‘België is te tolerant voor lijfstraffen voor kinderen

Het verbod op het fysiek straffen van kinderen is in de Belgische wetgeving en rechtspraak niet duidelijk genoeg. Dat zegt de Raad van Europa.

In februari 2013 diende de Britse ngo Association for the Protection of All Children (APPROACH) bij de Raad van Europa klacht in tegen zeven lidstaten, waaronder België, wegens ‘het gebrek aan een expliciet en effectief verbod van elke vorm van lijfstraf voor kinderen, in het gezin, op school en in andere omgevingen’. De Raad van Europa gaf APPROACH vrijdag gelijk. ‘Lijfstraffen voor kinderen zijn niet op een voldoende duidelijke, bindende en exacte manier verboden in de Belgische wetgeving en rechtspraak’, luidt het. Tsjechië krijgt dezelfde kritiek om de oren geslingerd.

De uitspraak is gedaan door het Europees Comité voor Sociale Rechten, dat in naam van de Raad van Europa de naleving van het Europees Sociaal Handvest controleert. Dat mensenrechtenverdrag verplicht de ondertekenende landen onder meer om jongeren, ouderen en gezinnen voldoende bescherming te bieden. België, dat de herziene versie van het verdrag in 2004 ratificeerde, schendt artikel 17, dat zegt dat er maatregelen moeten worden genomen om kinderen en jongeren te beschermen tegen verwaarlozing, geweld en uitbuiting. In haar persbericht benadrukt de Raad van Europa vrijdag dat geweld tegen kinderen een ernstige inbreuk tegen hun mensenrechten vormt.

Het is niet de eerste keer dat België veroordeeld wordt door het Europees Comité voor Sociale Rechten. In 2013 kwam er kritiek op de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg.

BRON: http://www.gva.be/cnt/dmf20150529_01704424/belgie-is-te-tolerant-voor-lijfstraffen-voor-kinderen

Bepaalde wetten zouden herzien moeten worden en als dat niet gebeurd dan krijg je dit natuurlijk. Lijfstraffen is niet meer nodig, al zijn er ouders die zeggen een corrigerende tik mag. Maar wat voor de een een tik is, is voor de andere een rode huid bij het kind. Men kan even goed straffen en ook dat heeft zijn nut. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM