren pesten te signaleren’

Maandag begon de Week tegen Pesten. LINDAnieuws sprak met psycholoog Bob van der Meer, deskundige op dit gebied, om erachter te komen waaróm mensen treiteren.

Pesten gebeurt nog steeds zo veel, dat Bob niet denkt dat een dergelijke campagne veel succes zal hebben.

Waarom is pesten nog steeds een dagelijks voorkomend probleem?
Daar liggen drie oorzaken aan ten grondslag. Ten eerste zit het in de mens: pesten is een aangetoond groepsprobleem. Ten tweede is het een maatschappelijk verschijnsel – van mishandeling tot seksuele intimidatie. En ten derde is het iets van alle tijden. Kijk maar naar alle minderheden die in het verleden of heden zijn getreiterd.

Hoe kan het dat pesten in de mens zit?
Mensen raken ergens door gefrustreerd en zetten dat om in agressie. Zo kan er op de werkvloer worden gepest om een bepaalde rangorde in stand te houden. Een pester kan bijvoorbeeld bang zijn om ontslagen te worden; hij kijkt dan hoe hij iemand anders een hak kan zetten, zodat diegene het bedrijf misschien eerder verlaat.

Hoe draagt de Week tegen Pesten volgens jou bij aan de strijd tegen dit fenomeen?
Ik denk dat zo’n campagne veel minder uithaalt dan de bedoeling is. We besteden er nu even met z’n allen massaal aandacht aan, maar hierna gaan we weer over tot de orde van de dag. De BN’ers die zich ervoor inzitten: prima, het kan geen kwaad, maar het levert ook weinig op, denk ik. De media-aandacht kan nog zo groot zijn, als de juiste stappen niet worden gezet, schieten we niks op.

Wat moet er volgens jou anders?
Leerkrachten moeten hun scholieren leren om pesten te signaleren en ze verantwoordelijk maken voor elkaars veiligheid. Leerlingen moeten op hun beurt onderling regels opstellen en weten dat ze geen klikspaan zijn als ze naar hun docent stappen. Ik waarschuw het ministerie al sinds 1995 dat pesten niet op de juiste manier wordt aangepakt. Helaas kreeg ik altijd te horen dat ze het goed onder controle hebben. Dat ik kritiek uitoefen op hun methodes, wordt me blijkbaar niet in dank afgenomen.

BRON: http://www.lindanieuws.nl/nieuws/pest-expert-leraar-moet-scholier-leren-pesten-te-signaleren/

Het zal blijven bestaan en men zal er altijd mee geconfronteerd worden. Juist in heel het proces is het durven signaleren het aankaarten. En daar zit het probleem het wordt vandaag de dag nog te vaak stil gehouden. Niet alleen bij leerlingen, maar ook bij volwassenen die ermee geconfronteerd worden. Ook naaste durven het niet naar boven brengen omdat ze dan denken een klikker te zijn, en zo weer problemen op hun hals kunnen halen.
Het zal een moeilijk iets zijn om dit echt te stoppen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM