Archive for 29 mei 2015


(ON)BEGRIP

VELEN DENKEN HET WOORD (ON)BEGRIP TE KENNEN.

  

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Al slapend kan je minder racistisch/seksistisch worden

© Thinkstock. Associaties van ras of sekse en waardebegrippen worden gekoppeld aan geluiden die in de slaap worden afgespeeld. Zo worden vooroordelen omgebogen.

Een dutje doen, heeft veel voordelen: je stemming verbetert, maar ook je prestaties en je geheugen varen er wel bij. Bijkomende bonus is dat je bij het ontwaken minder racistisch en seksistisch bent. Tenminste als je aan een opmerkelijk experiment deelneemt.

Een onderzoek in het vakblad Science argumenteert dat mensen kunnen getraind worden zodat negatieve sociale stereotypen tijdens hun slaap door positieve worden vervangen. Op die manier worden vooroordelen aangevallen op het niveau van het onderbewuste.

Al slapend leren
Tijdens onze slaap gaan onze hersenen door met het opslaan van herinneringen en het veralgemenen van wat we hebben geleerd. Precies dat laatste interesseerde Ken Paller, onderzoeksleider aan de Northwestern University in de Amerikaanse staat Illinois.

Samen met een team psychologen ontwikkelde hij een techniek die ons helpt te leren terwijl we slapen. Het volstaat dat we daarbij tijdens onze slaap een geluid horen dat we eerder met bepaalde kennisgegevens hebben geassocieerd.

Herinneringen reactiveren
Paller gebruikte een geluidssignaal om tijdens de slaap van proefpersonen bepaalde herinneringen te reactiveren. In vorige experimenten leerde hij op die manier proefpersonen zich de plekken waar voorwerpen lagen verborgen te herinneren of zich een aangeleerde melodie op een keyboard te laten spelen.

Vooroordelen afleren
Paller testte die techniek uit om mensen raciale en geslachtsgebonden vooroordelen te laten afleren. Hij werkte met 40 blanke proefpersonen. Met een standaard test maakte hij een staalkaart van hun raciale en geslachtelijke vooroordelen. Bij die test wordt nagegaan hoe positieve en negatieve begrippen onbewust worden gelinkt aan een bepaald ras of sekse.

Vrouw-wetenschap, zwart-goed
Vervolgens ontwierp hij een trainingsprogramma om de vooroordelen te verminderen. Daarbij vroeg hij de proefpersonen te reageren op woorden die aan bepaalde beelden waren gekoppeld. Enkel wanneer die koppelingen ingingen tegen de heersende sekse- of rassenvooroordelen – zoals ‘vrouw’ en ‘wetenschap’ of ‘zwart’ en ‘goed’ – liet hij voor elk van die categoriën een bepaald geluid horen.

Hierna mochten de proefpersonen een dutje van anderhalf uur doen. Tijdens hun slaap kregen ze willekeurig die welbepaalde geluiden te horen.

Het juiste geluid
De proefpersonen die tijdens hun slaap het ‘juiste’ geluid hadden gehoord, bleken na het ontwaken minder bevooroordeeld tegenover zwarten of vrouwen. Het effect bleek ook een week na de test stand te houden.

Het onderzoek moet nog uitgebreid worden. Zo werkte Paller met een kleine groep proefpersonen en is het niet duidelijk of zijn bevindingen overeind zouden blijven met een ruimere groep. Bovendien waren de deelnemers allemaal blank en hadden ze een universitaire achtergrond. Proefpersonen met uiteenlopende achtergronden zouden andere resultaten kunnen opleveren. Tot slot volgde Paller zijn proefpersonen slechts een week en is de duur van het effect dus onduidelijk.

En omgekeerd?
Toch zijn de resultaten opmerkelijk. Sociale vooroordelen zijn immers hardnekking, nestelen zich in het onderbewuste en zijn moeilijk om te keren. Elke techniek om het probleem bij de wortel uit te roeien kan helpen bij het streven naar gelijkwaardigheid.

In theorie zou de techniek echter ook kunnen aangewend worden om precies het tegenovergestelde te doen: mensen hersenspoelen om ze zaken te doen geloven die de maatschappij niet bepaald vooruit helpen.

(Door: Luc Beernaert)

© kos
In je slaap kan je veel opnemen en loslaten, misschien is dit juist heel het punt van de tekst.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Meldpunt Spiritueel/Paranormaal; als je denkt slachtoffer te zijn geworden van…

Er is al eerder over geschreven maar wil het toch nog een keer onder de aandacht brengen. Als je (denkt)  dat je slachtoffer bent geworden van van mensen die het spirituele/ paranormale misbruiken om mensen echt te schaden kun je dit melden bij: Meldpunt Spiritueel/Paranormaal misbruik.

2

Je kunt er terecht om vertrouwelijk melding te maken als je slachtoffer geworden bent van iemand die op ongeoorloofde wijze uitspraken doet in bijvoorbeeld fotolezingen, kaartleggingen en noem maar op. Het moeten dan wel echt dingen zijn die ‘not done’ zijn dus uitspraken waar je helemaal van in paniek raakt , of dat je te horen krijgt als je dit of dat niet doet dan leef je niet meer lang, zulk soort uitspraken dus. Zorg ten alle tijden dat je een bewijs kunt overleggen aan ons anders kunnen we hier helaas niks mee , dus maak screenshots zodat wij hier iets mee kunnen. Deze info strikt vertrouwelijk bewaard. Als degene achter deze site meer klachten binnenkrijgen over een bepaald persoon of groep en de klachten zijn dermate zorgwekkend dan zullen zij een waarschuwing uitgeven via deze pagina zodat mensen gewaarschuwd worden voor praktijken die echt niet door de beugel kunnen.

1

De site is in het leven geroepen omdat zij geconstateerd hebben dat er helaas mensen zich op FB begeven die grof misbruik maken van hun gaven of helemaal geen gaven hebben en er een sport van gemaakt hebben om op deze wijze een bepaalde macht uit te oefenen op mensen door bv readings te doen waar je een spontane hartstilstand van zou kunnen krijgen. Onthoud goed dat iemand met echt zuivere intenties je op weg zal helpen om je inzichten te geven zodat je je leven weer een positieve draai kunt geven. Het meldpunt kun je een privé bericht sturen met daarin een uitleg van de situatie. Vergeet niet ook te vermelden om welke persoon het gaat of om welke groep , ook gaarne de bewijslast toevoegen aan je bericht.

BRON: http://paranormaal.blog.nl/general/2015/05/29/meldpunt-spiritueelparanormaal-als-je-denkt-slachtoffer-te-zijn-geworden-van

Goede moeten het met de slechte bekopen, want als je een negatieve ervaring hebt gehad of gekend dan zal je al snel niet meer naar iemand anders gaan om hulp te krijgen.
Maar niet iedereen heeft slechte bedoelingen of gaat spelen met je gevoelens. Er zijn er die echt hun werk optimaal doorgeven.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Ja hoor, hij is er: de comeback van de oma onderbroek

© Bridget Jones.

We mogen feministe avant la lettre Bridget Jones er dankbaar voor zijn, maar hier is hij dan eindelijk, helemaal terug van weggeweest: de oma onderbroek!

Steek het op de opkomst van ‘echte’ shows als ‘Girls’, de huidige normcore, de ‘I woke up like this‘ hype of gewoon een verlangen naar comfort, maar het komt erop neer dat – net als de Birkenstock – ook de oma onderbroek aan een comeback bezig is.

Volgens The Times was er dit jaar een stijging van maar liefst 17% in de vraag naar onderbroeken met wat meer stof. Ergens tussen al die verdoezelende Instagramfilters en en onhaalbare stijladviezen gaan we massaal op zoek naar wat ‘echtheid’ in het leven, en die blijken we nu gevonden hebben in de vorm van de oma onderbroek.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/40/Style/article/detail/2341496/2015/05/29/Ja-hoor-hij-is-er-de-comeback-van-de-oma-onderbroek.dht

Het zal zijn nut dan wel hebben he. Dat ook dit een comeback maakt.
Wie van de vrouwen zou zich erin wagen?

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Mannen kunnen met hun seksuele problemen te weinig terecht bij mannelijke hulpverleners

“Er is een nijpend tekort aan mannelijke seksuologen”

Afbeeldingsresultaat voor mannelijke seksuoloog

Er is in ons land een groot tekort aan mannelijke seksuologen. En dat is wel degelijk een probleem, zegt seksuoloog-pedagoog en lector aan de UCLL Gerard Gielen. “Veel mannen spreken over hun seksuele problemen namelijk veel liever met een man dan met een vrouw.”

‘Vragen hoe ze seksuele toenadering moeten zoeken tot een vrouw is voor mannen veel moeilijker wanneer de therapeut ook een vrouw is’

Gerard Gielen, seksuoloog-pedagoog

‘Er is in tijden van stijgend grensoverschrijdend gedrag steeds meer nood aan professionele hulpverlening op dat vlak’

Gerard Gielen, seksuoloog-pedagoog

Goedele Liekens, seksuologe. Ook het merendeel van de seksuologen die in de media verschijnen zijn vrouwen.
Goedele Liekens, seksuologe. Ook het merendeel van de seksuologen die in de media verschijnen zijn vrouwen. © photo news

Onderzoek toont aan dat mannen veel minder vaak dan vrouwen met hun emotionele of psychische problemen gaan aankloppen bij een professionele hulperverlener. De reden voor dat verschil zit hem volgens Gerard Gielen in voor een groot stuk het feit dat mannen veel moeilijker over emotionele of gevoelsmatige onderwerpen praten.

Wanneer het om relatiegerelateerde problemen of moeilijkheden van seksuele aard gaat, blijkt die weerzin of terughoudendheid nog veel groter. “Vooral bijtypisch mannelijke seksuele problemen zoals erectiestoornissen, te vroege ejaculatie, geen of te veel zin in seks, een pornoverslaving of bijzondere, afwijkende seksuele fantasieën blijkt toenadering tot een vrouwelijke therapeut erg moeilijk”, zegt Gielen. De toenemende vervrouwelijking binnen de hulpverleningssector blijkt voor veel mannen dan ook een belangrijke drempel in de stap naar hulp bij hun seksuele problemen.

Perceptieprobleem

De reden voor die drempel is niet meteen duidelijk. “Het lijkt me in eerste instantie gevoelsmatig gewoon logisch dat veel mannen het makkelijker vinden hun seksuele problemen toe te vertrouwen aan een andere man, dan aan een vrouw”, zegt Gielen. “Een probleem waar veel mannen bijvoorbeeld mee lijken te worstelen is hoe ze seksueel contact moeten leggen met een vrouw. Die vraag voorleggen aan een vrouw houdt voor hen gevoelsmatigeen veel groter risico in dan ernaar te polsen bij een man. Ze gaan er waarschijnlijk ook vanuit dat die beter gepositioneerd is om daarin advies te geven, ook al is dat daarom niet zo.” Het probleem lijkt er dus vooral een van perceptie te zijn. ” Het is niet dat vrouwelijke therapeuten anders of minder professioneel met de problematiek zouden omgaan, maar eerder dat mannen daar extra schroom of verlegenheid bij voelen.”

Wat het veel mannen ook extra moeilijk maakt, is de manier waarop onze maatschappij vandaag vaak tegen de mannelijke seksualiteit aankijkt. Volgens Gielen wordt die vaak nogal in een negatief daglicht geplaatst. “Mannen worden – onder meer in onze sekseducatie – al eens voorgesteld als brutale seksbeluste wezens, die meer zin hebben in seks dan vrouwen en eigenlijk een potentieel gevaar vormen. Daardoor wordt er een beetje voorbijgegaan aan het genotselement dat seks voor mannen heeft en mag hebben.”

“Wanneer mannen bij een vrouwelijke therapeut moeten gaan aankloppen met vragen over afwijkende seksuele lusten, delicate fantasieën of gewoon al het feit dat ze binnen hun relatie meer seks willen dan hun partner, is dat voor hen moeilijk omdat ze vrezen daarvoor door de therapeute veroordeeld te worden.”

Seksuele opvoeding

De kiemen voor die scheefgegroeide visie op de mannelijke seksualiteit ziet Gielen al terugkomen in de seksuele opvoeding van onze jeugd. “Ten eerste worden die vakken al veel vaker door vrouwen gegeven, waardoor er onvermijdelijk vanuit een bepaald standpunt wordt lesgegeven. Ten tweede focust de seksuele voorlichting zich vaak op de biologische component van de voortplanting: wat is menstruatie, hoe verloopt een zwangerschap, welke anticonceptiemiddelen zijn er?”

Mannen worden binnen de voorlichting volgens hem dan ook vaak voorgesteld als iets waar meisjes zich tegen moeten beschermen. “Daardoor wordt er vaak voorbijgegaan aan de intieme en plezierige kant van de mannelijke seksualiteit“, zegt hij. Dat komt de seksuele ontwikkeling van jongens niet ten goede en zou er mee toe kunnen bijdragen dat mannen op latere leeftijd minder snel met hun problemen naar een seksuoloog toestappen.

Nijpend tekort

Op die manier blijven een heel aantal mannen met hun seksuele problemen zitten, zo blijkt. “Ikzelf krijg regelmatig oproepen van mannen die specifiek op zoek zijn naar een mannelijke seksuoloog. Omdat ik zelf geen praktijk heb, probeer ik die mannen door te verwijzen, maar de groep aan praktiserende mannelijke hulpverleners in dat gebied is zo klein dat dat niet altijd lukt. Zo is er in Limburg bijvoorbeeld geen enkele zelfstandige mannelijke seksuoloog te vinden.”

Ook uit de cijfers van de Vlaamse academische opleidingen Seksuologie blijkt het ernstige tekort aan mannelijke therapeuten. Voor de master Seksuologie aan de K.U.Leuven tekenden er in academiejaar 2013-2014 slechts 10 mannelijke studenten in. Dat tegenover een aantal van 117 vrouwen. Aan de UGent waren dat er slechts twee (tegenover 10 vrouwelijke kandidates) en ook de UCLL bedraagt het aantal mannelijke studenten amper 10 procent.

Dat zichtbare tekort is volgens Gielen een prangend probleem: “Er is in deze tijden van toenemend seksueel grensoverschrijdend gedrag, een stijgend aantal relationele en seksuele problemen en echtscheidingen een grote nood aan zowel mannelijke als vrouwelijke hulpverleners, maar de nood aan mannelijke kandidaten is toch nog net iets groter.”

‘Aankloppen bij een vrouwelijke therapeut met seksuele problemen is voor mannen extra moeilijk omdat ze vrezen daarvoor door de therapeute veroordeeld te worden’

Gerard Gielen, seksuoloog-pedagoog

Dan nog als er meer mannelijke seksuologen zouden zijn zit de mogelijkheid erin dat ze ook een mannen of bijna geen mannen over de vloer krijgen. Mannen hebben het moeilijk om dit bespreekbaar te maken. En zullen er zeker niet snel mee naar buiten komen.
Vrouwen zijn op dit gebied meer open en gaan sneller zoeken. Toch doen deze het ook meer en meer onder vriendinnen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Helft Belgen probeert migraine op het werk verborgen te houden

© belga.

De helft van de Belgen (48 procent) probeert zijn of haar migraine voor de collega’s verborgen te houden. Ook vrienden (44 pct) en familie (35 pct) worden vaak in het ongewisse gelaten. Dat is gebleken bij de voorstelling van de derde editie van de Week van de Migraine, die op 1 juni start in de Belgische apotheken.

De Week van de Migraine is een organisatie van de onderneming Novartis Consumer Health, met de steun van de apothekersverenigingen Ophaco en APB. De bedoeling is om patiënten uit hun sociale isolement halen. Via een online community wil de campagne lotgenoten verenigen en de ziekte bespreekbaar maken.

Bijna één op de vijf Belgen kreeg de afgelopen twaalf maanden te kampen met migraine (18 procent). Toch heerst er een taboe rond de aandoening, zo bewijzen volgende cijfers. Bijna 1 op de 2 migrainelijders probeert een aanval voor zijn collega’s te verbergen (48 pct). Bij mannen is dit zelfs 61 pct, bij vrouwen 41 pct. Een gelijkaardige vaststelling tekent zich af onder vrienden (44 pct) en binnen het gezin (35 pct). Ook onder vrienden verbergen mannen (57 pct) hun migraine vaker dan vrouwen (38 pct).

Volgens de bevraging van Novartis zijn er verschillende redenen waarom migrainelijders hun aanval verbergen. Vier op de tien (38 pct) patiënten brengen migraine niet ter sprake op het werk, omdat ze denken dat collega’s de aandoening niet begrijpen (38 pct) of omdat ze het gevoel hebben alleen maar te klagen (43 pct). Ook onder vrienden en binnen het gezin wordt eenzelfde patroon waargenomen. Daarnaast voelt één op de vier patiënten zich tijdens een aanval schuldig ten opzichte van collega’s (24 pct), vrienden (22 pct) en familie (26 pct).

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/132/Migraine/article/detail/2340635/2015/05/28/Helft-Belgen-probeert-migraine-op-het-werk-verborgen-te-houden.dhtml

Het niet begrepen worden of het koppelen aan de maandelijkse zorgen van een vrouw. Daarom dat ze het soms verzwijgen. Maar men heeft ook mensen die het chronisch hebben en die een angst hebben om hun werk te verliezen omdat ze teveel afwezig zijn.
Het is zeker van belang om erover te praten, als ze begrip tonen natuurlijk.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: