Burn-out 5 x anders aangepakt

© thinkstock.

Steeds meer mensen krijgen te kampen met een burn-out. Om er weer bovenop te komen is therapie noodzakelijk, maar voor velen is die drempel nog altijd (te) hoog. Dat is bij deze hulpprogramma’s niet het geval!

1. Mijn kwartier

Wat is het?
Een gepersonaliseerd online zelfhulpprogramma, ontwikkeld door een internationaal team van artsen, psychiaters en psychologen, gebaseerd op een mix van bestaande en wetenschappelijk bewezen succesvolle therapieën.

Hoe werkt het?
Op de site kan je een gratis zelftest doen, waarbij je niveaus van angst, stress en depressie bepaald worden. Je weet meteen het resultaat en krijgt dan een filmpje te zien over het werkingsprincipe van de site, waarna je zelf kan bepalen of dit iets voor jou is of niet. Dan kan je je online inschrijven en wordt de therapie meteen opgestart. Dagelijks word je via mail uitgenodigd om vijftien minuten online aan zelfreflectie te doen. Dat gebeurt met behulp van filmpjes, oplossingsgerichte vragen, oefeningen en opdrachten. Wekelijks krijg je een evolutierapport en er wordt aangeraden om dat met de huisarts te bespreken, om zo te bepalen of de therapie al dan niet werkt en of aanvullende therapieën nodig zijn. Het voordeel is dat je het op elk moment van de dag zonder afspraak kan doen. Er wordt enkel gevraagd om er dagelijks een kwartier tijd aan te besteden, omdat dat de slaagkansen vergroot. De mogelijkheid bestaat ook om een vriend of familielid als ondersteuning bij de therapie te betrekken.

Hoe lang duurt het?
Het programma werkt met modules van één maand. Doorgaans wordt dan al een bevredigend resultaat bereikt. Daarna is er de mogelijkheid om telkens met één maand te verlengen, voor wie bepaalde problemen grondiger wil aanpakken, bijvoorbeeld bij een langdurige chronische depressie, ter preventie van een terugval of om nieuwe vaardig-heden zoals timemanagement aan te leren.

Voor wie?
Dit is eerstelijnshulp voor wie op zoek is naar een oplossing voor stress, burn-out, depressie, angsten of hyperventilatie, maar die de drempel naar gesprekstherapie nog te hoog vindt, met tijdgebrek kampt, nood heeft aan een dagelijks steuntje in de rug of als aanvulling bij andere therapieën. Zelfhulp kan een mogelijke optimale keuze zijn om een probleem aan te pakken, al dan niet in combinatie met andere vormen van therapie.

Wat kost het?
€ 55 per maand. Info en gratis zelftest: www.mijnkwartier.be

2. Equitherapie

Wat is het?
Een lichaamsgerichte therapie gebaseerd op de interactie tussen mens en paard, waarbij die laatste als cotherapeut helpt om psychische problemen aan te pakken.

Hoe werkt het?
Mensen met een burn-out zitten vaak met stress of angsten die ze niet kunnen benoemen of waarvan ze de oorzaak niet kennen. Paarden zijn heel sensitieve dieren. Ze hebben min of meer dezelfde lichaamstaal als de mens en kunnen die dus ook goed interpreteren. Zo kan iemand iets zeggen, maar via zijn lichaamstaal het tegenovergestelde uitdrukken. Het paard zal dan specifiek op die lichaamstaal reageren. De therapeut helpt om de reacties van het paard en de cliënt te verhelderen. De oefeningen worden afgestemd op de specifieke behoeften van de cliënt. Zo kan de positie van de cliënt ten opzichte van het paard al veel duidelijk maken. Je bijvoorbeeld niet comfortabel voelen wanneer je aan de voorzijde van het dier meestapt, kan erop wijzen dat je onder stress het gevoel krijgt vooruit geduwd te worden. De interactie met paarden kan ook heel nuttig zijn voor het opbouwen van zelfvertrouwen.

Hoe lang duurt het?
Gemiddeld heb je een tiental sessies van anderhalf uur nodig, afhankelijk van de behoefte.

Voor wie?
Voor iedereen die zich aangetrokken voelt door paarden, en meer specifiek voor wie niet graag over gevoelens praat of moeite heeft met dingen te benoemen. Deze therapie kan ook drempelverlagend werken in de overstap naar gesprekstherapie.

Wat kost het?
€ 65 per anderhalf uur.

Info: www.equi-librium.be

3ACT

Wat is het?
Acceptance and Commitment Therapy is een van de nieuwe wetenschappelijk bewezen therapievormen binnen de gedragstherapie.

Hoe werkt het?
Wie een burn-out heeft, is vaak helemaal vergeten wat hij wil doen met zijn leven. Het evenwicht tussen de zorg voor zichzelf en voor anderen is dikwijls uit balans. Aan de hand van verschillende oefeningen wordt gezocht wat je zou doen met je leven als je geen last zou hebben van schuldgevoelens, angsten … Vaak is er namelijk geen vrijetijdsbeleving meer of zit de relatie volledig in het slop en ligt de focus van iemand met burn-out enkel nog op het werk. We zijn vaak geneigd om weg te lopen van schuldgevoelens en hebben angst voor kritiek, afwijzing of falen. ACT leert je door middel van ervaringsgerichte oefeningen en metaforen om hiermee om te gaan. Je leert accepteren dat die negatieve gevoelens er zijn en leert technieken aan, zodat ze je niet meer overmannen. Je leert afstand nemen van storende gedachten als ‘Ik kan dat niet’, ‘Het gaat me niet lukken’ of ‘Ze gaan me laten vallen’ en concrete doelen stellen, een planning maken en hindernissen overwinnen. Er wordt gebruik gemaakt van elementen uit mindfulness, maar meer concreet en actiegericht. In groep werken is ook zeer efficiënt, mede door het normaliserende effect. Men ervaart dat iedereen last heeft van storende gedachten en gevoelens, en dit vermindert de schaamte.

Hoe lang duurt het?
Een groepscursus duurt acht weken en kan, voor wie veel te verwerken heeft, aangevuld worden met individuele gesprekken.

Voor wie?
Voor wie concrete handvatten zoekt om aan zijn herstel te werken. Je hoeft geen ‘sociaal dier’ te zijn om veel te hebben aan de groepscursus.

Wat kost het?
De groepscursus van acht weken + cd + syllabus: € 343. Voor een individueel gesprek betaal je ongeveer € 60 (afhankelijk van de therapeut).

Info: www.act-academie.be

4OCP

Wat is het?
OCP staat voor Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme en heeft als voornaamste doel mensen van hun perfectionisme te bevrijden.

Hoe werkt het?
Kleine kinderen staan heel open en ongedwongen in het leven. Ze voelen zich goed, enthousiast en zijn vrij en creatief. Wanneer het kind begint te beantwoorden aan de verwachtingen van zijn omgeving, krijg je een ‘braaf’ kind en kan er een patroon ontstaan waaruit perfectionisme voortvloeit, vaak een van de katalysators van een burn-out. De OCP-methodiek wil dat patroon doorbreken en opnieuw het ongedwongen kind zijn plek geven. Op die manier ontstaat er harmonie en rust. Er wordt een nieuw patroon ontwikkeld waarbij de cliënt zichzelf leert aanvaarden zoals hij is en rekening leert houden met zijn grenzen. Perfectionisme wordt aangestuurd vanuit het onbewuste. Een OCP-coach zal proberen die aansturing te veranderen door middel van individuele gesprekken. Daarbij wordt gewerkt met visualisaties en verbeelding, en niet met het denken.

Voor wie?
Voor al wie een burn-out heeft of wil voorkomen en weet dat perfectionisme een van de punten is om aan te werken. De voorwaarde is wel dat je voldoende energie moet hebben en dus al een tijd van je burn-out aan het herstellen bent.

Hoe lang duurt het?
Gemiddeld beslaat een traject vier tot acht sessies van een tot anderhalf uur.

Wat kost het?
Ongeveer € 50 per uur, afhankelijk van de coach.

Info: www.bevrijdjezelf.be

5. Creatieve therapie

Wat is het?
Creatieve therapie is een handelings- en ervaringsgerichte vorm van therapie die lichaamsgerichte, beeldende, muziek- en/of drama-therapeutische werkvormen aanbiedt. Een creatief therapeut werkt doorgaans in de geestelijke gezondheidszorg en heeft een diploma in de menswetenschappen, al dan niet aangevuld met een specifieke opleiding. Het aanbod aan creatieve therapie is heel divers. Wij beperken ons tot hoe bij de vzw Nonverbale gewerkt wordt.

Hoe werkt het?
Therapie gaat niet alleen over gesprek, maar over alles wat je (nog) niet in woorden kan omzetten. Na een kennismaking waarbij de aard van de therapievraag besproken wordt, word je uitgenodigd om aan de slag te gaan met materialen die in het atelier voorhanden zijn. Er worden geen opdrachten gegeven, je bent vrij om te experimenteren. Je hoeft zeker geen artistiek talent te hebben, want het gaat erom wat je doet en wat je erdoor voelt. Tekenen, schilderen, kleien … kan zo een toegang zijn tot de kern waar het bij jou om gaat.

Hoe lang duurt het?
Een individuele sessie duurt een uur. Om een proces op gang te laten komen, zijn wel meerdere sessies nodig.

Voor wie?
Het kan je helpen als je van jezelf denkt dat je niet goed bent om je met woorden uit te drukken. Of je bent net té verbaal aangelegd en gaat daardoor voorbij aan waar het in essentie om draait. Het kan een aanvulling zijn op gesprekstherapie of een uitlaatklep voor gevoelens en ervaringen die moeilijk onder woorden te brengen zijn.

Wat kost het?
Een individuele sessie van een uur kost € 40. De ontmoetingsgroep ‘Op Verhaal Komen’ van twee uur kost € 20. Beeldend werken in groep ‘Het Atelier op Zolder’ van twee uur kost € 10.

Info: www.nonverbale.be, www.bvct-abat.be (Belgische Vereniging voor Creatieve Therapie)

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/9/Gezondheid/article/detail/2400704/2015/07/22/Burn-out-5-x-anders-aangepakt.dhtml

Mensen met een burn-out zie ik nog niet snel online zo een hulp zoeken. Of een therapie volgen. Het is voor hen al moeilijk om echt hulp te zoeken en te aanvaarden.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM