SOMS ZIT JE ZOLANG TE WACHTEN TE DENKEN OP IETS, MAAR ALS JE IN ALLE RUST KAN BLIJVEN DAN KOMT HET EN KAN JE HET DELEN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM