Betere opvang suïcidepogers

Het risico op overlijden door zelfmoord ligt 150 keer hoger bij mensen die eerder al een suïcidepoging achter de rug hebben. Uit onderzoek blijkt bovendien dat een goede opvang en evaluatie van een suïcidepoger in het ziekenhuis leidt tot een minder herval en lagere opname- en behandelkosten.

Goede opvang en nazorg voor personen die een suïcidepoging achter de rug hebben is dan ook belangrijk en is al jaren één van de kernstrategieën binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Vlaanderen heeft hiervoor belangrijke methodieken ontwikkeld waaronder het opleiden van ziekenhuispersoneel en het (K)IPEO, een instrument voor de opvang van suïcidepogers.

Dit instrument is bedoeld om hulpverleners, zowel op spoedopnames als in gespecialiseerde psychiatrische settings, handvatten aan te reiken om een optimale (na)zorg voor de suïcidepoger te bewerkstelligen. Via vormingen wordt ziekenhuispersoneel opgeleid om dit instrument te gebruiken.
Aan de hand van het (K)IPEO worden de zorgbehoeftes van de patiënt bevraagd en wordt na risico-inschatting advies voor verdere hulpverlening gegeven. Deze hulpverlening kan bijgevolg zowel ambulant als residentieel zijn.

Ter verduidelijking: in 2013 werd bij 30% een ambulant zorgtraject voorgesteld, bij 67% was een residentiële behandeling aangewezen.
Medewerking van de ziekenhuizen is cruciaal voor een goede zorg. Momenteel werkt 80% van de erkende Algemene Ziekenhuizen mee aan de opvang en nazorg van suïcidepogers via het (K)IPEO-instrument.

De applicatie ‘On Track Again’ is ontworpen voor jonge suïcidepogers. Het is een extra instrument naast de klassieke methodes van hulpverlening. De app is verkrijgbaar in de App Store van Apple of via Google Play voor Android.
Hulpverleners kunnen voor meer info over de evaluatie en opvolging van personen die een suïcidepoging ondernomen hebben, terecht ophttp://www.zelfmoord1813.be/suïcidepreventiebeleid/suïcidepreventiebeleid-een-ziekenhuis

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=19601

Sommige gaan de gedachte niet uit de weg spijtig genoeg. En eens ze de kans zien doen ze het. Je staat er soms machteloos tegen en als het gebeurd nog machtelozer. Je weet soms echt niet wat er in iemands hoofd speelt om tot die daad over te gaan. Ze spreken over een opvang, maar ze moeten het zelf nog willen ook. En als je dan weet dat ze willen opgenomen worden zijn er nog wachttijden van soms 6maanden tot een jaar. Het is niet altijd evident om iemand een helpende hand te zijn. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM