Men zegge het voort: alles wat je moet weten over roddelen

Zowat iedereen houdt van een goede roddel op tijd en stond. Maar waarom, wanneer en hoeveel doen we het nu juist? Professor Jennifer Cole van de universiteit van Manchester geeft een woordje uitleg.

We roddelen om 4 verschillende redenen
De vier hoofdredenen waarom we roddelen zijn:
1. Informatie delen, over de groep mensen waarin we ons bevinden.
2. Invloed, en dan vooral het beïnvloeden van de reputatie van anderen.
3. Entertainment, om de tijd sneller te laten voorbijgaan.
4. Het smeden van sociale banden, een nieuwe vriendschap sluiten of onderhouden.

We roddelen met andere roddelaars
We hebben allemaal wel een idee hoeveel iemand in onze sociale groep roddelt. Daarom vertellen we sneller een roddel tegen iemand die veel roddelt, als we willen dat die ook verder verteld wordt. Tegen iemand die weinig of niet roddelt, vertellen we amper roddels, omdat we bang zijn dat die persoon ons er anders voor zal veroordelen.

Terwijl we een roddel verder vertellen kijken we naar niet-verbale signalen die een indicatie geven over hoe welkom de informatie is die we vertellen. Als de ander dichterbij leunt, instemmend knikt en geïnteresseerd kijkt, dan zijn we er zeker van dat we een goede roddel aan het vertellen zijn.

We zijn achterdochtig tegenover wie niet roddelt
Roddelen is zo’n sociale activiteit dat we van nature uit achterdochtig zijn tegenover wie het niet doet. Een andere reden is ook dat we ons schuldig voelen. Over het algemeen staan roddelaars immers niet bekend als de meest leuke personen. Dat jij wel roddelt, en die ander niet, maakt dat we ons schuldig voelen tegenover de meer ‘deugdzame’ persoon.

Te weinig roddelen maakt ons onbereikbaar, te veel onbetrouwbaar

Wat is nu de juiste hoeveelheid roddels om te verspreiden? Het is moeilijk om daarin een balans te vinden. Te veel roddels vertellen maakt ons onbetrouwbaar, maar wanneer we er te weinig vertellen vinden anderen ons onbereikbaar. Hoeveel we kunnen of moeten roddelen hangt bovendien af van de sociale groep waarin we ons bevinden.

We roddelen het meest over relaties
Uit onderzoek blijkt dat we vooral roddelen over relaties, meer bepaald over mogelijke seksuele partners en over rivalen. Ons brein is bovendien veel actiever wanneer we iemand tegenkomen over wie we een negatieve roddel gehoord hebben. Dat komt omdat we van nature uit getraind zijn om zij die ‘slecht’ zouden zijn voor ons te vermijden.

Hoe vaak we roddelen verschilt van studie tot studie
Volgens sommige studies zouden we amper 14% van onze tijd al roddelend doorbrengen, andere studies menen dan weer dat we het 66% van onze tijd doen. De waarheid ligt ongetwijfeld ergens in het midden.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/589/Roddelen/article/detail/2354332/2015/06/10/Men-zegge-het-voort-alles-wat-je-moet-weten-over-roddelen.dhtml

Roddelen moet niet altijd in de negatieve zin zijn, het kan ook positief zijn. En wij mensen die het wel eens allemaal. Eigenlijk is het ook zo dat wij op zo een manier bepaalde informatie doorgeven, maar ook dat de ander je uit horen kan om informatie te verkrijgen. Hier is dus duidelijk een spel in de communicatie. En het is aan jezelf hoe ver ga je erin mee of laat je leiden. Het is niet alleen mondeling dat er geroddeld wordt ook via gsm en pc wordt er meer geroddeld. En het voordeel daarvan is je ziet mensen niet meer bij elkaar staan, en snel overgaan naar een ander gesprek als er iemand aankomt. Men zal via gsm of mail ook dit snel delete. Zodat niemand mee kan lezen.
Roddelen is over iemand praten, en er is een mooi spreekwoord als ze over mij praten praten ze niet over een ander en denken ze bewust aan me. Als je met deze stelling het roddelen bekijkt zal het geen pijn doen of een gevoel hebben ze zijn over mij bezig.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM