Weg met gevoelens: we laten ons te veel leiden door onze emoties

© thinkstock.

Af en toe je emoties inslikken en beredeneerd handelen heeft nog nooit iemand kwaad gedaan. Het is dan ook dringend tijd dat we die verafgoding van het gevoel de rug toekeren en ons weer als volwassenen gaan gedragen, aldus psychiater Michael I. Bennett en zijn dochter in hun boek Fuck Feelings. “Het is niet dat we een koude en klinische houding willen promoten, maar onze emoties overschaduwen te vaak ons rationeel denkvermogen.”

En daar willen Bennett en zijn dochter Sarah ons nu voor behoeden. Waar ze ons vooral voor willen waarschuwen is wat er kan gebeuren wanneer onze gevoelens de overhand krijgen: “Het is veel beter om na te denken over de consequenties voor je iets zegt, dan er achteraf spijt van te hebben.” Als je ervoor zorgt dat je gevoelens je niet regeren, zal je je problemen vanuit een veel praktischer standpunt leren zien.

Doelen versus wensen
Daarnaast ijveren de psychiater en zijn dochter ook voor wat meer zelfkennis, met name op vlak van doelen en wensen. “Doelen betekenen dat je er zelf controle over hebt, terwijl wensen gaan over wat je wil, ongeacht of je er nu zelf iets aan kan doen of niet,” legt Michael uit. Het is belangrijk om in te zien of je zelf de macht hebt om er iets aan te veranderen. In dat opzicht raden de twee ook aan om je zoveel mogelijk te ontdoen van onhaalbare wensen en in plaats daarvan realistische doelen te stellen.

Het inzien van dat verschil, maakt dat ook je verwachtingen verschuiven. Het is niet realistisch om ervan uit te gaan dat je altijd alles krijgt wat je hartje begeert. “Je best doen wil niet automatisch zeggen dat je het beste zal krijgen. Als je je uiterste best doet, maar dat niet tot succes leidt, wil dat niet automatisch zeggen dat je gefaald hebt. Zulke gedachten zorgen alleen maar dat je je slecht voelt,” aldus Sarah.

Het leven is niet eerlijk
Accepteer dat sommige mensen je zullen kwetsen, gewoon omdat dat vanuit hun denkkader de juiste handeling was of het enige dat ze konden doen. In de woorden van Michael en Sarah: “Oneerlijkheid is de realiteit, een uitleg en verontschuldiging zijn dat niet.”

Maar ook jij hoeft niet altijd de perfectie zelve te zijn. Voel je niet schuldig over sarcastische of gemene opmerking, of de drang om traag schuifelende mensen van het trottoir te duwen. Zo lang je niet echt je toevlucht zoekt tot agressie, maakt die lichtelijk geniepige kant jou ook tot je creatieve, grappige en energieke zelf. “Positief zijn betekent niet engelachtig lief zijn, maar eerder gematigd demonisch.”

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/2456567/2015/09/15/Weg-met-gevoelens-we-laten-ons-te-veel-leiden-door-onze-emoties.dhtml

We mogen ons zeker niet laten leiden door emoties. Ga je dat wel doen en zeker in bijzijn van iemand kan er misbruik van gemaakt worden. We mogen ook niet alleen op ons gevoel gaan we moeten een heldere lijn vormen met gevoel en gedachte. Dat is juist het moeilijkste om dit op een lijn te plaatsen en vanuit daar verder te gaan. Het is dan ook een leerproces die je heel je leven draagt. Want soms zal je ook wel eens gedacht hebben had ik maar beter eerst nagedacht of de andere keer had ik maar beter naar mijn gevoel geluisterd. En ja dat is niet makkelijk. Je mag ook al eens dingen anders aanvoelen en denken. Zoals het voorbeeld op het laatste geschreven, daarom moet je ze nog niet doen. Dat is weer een andere zaak. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM