Waarom spinnen haten een teken is dat je gezond bent

Krijg je de kriebels van spinnen, ratten en ander ongedierte? Dat maakt je geen watje, maar is eerder een teken dat je in goede gezondheid verkeert.

De reden waarom er een rilling over ons lijf loopt wanneer we ongedierte zien heeft alles te maken met een mechanisme in ons lichaam dat de naam gedragsimmuunsysteem draagt. Dat wordt gestimuleerd wanneer er ongewenste dingen in ons gezichtsveld verschijnen, of wanneer we ze horen, ruiken of voelen. We reageren op dat moment instinctief door te proberen ze te vermijden, waardoor ze niet in aanraking kunnen komen met ons lichaam.

Op die manier is het één van de meest instinctieve manieren waarop we ziektes vermijden. Al zou dat niet het enige nut zijn van ons gedragsimmuunsysteem. Onderzoekers aan de universiteit van Brits Columbia zijn van mening dat dit type immuunsysteem (zij vonden ook de naam uit) ook inzicht kan bieden op allerhande andere types van menselijk gedrag, waaronder onze partnerkeuze en zelfs de manier waarop we onze politieke partij kiezen.

Het gedragsimmuunsysteem vraagt bovendien weinig energie van ons lichaam. Het doet je automatisch walgen wanneer je rot voedsel ruikt, maar zorgt er niet voor dat er cellen worden uitgestuurd om eventueel schadelijke indringers af te weren. Dat komt omdat de oorspronkelijke walgreflex al voldoende is voor je lichaam om het schadelijke voedsel in kwestie te vermijden.

Kort gezegd: het gedragsimmuunsysteem baseert zich dus op een gevoel van walging. Uit onderzoek blijkt dat er een universele lijst is van dingen waarvan mensen walgen. Die lijst omvat: uitwerpselen, zieke of onhygiënische mensen, vuile omgevingen, bepaalde voedingsstoffen en bepaalde dieren.

Die walging ligt ook aan de basis van onze partnerkeuze en zelfs onze politieke voorkeur. Vrouwen die een hogere walgingsfactor bezitten zullen sneller voor een partner kiezen die meer machotrekken vertoont, omdat die instinctmatig gezonder zouden zijn. Ook politieke voorkeur wordt op die manier bepaald: mensen met een hogere walgingsfactor zullen sneller voor een conservatieve rechtse partij kiezen.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/9/Gezondheid/article/detail/2337385/2015/05/26/Waarom-spinnen-haten-een-teken-is-dat-je-gezond-bent.dhtml

Zo zie je dan maar weer dat ons gedrag ook onze gezondheid veilig stelt. Want waar we soms een angst voor hebben en voornamelijk ongedierte dat deze toch ons ook ziek kunnen maken. Daarom dat we er een angst voor opbouwen of zoals hier beschreven een haat voor hebben.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM