Geen daling bloeddruk door Danshen thee

NIEUWS Er zijn enkele aanwijzingen dat Danshen thee de bloeddruk en het vetgehalte in bloed kan verlagen, maar goed onderbouwd bewijs ontbreekt. Wetenschappers van het Radboudumc toonden bij mensen aan dat het middel na vier weken nog geen effect heeft. Ze publiceerden hun resultaten in PlosOne.

Wereldwijd wordt door miljoenen mensen gebruik gemaakt van Danshen thee. Het zou het vetgehalte in het bloed verlagen en de bloeddruk verminderen. Op die manier zou het aderverkalking (atherosclerose) kunnen voorkomen en verminderen. Het gebruik past in de toegenomen populariteit van de traditionele Chinese Geneeskunde. De thee is zonder voorschrift van een arts te koop.

Wetenschappers van het Radboudumc onderzochten samen met beoefenaren van de traditionele Chinese de werkzaamheid van Danshen. Ze bekeken het effect van het middel bij twintig vrijwilligers die zowel een licht verhoogde bloeddruk als licht verhoogde cholesterolwaarden in hun bloed hadden. Vier weken lang gebruikte de helft het middel en kreeg de andere helft een nepmiddel. Na die vier weken werd de behandeling omgedraaid: de proefpersonen die een placebo hadden gebruikt kregen Danshen en de Danshengebruikers kregen een placebo.

Dat Danshen leidde in deze periode niet tot een verlaging van de bloeddruk. Het vetgehalte in bloed, en met name het LDL-cholesterol, viel zelfs iets hoger uit dan aan het begin van het onderzoek. Op basis van het onderzoek concluderen de onderzoekers dat het gebruik van deze thee het vetgehalte in bloed bij mensen met hart- en vaatziekten niet verlaagt en ook debloeddruk niet vermindert.

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=19372

Er zijn zeker theeën die bloeddrukverlagend werken. Maar of dit wetenschappelijk aangetoond kan worden weet ik niet. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Dit ben ik even gaan opzoeken, en is eigenlijk wel leuk om het helemaal te lezen. 

Voedingssupplementen en kruidenpreparaten

Danshen of rode salie

Voor consumenten

Wisselwerking tussen kruidenpreparaten met danshen (Salvia miltiorrhiza) en geneesmiddelen

Kruidenpreparaten met danshen (rode salie) hebben een effect op de bloedstolling en kunnen de werking van de bloedverdunner warfarine versterken. Hierdoor kan bij gelijktijdig gebruik van warfarine en kruidenpreparaten met danshen de tijd die het bloed nodig heeft om te stollen langer worden. Warfarine is niet geregistreerd als geneesmiddel in Nederland. Het is onbekend of de wisslewerking ook optreedt bij andere bloedverdunners maar voorzichtigheid is geboden. Het is daarom van belang uw arts en apotheker op de hoogte te stellen dat u kruidenpreparaten met danshen wilt gaan gebruiken of gebruikt wanneer u een bloedverdunner voorgeschreven krijgt. In overleg met de arts of apotheker kan worden besloten of een kruidenpreparaat met danshen wel of niet kan worden gebruikt.

Voor artsen en apothekers

Interactie tussen kruidenpreparaten met danshen (Salvia miltiorrhiza) en geneesmiddelen

Kruidenpreparaten met danshen hebben een effect op de bloedstolling maar remmen ook verschillende CYP-enzymen. Een klinisch relevante toename van de bloedstollingstijd is gevonden bij gelijktijdig gebruik van kruidenpreparaten met danshen en warfarine. De potentiële ernst van de effecten die optreden bij de interactie wordt bepaald door de dosis en de samenstelling van het kruidenpreparaat met danshen. Gezien het smalle therapeutische raam van warfarine kunnen er ongewenste effecten optreden. Warfarine is in Nederland echter niet als geneesmiddel geregistreerd en daarom is de kans klein dat deze interactie in Nederland optreedt. Het is niet bekend of de interactie ook optreedt in combinatie met andere antistollingsmiddelen maar het is mogelijk omdat kruidenpreparaten met danshen zelf een antistollingseffect hebben. Er wordt daarom ook bij het voorschrijven van andere antistollingsmiddelen aangeraden om na te gaan of de patiënt kruidenpreparaten met danshen gebruikt of wil gaan gebruiken en zo ja, de bloedstolling van de patiënt te monitoren of het gebruik van kruidenpreparaten met danshen direct te laten staken of niet te laten starten.

Warfarine

Grotere afbeelding

Werkingsmechanisme van de interactie

Remming van de bloedstolling

In klinische onderzoeken is gevonden dat kruidenpreparaten met danshen de hemostase op verschillende manieren beïnvloeden, zoals door remming van de aggregatie van bloedplaatjes, door interferentie met de extrinsieke bloedstolling, door een antitrombine III-achtige activiteit en door het bevorderen van de fibrinolytische activiteit. Gelijktijdig gebruik van andere antistollingsmiddelen kan mogelijk leiden tot een versterkt effect op de bloedingstijd.

Inhibitie van CYP-enzymen

Een ander werkingsmechanisme is de remming van cytochroom P450 (CYP-enzymen) door kruidenpreparaten met danshen. In vitro-onderzoeken laten zien dat kruidenpreparaten met danshen CYP1A2, CYP2C9, CYP2E1 en CYP3A4 kunnen remmen. In het geval van warfarine leidt dit tot een verminderde hydroxylatie van warfarine via remming van CYP2C9, waardoor de klaring lager wordt met een verlengde protrombinetijd tot gevolg.

BRON: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/levensmiddelen/dossier/voedingssupplementen-en-kruidenpreparaten/danshen-of-rode-salie